Thôn Thiên

Cửu Dương tổ sư vừa muốn xuất thủ, chợt thấy bên người Bảo Bảo thêm ba gã giúp đỡ. Hắn liếc mắt nhìn thẳng Cửu Dương Tháp, cảm thụ được khí tức quen thuộc của nó.

"Y! Vật ấy khí tức, vì sao cùng Cửu Dương Bi tương tự như vậy!" Tâm tư thay đổi thật nhanh, Cửu Dương tổ sư vung tay áo, hư không bỗng nhiên co rụt lại, muốn đem tất cả mọi người thu nhập trong linh đài hắn để trấn áp.

Cửu Dương Tháp phóng xạ ra hàng tỉ quang hoa, Lữ Hiển một quyền đánh ra hư không rạn nứt, Vô Gian Thần Tôn thì thả ra Vô Gian Luyện Ngục chống đở, ba nhà liên thủ, vẫn cảm giác rất cật lực.

Bảo Bảo hét một tiếng nhỏ, phóng xuất Tử Vong Tuyệt Địa, thoáng cái ném tới Cửu Dương tổ sư.

Cửu Dương tổ sư hơn phân nửa lực lượng đối kháng ba người khác, cũng không thế nào đem tên Bảo Bảo Đạo Tôn này đặt ở trong mắt, lực chú ý đều trên Lữ Hiển, Vô Gian, cùng trên Cửu Dương Tháp. Như vậy, Tử Vong Tuyệt Địa sẽ giết hắn muốn trở tay cũng không kịp.

Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tất cả mọi người bị bắt vào Tử Vong Tuyệt Địa.

Hai gã Tiên Tôn cấp cao thủ, cộng thêm Cửu Dương Tháp, Tử Vong Tuyệt Địa, cộng đồng trấn áp Cửu Dương tổ sư. Ngay cả như vậy, Cửu Dương tổ sư này cũng không đổi sắc, cười nói: "Thực sự là xem thường ngươi, bất quá, ngươi như vậy khốn bản tổ sư, cũng đừng mơ tưởng vây khốn được lâu."

Bảo Bảo cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời.

Lại nói lúc Bảo Bảo cùng Cửu Dương tổ sư đấu pháp, Dương Lăng sớm đã dựa theo Bảo Bảo chỉ điểm, tìm được Cửu Dương Bi vị trí rồi.

Đây là một ngọn núi cao, cao vót nhập trời xanh, bên ngoài nhìn qua, là địa phương không có gì thần kỳ. Nhưng Dương Lăng vừa xuất hiện, nhất thời có một gã Đạo Tôn xuất hiện, vây quanh Dương Lăng.

"Người nào!" Một gã Đạo Tôn quát lên chói tai, cũng là một lão người quen.

Khi trước, Dương Lăng đi ngang qua nơi đây, bị Cửu Dương tổ sư đoạt Cửu Dương Luyện Thần Phiên, sau đó lệnh cho Thất Tinh Đạo Tôn này đưa trở về Cửu Dương kiếm phái.

Hôm nay Dương Lăng cướp giật Thanh Sương Kiếm Tiên, nội tâm lẽ thẳng khí hùng. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày trước Cửu Dương tổ sư đoạt của hắn, hôm nay hắn đoạt lại, là lẻ đương nhiên.

Không nói hai lời, Dương Lăng dương tay đánh ra Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn. Thất Tinh Đạo Tôn kinh hãi, chân hình độn ra, toàn lực chống lại. Nhưng ấn này ngay cả Thái Huyền Kiếm Tiên cũng đã chống không xuể, huống chi hắn một gã Đạo Tôn, hét thảm một tiếng, lập tức bị Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn định trụ.

Dương Lăng tâm niệm khẽ động, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn quang hoa chợt lóe, Thất Tinh Đạo Tôn bị thu hút trong động thiên của ấn. Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn động thiên, ngang dọc bảy mươi hai vạn dặm, tên là ngũ hành động thiên, bên trong thiên nhiên sinh thành chính phản ngũ hành sát trận.

Thất Tinh Đạo Tôn tiến nhập động thiên, nhất thời bị chính phản ngũ hành sát trận trấn áp. Thu Thất Tinh Đạo Tôn, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn cuồn cuộn một cái, trướng thành sơn phong đại tiểu, hung hăng hướng đỉnh băng đập tới. Một tạp này, cương phong sạ khởi, kinh lôi trận trận, thiên địa biến sắc.


"Oanh!"

Một trận đất rung núi chuyển, vạn trượng đỉnh băng hóa thành quang khí tiêu tán. Dưới đỉnh băng phong, vô cùng quang hoa đằng khởi, cư nhiên tạm thời đỡ lấy Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn.

Dương Lăng định tình vừa nhìn, liền thấy một tòa đại bi nguy nga, toàn thân trắng như ngọc, phía dưới trấn áp một đạo linh động sắc bén kiếm quang, phía trên chặn Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn.

"Hảo một cái Cửu Dương Bi, quả nhiên bất phàm!" Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, quát lên: "Động thủ!"

Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn chấn động, trên mặt bắn ra một đạo quang hoa. Trong quang hoa, Tinh Hà Đạo Tôn, Tiễn Cảm Ngưỡng, Tuyết Sơn Đạo Tôn, cùng với hoành sơn sáu gã Đạo Quân xuất hiện.

Trong đó, năm tên chân hình Đạo Quân, mỗi người cầm một đạo chân sát kiếm hoàn, song song thi triển ra, phóng xuất ra chân sát kiếm trận. Mà Dương Lăng cùng ba gã Đạo Tôn, đồng loạt ra tay, trấn áp Cửu Dương Bi.

Bốn người hợp lực, còn có Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, phía dưới lại có Thanh Sương Kiếm bắn ngược lên, tàn bi Cửu Dương Bi nhất thời chống đỡ hết nổi, quang hoa chấn động, buông lỏng lực lượng trấn áp.

Đến lúc này, phía dưới cuồn cuộn kiếm quang lập tức nhân cơ hội bay ra, chuẩn bị mở ra không gian, từ nay về sau tiêu diêu tự tại. Trong Tiên Khí, tất có khí linh, Kiếm Tiên này cũng như vậy, không hy vọng bị người trấn áp, sẽ bị làm nô dịch.

Dương Lăng trước khi tới đây, đã sớm kế hoạch bước(đi) rồi, tay phải giương lên, liền có bảy mươi hai đạo bạch quang bay ra, kết thành một tọa đại trận. Trận này, tên là Tru Thần đại trận, bảy mươi hai mai Tru Thần Hoàn, uy lực cường đại.

Với Dương Lăng lúc này lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng thi triển Tru Thần Hoàn, không có lực lượng khống chế Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, đành phải đem nó thu hồi.

Không có Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, Cửu Dương Bi lần thứ hai quang hoa đại trướng, một đám Đạo Tôn, Đạo Quân suýt nữa trấn áp không được.

Bảy mươi hai đoàn bạch quang, hình thành một tòa bạch sắc quang vựng, bao lại một đạo sắc bén kiếm khí.

Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, đối với Tru Thần Hoàn, hắn chỉ có năm, sáu phần nắm chặt, nhưng lúc này xem ra, thành công rồi! Bỗng nhiên, trên cao, một cái đại thủ chưởng hạ xuống, chụp vào Cửu Dương Bi, một thanh âm vang lên: "Lưu lại!"

Đại thủ vừa ra tới, lần lượt đem chân sát kiếm hoàn đánh bay, ba gã Đạo Tôn, sáu gã Đạo Quân cũng bị cổ kinh thiên khí thế bức khai. Một gã thanh niên nam tử hiển lộ ra thân hình, "Ha ha" cười to, chụp lấy Cửu Dương Bi.

Dương Lăng ánh mắt phát lạnh: "Muốn từ trong tay ta chiếm tiện nghi sao? Mơ tưởng!" Đỉnh đầu bỗng nhiên phun ra một đạo thanh quang, thanh quang này thoáng cái bao vây thân thể Dương Lăng. Sau đó, thanh quang này toàn bộ chỉnh hợp Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn.

"Nhân Khí Hợp Nhất!" Tinh Hà Đạo Tôn kinh hô ra. Loại Nhân Khí Hợp Nhất này, đại thương Nguyên Khí, không tới sống chết trước mắt, không ai nguyện ý làm như vậy.


Nhưng Dương Lăng lại há có thể dễ dàng buông bỏ bánh tới tay trái lại bị ngoại nhân cướp đi? Khởi xướng rất ngoan, cư nhiên Nhân Khí Hợp Nhất.

Trong sát na, hư không sinh lôi, phong vân biến sắc, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn bắn ra hung lệ quang hoa, kinh thiên sát khí, hung hăng hướng lên thiên không ném tới.

"Y!"

Không trung là một gã thanh niên tu sĩ, cũng là ngũ huynh trưởng của Bạch Kiếm Phong, Bạch Chấn Thanh. Bạch Chấn Thanh cũng có chút giật mình hung uy Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn.

"Hảo bảo bối!" Hắn tán thán một tiếng, hung hăng một quyền bắn đến, quát to: "Cuồng Lôi Quyền!"

"Ầm ầm long! Răng rắc!"

Hàng tỉ sấm sét, bao vây một đoàn bạch sắc cự quyền, đánh lên Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn.

Đại ấn chấn động, không chút sứt mẻ, Bạch Chấn Thanh bị một ấn đánh bay.

"Nhiếp!"

Dương Lăng quát lên một tiếng lớn, bảy mươi hai Tru Thần Hoàn kinh qua huyết tế đều bị thu hút trong Kim Quang, kể cả Thanh Sương Kiếm cũng thu hút trong đó.

"Nhiếp!"

Dương Lăng toàn lực thôi động, muốn dùng Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, thu lấy Cửu Dương Bi.

Nhưng bầu trời tối sầm lại, một cái đại cước, bao trùm phương viên vạn dặm, che thiên tế nhật mà đạp xuống tới. Phô thiên cái địa kinh khủng uy thế, cả kinh ba gã Đạo Tôn, sáu gã Đạo Quân sắc mặt đại biến.

"Lúc này phải chết a!" Tinh Hà Đạo Tôn sắc mặt trắng bệch, ré lên kêu to. Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, tại trong một tiếng ầm ầm nổ vang, cũng trướng thành phương viên nghìn dặm, không sợ mà đánh tới. Hàng tỉ sát quang, cùng đại cước tiếp xúc.

"Oanh!"


Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất cũng đình chỉ, vạn vật đều trong sát na đọng lại. Nhưng sau đó, là cuồng bạo ba động khuếch tán đi ra ngoài, đỉnh băng băng tán, đại địa rạn nứt, không gian cũng bị ngạnh kháng xé rách.

"Hanh!"

Bạch Chấn Thanh cường hãn đi nữa, cũng không thể áp chế Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, lần hai bị đánh bay, kích đến vị Bạch gia Ngũ thiếu gia này cũng tức giận lên.

"Nhiếp!"

Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn trong nháy mắt hạ xuống, đem mọi người kể cả Cửu Dương Bi đều thu hút trong ấn, ngũ hành động thiên.

"Ngươi dám!" Mắt thấy đối phương liên tục đem lưỡng dạng đông tây đều thu đi, Bạch Chấn Thanh tức đến thổ huyết. Hắn đến đây, vốn là tìm hiểu tin tức, không ngờ gặp phải Dương Lăng xuất thủ. Vì vậy dự định mượn đông phong, Dương Lăng nhóm người này đoạt lấy Cửu Dương Bi, Thanh Sương Kiếm Tiên.

Vậy mà Dương Lăng hung mãnh như vậy, Nhân Khí Hợp Nhất, ngay cả hắn cũng không có thể làm gì, chiếm không được nửa phần tiện nghi.

"Oanh!"

Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn chấn động, cư nhiên phá khai không gian, tiêu thất không gặp.

Bạch Chấn Thanh giận dữ, đuổi theo không tha.

Cửu Dương tổ sư mặc dù bị nhốt tại Tử Vong Tuyệt Địa, nhưng không chút nào lo lắng, hắn tự tin, tối đa nửa ngày, hắn liền có thể đột phá nơi đây.

Bỗng nhiên, Cửu Dương tổ sư cảm ứng được Cửu Dương Bi gặp chuyện không may, quát to: "Ngươi cư nhiên dám đánh chủ ý Cửu Dương Bi, thực sự là không biết sống chết!" Nhất đại tổ sư triệt để phẫn nộ rồi, hai tay kết ấn: "Băng diệt!"

Một điểm cực u ám xuất hiện, điểm này trong sát na mở rộng, thoáng cái phản lại, thậm chí phản bao vây lại Tử Vong Tuyệt Địa.

Bảo Bảo phun ra một ngụm tiên huyết, nghĩ thầm: "Nhất định phải định trụ hắn, nếu không phu quân sẽ nguy hiểm!" Hai tay trong sát na liên kết cửu cửu tám mươi mốt cái ấn quyết, toàn lực thi triển tinh thuật, cùng Cửu Dương tổ sư tiên thuật chống lại. Lữ Hiển, Vô Gian Thần Tôn cũng miễn cưỡng chống đỡ, cảm thấy ăn không tiêu, nếu không có Cửu Dương Tháp tương trợ, bọn họ sợ rằng đã thất bại.

Cửu Dương tổ sư mắt thấy một kích bất thành, nhất thời nổi giận, trong nháy mắt liền thi triễn ba lần tiên thuật.

"Ầm ầm long!"

Tử Vong Tuyệt Địa triệt để bị nghiền nát, Lữ Hiển, Vô Gian, Cửu Dương Tháp đều bị đánh bay.

Cửu Dương tổ sư bất chấp Bảo Bảo, phá vỡ không gian rồi, liền phản hồi Đại Tuyết Sơn.


Chính vào lúc này, Bảo Bảo trong đầu vang lên thanh âm Dương Lăng: "Thành!"

"Đi!" Bảo Bảo vung tay lên, mấy người cùng Cửu Dương Tháp đều tiêu thất.

Khi Cửu Dương tổ sư toàn lực chạy về, vừa thấy Bạch Chấn Thanh bỏ chạy. Hắn cho rằng Bạch Chấn Thanh đoạt lấy Cửu Dương Bi, đầy mặt sát khí mà đuổi theo.

Dương Lăng lần đầu tiên dùng Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn phá vỡ hư không, còn không có thể hoàn toàn nắm giữ trong đó quan khiếu, vì thế phương thức độn đi có chút ngốc. Hắn cảm giác được, phía sau cái đối thủ đáng sợ kia theo đuổi không bỏ, muốn thoát khỏi hắn, sợ rằng không dễ dàng.

Chung quanh là vô số gấp khúc không gian biến ảo, phía sau truyền đến Bạch Chấn Thanh chính là lời nói: "Ngươi trốn không thoát!"

"Sát!"

Bạch Chấn Thanh đang nảy sinh ác độc, chợt thấy phía sau truyền đến kinh khủng uy thế, hắn trong lòng lấy làm kinh hãi: "Không tốt!" Cũng bất chấp Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, quay đầu lại đánh một chưởng.

"Oanh!"

Liều mạng một cái, Bạch Chấn Thanh liền bị vết thương nhẹ, thở dài một tiếng, quanh thân quang vựng chợt lóe, mượn Tiên Phù bỏ chạy.

Hai người như thế vừa đình lại, Dương Lăng đã tiến nhập trên một mảnh hải dương. Người vừa ra tới, hắn lập tức thi triển Di Quang Đồ, độn quay về Cửu Châu.

Lại nói Cửu Dương tổ sư làm sao có thể để Bạch Chấn Thanh đơn giản đào tẩu, một đường truy sát qua. Hai người chẳng biết xuyên qua bao nhiêu không gian, Bạch Chấn Thanh mắt thấy đối phương khó chơi, cười khổ một tiếng, quát lên: "Cửu Dương lão nhi, vật đó không ở trong tay ta!" Cửu Dương tổ sư thanh âm đằng đằng sát khí: "Bắt được ngươi, liền có thể hỏi ra đồng bọn của ngươi!"

Bạch Chấn Thanh há mồm phát khổ, không thể làm gì khác hơn là liều mạng bỏ chạy, hắn biết Cửu Dương tổ sư tuyệt đối không có khả năng nghe hắn giải thích.

Lại nói Dương Lăng cùng Bảo Bảo hầu như song song trở lại Tinh Vân Kính, mọi người gặp mặt, cư nhiên đều nhẹ hoặc nặng bị thương.

Bảo Bảo thụ thương nặng nhất, sắc mặt hôi bại, nhưng thấy Dương Lăng đông tây đắc thủ, trên mặt tất cả biểu tình đều là vui mừng.

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Không nghĩ tới đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau, thiếu chút nữa thua bởi trong tay người nọ." Nhân Khí Hợp Nhất khiến cho hắn Nguyên Khí đại thương, thương thế không thể nhẹ hơn so với Bảo Bảo.

Tinh Hà Đạo Tôn vẻ mặt kinh khủng: "Người nọ chẳng biết có lai lịch gì, quá kinh khủng a!" Nếu không có Dương Lăng, bọn họ đều không có khả năng trở về.

Dương Lăng huy tay áo tống xuất một nhóm trung phẩm Thần Đan, mỗi người mười mai, nói: "Xin chư vị điều trị tốt thương thế."

Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận