Thôn Thiên

Năm mươi ức tuyệt phẩm Linh Đan, căn bản là một số lượng thật lớn, đan dược chồng chất thành núi. Mà hạ phẩm Thần Đan, cũng là một mảng lớn, tản mát ra thuần túy Linh Khí.

Ngày trước kiếm phủ trong Huyết Hải do Thiên Nhãn Ma Thần tọa trấn, tiêu hao đại lượng thời gian sưu tập tài liệu, mới chỉ có thể luyện chế ra vài ức Cửu Chuyển Huyết Quang Đan. Năm mươi ức tuyệt phẩm Linh Đan, đối với kiếm phủ mà nói, quả thực là tài phú lớn khó có thể tưởng tượng.

Hứa Sĩ Luân năm trăm ức giao dịch đan, là bán đứng danh ngạch chân truyền đệ tử mà có. Mà Diệp Quan giao dịch đan, thì do đánh chết rất nhiều Đạo Quân, Đạo Tôn, chiếm được chỗ tốt. Diệp Quan Sinh Tử Môn, cũng có như vậy công dụng, có thể đem tu sĩ luyện hóa, sẽ được đại lượng đan dược.

Đương nhiên, Sinh Tử Môn không có thần diệu hung hãn như Kim Quang vậy, ngay cả Tiên Tôn cũng có thể luyện hóa. Sinh Tử Môn tối đa có thể luyện hóa Thần Anh Đạo Tôn, chân hình cấp số chỉ có thể trấn áp.

Dương Lăng lấy ra đan dược, lập tức ra khỏi đan lâu. Hắn mới vừa ra tới, lập tức liền cảm giác phía sau có người theo dõi, trong lòng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lóe, bỗng nhiên không thấy.

Phía sau hai gã Đạo Quân hiện ra thân hình, một người giậm chân nói: "Cư nhiên bị hắn chạy thoát!"

Dương Lăng cũng không có ly khai Vạn Phương Tiên Đảo, hắn biến hóa thành dáng dấp Diệp Quan, xuất hiện tại Vạn Phương Tiên Đảo một tòa trà lâu.

Trong trà liêu, có rất nhiều tu sĩ tìm hiểu tin tức các nơi, Dương Lăng tới đây, cũng là mục đích này. Ngồi không bao lâu, liền nghe hai bên trái phải trên bàn một gã tu sĩ nói: "Nghe nói Thái Huyền Môn muốn thành lập Đạo Đức Minh, tu sĩ đã ngoài pháp sư, không quản môn phái đệ tử, hay tán tu, đều có thể tham gia."

"Thái Huyền Môn làm như vậy, là muốn làm gì?" Một ... danh tu sĩ khác giật mình hỏi.

"Nghe nói, là muốn diệt trừ tu sĩ hành vi không hợp, tuần tra các nơi." Tu sĩ này giải thích nói.

"Cái gì là hành vi không hợp?" Tu sĩ này lại hỏi.

"Tùy ý sát hại tu sĩ, cướp giật tu sĩ, hoặc can thiệp việc phàm trần v…v…, đều là hành vi không hợp, phải bị nghiêm phạt cùng cấm chỉ loại trừ." Cứ như vậy, Thái Huyền Môn chẳng lẽ không phải muốn quản toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ sao?"

"Ngươi thật đúng là nói đúng, Đạo Đức Minh quả thực thành lập, Cửu Châu tất Thái Huyền Môn vi tôn."


"Thái Huyền Môn đại động tác thật đúng là một cái tiếp một cái, đầu tiên là thôn tính các môn phái to nhỏ, sau đó là đan phù chế độ, hôm nay lại muốn thành lập Đạo Đức Minh. Thật không dám tưởng tượng, Thái Huyền Môn những năm gần đây, rốt cuộc tích súc bao nhiêu lực lượng."

Dương Lăng trong lòng khẽ động, âm thầm hỏi Diệp Quan đang bị trấn áp trong Cửu Dương Tháp: "Trong Cửu Châu, người biết ngươi nhiều hay không?"

Diệp Quan vội vàng nói: "Có không ít người nhận biết ta."

Dương Lăng: "Ngày sau, ta cần thân phận của ngươi hành sự, ngươi hay nhất là phối hợp."

"Vâng vâng, nhất định phối hợp!" Diệp Quan chỉ sợ mình không có giá trị lợi dụng, Dương Lăng có việc phân phó, hắn trái lại vui vẻ. Bởi vì người không có giá trị, có khả năng sẽ biến mất.

Dương Lăng lấy thân phận Diệp Quan, sử dụng đan phù tại Vạn Phương Tiên Đảo đợi mấy ngày, mua mấy nghìn kiện thượng phẩm Linh Khí, tiêu hao hơn mười vạn đan dược, bất quá trong đan phù đan dược chỉ là chín trâu mất sợi lông. Những ... Linh Khí này, chủ yếu vì Động Huyền Phái tu sĩ làm chuẩn bị.

Ngoại trừ Linh Khí, Dương Lăng còn đi các cửa hàng lớn, hỏi chân ngũ hành, kết quả trên Vạn Phương Tiên Đảo, căn bản không có, đành phải thôi.

Cách lần đầu tiên lấy ra đan dược năm ngày sau, Dương Lăng lại biến hóa thành Hứa Sĩ Luân hình dạng, tiến nhập đan lâu lấy ra đan dược.

Tiếp kiến Dương Lăng, cũng không phải là tu sĩ lần trước, mà là một gã nữ tu. Nữ tu tiếp nhận đan phù của Dương Lăng, lễ phép hỏi: "Đạo hữu, cần lấy ra bao nhiêu đan dược?"

"Toàn bộ." Dương Lăng thản nhiên nói.

Nữ tu sĩ biểu tình cứng đờ: "Toàn bộ năm trăm bảy mươi sáu ức đan dược sao?"

Dương Lăng gật đầu: "Không sai, toàn bộ năm trăm bảy mươi sáu ức đan dược."


Nữ tu sĩ trên mặt biểu tình đặc sắc không gì sánh được, nàng ngạc nhiên chốc lát, vội hỏi: "Xin đạo hữu chờ, ta muốn đi bẩm báo cùng lâu chủ..." Nàng nói xong, vội vã chạy đi trở về.

"Cái gì? Năm trăm ức! Chết tiệt, hắn là ai?" Đạo Tôn phụ trách sự vụ nơi đây giận dữ.

Nữ tu sĩ vẻ mặt sợ hãi: "Đạo Tôn, người này tên là Hứa Sĩ Luân, Thanh Minh kiếm phái con trai cố chưởng giáo."

"Thật hỗn trướng!" Đạo Tôn sắc lạnh hắng giọng, tới lui vài bước, rốt cục có quyết định: "Dẫn hắn tới đây!" Dương Lăng được nữ tu sĩ đưa tới trước mặt Đạo Tôn, Dương Lăng vừa xuất hiện, vị Đạo Tôn này cư nhiên khách khí mà đứng dậy nghênh tiếp: "Hứa đạo hữu! Mời ngồi."

Dương Lăng lại đứng, thản nhiên nói: "Không ngồi đâu, không có thời gian, xin quý lâu mau chuẩn bị đan dược cho ta, tại hạ còn có chuyện đi làm."

Đạo Tôn này trong mắt vẻ âm lệ chợt lóe mà qua, nét mặt lại mang theo dáng tươi cười: "Hứa đạo hữu, chẳng biết vì sao đột nhiên lấy ra năm trăm ức đan dược?"

"Thế nào? Không thể?" Dương Lăng chân mày cau lại, "Ngày trước thực hiện đan phù thì nói rất dễ, tùy thời tùy lúc có thể lấy ra bất luận bao nhiêu đan dược, Thái Huyền Môn lật lọng sao? Như quả thật là như vậy, tại hạ không lời nào để nói, cáo từ!"

Dương Lăng xoay người muốn đi, Đạo Tôn này vội vàng nói: "Chậm đã!" Chuyển tới đối diện Dương Lăng, cười nói: "Hứa đạo hữu hiểu lầm rồi, Thái Huyền Môn cũng không phải là hết đan dược, chỉ là thoáng cái lấy ra năm trăm ức, thực là hơi khó. Như vậy đi, xin Hứa đạo hữu cho chúng ta ba ngày thời gian, ba ngày sau, trở lại lấy ra, ngươi xem được không?"

Dương Lăng cũng biết trong đan lâu này khoảng thời gian ngắn, không có khả năng có nhiều như vậy đan dược, vì vậy gật đầu: "Được, tại hạ sẽ chờ ba ngày."

Dương Lăng vừa cất bước, Đạo Tôn này sắc mặt khó nhìn, hắn lạnh lùng cười: "Cái Hứa Sĩ Luân này, chỉ sợ là bị người xui khiến, cố ý cùng Thái Huyền Môn gây khó. Được! Bản Đạo Tôn sẽ cho hắn đan dược, chỉ sợ hắn không còn mạng để giữ!"

Dương Lăng ly khai đan lâu, liền biết "Hứa Sĩ Luân" sẽ có nguy hiểm. Chỉ cần Hứa Sĩ Luân chết đi, như vậy cự lượng đan phù liền trở thành hết hiệu lực. Đương nhiên, hành động này là hạ hạ chi kế, Thái Huyền Môn có thể thỉnh thoảng làm một lần, tuyệt không thể trở thành thủ đoạn chủ lực.

Chỉ vì Dương Lăng một chiêu này quá ngoan, thoáng cái lấy đi năm trăm ức đan dược, Thái Huyền Môn cũng ăn không tiêu, không thể làm gì khác hơn là hạ độc thủ, giết chết Dương Lăng, tiêu trừ phiền phức.


"Chẳng biết ba ngày hậu, Thái Huyền Môn có thể hay không gom đủ đan dược." Dương Lăng cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên tiêu thất, khiến tu sĩ phía sau theo dõi vừa sợ vừa giận, bất đắc dĩ mà phản hồi.

Dương Lăng mượn Di Quang Đồ đi tới Thái Dịch sơn mạch, ở ngoài nghìn dặm, đó là Thái Dịch Môn. Hắn lúc này ở trên một ngọn sơn phong, sơn phong này tên là Thứ Thiên.

Năm đó, Dương Lăng mới vào Thái Dịch Môn, ở đây mà chém giết Lưu Đồng, lấy được Kinh Thần Cửu Phương. Trên sườn sơn phong, Dương Lăng ngày đó có mở một sơn động, hắn từng ở đây cùng Cực Quang linh hạc tu luyện một đoạn thời gian.

Lúc này hồi ức chuyện xưa, phảng phất như hôm qua.

"Vài chục năm qua, ta đã không hề còn là một thiếu niên nhược tiểu nữa, chỉ là, ta cũng còn chưa đủ cường đại." Dương Lăng đứng ở trước động thì thào tự nói.

Dương Lăng mới đến không lâu, liền có hai đạo kiếm quang bay tới, Dương Lăng thân hình khẽ động, biến hóa thành một gốc cây lão tùng trước động. Lưỡng đạo kiếm quang hạ xuống, hiện ra hai người. Hai người này, Dương Lăng cư nhiên đều quen biết, một người là Lục Tình Tình, một người là Chu Hầu.

Lục Tình Tình đỏ mặt, thấp giọng nói: "Chu sư huynh, ngươi vì sao vẫn theo ta?"

Chu Hầu liền cười một tiếng: "Sư muội, ngươi tới Thái Dịch Môn không lâu, tất đối với hoàn cảnh chung quanh không quen, ta sợ ngươi gặp chuyện không may."

Lục Tình Tình cười: "Nơi đây là phạm vi Thái Dịch Môn, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chu sư huynh, ngươi hãy trở về đi, tiểu muội muốn đi hái linh dược, luyện chế Linh Đan để dùng."

Chu Hầu vội vàng nói: "Sư muội muốn hái cái linh dược gì? Chỉ cần nói ra, ta sẽ giúp ngươi hái."

Lục Tình Tình bất đắc dĩ mà cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nói thẳng ra: "Chu sư huynh, tiểu muội... Tiểu muội trong lòng đã có người khác rồi, chúng ta là không có khả năng a."

Chu Hầu biến sắc, âm u hỏi: "Là ai? Chẳng lẽ là Long Phách?"

Lục Tình Tình dở khóc dở cười: "Ngươi không nên đoán, hắn là... quên đi, Chu sư huynh, xin sau này tự trọng."

"Ta đã biết, là Dương Lăng, đúng không?" Chu Hầu cười nhạt, "Ngươi cũng không ngẫm lại, Dương Lăng hiện tại là ai. Hắn đã bị Thái Dịch Môn khu trừ sư môn, lại đắc tội với Thái Huyền Môn, người như vậy, sớm muộn gì không chết, đáng giá để ngươi dựa vào sao?"


Lục Tình Tình nhãn thần hốt nhiên trở nên lạnh lùng: "Chu sư huynh, Dương Lăng sư huynh nói như thế nào cũng là đồng môn, ngươi thế nào có thể nói như vậy? Dương sư huynh chuyện tình, ta sớm nghe đồng môn nói qua, nếu không phải vì Thái Dịch Môn, sư huynh thế nào lại như vậy đắc tội Thái Huyền Môn?" Nàng lắc đầu, "Một ít đều cùng ta không quan hệ, ta chỉ biết là, Dương sư huynh đã cứu ta cùng tiểu đệ, đưa ta đến Thái Dịch Môn. Chu sư huynh, ngươi sau này không nên dây dưa với ta."

Chu Hầu tức giận đến mặt cũng tái xanh, oán hận giậm chân, chỉ vào Lục Tình Tình nói: "Ngươi thích hắn một người như vậy, sau này sẽ hối hận!" Nói xong xoay người bay đi.

Lục Tình Tình cũng muốn ly khai, chợt thấy phía sau thiếu cái gì đó, xoay người nhìn lên, giật mình phát hiện trước động cây lão tùng đã không có. Mà trên mặt đất, lại có thêm một kiện bách bảo nang, nàng hiếu kỳ mà đi qua, nhặt lên túi bách bảo, phát hiện bên trong có một nghìn mai tuyệt phẩm Linh Đan.

"Là..." Lục Tình Tình ánh mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng hỏi: "Dương sư huynh, là ngươi sao?"

Lục Tình Tình được Dương Lăng cho đan dược cùng ngọc phù, tìm đến Thái Dịch Môn nương tựa. Quả như Dương Lăng sở liệu, Thái Dịch Môn cấp đủ Dương Lăng mặt mũi, không chỉ có thu lưu Lục Tình Tình tỷ đệ, hơn nữa lập tức cho danh ngạch chân truyền đệ tử, để hai người ở trong Thái Dịch động thiên, mà còn được Thiên Long Đạo Quân chiếu cố.

Nàng hôm nay ra ngoài hái thuốc, muốn vì Lục Vũ luyện chế đan dược, trợ giúp hắn tu hành, không nghĩ một đường lại bị Chu Hầu cuốn lấy.

Nàng lúc này nắm lấy túi bách bảo, đoán được Dương Lăng ngay phụ cận. Nhưng liên tục gọi vài tiếng, nào có người đáp lại?

Nàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Dương sư huynh, ngươi nếu có thời gian, thỉnh hàng năm ngày hôm nay, tới đây gặp một lần, tiểu muội sẽ đợi." Dứt lời, giá khởi kiếm quang, phi độn bay đi.

Dương Lăng thân hình lần thứ hai xuất hiện, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, che đậy chung quanh, nhập động tu luyện.

Ba ngày rất nhanh qua đi, tới thời gian lấy đan dược rồi, Dương Lăng đúng giờ đi tới đan lâu Vạn Phương Tiên Đảo.

Ngày đó vừa mất đi thân ảnh Dương Lăng, đan lâu chủ sự Đạo Tôn đã biết không ổn, đành phải toàn lực gom đan dược. Thái Huyền Môn phải mở ra đan khố dự trữ đem tiền trả Dương Lăng.

Trên thực tế, chế độ đan phù thi hành tới nay, tối cao lấy ra lượng đan dược, cũng chỉ có mười ức. Giống Dương Lăng như vậy, thoáng cái lấy ra tám mươi ức, năm trăm bảy mươi ức, chính là lần đầu.

Nhưng nếu đã làm hứa hẹn, Thái Huyền Môn dù là có thiên nan vạn nan đi nữa, cũng phải đem đan dược trả đủ cho Dương Lăng, không thể ít được, nếu không, việc này một khi truyền ra, ai còn tin tưởng đan phù?

Vì vậy, khi Dương Lăng vừa vào đan lâu, nữ tu sĩ hôm qua, cung kính mà đem ba đan túi giao cho trong tay Dương Lăng. Ba đan túi, phân biệt trong đó trung phẩm Thần Đan, hạ phẩm Thần Đan, tuyệt phẩm Linh Đan, hơn nữa số lượng đều cực kỳ lớn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận