Thôn Thiên

Đây là Dịch Chân chọn lựa, đối với nàng mà nói, cũng là lựa chọn tốt nhất.

"Chân nhi, ta nhất định tìm được ngươi!"

Đã không phải một lần trong lòng gào thét như vậy. Lúc này, Dương Lăng ngồi xếp bằng tại trong Kim Quang, trong tay hắn vuốt ve một khối bia đá bằng bàn tay. Trên tấm bia đá, điêu khắc ký hiệu kỳ dị, chính là Hà Đồ.

Khi Dịch Chân biến đi, liền đem Hà Đồ đặt ở trong Vấn Thiên Kính. Trên thực tế, Dịch Chân cấp cho các trưởng lão xem gì đó, cũng không phải Hà Đồ chân chính, mà chỉ là vật phảng chế. Chân chính Hà Đồ, vẫn được cất kỹ.

Vấn Thiên Kính, Hà Đồ, hôm nay đều trong tay Dương Lăng, chúng nó cũng là kỷ niệm mà Dịch Chân lưu lại.

Một tháng trước, Dương Lăng lựa chọn rời khỏi Thái Dịch Môn. Vừa nhìn như là hành động lỗ mãng, kỳ thực là điều kiện chọn lựa tốt nhất hiện nay.

Khi Dương Lăng còn nhỏ yếu, Thái Dịch Môn cố nhiên có thể trở thành nơi che chở. Mà khi hắn đủ cường đại, Thái Dịch Môn liền trở thành trói buộc. Với Dương Lăng hiện có thực lực cùng thủ đoạn, hoàn toàn có thể buông tay mà làm, muốn làm gì thì làm.

Nếu như hắn còn ở lại Thái Dịch Môn, sẽ không có thể buông tay mà làm được, hoạt động sẽ bị hạn chế. Tỷ như đối phó Thái Huyền Môn, nếu là một mình Dương Lăng, thì có thể không từ thủ đoạn. Trả thù, cũng không sợ Thái Huyền Môn thông qua Thái Dịch Môn gây áp lực.

Hôm nay, Dương Lăng quang côn một mình, lên trời xuống đất, tiêu diêu tự tại.

"Bước đầu tiên, ta phải thành Pháp Sư, tất nhiên là sau khi ngưng tụ Tiên Thiên Thần Thông Pháp Trận!"

Lúc này, Kim Đan của Dương Lăng còn một nửa không có chuyển hóa thành pháp lực, cần phải có một đoạn thời gian.

Ngày qua ngày, Dương Lăng mỗi ngày đều đả thông kinh lạc, bất tri bất giác, một năm thời gian trôi qua. Lúc này, Kim Đan còn có một bộ phân rất ít chưa có chuyển hóa sang pháp lực, nhưng thực lực Dương Lăng đã đạt được tới đệ thập bát trọng.

Mười tám trọng chân lực, Dương Lăng từ trong Kim Quang nhiếp ra Thiên Xạ Cung.


Gần đây thông qua suy nghĩ, Dương Lăng phát hiện Thiên Xạ Cung cũng không phải giống như chân binh. Giống chân binh, thì suốt đời chỉ có một chủ nhân. Nhưng hắn lại phát hiện, Thiên Xạ Cung này bản thân đúng là vật vô chủ.

Phát hiện này, khiến Dương Lăng cảm giác có chút kỳ quái. Thiên Xạ Cung là chân binh của Hậu Nghệ đại đế, thế nào lại là vật vô chủ? Hắn thế nào cũng nghĩ không ra.

Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng đối với Dương Lăng mà nói cũng không phải chuyện xấu. Vật vô chủ có ý nghĩa, Dương Lăng ngày sau có thể tế luyện Thiên Xạ Cung, thu lấy để mình dùng.

Dương Lăng lấy mười tám trọng chân lực kéo dây của Thiên Xạ Cung, dây cung trương thành hình bán nguyệt.

"Chân!"

Khí lưu mãnh liệt chấn động, một đạo tinh tế quang hoa bắn ra.

"Thiên Xạ bí quyết còn chưa tu luyện tới, còn không thể chân chính phát huy ra uy lực của cung này." Dương Lăng nghĩ thầm.

Chỉ có đạt được cảnh giới của Thiên Xạ bí quyết, mới có thể phát huy uy lực hạn độ lớn nhất của Thiên Xạ Cung. Lúc này Dương Lăng cảnh giới không đủ, không thích hợp sử dụng. Bất quá, Dương Lăng gần đây mơ hồ cảm giác có xu thế đột phá.

Trên thực tế, Dương Lăng từ khi bắt đầu tu thành Đại La Chân Thân Bí Quyết đệ tam trọng, cũng đã cảm giác được cảnh giới có tiến bộ. Đại La Chân Thân Bí Quyết tu luyện, vô hình trung xúc tiến Thiên Xạ bí quyết tiến bộ. Trên thực tế, lưỡng chủng công pháp, đều là tuyệt học của Thái Cổ chân nhân, tương hỗ mà gia tăng.

Mấy ngày này, Vấn Thiên đồng tử vẫn rầu rĩ không nói gì, đột nhiên nói: "Cô gia, tiểu nhân có một chuyện muốn bẩm báo."

"Ngươi nói đi." Dương Lăng thu hồi Thiên Xạ Cung.

"Cô gia trong tay có thất khỏa thiên thần chi nhãn, cô gia có biết, những mắt này có tác dụng gì không?"

Dương Lăng ngẩn ra, nghĩ thầm: "Cái Vấn Thiên này, ngày trước sao không hỏi ta, hôm nay bỗng nhiên lại nhắc tới."


"Ah? Có ích lợi gì?" Dương Lăng hỏi lại.

"Thiên thần thần lực, tuyệt đại bộ phân đều ẩn nấp trong mắt. Tinh thần khắp bầu trời, đều là nhãn châu của thiên nhãn hóa thành. Để cảm ứng tinh thần lực, kỳ thực là cảm ứng thần lực trong thiên thần chi nhãn, sau đó đem nó hóa thành của mình."

Dương Lăng ngẩn ra: "Khắp bầu trời tinh thần đều là thiên thần chi nhãn? Tại sao có thể như vậy?"

" Ở Thái Cổ thời đại, toàn bộ thần tộc bị chém giết, nhãn châu đều được các Thái Cổ chân nhân định ở tại không trung. Trong nhãn châu này chất chứa thần lực, lâu dần, hấp thu trần ai, tựu thành tinh thần. Cũng là tinh thần mà chúng ta ngày hôm nay thấy."

"Nghiêm ngặt mà nói, chúng nó cũng không phải là tinh thần. Chân chính tinh thần càng thêm lớn, cách chúng ta càng thêm xa. Nó phát ra cũng không phải tinh thần lực, chân chính tinh thần lực, càng thêm khó có thể nắm bắt, chỉ có Tiên Tôn mới có thể mơ hồ cảm ứng được nó tồn tại."

"Nguyên lai các tổ tiên giết nhiều thần tộc như vậy." Dương Lăng cười nhạt, "Vấn Thiên, ngươi nói nhiều như vậy, còn chưa nói tới chủ yếu a."

"Tiểu nhân muốn nói chính là, cô gia có thể đem thần lực trong bảy mai thiên thần chi nhãn hấp thu." Vấn Thiên đồng tử mở to hai mắt, "Như vậy, cô gia có thể cấp tốc cường đại, vì tiểu thư mà báo thù."

Dương Lăng lập tức bắt đầu vận chuyển Kim Quang, luyện hóa bảy mai nhãn châu. Đáng tiếc, nhãn châu này không chút nào có phản ứng, cư nhiên không hãi sợ Kim Quang.

"Không thể luyện hóa được, làm sao mà hấp thu?" Dương Lăng nhăn mi lại.

"Cô gia không phải có được Linh Cảm Chân Thủy sao? Bên ngoài Thiên Nhãn chi nhãn, có một tầng rất kỳ dị, thập phần cứng rắn. Kim Quang không dễ có thể luyện hóa, mà là luyện hóa thời gian rất lâu. Chiếu cái tốc độ này, cần phải luyện hóa một vạn năm. Bất quá, vật kỳ dị này tối kỵ là Linh Cảm Chân Thủy, vừa tiếp xúc lập tức bị luyện hóa."

"Ngươi sao không sớm nói cho ta biết?" Dương Lăng hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

"Khi đó cô gia không có Linh Cảm Chân Thủy, càng không có thực lực lấy được Linh Cảm Chân Thủy, có nói cũng vô dụng. Hôm nay cô gia có chân thủy, hơn nữa cảnh giới cũng đủ." Vấn Thiên đồng tử như thế nói.


Dương Lăng lấy ra Linh Cảm Chân Thủy, hướng Thiên Nhãn nhãn châu vây lại. Quả nhiên, từng màng nhất thời biến hóa, sau đó Kim Quang trùng kích, bắt đầu luyện hóa một quả nhãn châu trong đó.

Nhãn châu đầu tiên là khói đen cuồn cuộn, cho đến khói đen loãng dần, một đoàn rồi một đoàn quang hoa bị phân giải ra, đều bằng nắm tay, có toàn bộ hai mươi mốt đoàn. Dương Lăng cảm giác trong mỗi một đoàn quang hoa, đều chất chứa thần lực thuần túy mà cường hãn.

Bảy mai nhãn châu, phân giải ra tổng cộng một trăm ba mươi sáu mai quang hoa, tức một trăm ba mươi sáu loại thần lực. Mỗi một loại thần lực, có thể kích phát một loại thần thông.

"Bước tiếp theo làm sao nữa?" Dương Lăng hỏi.

"Chờ, chờ chân khí toàn bộ chuyển hóa thành pháp lực, có thể thông qua Đạo Mộc mà hấp thu."

Dương Lăng ngẩn ra, thông qua Đạo Mộc?

Vấn Thiên đồng tử: "Cô gia là người có đại khí vận, được thiên thần chi nhãn, lại được Linh Cảm Chân Thủy, rồi lại còn có Đạo Mộc. Ba dạng đông tây này thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa dù là người khác có ba dạng đông tây này, cũng là vô dụng, bởi vì bọn họ không có như cô gia vậy nguyên thần cứng cỏi to lớn, lại càng không phải là tiên thiên ngũ hành thân thể, không thể thu nạp đạo lực."

"Ngươi là nói đạo lực? Vậy không phải thần lực sao?"

Vấn Thiên đồng tử "Hắc hắc" cười: "Cô gia, Đạo Mộc sở dĩ xưng là Đạo Mộc, chính là bởi vì nó rất thần kỳ. Đạo Mộc là thiên địa tạo thành, trong thiên địa đạo lực ngưng tụ mà thành, trong nó chất chứa đạo, cũng là nguyên thủy nhất nên trân quý. Bởi vậy nó không chỉ có thể đem đạo lực ngưng tụ thành đạo quả, còn có thể đem thần lực ngưng tụ thành đạo quả."

Dừng một chút, "Đạo thuật giống như một cái pháp trận thiên hạ tối tinh diệu, có thể đem thần lực thôi diễn trở thành đạo lực, mới kết xuất đạo quả. Nói như vậy, cô gia có thể minh bạch?"

Dương Lăng trong lòng bỗng nhiên khai mở: "Nói như vậy, mấy thứ này có thể kết thành một trăm ba mươi sáu mai đạo quả?"

"Đúng vậy, kết thành đạo quả, cô gia đến lúc đó từng cái luyện hóa hấp thu, trở thành gì đó của cô gia. Tới lúc đó, trong cơ thể người khác đều là thần thông pháp trận, trong cơ thể cô gia chỉ thuần túy là đạo lực."

Dương Lăng ngây ngẩn cả người.

Dựa theo bình thường tu luyện như vậy Dương Lăng phải ngưng tụ thành Tiên Thiên Thần Thông Pháp Trận, sau đó mới thu nạp tinh thần lực để pháp trận viên mãn, cuối cùng kết thành Pháp Đan. Pháp Đan lúc đó là pháp thai, đạo thai v…v...


Mà dựa theo biện pháp Vấn Thiên đồng tử truyền thụ, hoàn toàn bỏ qua một bước thần thông pháp trận này, trực tiếp luyện hóa đạo quả, tại trong cơ thể ngưng tụ ra đạo lực. Kể từ đó, Dương Lăng tu vi cảnh giới nửa vời. Nói là Pháp Sư, mà đã sản sinh ra đạo lực. Nếu nói là Đạo Quân, thì chưa kết thai, vô pháp sản sinh ra nguyên cương.

Tinh tế tự định giá một lúc, Dương Lăng nói: "Cứ như vậy, thật ra là có thể trên diện rộng đề thăng bản thân thực lực. Được, cứ như thế mà làm."

Vấn Thiên đồng tử: "Cô gia, còn chưa có xong."

Dương Lăng trợn mắt lên: "Chẳng lẽ còn thiếu khuyết cái gì?"

"Cô gia trong cơ thể đã có ba trăm sáu mươi lăm loại thần lực, trong đó có ba trăm sáu mươi loại là cô gia từ trong thần dẫn kích phát, còn lại năm loại là tiên thiên thần thông chủng tử. Thần dẫn kích phát ba trăm sáu mươi loại thần lực vô cùng… vô cùng bạc nhược, ngày sau khi ngưng tụ đạo lực cũng sẽ bị ảnh hưởng."

"Ngươi muốn ta thu nạp tinh thần lực?" Dương Lăng hỏi.

Đồng tử lắc đầu: "Đương nhiên không phải, cô gia bên người có một đại bảo tàng, cón muốn cái tinh thần lực gì nữa." Nói xong, hắn chỉ chỉ Hiên Viên đại đế thi cốt trong Kim Quang.

Dương Lăng nhất thời hiểu được: "Ngươi là muốn từ trong thi cốt tinh luyện ra lực lượng thần thông?"

"Không sai, Hiên Viên đại đế mặc dù đã chết, nhưng trong cơ thể thần lực còn tồn tại. Phải, thuỷ tổ chân nhân vốn là máu huyết của Nữ Oa thiên thần cùng Bàn Cổ chân nhân huyết nhục ngưng tụ mà thành, trong cơ thể hắn chất chứa thần lực so với trong cơ thể ngươi thuần túy hơn vô số lần, nồng nặc hơn vô số lần."

Vấn Thiên đồng tử phải một phen giải thích kể lại, Dương Lăng rốt cục minh bạch ý tứ đồng tử. Dựa theo Vấn Thiên đồng tử bày vẻ, ngày sau trong cơ thể Dương Lăng không để lại bất luận cái gì thần lực, toàn bộ đều phải chuyển hóa thành đạo lực.

Sau đó từ đạo lực ngưng tụ thành Pháp Đan. Bất quá, loại Pháp Đan này không phải giống Pháp Đan bình thường, uy lực của nó bất khả tư nghị, có thể cùng Thần Anh chống lại.

Minh bạch quá trình, Dương Lăng gọi ra Đạo Mộc, đem nó đưa vào thi thể Hiên Viên đại đế. Quả nhiên, Đạo Mộc lập tức hưng phấn mà đem căn tu trát nhập trong thi thể, bắt đầu tham lam mà hấp thu ba trăm sáu mươi đạo thần lực.*

Dương Lăng trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm: "Ba trăm sáu mươi lăm loại thần lực, hơn nữa trong thiên thần chi nhãn một trăm ba mươi sáu loại thần lực, cùng năm mai đạo quả vốn có, tổng cộng có năm trăm lẻ sáu mai đạo quả." Đây chẳng khác nào, Dương Lăng ngày sau tối đa có thể thông hiểu năm trăm lẻ sáu loại đạo thuật.

Như vậy khổng lồ đạo thuật, đối với người thường mà nói quả thực là vô pháp tưởng tượng.

Dương Lăng thế nhưng lại biết, trong nháy mắt thần lực sản sinh, mỗi một loại lực lượng thần lực, là có thể giơ lên mười cái Lưỡng Nghi Đỉnh. Mà đạo lực uy lực càng cường đại, đơn thuần một loại đạo lực, thường thường cũng có ba đấu lực. Một đấu lực, tức là một ức lẻ tám nghìn vạn lần cân, tương đương với một nghìn cái Lưỡng Nghi Đỉnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận