Thôn Thiên

Lúc này, Dương Lăng đem Ma Da Chân Đảm cùng thần thiết hóa thành binh thai song song nhiếp ra Kim Quang. Binh thai này cũng giống như noãn trạng, bề ngoài trơn truột sáng sủa, bởi được chân lực ôn dưỡng không lâu, còn chưa thông linh.

Dương Lăng đem Chân Đảm cùng binh thai phân biệt đặt ở hai bên tay trái phải, vận chuyển cửu trọng chân lực. Chân lực vận chuyển, binh thai dần dần hòa tan, hóa thành một tầng dịch thể, đem Ma Da Chân Đảm bao vây lại. Kể từ đó, Ma Da Chân Đảm này phảng phất được phủ một tầng kim dịch.

Rất nhanh, kim dịch đọng lại, bị song chưởng Dương Lăng giao nhau ôm lấy, mặc vận chân lực ôn dưỡng.

"Thần thiết cùng Ma Da Chân Đảm hợp làm một, ngày sau thành hình chân binh, uy lực lớn hơn nữa, bất quá, ôn dưỡng cũng càng khó khăn."

Cửu Dương đồng tử cùng Kim Thiềm thay phiên phi hành, bất tri bất giác quá được ba tháng, nhưng lại không thể nhìn thấy được lục địa.

Dương Lăng ngược lại cũng không nóng nảy, một bên tu luyện, một bên ôn dưỡng Ma Da Chân Đảm, ở giữa còn đả thông thứ chín trọng kinh lạc, thành tựu thập trọng chân lực.

Lúc này, Dương Lăng đã phi hành được bốn tháng, chẳng biết bay được bao xa.

Đang phi hành Kim Thiềm lúc này bỗng nhiên kêu lên: "Chủ nhân, tiền phương có một tòa đảo nhỏ, có hay không hạ xuống nghỉ ngơi?"

Dương Lăng nói: "Bắc Hải cách đây chắc là không còn xa, tiếp tục đi."

Kim Thiềm chỉ phải lĩnh mệnh, theo lời Dương Lăng, chuẩn bị bay qua tọa hải đảo này. Tới gần bầu trời hải đảo, Dương Lăng phát hiện đảo này cực kỳ thật lớn, ngang dọc vượt lên trên mười vạn dăm, trên đó sinh linh vô số.

Đang muốn bay qua cự đảo, phía dưới bỗng nhiên truyền đến thật lớn hấp lực, cư nhiên đem Dương Lăng cùng Kim Thiềm lôi xuống đảo này.

Lúc rớt xuống, Dương Lăng nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy bốn con cự viên, có thần tình dữ tợn mà nhìn thẳng mình. Bốn con cự viên này, mỗi một con đều có trăm trượng cao, thật lớn như núi. Cự viên cả vật thể xám bạch, hai mắt đỏ đậm, đều đem song chưởng hướng lên trời hư nhiếp, lôi xuống Dương Lăng cùng Kim Thiềm.

Kim Thiềm hú lên quái dị: "Không tốt! Quái viên này lợi hại!"

Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, phóng xuất Cửu Dương Luyện Thần Phiên, nhất thời một đạo quang quyển bảo vệ chung quanh, thoáng cái đem cổ hấp lực thật lớn chặt đứt.


Bốn con cự viên rít gào liên tục, phát ra tiếng nổ rung trời. Bỗng nhiên, trong đó một con cự viên hướng lên trời đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, Dương Lăng đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm. Cuồng bạo khí lãng thoáng cái đem Dương Lăng cùng với phiên thổi rơi xuống mặt đất.

Đại địa chấn chiến, bốn con cự viên hướng Dương Lăng mãnh phác qua.

Kim Thiềm hai mắt mở to, cả giận nói: "Quá khi dễ người ta a! Khi Kim Hoa ta là ngồi không sao?" Liền tế khởi Xích Minh Cung, trong nháy mắt bắn ra mọi nơi.

Tiếng dây cung vang lên, bốn đạo hồng quang ám sát qua. Không ngờ bốn cự viên huy khởi cự trảo vỗ một cái, lại một tiếng nổ như tiếng sấm, đem hồng quang nổ tan.

Dương Lăng nhìn ra được, bốn đầu cự viên này ngược lại tu vi cũng không phải cao bao nhiêu mà là trời sinh dị chủng. Nếu luận tu vi, chúng nó sợ rằng ngay cả Chân Nhân cũng không phải.

Trong lòng khẽ động, Dương Lăng nghĩ thầm: "Bốn con cự viên này nếu như hảo hảo dạy bảo. Giáo dưỡng thật tốt, ngày sau dùng cho trong coi động phủ, hộ vệ sơn môn không thể tốt hơn a."

Suy nghĩ xong, Dương Lăng trái lại thu Cửu Dương Luyện Thần Phiên, cười lạnh một tiếng, cả người khí thế đại trướng, phóng xuất ra Thái Cổ Chân Nhân chi khu. Chân thân vừa ra, Dương Lăng nhất thời cũng có trăm trượng cao, cùng cự viên đồng dạng hùng vĩ.

Một con cự viên nhào tới trước, huy khởi lợi trảo, hướng Dương Lăng chém giết qua. Một trảo này, mang theo cuồn cuộn lôi âm, ngũ trảo trong lúc đó không ngừng có lôi quang nổ vang, uy thế kinh người.

Dương Lăng tay trái Hình Thiên Thuẫn, tay phải Hình Thiên Phủ, lúc này đem thuẫn hướng lên trời đẩy một cái, hướng viên chưởng hung hăng đánh qua.

"Oanh!"

Cự viên rít gào một tiếng, "Rầm rầm" lui ra phía sau hai bước, Dương Lăng thì bị thoáng cái đánh bay, lăn đi mấy cái mới đứng lại. Ngạnh kháng một cái, Dương Lăng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, thiếu chút nữa đứng không vững, âm thầm cả kinh nói: "Lợi hại! Nếu như không dùng Luyện Thần Phiên, cứng đối cứng rất khó thu thập bọn chúng nó!"

Cự viên này nhìn thấy Dương Lăng không địch lại, nhất thời hưng phấn mà hai tay chưởng ra, cư nhiên phát sinh cuồn cuộn lôi âm. Còn lại ba cự viên cũng ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hăng hái.

Dương Lăng xoay người một cái, lại vững vàng đứng thẳng, hướng bốn con cự viên ngoắc ngoắc ngón tay, quát lên: "Trở lại!" Cự viên cư nhiên hiểu được tiếng người, nhất thời nổi giận. Tay phải nhoáng lên, chẳng biết thế nào, trong tay lại có một cây thiết bổng.

Thiết bổng này, một trăm trượng dài, huy động đứng lên, cương phong loạn quyển, lôi điện cuồng tạc, hãi nhân không gì sánh được. Thiết bỗng này hiển nhiên không phải sắt thường, nhưng Dương Lăng nhìn không ra do vật gì ma thành.


Trong lòng lấy làm kinh hãi, trong lòng suy nghĩ, nếu bị trúng một cái, sợ rằng đầu khớp xương cũng phải bị cắt đứt.

Tuy rằng kinh hãi, Dương Lăng lại không úy kỵ, tiến ra đón, vươn tay tiếp thiết bổng này.

"Rống!"

Nhìn thấy Dương Lăng cư nhiên dám đón đỡ, cự viên cuồng kêu một tiếng, trong tay lực lượng lại tăng một phần, hung hăng nện xuống. Thiết bổng này chưa tới, trong phương viên trăm dặm đã quát khởi cương phong, thổi trúng gỗ đá đều vụn nát.

Dương Lăng bàn tay bắt lấy thiết bổng, đồng thời thi triển Đại Hóa Lực Thuật, Đại Khiên Dẫn Thuật. Chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, thiết bổng bỗng nhiên nâng lên, từ trong tay Dương Lăng đảo qua.

Cự viên cũng thấy trong tay trầm xuống, thiết bổng cư nhiên không bị khống chế, thoáng cái đánh trật. Cái này cũng chưa tính, sau đó lại có một cổ quỷ dị lực lượng sản sinh, thiết bổng thoáng cái tuột khỏi hai tay, bay đi ra ngoài.

Thiết bổng bay lên trong nháy mắt, Dương Lăng tay phải một trảo, bắt được bổng, cười to nói: "Ngươi cũng ăn của ta một bổng!"

Dương Lăng lúc này là Thái Cổ Chân Nhân chi khu, thân cao trăm trượng, thi triển thiết bổng, rất hợp tay. Thiết bổng này vừa ra, nhất thời khắp bầu trời sấm sét, uy thế bất phàm.

Phải biết hắn kế thừa Chân Võ Đại Đế y bát, trong đầu có vô cùng vô tận huyền diệu chiêu thức, hiểu được Chân Võ Diệu Đế, bởi vậy mỗi chiêu mỗi thức, đều ám hợp thiên đạo huyền diệu, uy lực vô cùng lớn. Chia ra lực lượng, Dương Lăng có thể phát huy ra thập bội gấp trăm lần uy lực, đây mới là Chân Võ chi đạo.

Thiết bổng nơi tay, Dương Lăng như hổ thêm cánh, cây gậy chỉ đông đả tây, chỉ nam đả bắc, hóa thành cương phong cuồng quyển, so với cự viên kia thi triển, cao minh hơn một nghìn một vạn lần.

"Leng keng đinh!"

Thật lớn thiết bổng, một chút lại một chút mà bắn trúng thân thể cự viên. Nhưng cự viên này so với thép thiết cốt còn muốn kiên cố hơn, chỉ là ăn phải đau nhức, tịnh không bị thương, không ngừng rít gào, một lần lại một lần hướng Dương Lăng trùng kích.

Chẳng biết vì sao, bốn con cự viên, chỉ có một con tiến lên tranh đấu, ba con khác đều là thần tình ngưng trọng vây xem. Mỗi khi Dương Lăng ra chiêu, là ba con cự viên trong miệng đều phát ra thanh âm cổ quái, tựa hồ đang bình luận chiêu thức của Dương Lăng.


Liên tiếp bị Dương Lăng trọng trọng đập cho hơn mười gậy, cự viên này cũng ăn không tiêu, liên tục lui về phía sau, mặt lộ vẻ sợ hãi.

Dương Lăng thi triển bổng thuật, uy lực thật lớn, cự viên này căn bản không thể nào chống đỡ, chỉ có thể bằng vào da dày thịt béo cùng một thân cậy mạnh tạm thời chống đở.

"Rống!"

Phía ba con cự viên, có con cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, cự viên cùng Dương Lăng tranh đấu bỗng nhiên lui về, đổi một con cự viên khác hướng Dương Lăng trùng kích qua.

Đây là con cự viên thứ hai, trong tay vẫn đang cầm một cây gậy. Trước khi cùng Dương Lăng tranh đấu, cự viên đem thiết bổng vuông góc dựng đứng,

Hướng Dương Lăng khẽ gật đầu.

Dương Lăng nghĩ thú vị, thầm nghĩ: "Lẽ nào đây là lễ tiết trước tranh đấu sao?" Vì vậy cũng học theo, dựng lên cây gậy, hướng cự viên khẽ gật đầu.

Cự viên hét lớn một tiếng, dường như sấm sét nổ vang, thiết bổng bay lượn đứng lên, điểm hướng mi tâm Dương Lăng.

Đối phương vừa ra bổng, Dương Lăng đã biết cự viên này trên công phu bổng so với con cự viên thứ nhất mạnh hơn ba phần. Hắn liền mở ra bổng pháp, cùng cự viên chiến đấu.

Cự viên nhất bổng điểm đến, Dương Lăng hét lớn một tiếng, đem thiết bổng tới phía trước nhất thiêu. Dương Lăng một thiêu này, hỗn hợp chí ít thập loại kình đạo, có tá kình, chấn kình, niêm kình v…v…, dù nhiều kình đạo, nhưng hoàn mỹ mà dung hợp cùng một chỗ.

Cự viên chỉ cảm thấy thiết bổng rất nhẹ, mới trầm xuống, sau đó lại chứa nhiều biến hóa. Mà trong nháy mắt tối hậu, viên chưởng chấn động, thiết bổng thoáng cái bị Dương Lăng đánh bay, xa xa bay đi ra ngoài.

Kim Thiềm "Ha ha" cười to, huyễn hóa ra Thần Anh, ba ba chạy đi tiếp được thiết bổng, lại bị rơi thiết bổng đập xuống mặt đất, quái kêu lên: "Rất nặng!"

Nguyên lai thiết bổng này, mỗi một căn trọng lượng đạt một nghìn tám trăm vạn cân, bằng một trăm cái Thái Cực Môn lưỡng nghi trọng lượng.

Cự viên này ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tượng như mất hồn phách vậy, ủ rũ mà chậm rãi đi trở về. Dương Lăng cũng không ra tay, cười dài mà nhìn về phía hai con cự viên khác còn lại.

Hai cự viên nhìn nhau, trong đó một con chậm rãi đi ra, nhưng chưa xuất ra thiết bổng, chỉ hướng Dương Lăng đưa ra một cái quyền thức.

Dương Lăng "Ha ha" cười to: "Được! Ta liền dạy cho ngươi vài thức, muốn ngươi biết cái gì mới là võ nghệ!" Lập tức cũng bỏ ra thiết bổng, sừng sững đứng tại chỗ.


Cự viên này rít gào một tiếng, phi thân dựng lên, hung hăng một quyền hướng vào đầu Dương Lăng nện xuống. Vừa bổ xuống uy thế không kém gì thiết bổng rất nghiêm trọng, Dương Lăng không dám khinh địch, toàn lực ứng phó, hắn tiến lên chống đở bàn tay đối phương. Cự viên thân thể bỗng nhiên vừa lộn lại, vừa bổ vừa đấm về phía không trung.

Dương Lăng cười lớn một tiếng, một cước đá ra, ở giữa cổ cự viên, bị đá văng lên rất cao nghìn trượng, nhưng khinh phiêu phiêu mà trở xuống mặt đất, tinh thần sa sút mà ngồi trở lại chỗ cũ.

Còn lại tối hậu một con cự viên chậm rãi hít vào một hơi, sau đó từng bước một, hướng Dương Lăng tới gần. Mỗi bước đi, Dương Lăng đều cảm giác được cự viên này đang súc thế, tựa hồ có một cổ lực lượng, từ trong minh minh không gian chảy vào trong cơ thể cự viên này.

Một hai bước, cự viên tại bộ thứ chín, thì vừa lúc đi tới trước mặt Dương Lăng.

"Răng rắc!"

Một tiếng nổ kinh thiên, một đạo lôi quang hiện ra, thoáng cái bắn trúng thương khẩu Dương Lăng. Một chiêu này, từ trong vô hình xuất hiện, bỗng nhiên đi ra.

Chiêu này vừa ra, tam viên còn lại hưng phấn kêu to, tựa hồ thập phần vui vẻ.

Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, bốn con cự viên đều há to miệng ra, bởi vì Dương Lăng thụ thương bỗng nhiên thoáng cái tiêu thất. Mà ở ngoài trăm trượng, Dương Lăng cười hì hì xuất hiện, kêu lên: "Chiêu di hình hoán ảnh này của ta thế nào?"

Cự viên giận dữ, hướng Dương Lăng cuồn cuộn đi tới, Dương Lăng không hề sợ hãi, đứng yên đợi địch.

Càng ngày càng gần, cự viên này một quyền oanh ra, một quyền này trong bí mật mang theo cuồn cuộn sấm sét. Hiển nhiên, cự viên này là thực lực cực mạnh trong tứ viên, cũng đủ đối với Dương Lăng tạo thành thương tổn.

Dương Lăng hai chân phân ra, song chưởng tả hữu, tự hợp tự phân, thập trọng chân lực đột nhiên phát sinh, Đại Thiết Lực Thuật đem đối phương phát ra sấm sét một phân thành hai, chia ra hai bên. Đồng thời bàn tay nhất triền, cuốn lấy bàn tay cự viên, sau đó vung lên.

Dương Lăng một chiêu này, có thể nói đem Đại Khiên Dẫn Thuật vận động tới tình trạng vô hình vô tướng rồi, so với cự viên mới vừa rồi vô hình vô thế nhất chiêu, còn muốn tuyệt diệu chẳng biết bao nhiêu lần.

"Hô!"

Cự viên thoáng cái bị thổi bay mấy nghìn trượng, Dương Lăng thân hình theo sát mà đuổi theo, song quyền liên kích, trong nháy mắt phát ra cả trăm quyền. Một trăm quyền này chồng cùng một chỗ, hung hăng bắn trúng phía sau lưng cự viên này.

"Oanh!"

Cự viên đau nhức kêu một tiếng, thoáng cái bị đánh cho bay lên càng cao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận