Thôn Thiên

Vạn Kiếm Tiên Tôn nói: "Năm mai Kiếm Hoàn này, nếu có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, có thể cùng dưới thất phẩm linh đài Tiên Tôn đấu một trận, nếu năm Kiếm Hoàn tề phát, có thể trảm phá dưới tứ phẩm linh đài."

Dương Lăng hơi kinh ngạc, hắn biết theo như lời Vạn Kiếm Tiên Tôn trảm phá linh đài, là chỉ hiệu quả Kiếm Hoàn cực mạnh một kích, với lực lượng hắn lúc này, không có khả năng phát ra Kiếm Hoàn một kích cực mạnh. Dù vậy, năm mai Kiếm Hoàn cũng đủ trân quý rồi.

"Năm Kiếm Hoàn này, có thể kết thành Chân Sát kiếm trận, có thể gọi là Chân Sát Kiếm Hoàn." Vạn Kiếm Tiên Tôn cười nói.

Dương Lăng vội vã tạ ơn, Vạn Kiếm Tiên Tôn nói: "Hôm nay thứ nhất là tặng kiếm, thứ hai là cáo biệt."

"Cáo biệt?" Dương Lăng giật mình, "Tiên Tôn muốn đi đâu?"

"Thì vì đại kiếp nạn đã tới, ta phải trốn vào trong linh đài, thôi diễn linh đài biến hóa, đột phá nhất phẩm linh đài, thành tựu kim phẩm cảnh giới." Vạn Kiếm Tiên Tôn trong giọng nói, tràn ngập tự tin."Lần này bế quan, chậm thì trăm năm, lâu thì nghìn năm."

Dương Lăng trước đây đã biết Vạn Kiếm Tiên Tôn tùy thời có thể đột phá, nên cũng không giật mình, gật đầu: "Như vậy cầu chúc Vạn Kiếm đạo hữu sớm ngày đánh vỡ trói buộc, tiêu diêu tự tại."

"Mượn cát ngôn (lời tốt lành) Dương lão đệ, sau này còn gặp lại!" Thân hình chợt lóe, trong sát na tiêu thất. Hắn nói sau này còn gặp lại, cũng hi vọng có thể cùng Dương Lăng tại tiên giới gặp lại, tất nhiên là đối với Dương Lăng một phen chúc phúc, hi vọng hắn cũng có thể phi thăng thành tiên.

Vạn Kiếm Tiên Tôn đi rồi, Dương Lăng trong lòng cảm khái, nghĩ thầm: "Phi thăng thành tiên, thiên nan vạn hiểm, ngày sau, chẳng biết ta có thể thành công không."

Dương Lăng lúc đạo kiếm đại thành, lại qua hơn mười ngày, trong Kim Quang, Hiên Viên đại đế thi cốt bỗng nhiên nỗi lên một tầng kim vụ. Kim Quang vẫn không có đình chỉ đối thi cốt luyện hóa, nhưng đại đế thi cốt này vô cùng cường hãn, cuối cùng lâu như vậy, rốt cục mới có phản ứng.


Đoàn kim vụ này là một đoàn hồn hồn độn độn nguyên khí, tại trong Kim Quang cuồn cuộn, nghiêng đổ ra một trăm bảy mươi hai mai kim sắc đan dược. Dương Lăng nhiếp ra một quả đan dược, cầm trong tay quan sát, đan dược này phẩm tương, tựa hồ siêu việt hơn tuyệt phẩm Thần Đan. Đây là Nguyên Khí Bàn Cổ chân nhân di lưu, chắc là đối với ta tu luyện rất có bang trợ." Nghĩ xong, Dương Lăng lập tức đem đan dược này luyện hóa. Đan dược hóa nhập trong cơ thể trong thanh quang, nhất thời hóa thành cuồn cuộn lôi điện, cương phong, mãnh liệt kích động.

Cũng may Dương Lăng đã đả thông thập cửu trọng kinh lạc, thể chất cường hãn, mặc dù có vài phần thống khổ, nhưng không có sản sinh nguy hại. Rất nhanh, một cổ lực lượng cuồng mãnh này rót vào trong cơ thể Dương Lăng, hoàn mỹ mà dung hợp.

Dương Lăng thoáng cái cảm giác trong cơ thể hơn một cổ lực lượng bưu hãn kinh khủng, chỉ là cổ lực lượng này ẩn dấu đi, mình vô pháp mở ra.

Sau đó đệ nhị mai, đệ tam mai, Dương Lăng lục tục đem bảy mươi hai mai đan kinh đều luyện hóa, hóa thành Nguyên Khí dữ dằn, dung hợp nhập trong thân thể. Có thể là do đan dược nổi lên tác dụng, ba ngày sau, lâu rồi chưa đả thông được đệ nhị thập trọng kinh lạc rốt cục đả thông, sản sinh thứ hai mươi mốt trọng chân lực.

Dương Lăng lại có chút suy nghĩ, nghĩ thầm: "Hiên Viên đại đế dù sao cũng là thuỷ tổ chân nhân, trong cơ thể truyền thừa Nữ Oa, Bàn Cổ chân nhân đại uy năng. Mà trong cơ thể ta, chỉ là truyền thừa cực kỳ rất thưa thớt huyết mạch."

Hắn thoáng cái liền minh bạch, mình vì sao không thể đánh thông đệ nhị thập trọng kinh lạc. Hôm nay nhân loại, đều là thái cổ chân nhân sinh sôi nảy nở sinh ra, huyết mạch từng đời từng đời truyền lại, đã cực kỳ rất thưa thớt. Như vậy huyết mạch loãng, căn bản không có khả năng đả thông nhiều kinh lạc lắm, hai mươi trọng chân lực, đã là Dương Lăng cực hạn. Gần đây một đoạn thời gian, Dương Lăng tu vi vẫn dừng lại ở hai mươi trọng chân lực, là nguyên nhân này. Hôm nay hắn dung hợp thuỷ tổ chân nhân truyền thừa, tự nhiên đơn giản là có thể đả thông đệ nhị thập trọng kinh lạc, sản sinh hai mươi mốt trọng chân lực.

Kim Quang như cũ tiếp tục luyện hóa Hiên Viên đại đế thân thể, nhưng muốn lần thứ hai sản sinh đan dược, lại phải tiêu hao một đoạn thời gian.

Hai mươi mốt trọng chân lực một khi sản sinh, Dương Lăng lập tức bắt đầu tu luyện "Đại La Chân Thân Quyết" . Lúc này Đại La Chân Thân Quyết, xưa đâu bằng nay. Dương Lăng thông qua Đạo Mộc bổn nguyên phù trận, dung hợp năm trăm linh tám loại đạo lực, lại dung hợp đại đạo thuật, do đó hình thành thân, ý, vận tam đại đạo.

Đại La Chân Thân Quyết, thuộc về thân thể thành thánh chi đạo, pháp quyết này kinh qua dung hợp diễn sinh, cùng phật môn Thai Tàng hợp làm một, trở nên càng thêm hoàn mỹ, được Dương Lăng gọi là Đại La Thánh Đạo, nếu tu luyện xuống phía dưới, cuối cùng có thể thành tựu Đại La Thánh Thể.

Dựa theo kết quả suy tính, Đại La Thánh Đạo này, cùng toàn bộ tám mươi mốt trọng, Dương Lăng nếu có thể tu luyện tới tám mươi mốt trọng, mặc dù không theo tu tiên đồ, cũng có thể đem thân thể thành thánh, phi thăng thành tiên.


Bất quá, lúc này mới tu luyện đạo này, phải từ đầu trở lại, Dương Lăng trước đây tu luyện đều phải buông bỏ. Đương nhiên, trước đây tu luyện, đồng dạng vì hắn bỏ đi cơ sở hùng hậu, có thể để quá trình ngày sau tu luyện thuận lợi hơn rất nhiều.

Nếu có thể đem Đại La Thánh Đạo tu luyện tới ba mươi sáu trọng, cùng chân lực phối hợp, Dương Lăng đồng dạng có hi vọng mở ra thần hóa huyền khiếu.

Lúc này Dương Lăng, đã không phải đi trên con đường tu hành của thái cổ chân nhân, hắn đi trên đường tu chân hôm nay đi lên một cái hoàn toàn bất đồng với cổ nhân. Nhưng, nó chỉ là mới bắt đầu. Thân, Ý, Vận ba đạo, cường hãn khí lực, ý chí sắc bén, hơn nữa đại khí vận, đây là điều kiện chuẩn bị Dương Lăng thành tựu, thiếu một thứ cũng không được.

Có Đại La Chân Thân Quyết trước đây tu luyện đặt nền tảng, Đại La Thánh Đạo tu luyện khởi lên, làm ít công to. Gần ba tháng thời gian, Dương Lăng một đường đột nhiên tăng mạnh, từ đệ nhất trọng, một hơi tu luyện tới hai mươi mốt trọng, trong cơ thể chân lực chạy song song.

Lúc này, Đại La Thánh Đạo muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đợi hai mươi hai trọng chân lực sản sinh. Đại La Thánh Đạo, đã bị kinh lạc ước thúc, kinh lạc chưa đả thông, Đại La Thánh Đạo cũng không có thể tiếp tục tu luyện xuống phía dưới.

Tu luyện đến tận đây, thời gian cũng không sai biệt lắm, tới thời gian phù loại mở ra rồi, Dương Lăng quyết định đi tới tìm tòi đến tột cùng là cái gì.

Dương Lăng tại trong Thuần Dương Đỉnh bế quan, Cửu Châu hướng nam ở Nam Hải xảy ra một đại sự. Một vị nhân vật uy năng vô biên, xưng là Huyền Thiên Yêu Vương, triệu tập thiên hạ yêu loại, tụ tập ở Nam Hải.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tứ Hải Cửu Châu yêu linh tinh quái, đều rời hang ổ, hướng Nam Hải kéo đến. Ba tháng ngắn ngủi, mấy trăm vạn yêu binh tề tụ, Huyền Thiên Yêu Thánh này tự lập làm chủ, làm cho cả Nam Hải trở thành địa bàn yêu tộc.

Huyền Thiên Yêu Thánh thủ hạ, yêu tướng, yêu binh từ từ tăng nhanh, có thể khiến cho Nam Hải tán tu đều tránh né. Thậm chí ngay cả Tiên Tôn ẩn cư, cũng không dám trêu chọc Huyền Thiên Yêu Thánh, có thể khiến Nam Hải thành yêu tộc quốc gia, không có một nhân loại.


...

Trong Cửu Tiêu Các Thái Tiêu Cảnh, trên một viên tinh thần thật lớn không gì sánh được, thành lập cung điện thật lớn. Trong cung điện, Bạch Kiếm Phong cung kính đứng ở nơi đó, hai mắt lim dim. Hắn là một người cuồng ngạo, nhưng lúc này lại có vẻ thập phần thuận theo.

Trước mặt Bạch Kiếm Phong, trong một đạo bạch quang như có như không truyền ra thanh âm lãnh túc: "Kiếm Phong, vi phụ tiêu hao trăm năm thời gian, tại Bàn Cổ giới ngoại trong vô hạn tinh không, tìm được Thuần Dương Thánh Thai. Thánh thai này, hôm nay sẽ phá thai mà ra, trời sinh đã có mở ra linh đài lực rồi."

Bạch Kiếm Phong mặt lộ vẻ vui mừng: "Phụ thân đại nhân, là muốn tôn nhi cùng Thuần Dương Thánh Thể dung hợp, từ đó ngưng tụ chân hình sao?"

"Không lâu nữa, ngươi phải cầm được một trong tám đạo Thiên Phù, Hủy Diệt Thiên Phù." Người này, cư nhiên là thần bí Thiên Ngoại Thiên.

Bạch Kiếm Phong hiển nhiên chẳng biết lai lịch Thiên Phù, hiếu kỳ hỏi: "Phụ thân, tất cả chỉ là phù mà thôi, có cần phải coi trọng như vậy không?"

"Đạo Thiên Phù này, không phải chuyện đùa. Ngày trước, Thiên Hoàng Phục Hy, lấy bát quái thuật suy tính ra thái cổ chân nhân đang gặp tai ương diệt tộc, vì vậy độn phá Bàn Cổ giới, đi tới trong vô tận tinh không tìm kiếm ĐẠO, giải cứu tộc nhân."

Bạch Kiếm Phong mở to hai mắt: "Phục Hy đại đế, hắn nhất định rất lợi hại a?"

Thiên Ngoại Thiên "Hanh" một tiếng: "Phục Hy một mình, liền có thể ngăn lại thối lui trăm ức Thần Binh, ngươi nói hắn lợi hại hay không?"

Bạch Kiếm Phong ngậm miệng lại, không dám hỏi nhiều, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi Thiên Ngoại Thiên.

"Phục Hy đại đế chưa trở về, nhưng ba ngàn năm sau, tám đạo kỳ quang từ trong hư không rơi xuống. Kỳ quang rơi xuống, chính là tám Đại phù loại. Phù loại này, dựng dục thời gian có trước có sau, lúc ban đầu thành hình chính là Thuần Dương Thiên Phù, bị Hỗn Nguyên Đại Đế lấy được. Sau đó là Đại Giác Thiên Phù, bị Trán Quang Đại Đế lấy được. Đệ tam là Cực Dục Thiên Phù, bị Cực Lạc Đại Đế lấy được."


"Tám đạo Thiên Phù, đều uẩn tàng chí đạo, Bàn Cổ giới tối đa chỉ có thể dung nạp bốn đạo Thiên Phù, đạo thứ tư Hủy Diệt Thiên Phù một khi xuất thế, những đạo phù loại còn lại, lập tức sẽ tiêu thất. Hủy Diệt Thiên Phù này, chất chứa sát phạt chi đạo, ngươi nhất định phải lấy được nó."

Bạch Kiếm Phong rốt cục nhịn không được hỏi: "Phụ thân đại nhân, ngài tu vi, Cửu Châu đệ nhất, ngay cả Thiên Tiên cũng không sợ, vì sao không tự động thủ?"

"Ngươi có điều chẳng biết, loại Thiên Phù này, chỉ nhìn cơ duyên, không nhìn tu vi cao thấp. Cho dù Đại La Kim Tiên đi vào, cũng không nhất định có thể thu phục được nó. Trong Cửu Châu Đỉnh chạy ra thất phân số mệnh, ngươi bị dính một đường, rốt cuộc là người có khí vận, có thể đi tới thử một lần."

Bỗng nhiên trong lúc đó, Bạch Kiếm Phong cảm giác Thần Anh mình bị một cổ cự lực rút ra, hắn biết phụ thân muốn trợ hắn ngưng tụ chân hình, nên không chút nào lo lắng. Bạch Kiếm Phong Thần Anh, phóng xuất ra, có trăm trượng cao.

Hư không rạn nứt, một pho tượng đồng dạng trăm trượng cao Thuần Dương thân thể rơi xuống, thân thể này tản mát ra Thuần Dương quang hoa, uy thế kinh thiên. Nó cùng Bạch Kiếm Phong Thần Anh va chạm cùng một chỗ, đây đó bài xích. Cùng lúc đó, một cổ huyền diệu lực lượng sản sinh, cứng rắn đem hai cái dung hợp cùng một chỗ.

"Ầm ầm!"

Một tiếng nổ, Bạch Kiếm Phong cảm giác ngũ cảm lục thức mình, thoáng cái bạo phát ra, hướng xung quanh kéo dài đi ra ngoài. Một pho tượng Thuần Dương chân hình, xuất hiện tại không trung đại điện, Bạch Kiếm Phong "Ha ha" cười to: "Cảm ơn đại nhân, thành công rồi! Hài nhi sau này dù là gặp phải Tiên Tôn, cũng có thể chiến một trận!"

"Không thể lơ là được, vi phụ đem Kinh Lôi Đảng cho ngươi." Trong hư không, lại hạ xuống một kiện Tuyệt Phẩm Đạo Khí, một đầu giống như Tam Cổ Xoa, một đầu giống như trường thương, trên đó lôi điện lóe ra, phát sinh ù ù lôi âm.

Tiếp đảng nơi tay, Bạch Kiếm Phong nhất thời lấy làm kinh hãi, đảng này cư nhiên trầm trọng không gì sánh được, hắn cầm lấy nó cảm giác cũng cật lực. Nhất thời liền minh bạch, trong đảng nhất định cung dưỡng đại lượng sinh linh.

Đạo khí uy lực ảo diệu thật lớn, ở trong đó mở ra không gian, trong không gian, có thể nuôi dưỡng yêu ma binh sĩ, thậm chí Thần Binh, đạo binh, từ đó tăng mạnh uy lực Đạo Khí. Rất rõ ràng, trong Kinh Lôi Đảng này, cung dưỡng đủ loại sinh linh, dùng cho tăng cường uy lực.

"Trong Kinh Lôi Đảng này, vi phụ nuôi thả một ức thanh lôi yêu binh, thông qua Lôi Trận, uy lực thập phần cường đại, ngươi chớ có đánh mất." Thiên Ngoại Thiên chậm rãi nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận