Thôn Thiên

"Ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái sự tình gì!" Lý Thần Anh nghiến răng nghiến lợi cười nhạt, "Dương Lăng, cùng Thái Huyền Môn đối nghịch, ngươi nhất định không chết tử tế được!"

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Ngu ngốc, để cho ngươi nói, là muốn cho ngươi một lần cơ hội khỏi thống khổ mà chết đi." Dứt lời, kim quang chấn động, bắt đầu luyện hóa Lý Thần Anh.

Không cách nào hình dung thống khổ tràn ra toàn thân, Lý Thần Anh thống khổ kêu la ra. Đúng là mạnh miệng một hướng, có thể hay không chịu không nổi đánh, lại một ... hướng khác, nhất thời, hắn lộ vẻ sầu thảm nói: "Dương Lăng! Ta nói!"

Kim Quang đình chỉ thẩm thấu, Dương Lăng thản nhiên nói: "Ngươi vừa rồi lãng phí không ít thời gian, nhất định phải hảo hảo nói ra, ta hết kiên nhẫn được rồi."

Lý Thần Anh nội tâm hối hận tới cực điểm rồi, vì sao không lão lão thật thật ở lại Thái Huyền Môn trong Tinh Vu động thiên hảo hảo tu luyện, mà lại chạy đến đây nhận lấy cái chết. Quá hối hận, cũng là chậm rồi, Lý Thần Anh phải đối mặt hiện thực.

Hắn sợ chết, hơn nữa sợ đến muốn chết.

Bất luận cái gì một gã Đạo Quân sợ rằng cũng sợ chết, hắn có tiền đồ rộng lớn, hắn có siêu phàm tư chất, hắn có Thái Huyền Môn ân sủng, nhưng tất cả cũng không hữu dụng. Dương Lăng cái này đại ác nhân, cái này chết tiệt dám đắc tội người Thái Huyền Môn, tùy thời có thể đem mình giết chết.

Mạng nhỏ bị cầm trong tay người khác, Lý Thần Anh chân thực kiên trì đều bị ném lên chín từng mây, hắn thầm nghĩ sống sót, còn hơn phạm tội.

"Ngươi tới Đại Hành Quốc, làm gì?" Dương Lăng chậm rãi hỏi.

"Nếu như ta nói ra, ngươi có đúng hay không còn muốn giết ta?" Lý Thần Anh kêu lên.

"Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với ta." Dương Lăng ngữ khí âm lãnh.

Lý Thần Anh gục đầu xuống, hắn ý thức được, mình duy nhất có thể làm, là lấy lòng trước mắt cái ác ma này, hi vọng hắn tâm tình tốt một chút, lưu mình một mạng.

"Ta đến Đại Hành Quốc, là muốn bang trợ Đại hoàng tử cướp đoạt ngôi vị Hoàng Đế, dìu hắn lên đài." Lý Thần Anh rốt cục khuất phục, không cam lòng mà có gì nói nấy.


"Nguyên nhân." Dương Lăng ngữ điệu ung dung, rõ ràng ngươi nói cũng được, không nói cũng được, nhưng không nói sẽ giết chết ngươi. Lại nói Đạo Quân, Đạo Tôn hãm ở tại trong Kim Quang, cũng phải bị hành đến gắt gao, trái lại thì… .

"Thái Huyền Môn có hoạch định một đại kế, dựa theo cái kế hoạch này, toàn bộ Cửu Châu phải thống nhất, chỉ có một Hoàng Đế." Lý Thần Anh nói, "Vì thế, Thái Huyền Môn phái ra rất nhiều người, đến mỗi quốc gia đều phù trợ người biết nghe lời thượng vị."

Dương Lăng trong lòng khiếp sợ, Thái Huyền Môn muốn làm cái gì? Hắn thế lại biết, nhân gian quyền thế, đối với người tu tiên mà nói chó má điều không phải, trong đó chắc chắn có ẩn ý.

Quả nhiên, Lý Thần Anh tiếp tục nói: "Làm như vậy, là vì tạo Thần."

"Tạo Thần?" Dương Lăng càng thêm giật mình.

"Đúng, Thái Huyền Môn không chỉ có Nhân Hoàng Ấn, còn có Địa Hoàng Ấn. Lưỡng ấn đang khôi phục lực lượng, nay mai sẽ chửa trị xong. Đến lúc đó, sơn sơn thủy thủy đều có thần linh, mà những thần linh này, được nhân gian thống nhất cung phụng, do đó cường đại lực lượng."

"Cứ như vậy, Thái Huyền Môn có thể mượn những lực lượng thần linh này?" Dương Lăng hỏi.

"Đúng. Tới lúc đó, mỗi một tấc đại địa, trên hải dương, đều là phạm vi Thái Huyền Môn ta. Hơn nữa Thái Huyền Môn bản thân thế lực mạnh mẽ, chiếm đoạt các phái còn lại không phải là việc khó."

Dương Lăng trong lòng khiếp sợ không gì sánh được, Thái Huyền Môn thực sự là dã tâm thật lớn!

Nhân Hoàng Ấn phong nhân hoàng, định nhân luân. Địa Hoàng Ấn thì dùng để phong thần, sau đó mượn vào chúng nó đem toàn bộ Cửu Châu biến thành Thái Huyền Môn tư địa.

Thái Cổ chân nhân năm ấy, bất luận Nhân Hoàng Ấn, Địa Hoàng Ấn, Thiên Hoàng Ấn, chưởng quản thiên hạ, uy phong một thời. Tam ấn uy lực mạnh, tự nhiên không thể hoài nghi. Có Nhân Hoàng Ấn, có thể làm cho bách tính thần phục. Địa Hoàng Ấn, thì có thể quản lý tất cả trên đại địa. Mà Thiên Hoàng Ấn,, thì có thể thống ngự thiên đạo, huyền diệu nhất bất khả tư nghị.

"Nhân Hoàng Ấn, Địa Hoàng Ấn, hôm nay ở địa phương nào? Do người nào bảo quản." Dương Lăng tròng mắt vừa chuyển, hỏi.


Lý Thần Anh trong lòng cười nhạt: "Muốn tìm đường chết a, cũng dám đánh chủ ý vào hai kiện trọng bảo này. Như vậy tốt nhất! Cho ngươi có đi không về!"

Trong lòng tính toán, hắn lập tức nói: "Nhân Hoàng thì ở trong tay Phá Diệt Tiên Tôn bảo quản. Địa Hoàng Ấn, thì gửi trong Thái Huyền Các, do Thái Huyền Môn lục đại hộ pháp trưởng lão thủ vệ."

Vừa nghe bảo vệ sâm nghiêm như vậy, Dương Lăng tạm thời cũng không dám nghĩ cách, trong tâm nghĩ lưỡng dạng đông tây trọng yếu như vậy, so với Thái Dịch tam bảohai vật này chẳng biết trân quý hơn bao nhiêu lần, Thái Huyền Môn đương nhiên vạn phần quý trọng, tự nhiên không thể đơn giản đắc thủ.

Tuy rằng nghĩ có trắc trở, nhưng Dương Lăng cũng không có buông tha, đợi hắn đủ cường đại, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem những vật này lấy tới tay.

Nghĩ xong, Dương Lăng hỏi: "Nhân Hoàng Ấn, Địa Hoàng Ấn đều tại Thái Huyền Môn, Thiên Hoàng Ấn có đúng hay không đã ở đó?"

"Thiên Hoàng Ấn sao? Nó tại Thiên Đình, do Thượng Đế chưởng quản, nếu không, Thiên Đình làm sao có thể chưởng quản Thần Tiên Bảng? Chính là mượn uy lực của Thiên Hoàng Ấn."

Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ, thất kinh uy lực của Thiên Hoàng Ấn, ngay cả Thiên Tiên tầng thứ này cũng phải chịu khống chế.

"Ngươi rất biết thời thế, biết mạng nhỏ quan trọng hơn, như vậy trái lại tiếp tục phối hợp. Ta hỏi ngươi, Thái Huyền Môn gần đây có hành động gì, muốn gì, có cái mục đích gì, ngươi biết nhiều ít bao nhiêu, nói hết ra."

Dương Lăng hỏi một vấn đề lớn hơn nữa, Lý Thần Anh không biết Dương Lăng có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng không dám nói dối, trái lại nói ra toàn bộ.

Lý Thần Anh tuy rằng còn không biết một ít hạch tâm gì đó, nhưng Dương Lăng càng là nghe xuống phía dưới, sắc mặt hắn lại càng khó coi, cái Thái Huyền Môn này, thực sự là vô pháp vô thiên! Dã tâm so với trời còn muốn lớn hơn!

Lý Thần Anh chẳng biết Thái Huyền Môn mục tiêu đại cục, nhưng đem một ít lẻ loi toái toái gì đó, phàm biết đến đều nói ra. Trên thực tế, hắn cũng không cho rằng Dương Lăng nếu biết việc này có thể đối với Thái Huyền Môn tạo thành cái gì nguy hại.


Dương Lăng có cường đại, cũng chỉ là tương đương với một gã Đạo Tôn mà thôi, không có khả năng ảnh hưởng đại cục.

Thái Huyền Môn một trong mục tiêu, là làm suy yếu lực lượng Thái Dịch Môn, nhất thống Trung Nguyên Châu.

Trung Nguyên Châu thì, Thái Huyền Môn liền nghĩ thông qua Thần Kinh Thiên, một kích diệt trừ Động Huyền Phái. Kể từ đó, Thái Dịch Môn tất nhiên nguyên khí đại thương, vì ngày sau diệt trừ Thái Dịch Môn phô bày ra. Lúc đó, sẽ cùng Thần Kinh Thiên phối hợp, nhất thống Trung Nguyên Châu, thành lập Thái Huyền Môn thứ hai.

Mục tiêu thứ hai, mượn Nhân Hoàng Ấn, Địa Hoàng Ấn, chiếm đoạt các môn phái, khống chế chúng tán tu, mượn hơi các thế lực.

Ngoài ra, rất có thể luyện chế một nhóm Tuyệt Phẩm Đạo Khí, mượn nó xưng bá. Bao gồm Cửu Long Ấn, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn. Sưu tập Đại Nhật Diệt Ma Tháp, Đại La Tru Thần Tháp v…v…, tiến thêm một bước đề thăng chiến lực Thái Huyền Môn.

Mượn hơi Ma Môn lực lượng, muốn cùng kết thành đồng minh, cộng đồng đả kích đạo môn; vào Huyết Hải, đem Huyết Hải lực lượng thu về mình dùng v…v... Từng cái từng cái, mỗi một sự việc, có cái đang thực hành, có cái đang ở trong kế hoạch.

Lý Thần Anh cũng chỉ là biết chút da lông, cũng không thể nói cho Dương Lăng chân chính cơ mật.

Dương Lăng hỏi ba ngày ba đêm, những gì nên hỏi cũng đều đã hỏi, Lý Thần Anh phối hợp có hỏi tất đáp, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.

Hỏi qua một lúc, dưới Kim Quang một quyển, Lý Thần Anh chân cương bị rút ra, ngoài ra thần thức bị luyện hóa, sau đó lệnh Đế Tà khống chế nguyên thần. Không hổ là Thái Huyền Môn Đạo Quân, trên người cư nhiên đem theo hai kiện trung phẩm Đạo Khí, cất dấu cũng có không ít, hôm nay đều thành vật của Dương Lăng.

Chân cương bị nhiếp ra Ma Vực, hóa thành một đoàn vân vụ, quay chung quanh Dương Lăng. Đế Tà đã khống chế Lý Thần Anh chân cương, toàn lực đem ba mươi hai loại đạo thuật biết được toàn bộ thi triển ra.

Để tránh cho kinh thế hãi tục, chuyện này phát sinh tại trong Cửu Dương Tháp, ngược lại cũng không kinh động ai. Ba mươi hai loại đạo thuật, toàn lực hướng Dương Lăng thi triển, nhưng quỷ dị bị Dương Lăng từ từ hấp thu sạch.

Nguyên lai, Dương Lăng từ lúc trong Đạo Mộc nhận được bổn nguyên pháp trận, cả người phảng phất thành Đạo Mộc, có thể thu nạp đạo lực, hóa về mình dùng. Mặc kệ cái gì đạo thuật, chỉ cần là Dương Lăng muốn, đều có thể bị hấp thu, làm lớn mạnh mình thân lực lượng.

Kỳ thực, một chỗ tốt này, chính là hậu quả theo như lời Vấn Thiên đồng tử ngày trước. Bất quá, đây không phải một cái kết quả tệ, mà là một cái kết quả đối với Dương Lăng cực có lợi thật là tốt.

Trừ phi gặp phải Tiên Tôn, thi triển Linh Đài Lực. Dưới Tiên Tôn, Dương Lăng tất cũng không e ngại, mặc cho hắn đạo thuật cường đại, cũng chế ngự không được Dương Lăng. Sau lại, khi Vấn Thiên đồng tử biết được việc này, hình tượng được tỉ dụ thành "Bánh bao thịt ném chó ", có đi không về.


Lý Thần Anh nguyên cương thi triển đủ ba ngày một đêm, hao hết toàn bộ đạo lực, cuối cùng bị Dương Lăng hấp thu sạch, thành một đoàn quang phấn chắc chắn, như bụi bặm chồng chất lên nhau tùy tiện ném vào trong Nhất Nguyên Cảnh.

Hấp thu ba mươi hai cổ đạo lực, khiến đạo lực Dương Lăng, lại gia tăng lên gần trăm đấu.

Mà lúc này, Dương Lăng trong lòng khẽ động, xuất ra Đạo Lực Xích nắm trong tay, dưới toàn lực vận chuyển, Đạo Lực Xích một mặt sáng lên. Trên Đạo Lực Xích bay lên một chút tinh quang, rậm rạp, số lượng cư nhiên cao tới hai nghìn hai trăm ba mươi mốt điểm.

"Ngũ Nhạc Đạo Tôn có năm nghìn đấu, ta có hơn hai nghìn đấu, lại không phải đối thủ của hắn." Dương Lăng trong lòng có so sánh.

Sau đó, Dương Lăng thu hồi lại đạo lực, mà là vận chuyển đệ nhị thập trọng chân lực, toàn lực hướng Đạo Lực Xích thi triễn.

Vô luận là đạo lực hay chân lực, thậm chí thần lực, đều là lực lượng, Đạo Lực Xích đều có thể trắc ra. Lúc này đây, Dương Lăng giật mình phát hiện trên xích bay lên ba nghìn năm trăm sáu mươi điểm tinh quang, nói vậy hắn có ba nghìn năm trăm sáu mươi đấu lực lượng!

"Hai cái lực này liên kết, có thể cùng Ngũ Nhạc Đạo Tôn bất phân thắng bại. Bất quá chống lại Long Hổ Đạo Tôn, còn kém một mảng lớn." Long Hổ Đạo Tôn có ba vạn hơn đấu lực lượng, hơn xa so với Dương Lăng.

Bất quá, Dương Lăng đối với kết quả này đã có chút thoả mãn, hôm nay pháp đan cũng chưa kết thành, liền có thực lực như vậy, đã rất là bất khả tư nghị rồi.

Từ trên người Lý Thần Anh được đạo lực, có toàn bộ ba mươi hai loại. Trong đó ba mươi loại, Dương Lăng sớm đã học thành, vì thế gia tăng được hai loại đạo lực. Còn lại ba mươi loại đạo lực, chỉ là tăng thêm đạo lực cho Dương Lăng.

Đạo lực, có hai loại phương thức có thể thu được. Một là từ trong thần thông lĩnh ngộ. Một loại khác, còn lại là tự hành từ trong tu luyện.

Con đường Đạo thì vô cùng, mà nhân lực thì có hạn, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng cảm ngộ được toàn bộ đạo. Giống Dương Lăng như vậy, nắm giữ năm trăm lẻ tám loại đạo thuật, đã là thiên cổ thuộc hạng đệ nhất quái thai rồi.

Biết được thủ đoạn Thái Huyền Môn, Dương Lăng tính toán một phen, nghĩ thầm: "Lý Thần Anh đã chết, Thái Huyền Môn tất nhiên còn phải một phen náo nhiệt, ta không bằng về tới Ma Vực, thí luyện Phiên Thiên Ấn." Hắn lúc này đã có năm nghìn đấu lực lượng, hơn nữa nguyên thần mạnh mẽ, tự biết có thể luyện chế Phiên Thiên Ấn rồi.

"Không biết Phiên Thiên Ấn, rốt cuộc có thể có bao nhiêu uy lực?" Nghĩ vậy, Dương Lăng có chút khẩn cấp mà trở lại Ma Vực.

Mà Dương Lăng vừa đi, một cổ đại uy thế bao phủ địa phương Dương Lăng mới vừa rồi ly khai, Phá Diệt Tiên Tôn hiện ra thân hình, nghi hoặc mà nói: "Rõ ràng phát hiện nơi đây có người, thế nào không thấy?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận