Thôn Thiên

Tai nghe Phá Diệt Tiên Tôn nói ra, các tân khách đều đem ánh mắt chú ý trên đài. Trên đài, bốn gã tu sĩ, khiên một khối ngọc bản. Trên ngọc bản, đứng vững một tòa tháp tử kim sắc, tháp này để lộ ra khí thế uyên thâm khó lường.

"Y! Tháp này cái gì lai lịch, tựa hồ là một kiện Tuyệt Phẩm Đạo Khí." Có người thấp giọng phán đoán.

"Trong Cửu Châu, tựa hồ không có như vậy một kiện Tuyệt Phẩm Đạo Khí. Tuyệt Phẩm Đạo Khí, mỗi một kiện điều không phải đại danh đỉnh đỉnh, đã sớm có người biết được. Nhưng tòa tháp này, lại văn sở vị văn (chưa nghe nói qua, mới nghe thấy lần đầu), chỉ sợ là gần đây xuất hiện gì đó."

"Thái Huyền Môn chẳng biết cất dấu bao nhiêu bảo bối, xuất ra vài món Tuyệt Phẩm Đạo Khí, cũng không đáng giật mình."

Mọi người đều nghị luận, Phá Diệt Tiên Tôn trầm giọng nói: "Đây là Đại Nhật Phục Ma Tháp! Tháp này là Phật môn chí bảo, có thể trấn áp tất cả tà ma, uy lực bất khả tư nghị. Đại Nhật Phục Ma Tháp, hôm nay lên giá ba trăm ức giao dịch đan! Mỗi một lần thấp nhất tăng giá, hai mươi ức!"

"A! Ba trăm ức a! Trời ạ! Dù là đem môn phái chúng ta toàn bộ bán đi, cũng mua không nổi Đại Nhật Phục Ma Tháp này!"

"Ba trăm ức giá rất cao, tuy nói là Tuyệt Phẩm Đạo Khí, thế nhưng cái này giá cả có chút quá phận, chắc là không có bao nhiêu người nguyện ý ra tay."

"Thái Huyền Môn ngay cả Tuyệt Phẩm Đạo Khí cũng đem ra bán, thực sự là bất khả tư nghị. Ba trăm ức tuy rằng quý hiếm, nhưng nhất định phải đem nó lấy được!"

Ngay cả Dương Lăng, Bảo Bảo cũng thập phần giật mình, Dương Lăng nheo con mắt lại, cười nhẹ một tiếng: "Bảo Bảo, nếu như nàng có một nghìn ức giao dịch đan, nàng có thể hay không mua Đại Nhật Phục Ma Tháp này?"

Bảo Bảo nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút nói: "Tuyệt Phẩm Đạo Khí tuy nói trân quý, cũng không có thể giúp ta trường sinh. Ba trăm ức Chân Dương Đan, có thể trợ giúp ngày sau dùng mở linh đài, vì thế thiếp sẽ không mua."

Dương Lăng gật đầu, cười nói: "Có thế chứ, tu sĩ nguyện ý mua vật ấy, sẽ là đại môn phái, sẽ là người có thế lực lớn. Nhưng luận khởi thế lực, ai so được với Thái Huyền Môn? Thái Huyền Môn đâu có bởi vì khuyết thiếu đan dược mà bán ra Tuyệt Phẩm Đạo Khí?"

Bảo Bảo lại có chút suy nghĩ: "Phu quân, Thái Huyền Môn vì sao phải làm như vậy?"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Đây là bẩy rập, hơn nữa mục tiêu lại là chúng ta."


Bảo Bảo lấy làm kinh hãi, lại thấy Dương Lăng lạnh lùng cười: "Bảo Bảo, chúng ta trước xem náo nhiệt, người cạnh mãi, chỉ sợ là người của Thái Huyền Môn."

Cạnh mãi bắt đầu rồi, hơn nữa kịch liệt không gì sánh được.

"Ba trăm hai mươi ức!"

"Ba trăm bốn mươi ức!"

Đại Nhật Phục Ma Tháp giá cả một đường tiêu thăng, vẫn trướng đến tám trăm ức. Tám trăm ức, đã là giá cả kinh thiên, được một gã hoàng y Đạo Tôn mua được. Đạo Tôn này thần sắc cao ngạo, có người nhận biết hắn nghị luận nói: "Đây không phải tây hải Ngọc Dịch Đạo Tôn sao? Hắn lúc nào có tài lực bực này?"

"Nhìn người không thể nhìn tướng mạo, có thể người này được kỳ ngộ, cũng chưa biết chừng."

Được Tuyệt Phẩm Đạo Khí, Ngọc Dịch Đạo Tôn vẫn chưa ly khai, mà là tiếp tục cạnh mãi.

Vật cạnh mãi thứ hai, là một quả Tiên Đan. Tiên Đan này trong một đoàn quang hoa, không ngừng xông tới, tản mát ra uy thế, không ở dưới một gã Đạo Tôn.

"Đây là Cửu Chuyển Tử Kim Tiên Đan, có toàn bộ sáu mai, có thể trợ giúp người mở linh đài chi dùng, công hiệu thật lớn! Lên giá một trăm hai mươi ức! Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn mười ức!"

Phá Diệt Tiên Tôn dứt lời, cạnh giới có tiếng liên tiếp.

Dương Lăng nghĩ thầm: "Bảo Bảo tu vi đã thập phần cao thâm, tùy thời đều có thể mở linh đài, sáu mai Tiên Đan này, không bằng mua nó." Hắn trong lòng minh bạch, Thái Huyền Môn lần này cạnh mãi đại hội, không có khả năng mỗi một loại đông tây đều tự bán tự mua.

Giống như sáu mai Tiên Đan này, tất chính là vật buôn bán, vì Thái Huyền Môn muốn kiếm giao dịch đan chi dùng. Suy nghĩ một chút, Dương Lăng cũng ra giá cả: "Hai trăm ức." Trong tay hắn, cũng có bốn trăm ức giao dịch đan, cũng đủ cạnh giới chi dùng.


Đối với sáu mai Tiên Đan, không hề ít tu sĩ muốn có được, kể từ đó, cạnh giới thập phần kịch liệt, Dương Lăng cuối cùng lấy ba trăm mười ức giá cả chụp được.

Dương Lăng cầm đan phù giao dịch đan trả tiền, trở về liền đem sáu mai Tiên Đan giao cho Bảo Bảo: "Trước lưu lại, vô hình kiếp vừa quá, vật ấy đối với khai mở linh đài có trọng dụng."

Bảo Bảo lòng tràn đầy vui mừng mà nhận lấy, nhưng lại nghĩ Dương Lăng thoáng cái tiêu pha mấy trăm ức giao dịch đan, nội tâm hơi băn khoăn, nghĩ thầm: "Một hồi, nhất định giúp phu quân đoạt được Đại Nhật Phục Ma Tháp."

Khi Đại Nhật Phục Ma Tháp xuất hiện, Bảo Bảo liền phát hiện ánh mắt Dương Lăng có vài phần tha thiết. Nàng mặc dù chẳng biết, Dương Lăng trong tay đã có chín thanh Đại Lôi Âm Kiếm, Trấn Ma Thung, nhất trản Niết Bàn Tâm Đăng, đều là dùng cho tổ hợp cấu tành Đại Nhật Diệt Ma Tháp bảo vật.

Lục tục, Thái Huyền Môn lại đưa ra ba kiện bảo vật, trong đó không có vật Dương Lăng cần. Cạnh mãi đại hội tạm ngưng lại, sẽ tiếp tục cử hành sau. Các tu sĩ đều ly khai.

Dương Lăng cảm giác, mơ hồ có hơn mười đạo ánh mắt nhìn thẳng về mình. Người người đều tận mắt thấy hắn cạnh mãi mua sáu mai Tiên Đan, không ít người có mơ ước, hắn tự giễu cười.

Ly khai đại điện, hắn cùng với Bảo Bảo bỗng nhiên tiêu thất không gặp, một điểm vết tích cũng không, khiến một ít người có chủ ý tức giận không ngớt. Hai người xuất hiện tại một nơi trên Huyền Mộng đại trạch, Dương Lăng nói: "Bảo Bảo, chuẩn bị tốt chưa?"

Bảo Bảo "Hì hì" cười, ngọc thủ vung ra, trước mắt liền xuất hiện ba gã bạch y tu sĩ, người người đều có Thần Anh cấp số tu vi.

"Phu quân, ba tinh khôi này, là mẫu thân lưu lại, Bảo nhi vẫn chưa vận dụng qua, hôm nay vừa lúc phát ra công dụng." Bảo Bảo nói.

Ba gã tinh khôi hướng Dương Lăng khom người thi lễ: "Ra mắt lão gia!" Bọn họ tuy nói năng không năng động, trên thực tế cũng không có bản ngã ý thức, tất cả chỉ là động tác máy móc, chịu Bảo Bảo khống chế.

Dương Lăng quan sát một hồi, cười nói: "Được! Bảo Bảo, nàng không nên hiện thân, tất cả do ta làm." Hắn thân hình một trận mơ hồ, biến hóa thành dáng dấp Phá Diệt Tiên Tôn. Cửu Dương Tháp ẩn trong cơ thể Dương Lăng, phóng xuất ra cường đại khí tức, chỉ có Tiên Tôn cấp số người tài ba mới có thể tản mát ra đại uy thế này.


Bảo Bảo vui vẻ nói: "Phu quân, người kia nhất định nhìn không ra."

Dương Lăng gật đầu: "Tất cả còn chỉ là suy đoán, đến lúc đó cuống hắn một hồi, có thể hay không thành công, phải xem vận khí."

Ngọc Dịch Đạo Tôn nội tâm có chút khẩn trương, mấy ngày trước, Thái Huyền Môn bỗng nhiên tìm tới cửa, muốn hắn hỗ trợ làm việc. Đối mặt Thái Huyền Môn, Ngọc Dịch Đạo Tôn nịnh bợ còn không kịp, lúc nghe qua, sảng khoái mà đáp ứng liền.

Bất quá, hắn nội tâm cũng minh bạch, dám đối với Thái Huyền Môn hạ thủ, tất là ngoan nhân không thể nào nghi ngờ, mình cũng có vài phần nguy hiểm. Hắn thần thức vẫn cùng bên người kiện Đạo Khí bảo trì liên hệ, niệm động trong lúc đó, là tại trong Đạo Khí ẩn thân ba gã Tiên Tôn lập tức xuất thủ.

Hơn nữa ngoại vi, cũng tùy thời sẽ có người tới viện trợ. Cái người kia dám đánh chủ ý đến Đại Nhật Phục Ma Tháp, coi như là Tiên Tôn, cũng chiếm không được chỗ tốt.

Bất quá, Ngọc Dịch Đạo Tôn trên người khoát một kiện y giáp, trên y giáp gia trì một đạo Tiên Phù, có thể cứu hắn một mạng, khả năng kháng cự một kích xuất hiện bất ngờ.

Phá Diệt Tiên Tôn đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần vừa được tin tức, lập tức động thủ.

"Hôm nay, đối phương vị tất gặp phải." Phá Diệt Tiên Tôn nói, hắn vẫn cảm giác Thái Huyền Môn lần này chuyện bé xé ra to, cư nhiên tiêu hao lớn như vậy khí lực, chỉ là vì bắt một đám hạng người không biết lai lịch cả gan làm loạn.

Một ... danh Tiên Tôn khác tựa hồ cùng Phá Diệt Tiên Tôn có đồng dạng cách nhìn, bất mãn mà nói: "Lãng phí nhiều như vậy thời gian, tìm lớn như vậy khí lực, chỉ bất quá là tróc mấy người tiểu mâu tặc!" Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Hoa Mị sư tỷ hôm nay đại án tân khách, chúng ta cư nhiên không thể tham gia, thực sự đáng tiếc! Nghe nói, ngay cả mấy thượng trưởng lão cũng cấp cho nàng mặt mũi, cũng đi tới."

Phá Diệt Tiên Tôn ánh mắt chợt lóe: "Hoa Mị đã ngũ phẩm linh đài hạng người đại năng lực, môn phái coi trọng nàng cũng là đúng. Nghe nói, chưởng giáo đã quyết định đem Thái Huyền Kiếm Tiên cho nàng mượn sử dụng một trăm năm."

Tên còn lại: "Diễn hóa linh đài, mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng đan dược, linh khí, có tiên khí cung cấp thuần dương linh khí, Hoa Mị sẽ tiện lợi hơn. Ai, cung cấp nuôi dưỡng linh đài, thực sự là quá khổ cực, như uống rượu độc giải khát."

Rất nhiều tán tu lúc mở linh đài, bởi không đủ cung ứng linh đài, cuối cùng dẫn đến không hề tiến thêm, thậm chí khiến trong linh đài thật vất vả bồi dưỡng sinh linh tươi sống chết đói. Chuyện tình như thế, cũng không phải không có phát sinh qua.

Coi như là Thái Huyền Môn Tiên Tôn, nhận đan dược cũng có định lượng, làm cho nữa đường đói bụng, khuyết thiếu đan dược, chính là muốn mình nghĩ biện pháp. Cũng tốt những Tiên Tôn này trên người đều có trữ hàng, cũng đủ sử dụng một đoạn thời gian.

Nói đến chỗ này, Tiên Tôn này không có hảo ý mà nói: "Phá Diệt, Thái Huyền Kiếm Tiên vẫn ở trong tay ngươi, ngươi kiếm tiện nghi không ít a? Ngày sau bị Hoa Mị cầm, ngươi sẽ tổn thất lớn đó."


Đệ tam danh Tiên Tôn cũng nhịn không được nói: "Thái Huyền Kiếm Tiên mỗi ngày cung cấp thuần dương linh khí, sánh được với một nghìn vạn mai chân dương đan, một năm sẽ tương đương với ba mươi ức đan. Hắc hắc, Phá Diệt, ngươi thực tổn hại a."

Phá Diệt Tiên Tôn tức giận chưa nghĩ việc này, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt hàn quang liên thiểm.

Ngọc Dịch Đạo Tôn một đường về phía tây hải độn đi, đến phạm vi Huyền Mộng đại trạch. Đột nhiên, phía trước xuất hiện Phá Diệt Tiên Tôn, mặt mang vẻ mỉm cười, tựa hồ gặp chuyện tình cực kỳ cao hưng.

Ngọc Dịch Đạo Tôn ngẩn ra, trong tâm nói: "Kỳ quái, không có tín hiệu của ta, hắn thế nào lại xuất hiện chứ? Lẽ nào xảy ra ngoài ý muốn?" Nghi hoặc thì nghi hoặc, tại trước mặt Phá Diệt Tiên Tôn, Ngọc Dịch Đạo Tôn vẫn đang biểu hiện ra mười vạn phần cung kính.

"Tiên Tôn!" Hắn đầy mặt tươi cười, "Thế nào, sự tình có biến hóa sao?"

Phá Diệt Tiên Tôn gật đầu: "Sự tình đã kết thúc, ngươi giao ra đông tây, quay đầu lại lĩnh thưởng."

Ngọc Dịch Đạo Tôn ngẩn ra: "Kết thúc?" Lập tức tự cho là thông minh mà như bừng tỉnh đại ngộ: "Xem ra bọn họ mục tiêu không phải Đại Nhật Phục Ma Tháp, mà là những vật còn lại." Hắn vui vẻ mà đem Đại Nhật Phục Ma Tháp giao cho trong tay Phá Diệt Tiên Tôn.

Phá Diệt Tiên Tôn thu bách bảo túi, nói: "Ngươi ở đây mà chờ ta chốc lát, bản Tiên Tôn đi một chút sẽ trở lại."

Ngọc Dịch Đạo Tôn chẳng hiểu sao cả, gật đầu: "Tiên Tôn có việc cứ đi." Sau đó mắt mở trừng trừng nhìn Phá Diệt Tiên Tôn tiêu thất không gặp.

Phá Diệt Tiên Tôn nói, trong Đạo Khí ba vị Thái thượng trưởng lão tịnh không nghe được. Trong Đạo Khí, tự thành một mảnh thiên địa, năng lực bọn họ còn không có thể dưới tình huống cắt đứt không gian giám thị bên ngoài, cần Ngọc Dịch Tiên Tôn truyền đạt tin tức.

Đánh chết Ngọc Dịch Đạo Tôn cũng nghĩ không ra, người lấy đi bách bảo túi, căn bản không phải Phá Diệt Tiên Tôn, mà là Dương Lăng. Dương Lăng thi triển Thiên Biến Vạn Hóa bí quyết, biến hóa thành dáng dấp Phá Diệt Tiên Tôn, lừa lấy đi Đại Nhật Phục Ma Tháp.

Dương Lăng vốn chuẩn bị hai gã tinh khôi, một khi tình huống không ổn, gặp phải người Thái Huyền Môn, tinh khôi sẽ lập tức nhảy ra, khiến hiện trường hỗn loạn, sau đó hắn làm bộ truy kích, nhân cơ hội chạy thoát.

Nhưng không nghĩ tới chuyện, hắn đơn giản liền đắc thủ, Ngọc Dịch Đạo Tôn trái lại ngoan ngoãn giao ra đồ vật.

Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận