Thôn Thiên

Trong Cửu Dương Luyện Thần Phiên có Thuần Dương động thiên, diện tích quảng đại, hơn nữa có sung túc Thuần Dương linh khí, nếu là trồng chân cốc, bất quá rất thích hợp. Chân cốc nếu như hình thành trồng trên quy mô lớn, ngày sau có thể thay thế được tác dụng đan dược.

Thu hồi chân cốc mầm móng, Bạch Liên cười nói: "Dương đại ca, có muốn hay không đem bọn họ gọi tới? Trong khoảng thời gian này, bọn họ mấy người luyện thần đều có tiến bộ rất lớn, chắc là không tới bao lâu, liền có thể kết thành Linh Đan."

Dương Lăng khoát khoát tay: "Không cần, để cho bọn họ an tâm tu luyện. Lần này trở về, ta không muốn gặp những người khác, Bạch Liên, tất cả sự tình đều do ngươi điều hành."

"Dương đại ca nói đi đâu vậy, tiểu muội nhất định phải làm tận lực." Dừng một chút, "Dương đại ca, gần đây Thái Huyền Môn danh khí càng lúc càng lớn, khai đàn ra có nhiều điều kiện rất mê người, chiêu nạp tán tu các nơi ở Trung Nguyên Châu. Chúng ta có nên hay không cũng áp dụng một chút thủ đoạn, bằng không, ngày sau cũng sẽ bị Thái Huyền Môn bỏ lại ở phía sau."

Dương Lăng nghe xong cười nhạt: "Đơn giản là xuất ra nhiều đan dược, pháp khí, không cần lo lắng. Động Huyền Phái muốn phát triển, cũng không thể là một vài năm. Ta liệu định, loại này thủ đoạn của Thái Huyền Môn không có khả năng sử dụng lâu dài."

Nói một chút Động Huyền Phái gần đây tình huống xong, Bạch Liên xin cáo lui, không cho người đến đây quấy rối.

Lưu lại vài ngày, ngày hôm đó, Dương Lăng xuất ra Cửu Dương Luyện Thần Phiên, muốn từ trong đó điều ra Thuần Dương linh khí, sau đó quán nhập trong Thái Dịch Đỉnh tư nhuận (tưới tắm) linh dược. Ai biết hắn mới vừa thôi động một cái, Cửu Dương Luyện Thần Phiên bỗng nhiên phát sinh dị biến.

Chỉ thấy, trên phiên thể hào quang hàng ức vạn, trong đó truyền ra thanh âm Cửu Dương đồng tử, hắn lo lắng mà kêu lên: "Chủ nhân! Tiểu nhân bỗng nhiên rất đói a!"

Cửu Dương Luyện Thần Phiên này, cùng cấp với phân thân của Dương Lăng, Dương Lăng cảm thụ được, liền cảm thấy, phiên này gần phát sinh cải biến trọng đại. Tựa hồ, một cái cửu viễn ký ức, lộ ra thực dung của Cửu Dương Luyện Thần Phiên.

Trong lòng khẽ động, Dương Lăng thầm nghĩ: "Phiên này vốn là một kiện tuyệt khí Bảo Khí, sau đó biến thành trung phẩm Đạo Khí, rồi lên cấp làm thượng phẩm Đạo Khí, tuyệt phẩm Đạo Khí, ngày sau đối khi mở ra Linh Đài, nó tất nhiên trở thành chân chính Tiên Khí!"

Càng là ngẫm nghĩ, càng thấy Cửu Dương Luyện Thần Phiên rất không đơn giản, trong đó tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Dương Lăng từ trong Kim Quang nhiếp ra đại lượng Cửu Chuyển Huyết Quang Đan, toàn bộ đầu nhập trong phiên, quát lên: "Đồng tử, ngươi thế nào đột nhiên lại biến thành cái dạng này?"


"Chủ nhân mới vừa rồi thôi động tiểu nhân, cổ nguyện lực này tiến nhập phiên thân, tiểu nhân không thể khống chế, tất phải có biến hóa." Cửu Dương đồng tử ngữ khí rền rền chậm chạp nói.

"Nguyên lai là do nguyện lực!" Dương Lăng chợt hiểu, mấy tháng trước, hắn tại U Minh thế giới thu ba ức ba nghìn vạn tín đồ đặt ở trong Tu Di thế giới. Ba ức ba nghìn vạn nguyên hồn này, mỗi cái đều có lai lịch phi phàm, sản sinh ra nguyện lực thuần túy hơn nữa rất cường đại, có thể khiến thực lực Dương Lăng tăng trưởng lên rất nhiều.

Vì vậy, hắn hôm nay thôi động Cửu Dương Luyện Thần Phiên, vô ý thức mà thi triển ra nguyện lực. Mà khi nguyện lực tiến nhập Cửu Dương Luyện Thần Phiên, dẫn đến Luyện Thần Phiên phát sinh kịch liệt biến hóa.

Mặc dù chẳng biết vì sao như vậy, nhưng Dương Lăng mơ hồ nghĩ, có biến hóa vị tất đã là việc xấu. Cho tới nay, Cửu Dương Luyện Thần Phiên mỗi một lần biến hóa, thực lực đều tăng lớn, chắc là lúc này đây cũng không ngoại lệ.

Một trăm vạn mai Cửu Chuyển Huyết Quang Đan, thoáng cái đã bị tiêu hao sạch sẽ, Cửu Dương đồng tử lại nói: "Chủ nhân, thiếu! Thiếu!"

Vì vậy một nhóm lại một nhóm đan dược được đầu nhập trong Luyện Thần Phiên, Dương Lăng cảm giác được, theo đan dược tiêu hao, trong Cửu Dương Luyện Thần Phiên phát sinh long trời lở đất biến hóa. Dương Lăng lo lắng trong phiên bốn đầu Cự Viên, Kim Thiềm v…v… toàn bộ thu hút trong Thuần Dương Đỉnh, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.

Một nghìn mai, hai nghìn mai...

Thẳng đến khi toàn bộ Cửu Chuyển Huyết Quang Đan dùng hết, Cửu Dương đồng tử vẫn đang còn thiếu. Cũng may, Dương Lăng đoạn thời gian trước cầm giết không ít Đạo Quân, Đạo Tôn, cướp đoạt đan dược thực không ít, ngược lại cũng tiêu hao gần hết, không ngừng mà đem Thần Đan, Linh Đan đầu nhập.

Thời gian một ngày một đêm trôi qua, đảo mắt đã là ba ngày. Ba ngày thời gian, Dương Lăng đem toàn bộ đan dược có thể sử dụng đều tiêu hao đến không còn một mảnh, cuối cùng chỉ có thể dùng Kim Quang luyện hóa các dạng loại bùa, dùng để tiêu hao.

Thậm chí, trong Kim Quang vài mai Kim Đan, Yêu Đan, Long Cương Luyện Hình Đan v…v… cũng đều tiêu hao sạch. Mà Luyện Thần Phiên này, cũng không có ý đình chỉ hấp thu, Cửu Dương đồng tử thôi thúc càng nhiều.

Dương Lăng trên trán xuất mồ hôi hột, nghĩ thầm: "Cái đồng tử này, lẽ nào muốn ăn cả ta sao?" Cắn răng một cái, liền đem Thượng Nguyên Chân Phù luyện thành đan dược, cung cấp cho Cửu Dương đồng tử.


Dù vậy, nhưng không có thỏa mãn phiên này. Mà tới tình trạng này rồi, Dương Lăng muốn dừng tay cũng không có thể, chỉ phải đem ánh mắt hướng về phía vài món Đạo Khí. Trong Tiểu Tu Di Cung sa cùng cự đản được dời đi tới trong Thuần Dương Đỉnh, Kim Quang nhất trùng, đem nó luyện hóa.

Một kiện hạ phẩm Đạo Khí, chất chứa không gian thật lớn, ngoài năng lượng to lớn, khó có thể tưởng tượng. Dưới Kim quang trùng kích, không ngừng có đại lượng đan dược xuất hiện, tại chỗ đã được cung cấp cho Luyện Thần Phiên.

Tu Di Cung hao hết, đến phiên Minh Vương Chuy, Bát Bảo Phù Dung Trướng, Bích Du Đại Trận, Xích Minh Cung, Kinh Thiên Thương, Long Nha Kiếm.

Còn lại bao nhiêu Bảo Khí, Linh Khí cũng đều bị luyện hóa, tinh luyện ra đan dược. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn không đủ, Dương Lăng tâm tư trầm xuống. Đã ăn nhiều như vậy Đạo Khí nhưng chưa đủ, vậy phải tới khi nào đây?

"Chủ nhân, còn thiếu chút nữa!" Cửu Dương đồng tử run giọng nói, cũng không biết là hưng phấn hay sợ, hoặc cảm thụ được cái gì, cư nhiên thoáng cái đem toàn bộ Đạo Quân, Pháp Sư trong phiên đều một hơi luyện hóa, chỉ còn lại có chín tên Đạo Tôn cấp nguyên thần được bảo lưu lại.

Một ... không ... làm, hai không ngớt.

Dương Lăng hung ác chi tâm, lại đem Bát Môn Kim Tỏa Sát Trận cũng luyện, trận này có tám kiện hạ phẩm Đạo Khí cấu thành, luyện ra đan dược rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng mà được tinh luyện đi ra.

Đương khi thôn phệ những đan dược này, Cửu Dương đồng tử bỗng nhiên quát to một tiếng, toàn bộ Cửu Dương Luyện Thần Phiên lui thành một đạo quang trụ thẳng tắp, có ba trượng rất cao, hơn tám thước rộng.

"Chủ nhân, tiểu nhân cảm giác thiếu khuyết hai dạng đông tây, làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Chỉ kém tối hậu một chút, tiểu nhân cảm giác là có thể trở lại từ trước!"

"Trở lại từ trước? Đồng tử, từ trước của ngươi là cái gì?" Dương Lăng kinh ngạc hỏi.

"Mau! Chủ nhân, tiểu nhân cần một đường thiên cơ! Cần một đường thiên cơ!"


Đang khi nói chuyện, Dương Lăng cảm giác trong ngực khối ngọc bội vừa nhảy lên, trong ngọc bội bắn ra một lũ kỳ quang, đánh vào trong Cửu Dương Luyện Thần Phiên.

Dương Lăng thoáng cái ngây dại, ngọc bội này, là Dịch Chân ngày trước đưa cho mình, lẽ nào trong đó chất chứa cái gì bí mật? Hắn cảm giác được, mới vừa rồi lũ kỳ quang này không phải chuyện đùa, tựa hồ ẩn chứa chu thiên huyền diệu.

Cửu Dương đồng tử vui vẻ nói: "Được rồi! Chủ nhân, tiểu nhân còn thiếu một ít thái thủy khí!"

Dương Lăng nghĩ thầm: "Tuyệt! Ngày trước không phải từ chỗ phủ Hoàng Long lừa lấy một đoàn Thái Thủy Khí sao?" Lập tức nhiếp ra Thái Thủy Khí, cũng đánh vào trong phiên.

Nhất thời, có tiếng sấm sét tự cửu thiên, cho tới u minh, không ngừng bắt đầu truyền lại. Cửu Dương Luyện Thần Phiên tại trong một tiếng sét nổ, hóa thành một tòa xanh ngọc bảo tháp. Tháp này có chín tầng, có lớn có nhỏ, phóng xạ ra hàng ức vạn hà quang.

Dương Lăng cảm giác được, tháp này tầng thứ nhất, có chín tên Đạo Tôn nguyên thần tọa trấn, diễn hóa ra một mảnh thiên địa. Mỗi một động thiên này ngang dọc ba mươi sáu vạn dặm, câu thông dương cực thiên, hấp nhiếp xuống đại lượng Thuần Dương linh khí. Bảo tháp tầng thứ hai có chín tằng, nhưng chưa mở.

Ngay cả như vậy, bảo tháp này tản mát ra uy lực, cũng cực kỳ cường đại, nguyên lai Cửu Dương Luyện Thần Phiên cường đại không chỉ là gấp đôi.

"Tại sao có thể như vậy?" Dương Lăng sợ đến ngây người. Vốn, tổn thất đại lượng đan dược, chín kiện Đạo Khí cấp số bảo vật mới thành tựu phiên này, khiến hắn thập phần đau lòng. Nhưng lúc này nghĩ đến, đây tất cả đều là đáng giá!

Bởi vì liếc mắt nhìn lại bảo tháp này, Dương Lăng đã biết nó là một kiện Tiên Thiên Pháp Khí!

"Chủ nhân!" Bảo tháp biến hóa thành Cửu Dương đồng tử cười hì hì, hướng Dương Lăng xá một cái.

"Đồng tử, ngươi mau nói cho ta biết, đây là có chuyện gì. Luyện Thần Phiên thế nào biến thành bảo tháp, bảo tháp này là có lai lịch gì?" Dương Lăng khẩn cấp hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Cửu Dương đồng tử: "Vâng chủ nhân. Việc này nói đến rất dài, Cửu Dương Luyện Thần Phiên cũng không phải là tướng mạo sẵn có của tiểu nhân."


Cửu Dương đồng tử một phen nói ra, khiến Dương Lăng trong lòng khiếp sợ, cảm khái nói: "Cư nhiên có lai lịch bực này!"

Nguyên lai, bảo tháp này tên gọi là "Cửu Dương Tháp ", Thái Cổ một vị tiên nhân, là Tiên Thiên Pháp Khí trong tay Cửu Dương đạo nhân. Cửu Dương đạo nhân là Thái Cổ thời đại một vị tiên nhân lợi hại, nỗi danh lúc đó.

Sau đó, Cửu Dương đạo nhân cùng cừu địch chiến đấu, đồng quy vu tận. Cửu Dương Tháp này cũng đã bị tổn thất rất lớn, còn lại một ít tàn cốt, lưu lại thế gian. Sau này. Tàn cốt này bị một vị Ma Môn tu sĩ phát hiện, đem nó luyện thành Cửu Dương Luyện Thần Phiên.

Sau đó, Cửu Dương Luyện Thần Phiên chuyển tới trong tay Long Hổ Đạo Tôn, rồi rơi vào trong tay Dương Lăng. Từ lúc này bắt đầu, Cửu Dương Luyện Thần Phiên trước sau mở ra tiểu động thiên, dung hợp với Tiên Thiên Cửu Dương Châu, lại được Vạn Kiếm đạo nhân làm phép v…v...

Cửu Dương Luyện Thần Phiên một mực bằng vào một tay Dương Lăng khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Thẳng cho tới hôm nay, Dương Lăng ngẫu nhiên thi triển ra nguyện lực, thôi hóa quá trình khôi phục. Hơn nữa, Dương Lăng cung cấp đại lượng đan dược cùng Thái Thủy Khí, một đường Thiên Cơ, rốt cục khiến Cửu Dương Tháp khôi phục lại.

Mà nói đến Cửu Dương Tháp, Cửu Dương Bi đồng dạng cũng là pháp khí của Cửu Dương đạo nhân. Chỉ bất quá, Cửu Dương Bi ngày trước tổn thương cũng không phải là nghiêm trọng lắm. Hơn nữa, dựa theo Cửu Dương đạo nhân thiết tưởng, Cửu Dương Bi là một bộ phân của Cửu Dương Tháp.

Chỉ bất quá bởi vì cừu địch đột nhiên xuất hiện, hắn chưa kịp đem hai cái dung hợp, nên mới đưa đến cùng địch lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được tiện nghi.

Cửu Dương Tháp này, nguyên bản có chín tầng, mỗi một tằng đều có một tầng cảnh thiên. Phân biệt là Nhất Nguyên Thiên, Nhị Nghi Thiên, Tam Tài Thiên, Tứ Tượng Thiên, Ngũ Hành Thiên, Lục Hợp Thiên, Thất Tinh Thiên, Bát Quái Thiên, Cửu Cung Thiên.

Ngày trước, Cửu Dương đạo nhân mở ra tiền lục trọng thiên. Mà hiện hôm nay, Dương Lăng mới chỉ mở ra đệ nhất trọng thiên, Nhất Nguyên Thiên. Mà cửu trọng thiên này, nhất trọng so với nhất trọng quảng đại, uy lực cũng là tăng lên thập bội.

Dù là hiện tại chỉ mở ra tầng thứ nhất, Cửu Dương Tháp này vẫn là nhất đẳng tuyệt phẩm Đạo Khí, hơn nữa là Tiên Thiên Pháp Khí.

Dương Lăng tháo ngọc bội trước ngực xuống, cười khổ nói: "Xem ra, Chân nhi ngày trước cho ta ngọc bội này, cũng không phải là thuận tay đưa tặng a."

Cửu Dương đồng tử: "Chủ nhân, trong ngọc bội này chất chứa thiên địa huyền cơ, nếu không có nó, tiểu nhân cũng không có thể khôi phục được hoàn mỹ như vậy."

Dương Lăng gật đầu: "Ngươi cuối cùng cũng không khiến ta thất vọng, thành tựu như vậy, dù là dùng ba mươi kiện Đạo Khí trao đổi cũng đáng!" Phải biết, Dương Lăng để Cửu Dương đồng tử hồi phục, đã hoàn toàn dùng toàn bộ hết của cải. Ngoại trừ một ít vật cực trân quý ra, Dương Lăng tồn trữ pháp khí, đan dược, linh dược, linh phù v…v…, đều được lấy ra đút cho Cửu Dương đồng tử ăn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận