Thôn Thiên

Tám bộ kiếm trận, Dương Lăng mới tu luyện được hai bộ. Trong tám bộ kiếm trận này, phải nói uy lực, xác thực thật lớn, nhưng đối với chân kim tiêu hao cũng là thật lớn, mỗi một bộ kiếm trận, đều cần tiêu hao hơn hai mươi vạn khối chân kim.

Vô Tướng Kim Tri đã liều cái mạng nhỏ, mỗi tháng cũng chỉ có thể cung cấp mười vạn khối Vô Tướng chân kim.

Dương Lăng ngược lại cũng không gấp, một bên viên mãn kiếm trận, một bên đả thông kinh lạc. Chỉ cần đem toàn bộ kiếm trận viên mãn, đối phó Kim Bút Tiên Tôn, cùng ngày sau tự bảo vệ mình mới có thể nắm chắc.

Lúc này, hắn bắt đầu uy dưỡng Khinh Phong Kiếm Trận Vô Tướng chân kim. Vô Tướng chân kim, cùng Thái Ất chân kim bất đồng. Vô Tướng chân kim, tên giống như nghĩa, vô hình vô tướng. Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng nó xác thực tồn tại, hơn nữa phong duệ vô song.

Như vậy, thu nạp Vô Tướng chân kim phiền phức rất nhiều, mỗi ngày tối đa có thể dùng chừng hơn một vạn khối.

Vô Tướng Kim Tri đoạn thời gian này, đã tích góp được mấy vạn khối Vô Tướng chân kim, lục tục đều bị Dương Lăng dùng hết sạch. Khinh Phong Kiếm Trận chủ trận, đầu tiên nhồi vào đầy đủ Vô Tướng chân kim.

Dương Lăng tâm niệm khẽ động, Vô Tướng kiếm khí liền phát sinh, đột nhiên bắn về phía Thái Cực đồng tử một bên ngủ gật.

"Đinh!"

"Oa! Chủ nhân, chết người đi được!" Thái Cực đồng tử lại càng hoảng sợ, đôi mắt trừng thật to, ngó chung quanh, cũng nhìn không thấy kiếm khí ở phương nào.

Dương Lăng hạ thủ biết nặng nhẹ, Thái Cực đồng tử dù chưa thụ thương, nhưng sợ đến không ít.

Dương Lăng "Hắc hắc" cười: "Vô Tướng Khinh Phong Kiếm, tuyệt diệu!"

Ba đồng tử đều thấy da đầu tê dại, nghĩ thầm kiếm quang này giết người không thấy ảnh, thực sự quá kinh khủng.

Luyện kiếm xong, Dương Lăng bắt đầu luyện hóa Vạn Vật Tán. Vạn Vật Tán chính là Tuyệt Phẩm Đạo Khí, là bảo bối hộ thân cứu mạng của Bạch Kiếm Phong, hôm nay rơi vào trong tay Dương Lăng.


Bị Kim Quang trùng kích một đoạn thời gian, cấm chế trong Vạn Vật Tán liền bị phá tan. Tán này cũng không có khí linh, uy lực cũng không như Cửu Dương Tháp, nhưng tốt xấu gì cũng là Tuyệt Phẩm Đạo Khí, môn phái nào cũng xem là trấn giáo chi bảo, ngày sau dùng để phòng thân cực kỳ thích hợp.

Vạn Vật Tán mở ra, bên trong tên chân hình Đạo Tôn kia bị bắt liền hiện ra, ngã nhào trong Kim Quang.

Dương Lăng cũng không phải sát nhân ma vương, cũng không muốn lập tức giết hắn, chỉ hỏi mấy vấn đề. Chân hình Đạo Tôn này tùy thời đều có khả năng chết đi, trái lại hỏi gì liền đáp nấy. Chân hình Đạo Tôn, tên là Tiền Cảm Ngưỡng, Cửu Châu tán tu.

Tiền Cảm Ngưỡng này suốt đời kinh lịch qua vô số kỳ ngộ, vận khí rất tốt, cư nhiên hắn một đường tu tới Đạo Tôn, hơn nữa thực lực tại trong tu sĩ đồng cấp cũng coi như trung thượng, thực sự là đáng quý. Phải biết rằng, toàn bộ Thái Dịch Môn, gần nghìn năm nay, cũng chỉ ra được vài tên Đạo Tôn, có thể thấy được Đạo Tôn địa vị tôn quý cở nào.

"Xin tha ta một mạng, muốn yêu cầu cái gì, tại hạ đều sẽ nghe theo!" Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dù là hắn đường đường Đạo Tôn, bình thường phong quang không gì sánh được, ức hiếp bao nhiêu người, hôm nay cũng phải ăn nói khép nép, hướng Dương Lăng cầu xin tha thứ.

Dương Lăng lạnh lùng nói: "Tạm thời không giết ngươi, hảo hảo luyện chế pháp khí cho ta." Trong Cửu Dương Tháp, sớm có năm tên cu li, thêm vị này nữa, họp đủ sáu người.

Dương Lăng tuy rằng tạm thời ly khai Động Huyền Phái, nhưng cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không hề trở lại. Vài vị đệ tử đều đang ở Động Huyền Môn, Thuần Dương Đỉnh cũng lưu lại ở nơi này, cũng đủ chứng minh. Vì thế, lúc này thu thêm người làm, luyện chế pháp khí nhiều hơn là thập phần cần thiết, ngày sau có thể dùng để làm quang đại môn phái.

Dương Lăng tu luyện đạo kiếm, Thái Huyền Môn cũng đang chuẩn bị một cái đại động tác.

Thái Huyền Môn cơ yếu đại điện, Thanh Dương đạo nhân cùng với hơn tám vị Tiên Tôn tề tụ. Trong tám vị Tiên Tôn, bao gồm Phá Diệt Tiên Tôn ra, mà Tiên Tôn còn lại, thì đại bộ phận là Thái Huyền Môn thượng trưởng lão, bình thường tiềm tu, không hỏi ngoại sự, hôm nay lại bị chưởng giáo thỉnh ra.

Một gã thượng trường lão trầm giọng nói: "Chưởng giáo, vận dụng Diệt Thế Chi Nhận, có khả năng thu nhận nhìn trộm đại năng giả trong Ma Vực, xin chưởng giáo cân nhắc."

Thanh Dương đạo nhân: "Ta ý đã quyết. Dương Lăng này, đem Ma Vực trở thành hậu hoa viên (sân sau), nhiều lần tránh né trong đó, khi đến khi lui, không ngừng mượn nó phá hư đại kế Thái Huyền Môn ta. Người này không diệt trừ, là họa lớn."

Phá Diệt Tiên Tôn đối với Dương Lăng thống hận tới cực điểm rồi, lập tức nói: "Mấy thượng trưởng lão, Dương Lăng này là tu chân kỳ tài, lấy Pháp Sư tu vi, liền có thể cùng ta chống lại, giống như Lý Thái Chân ngày trước. Người như vậy, nếu không nhanh lên một chút trừ bỏ, tất là tâm phúc họa lớn, làm cho cuộc sống hàng ngày bất an."

Mấy thượng trưởng lão đều là vừa từ trong Linh Đài thế giới đi ra, chẳng biết chuyện tình bên ngoài, nghe Phá Diệt Tiên Tôn nói vậy, đều lấy làm kinh hãi.


"Cái gì? Pháp Sư cấp số, là có thể cùng ngươi chống lại? Điều này có khả năng sao!" Bọn họ đều không tin Phá Diệt Tiên Tôn nói.

Phá Diệt Tiên Tôn thở dài một tiếng: "Chư vị thượng trưởng lão, đến nay tính ra, Thái Huyền Môn ta đã có bốn vị Tiên Tôn, hơn mười vị Đạo Tôn, Đạo Quân ở trong tay hắn ngã xuống, tổn thất bực này đã quá thảm trọng, nếu như không diệt trừ người này, Thái Huyền Môn sẽ nguy hại!"

Các thượng trưởng lão vẻ sợ hãi động dung, một gã thượng trưởng lão đầy mặt vẻ giận dử: "Cái gì? Ngã xuống bốn vị Tiên Tôn, các ngươi... Các ngươi là thấy thế nào đây?" Dưới khí nộ, vị thượng trưởng lão này ngay cả Thanh Dương đạo nhân cũng muốn chỉ trích.

Thanh Dương đạo nhân thản nhiên nói: "Là bản tọa khuyết điểm, ngày trước xem thường người này. Bất quá, mất bò mới lo làm chuồng, còn không tính là muộn, chỉ cần giết chết hắn, tất cả đều dễ làm. Về phần tổn thất lúc trước, lấy thế Thái Huyền Môn ta đang phát triển, trong khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục được nguyên khí."

Dù sao cũng là chưởng giáo, thượng trưởng lão cũng không có thể bắt chết không tha, suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được! Thái Huyền Môn đã hồi lâu không có lớn như vậy động tác, có động một chút cũng không phải là chuyện xấu!"

Phá Diệt Tiên Tôn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng kêu lên: "Dương Lăng a! Dương Lăng! Thái Huyền Môn toàn lực một kích, thậm chí vận dụng cả Diệt Thế Chi Nhận cái thần khí này, ngươi còn có thể thoát được sao?" Hắn thậm chí tưởng tượng tới cảnh tượng Dương Lăng bị Phá Diệt chi nhận kinh khủng uy năng xé nát, nội tâm một trận khoái ý.

Dương Lăng đang trong Ma Vực tu luyện, nhoáng cái đã ba tháng trôi qua, Khinh Phong Kiếm Trận rốt cục đại thành. Niệm động một cái, một đạo vô hình kiếm khí trùng kích ra, gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, quỷ dị hơn nữa lá rất sắc bén.

Ngày hôm nay, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác toàn bộ Ma Vực đều chấn động lên, trong Kim Quang, Thiên Cực đại thánh bỗng nhiên mở mắt ra, quát lên: "Dương Lăng, đại nạn đã tới, mau mau chuẩn bị!"

Thiên Cực đại thánh có tu vi bí hiểm, Dương Lăng không chút nghĩ ngợi, lập tức đem Kim Quang thu nạp.

Kim Quang vừa khẽ động tác, phía trên không gian bỗng nhiên hé ra một đạo lỗ hổng lớn nghìn trượng, u u ám ám. Trong khe, bắn ra một đạo hắc quang, hướng Kim Quang chém giết xuống tới.

Hắc quang chưa đến, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác Kim Quang kịch liệt chấn động, phía trên Kim Quang, ngưng tụ thành một cái đại thủ, chủ động xuất kích, hướng khoảng không chống đở.

"Oanh!"


Kim Quang cường liệt chấn động, tám gã Ma Thần, một gã Tiên Tôn, trong nháy mắt bị luyện hóa, hóa thành vô số đan dược, lại bị Kim Quang trực tiếp thôn phệ. Dương Lăng trong lòng khẽ động, cũng không có ngăn lại, mà hắn cũng bị chấn đến ngồi yên một chỗ, trong cơ thể đạo khí cuồn cuộn, tay chân cũng không có thể động đậy.

Mà trong Ma Vực, bởi vì ... một cái liều mạng này, như xảy ra một hồi đại bạo tạc, trong phương viên mười vạn dặm, tất cả sinh linh đều hôi phi yên diệt. Đại địa bốc cháy lên, thiên không cũng bị kinh khủng đại lực xé rách, phảng phất như muốn sụp đổ xuống vậy.

Nặng nề tiếng sấm, trận trận cương phong không duyên cớ mà sinh ra, khắp bầu trời tàn sát bừa bãi.

Lúc Hắc Quang, cùng Kim Quang đại thủ, tiếp xúc tức thì phản hồi lại. Hắc quang này, ngưng tụ thành một thanh binh khí kỳ dị, uy thế ngập trời.

Thái Huyền Môn, Thanh Dương đạo nhân chín vị Tiên Tôn, đều là thân thể chấn động, sắc mặt đại biến.

"Toàn lực một kích!" Thanh Dương đạo nhân lãnh quát một tiếng, mọi người thủ kết kỳ quái quyết ấn, trên đỉnh đầu, một thanh thật lớn hắc sắc binh khí lần thứ hai phá vỡ hư không, hướng Ma Vực chém giết tới.

Một kích này, uy lực so với lần đầu tiên càng cường đại hơn, thậm chí Dương Lăng trong Kim Quang, cũng kinh hãi trong lòng.

"Thái Huyền Môn?" Trong nháy mắt, hắn trong lòng có phán đoán, ngoại trừ Thái Huyền Môn, còn có ai làm ra như vậy đại trận trượng đến tiêu diệt mình?

Bị hắc quang một kích, Kim Quang đại thủ cũng cấp tốc lùi về. Toàn bộ Kim Quang lui thành noãn hình, lúc tiếp được một kích, cự noãn thoáng cái bị đè ép. Nhưng trong nháy mắt, lại khôi phục hình dạng.

"Ông!"

Kim Quang mãnh liệt chấn động, chấn đến Dương Lăng từng thớ thịt đều đau nhức, sau đó là Hồn Độn Thú gầm lên giận dữ, Kim Quang đại thủ lần thứ hai xuất kích.

Dương Lăng mở to hai mắt nhìn, đối phương đánh tới, tìm cách muốn đánh trở lại?

Diệt Thế Chi Nhận vừa thò đầu ra, xé rách không gian, Kim Quang ngưng tụ đại thủ đã tới rồi, hung hăng bắn trúng hắc quang.

Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, Diệt Thế Chi Nhận cấp tốc bại tẩu, chợt lóe lên biến mất. Thật lớn phá diệt lực, lần thứ hai sản sinh, phương viên hơn mười vạn dặm bị triệt để hủy diệt.


Trên chín tầng trời, từng cái từng cái khuôn mặt thật lớn kinh khủng xuất hiện, từng đạo ánh mắt chiếu xuống, hiển nhiên, bọn họ đều là trên chín tầng trời Ma Vực đại năng. Trên rất nhiều khuôn mặt thật lớn, bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, chúng nó tại trong sát na liền tiêu thất.

"Phốc!"

Thái Huyền Môn chín vị Tiên Tôn, có năm vị há mồm phun huyết, còn lại bốn người cũng là sắc mặt hôi bại, vẻ mặt bất khả tư nghị.

"Thế nào có khả năng! Hắn cư nhiên có thể đón đỡ Diệt Thế Chi Nhận, nó là uy lực tương đương với thượng phẩm Tiên Khí, Thần Khí a!" Một gã thượng trưởng lão nói.

Lại nói Kim Quang đẩy lùi Diệt Thế Chi Nhận công kích, bỗng nhiên hóa thành một luồng Kim Quang, thoáng cái bắn vào trong huyền khiếu mi tâm Dương Lăng.

Dương Lăng thoáng cái ngây dại, khống chế Kim Quang thử, Kim Quang khẽ động, mi tâm hắn liền bắn ra một đạo quang hoa, Cửu Dương đồng tử rơi trên mặt đất.

"Cư nhiên lại trở về huyền khiếu a." Dương Lăng không biết vừa mừng vừa lo.

Ngày trước, lúc hắn vừa được "Thần Đăng", đó là ở trong mi tâm huyền khiếu. Sau này, Dương Lăng tu luyện Tự Ma Kinh, Thần Đăng mới tiến nhập Ma Vực, hóa thành Kim Quang, trấn áp ma đầu.

Hôm nay, Kim Quang trở về mi tâm huyền khiếu, hóa thành một mảnh không gian. Thần kỳ chính là, Dương Lăng huyền khiếu rõ ràng cực nhỏ, nhưng có thể như vậy dung nạp không gian thật lớn.

Diễn thử chốc lát, Dương Lăng phát hiện Kim Quang hắn có thể đem bất luận cái gì đông tây thu hút trong Kim Quang, cũng có thể đem gì đó trong Kim Quang nhiếp ra, so với trước kia còn muốn phương tiện hơn.

Nguyên lai là lúc Kim Quang trong Ma Vực, Dương Lăng muốn thu lấy vật gì, thường thường cần ngũ ma đầu bang trợ. Nhưng lúc này, hắn một mình liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu là người thực lực mạnh hơn Dương Lăng, vẫn vô pháp thu hút vào Kim Quang.

Chung quanh một mảnh khoảng không, Kim Quang tiến nhập trong cơ thể, Dương Lăng cảm giác rất không thích ứng. Hắn gọi Lữ Hiển, Khô Lâu Ma Thần, tinh tế phân phó. Hai Ma Thần đều bị vừa rồi đấu pháp sợ hãi kinh khủng, lúc này vẫn đang cả người run lên.

"Ngươi hai người, hãy để ý quản lý địa bàn, có cái gì cần, có thể nói với ta." Dương Lăng nói xong, thân hình chợt lóe, độn ra Ma Vực.

Hôm nay Kim Quang đã không ở trong Ma Vực, Dương Lăng biết, ngày sau hắn sẽ không có bình thường tới nơi này, hơn nữa Ma Vực cũng không phải là chỗ tránh nạn siêu cấp nữa.

"Xem ra, hay nhất là phải đề thăng thực lực a!" Dương Lăng bất đắc dĩ mà nghĩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận