Thôn Thiên

Lúc kiểm kê vật phẩm, Dương Lăng thi triển Nhất Niệm Hóa Bảo Quyết, đem Sinh Tử Môn, Vạn Vật Tán nhất tịnh tế luyện thành công. Sau đó, lại đem ngũ mai Chân Sát Kiếm Nhận cũng triệt để tế luyện, phân biệt giao cho trong tay ngũ đại ma đầu.

Ngũ ma đầu lâu rồi không xuất thế, bất quá chúng nó tại trong Ma Vực tu vi tiến bộ cấp tốc dị thường. Tuy nói thi triển chân sát kiếm còn có chút cật lực, nhưng dưới ngũ ma đầu hợp lực, ngày sau gặp phải nhân vật dưới Ma Thần, cũng có thể chém giết.

Ngoài ra Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, Chúng Sinh Luân, Nhân Hoàng Ấn, ba dạng đông tây này, đã sớm cùng Dương Lăng vô thần khế hợp, tuy nói Dương Lăng Niết Bàn trọng sinh, nhưng cùng chúng nó trong lúc này cảm ứng rất tốt, không bị ảnh hưởng, không cần lần thứ hai tế luyện.

Nghĩ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, Dương Lăng, Bảo Bảo lặng yên phản hồi Bàn Cổ Giới, trở lại Cửu Châu.

Dương Lăng bình an vô sự, Bảo Bảo đương nhiên sẽ không có như vậy điên cuồng trả thù Thái Huyền Môn. Trở lại Cửu Châu, Bảo Bảo trái lại dựa theo Dương Lăng phân phó, ở lại trong Cửu Dương Tháp an tâm tu luyện. Thậm chí, mười tám thiên phỉ còn lại cũng đều tại trong Cửu Dương Tháp tu luyện, cũng không phóng xuất.

Vô Gian Ma Thần, Lữ Hiển hai người, đều phụng mệnh trở lại Ma Vực, phụ trợ Khô Lâu Ma Thần mở rộng địa bàn. Từ lúc Khô Lâu Ma Thần tiếp quản địa bàn tám gã Ma Thần còn lại, thế lực lớn mạnh chưa từng có. Bất quá, địa bàn lại quá lớn, hắn một mình quản lý lực bất tòng tâm, đã không chỉ một lần hướng Dương Lăng xin viện thủ.

Cùng Dương Lăng ngày trước tưởng tượng như nhau, Cửu Châu hôm nay càng phát ra hỗn loạn. Đạo Đức Minh đã hoàn toàn thành lập, trong Cửu Châu mỗi một phiến thiên địa, ngoại trừ phạm vi thế lực các đại môn phái cầm giữ ra, đều thành hậu viện của Thái Huyền Môn.

Người gia nhập vào Đạo Đức Minh, hầu như người người đều muốn giết người đoạt vật, ai đi quản cái gì đạo đức cùng không đạo đức? Vì vậy trực tiếp dẫn đến đại bộ phận tu sĩ căn bản không dám xuất môn, mỗi ngày đều co đầu rút cổ trong nhà.

Bất quá, cũng có ít tu sĩ phải đi ra ngoài. Tỷ như bọn họ phải hái thuốc luyện đan, hoặc tìm kiếm nơi linh khí dư thừa tiếp tục đề cao trình tự tu luyện. Mà những tu sĩ này phải ra ngoài, sẽ thành đối tượng để Đạo Đức Minh cướp đoạt .

Cửu Châu trên mỗi một phiến thổ địa, đều đang phát sinh giết chóc, duy trì liên tục không ngừng người tu chân cầu chính là trường sinh cùng tiêu dao, nhưng đối mặt Đạo Đức Minh, bọn họ hựu phải đứng lên giết chóc. Sống sót, thậm chí còn có thể gia nhập vào Đạo Đức Minh, trái lại sắm vai người giết chóc.

Một ít môn phái bị buộc bất đắc dĩ, đều tìm kiếm các đại môn phái gia nhập vào. Đến lúc này, Thái Huyền Môn không thể nghi ngờ trở thành mục tiêu được gia nhập vào nhiều nhất. Bởi vì Đạo Đức Minh đó là Thái Huyền Môn sáng lập, tán tu không môn không phái, trong môn phái nhỏ, đều cho rằng Thái Huyền Môn là an toàn nhất.


Đương nhiên, như Thái Cực Môn, Thái Dịch Môn mấy đại môn phái, cũng là mục tiêu các tu sĩ tuyển trạch.

Dương Lăng trước ngày chạy đi, đã là một gã Đại Tuần trong Huyền Mộng đại trạch, hắn trên người phù bài vẫn còn, vì vậy lại biến ảo thành dáng dấp Diệp Quan, tiếp tục làm Đại Tuần của hắn. Hoành Hành Đạo Quân cũng là Đại Tuần, nhưng lại đem phù bài giao cho trong tay Dương Lăng.

Kể từ đó, phạm vi Dương Lăng quản lý lại mở rộng rất nhiều.

Đại Tuần khác, đều là muốn sưu tập tu sĩ thực lực mạnh, sau đó kết thành cường đại lực lượng, đi cướp giật giết chóc, thu được lợi ích. Nhưng Dương Lăng căn bản không chiu mộ nhân mã, bên người vẫn để lại nguyên bản chín tên tuần tra sứ giả, Đoan Mộc Đức mấy người.

Dương Lăng giám thị phạm vi, kéo dài qua năm mươi vạn dặm, thọc sâu một trăm vạn dặm, nhưng căn bản không bố trí phòng vệ, bất luận cái tu sĩ gì đều có thể đến đây tu luyện, đi qua. Đương nhiên, có ít tuần tra sứ giả đui mù, dám chạy đến địa bàn Dương Lăng tuần tra tu sĩ qua lại, Dương Lăng sẽ thẳng thắn đưa bọn họ đánh chết.

Không được một tháng thời gian, Dương Lăng quản lý một khu vực được xưng là "An Toàn Địa" . Một ít môn phái nhỏ, tán tu, bắt đầu hướng phạm vi Dương Lăng quản lý di chuyển đến. Trên thực tế, Cửu Châu đại bộ phận tu sĩ, tu vi cũng không cao.

Bọn họ đại bộ phận là Luyện Huyết, Luyện Khí Kỳ tu vi, Trúc Cơ Kỳ tu sĩ số lượng cũng không nhiều, về phần kết thành Kim Đan, thì càng ít. Những tu sĩ này, luận sức chiến đấu, ngay cả giá trị làm pháo hôi cũng không có.

Tu sĩ như vậy, chỉ muốn nhất tâm tu luyện, cũng không muốn tham dự giết chóc, đi tới bên Dương Lăng này, cũng là vạn bất đắc dĩ.

Dương Lăng lúc này, ở trong Huyền Mộng đại trạch trên một ngọn sơn phong, núi này tên gọi Lạc Nhạn Phong.

Trên Lạc Nhạn Phong, Đoan Mộc Đức mỗi ngày ba lần thỉnh an, hướng Dương Lăng hồi báo tình huống, lúc này đây, hắn rốt cục nhịn không được hỏi: "Đại Tuần, vì sao lại để các tu sĩ tự do đi qua? Cứ như vậy, chúng ta còn có thể được cái chỗ tốt gì?"


Sự thực thì, Dương Lăng tuy rằng không cho chín người chặn tu sĩ qua lại, nhưng cho bọn họ không ít chỗ tốt. Đoan Mộc Đức hỏi như vậy, cũng không phải vì dự định của mình, mà là nghĩ cho Dương Lăng, vì vậy mà nhắc nhở.

Dương Lăng thản nhiên nói: "Ta làm như vậy, tự có đạo lý."

Đoan Mộc Đức cũng không mất mặt, ngậm miệng lại lui ra. Từ khi Dương Lăng đi mất mấy tháng thời gian, chín người vẫn phụ trách nơi đây, lấy được chút ít, bất quá so với Dương Lăng phần thưởng, liền không đáng nhắc tới.

Đoan Mộc Đức vẻ mặt nghi hoặc, hỏi đồng bọn còn lại: "Các ngươi nói, Đại Tuần làm như vậy là vì cái gì? Tốn nhiều như vậy giao dịch đan, mới làm tới cái Đại Tuần này, cư nhiên tùy tiện để cho đi qua."

Một gã tu sĩ, tự cho là thông minh vỗ tay một cái: "Ta hiểu được!"

Tám người còn lại đều dựng cái lỗ tai lên, đem ánh mắt phóng tới, đều hỏi: "Nói mau!" Bọn họ trong khoảng thời gian này, đều đang nghi hoặc Dương Lăng vì sao làm như vậy, cấp thiết muốn biết.

Tu sĩ này đắc ý nói: "Kỳ thực nói ra cũng giản đơn, các ngươi nghĩ, Đại Tuần hôm nay để cho dễ dàng đi qua, sẽ có cái kết quả gì?"

"Tự nhiên là, càng ngày càng nhiều tu sĩ sẽ chạy tới chiếm tiện nghi, trên mặt đất chúng ta quản hạt, cũng càng ngày càng náo nhiệt."

"Vậy là được rồi! Từ địa phương khác kinh qua, có cái gì đều bị người đoạt đoạt, mà từ bên này chúng ta, chuyện gì cũng không có xảy ra, hơn nữa Đại Tuần còn phụ trách an toàn bọn họ, những người đó chỉ cần không phải kẻ ngu si, sau này tự nhiên sẽ tuyển trạch từ nay về sau kinh qua đây." "Không có chỗ tốt, thì nhiều tu sĩ kinh qua có ích lợi gì!" Đoan Mộc Đức khinh thường nói.


Đại tu sĩ diêu diêu đầu: "Cũng không phải! Đoan Mộc huynh, ngươi thế nào biết Đại Tuần ngày sau vẫn không công cho đi qua? Sau này nhiều người đến, Đại Tuần mới đột nhiên thu tiền mãi lộ. Cứ như vậy, kiếm được đan dược không phải càng nhiều sao?"

Toàn bộ tu sĩ đều trợn mắt, xoay người bỏ đi không hề để ý đến hắn, khiến tu sĩ cảm giác rất không thú vị, cười gượng rồi ngậm miệng lại.

Dương Lăng ý nghĩ, tự nhiên cùng tu sĩ này bất đồng, nhưng có một chút cũng cùng loại, đó là khiến càng nhiều người từ nay về sau đi kinh qua. Hắn cũng là một tu sĩ, làm một tu chân vấn đạo, tuyệt không hy vọng loại chuyện tình hỗn loạn này phát sinh. Tương phản, bọn họ chỉ muốn an tĩnh tu luyện, cầu được trường sinh.

Lúc này, toàn bộ Cửu Châu đều hỗn loạn lên, các tu sĩ hoặc đầu nhập môn phái, hoặc chạy trốn tới trên biển tị nạn. Nếu có người có thể cung cấp như vậy một nơi an toàn khu vực, các nơi tu sĩ, tự nhiên là phong dũng mà đến.

Dương Lăng trong tay, lúc này có ba nghìn ức đan dược, hơn nữa trong Cửu Dương Tháp phạm vi quảng đại. Nhất Nguyên Cảnh ngang dọc ba mươi sáu vạn dặm, Lưỡng Nghi Cảnh ngang dọc bảy mươi hai vạn dặm, bên trong linh khí dư thừa, mỗi ngày từ dương cực thiên hạ xuống linh khí, tương đương với vài ức tuyệt phẩm linh đan.

Có điều kiện như vậy, Dương Lăng tự nhiên không muốn lãng phí.

Vì vậy, khi thâm tư thục lự (suy nghĩ sâu xa), Dương Lăng quyết định hướng Cửu Dương Tháp chiêu nạp rất nhiều tu sĩ. Cửu Châu to lớn, người tu chân đạt đến mấy vạn vạn, cửu đại môn phái, Ma Môn ngũ tông cũng chỉ bất quá dung nạp một nửa tu sĩ mà thôi.

Một nữa tu sĩ khác, hoặc ở trong trung, tiểu môn phái, hoặc là tán tu. Những người này số lượng rất nhiều, trong đó có người đủ tư chất cực cao.

Dưới tình cảnh này, nếu có ai có thể cung cấp được một nơi không có giết chóc, một nơi có thể an tâm tu luyện, Dương Lăng tin tưởng, tuyệt đại đa số sẽ không cự tuyệt.

Đảo mắt vừa hơn nữa tháng, kinh qua phạm vi Dương Lăng giám thị tu sĩ lại gia tăng mấy lần rồi. Lúc này, Dương Lăng rốt cục bắt đầu hành động, những thời gian này, mọi người trong Cửu Dương Tháp, kỳ thực đều đang chế tạo gấp gáp tin tức phù.

Mấy tin tức phù này chế tác rất đơn giản, chỉ có thể dùng cho truyền đi tin tức.

Ngày hôm nay, Dương Lăng dứng trên Lạc Nhạn Phong, như pháo hoa phóng vụt ra mấy trăm vạn đạo tin tức phù. Mỗi một đạo tin tức phù, đều hóa thành một đạo lưu quang, hướng bốn phương tám hướng bay đến.


Mấy tin tức phù này, nếu như không bị người bắt lấy, có thể không ngừng phi hành đến hai trăm vạn dặm có hơn.

Tin tức phù bay qua chỗ nào, tự nhiên bị không ít tu sĩ phát hiện. Các tu sĩ kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra tin tức phù điều không phải vật có chủ, vì vậy đều bắt được trong tay kiểm tra.

Tin tức phù vừa rơi xuống đất, mặt trên lập tức biểu hiện ra một mảnh văn tự: "Cửu Châu chư đạo hữu, giá trị nhất nguyên đại kiếp nạn chi kỳ sắp đến, trong Cửu Châu loạn tượng dần dần khởi lên, tu sĩ chúng ta không có nơi chỗ sống yên phận. Nay trong ‘ An Toàn Địa ’, Bồ Đề đạo nhân có lòng thương người, quyết định chiêu nạp Cửu Châu tu sĩ, cùng qua cửa ải khó khăn..."

Lưu loát trên vạn lời, mặt trên minh xác biểu lộ thái độ Bồ Đề đạo nhân. Phàm Luyện Khí Kỳ đã ngoài tu sĩ, đều có thể đi tới Lạc Nhạn Phong gặp Bồ Đề đạo nhân, Bồ Đề đạo nhân tất sẽ cung cấp nơi tu luyện.

Hơn nữa, mỗi một danh Luyện Khí Kỳ tu sĩ, có thể mang theo ba gã Luyện Huyết Kỳ tu sĩ cùng đến. Địa phương cung cấp mọi người tu luyện có hai nơi, phân biệt là Nhất Nguyên Cảnh, Lưỡng Nghi Cảnh, trong đó linh khí dư thừa, có thể thỏa mãn tu sĩ dưới Địa Tiên Cảnh ở trong đó tu luyện.

Tin tức này vừa truyền ra, chúng tu sĩ vừa sợ vừa nghi. Có người còn không tin nổi, cái Bồ Đề đạo nhân này, làm như vậy, thật là thương người a?

Không ai tin tưởng Dương Lăng nói, bọn họ nhất trí mà cho rằng, Bồ Đề đạo nhân kia nhất định có cái âm mưu gì. Thậm chí, là chuyện tốt mà có người đã biên ra ba đại âm mưu. Đệ nhất loại cho rằng Dương Lăng là muốn một lưới bắt hết thiên hạ tu sĩ, sau đó dùng tà pháp đem các tu sĩ luyện thành đan dược.

Đệ nhị loại, Bồ Đề đạo nhân là muốn đem toàn bộ tu sĩ lừa nhập trong đó, sau đó cướp đi toàn bộ tài sản của tu sĩ, mà đại phát tài. Loại thứ ba, thì cho rằng Bồ Đề đạo nhân là một người có dã tâm, muốn chiêu nạp thiên hạ tu sĩ, sau đó nô dịch những tu sĩ này.

Mặc kệ loại nào, không thể nghi ngờ đều khiến các tu sĩ chùn bước.

Nhưng thiên hạ to lớn, tu sĩ đông đảo, luôn luôn như vậy có mấy người cũng tin tưởng...

Ngày hôm nay, Lạc Nhạn Phong tới ba gã tu sĩ. Ba gã tu sĩ này tu vi cũng không cao, đều là Luyện Khí tứ, ngũ trọng. Bất quá, bọn họ hình dạng chật vật, trên người toàn bộ gì đó trên đường đi tới đều đã bị người đoạt mất không còn.

Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận