Thôn Thiên

Nhìn thấy Dương Lăng lại xuất ra một quả Tiên Đan, Vạn Kiếm Tiên Tôn mở to hai mắt mà nhìn, cười to nói: "Nhà ngươi, thực sự là so với ta còn muốn giàu hơn!"

Kim Ô Đan vừa tiếp xúc quang noãn, lập tức cũng bị hấp thu. Nhất thời, trên cao trung xuất hiện ra một mảnh hồng quang, trong hồng quang, có vô cùng điện xà vũ động.

Vạn Kiếm Tiên Tôn một thoáng giật mình nhìn Dương Lăng, trầm giọng nói: "Đây là thiên pháp chân lôi! Chỉ có số ít khí linh xuất thế, thì mới có khả năng dẫn phát lôi này. Xem ra, Cửu Dương Luyện thần Phiên quả nhiên không giống bình thường."

Theo một tiếng sấm sét rung trời, một đạo lôi điện như ngón tay nhỏ điên cuồng đánh xuống, thoáng cái bắn trúng quang noãn.

Quang noãn "Ca" một tiếng vang lên, từ đó hé ra, nhảy ra một gã tiểu nhân, dài hai tấc. Tiểu nhân thấy gió biến dài, biến thành cở người thật, cư nhiên là một gã mười ba, mười bốn tuổi, mi thanh mục tú thiếu niên. Thiếu niên này dáng dấp cùng Dương Lăng niên thiếu thì giống nhau như đúc, không chút nào kém.

Niên thiếu vừa ra tới, há mồm nhất hấp, nhất thời đem hai nửa quang noãn nứt ra thành ăn vào trong bụng, sau đó đánh một cái vào bụng như cách ăn no, cười hì hì tiến lên chào hỏi: "Chủ nhân!"

Dương Lăng đưa tay nhéo nhéo mặt niên thiếu, nội tâm có ý nghĩ cổ quái.

Niên thiếu nhu nhu mặt, cười nói: "Chủ nhân, xin chủ nhân cấp cho tiểu nhân một cái tên."

Dương Lăng phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút: "Vậy gọi Cửu Dương đồng tử, được chứ?"

Niên thiếu mừng rỡ: "Tốt! Tốt! Tiểu nhân là Cửu Dương đồng tử, đa tạ chủ nhân ban thưởng tên!"

Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Lăng cảm giác được Cửu Dương đồng tử nội tâm vui vẻ, không khỏi "Y" một tiếng: "Kỳ quái, ta còn chưa tế luyện nó, thế nào lại có cảm giác huyết mạch tương thông?"

Vạn Kiếm Tiên Tôn "Ha ha" cười to: "Phiên này, đã không cần tế luyện. Ngươi giao ra một tia chân khí, trong đó chất chứa một tia phân thần của ngươi. Trên thực tế, khí linh này, đã là một cái phân thân của ngươi, so với tế luyện pháp khí còn muốn tiện lợi hơn gấp trăm lần."


Dương Lăng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, vừa mừng vừa sợ, cười nói: "Đều phải đa tạ ngươi! Vô Lượng Kiếp Đan này, ta nhất định toàn lực luyện chế!"

Vạn Kiếm Tiên Tôn gật đầu: "Ngày sau nhờ địa phương của ngươi rất nhiều, hi vọng ngươi đến lúc đó chớ có chối từ."

Dương Lăng "Hắc hắc" cười: "Hôm nay và ngày sau, Dương Lăng cùng Vạn Kiếm đạo hữu chân thành tương đãi!"

Vạn Kiếm Tiên Tôn mặt lộ vẻ ý mừng: "Được! Dương Lăng, bất cứ lúc nào nơi nào, ngươi ta đừng quên hôm nay nói như vậy."

Dương Lăng nghiêm mặt nói: "Vạn Kiếm đạo hữu nói đi đâu vậy, ngươi là đường đường Tiên Tôn, nguyện ý cùng ta nho nhỏ Chân Nhân kết giao, đã là thiên đại vinh hạnh cho Dương Lăng ta."

Một phen nói chuyện, hai người trong lúc này có điểm này ngăn cách tiêu tan thành mây khói, đây đó tiếp cận gần nhau không ít, chân chính được cho là bằng hữu.

"Dương lão đệ, còn không thử một lần uy lực Cửu Dương Luyện thần Phiên này?" Vạn Kiếm Tiên Tôn cười nói.

Dương Lăng phất tay một cái, Cửu Dương đồng tử hóa thành Cửu Dương Luyện thần Phiên rơi vào lòng bàn tay, sau đó vung lên, nhất thời vạn đạo bạch sắc quang quyển khắp bầu trời bay lượn, uy thế ngập trời. Dương Lăng tâm thần cùng Cửu Dương Luyện thần Phiên tương thông, lập tức cảm thấy trong phiên này Thuần Dương động thiên mở rộng phạm vi đến chín vạn dặm, đồng thời cùng trong xa xôi thời không Dương Cực Thiên câu thông.

Nồng nặc Thuần Dương khí, từ trong thông đạo cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào trong Thuần Dương động thiên. Lúc này, Cửu Dương đồng tử tâm niệm khẽ động, trong động thiên, đều có các loại biến hóa.

"Ngày sau, ta nhất định phải ở đây trong Thuần Dương động thiên làm ra một mảnh thiên địa." Dương Lăng nghĩ thầm, sau đó đem phiên nhoáng lên, nguyên lượng quang hoàn thu về trên phiên.

Một phen diễn thí này, hắn cảm giác được Luyện Thần Phiên uy lực không chỉ tăng cường gấp ba, khốn sát Đạo Tôn, cũng không phải việc khó.


Lập tức, Dương Lăng đem Luyện Thần Phiên thu nhập trong Kim Quang. Trong Kim Quang, Cửu Dương đồng tử được Dương Lăng chi mệnh, thoáng cái đem năm tên Bạch Cốt Ma quân thu hút. Như vậy, trong Cửu Dương Luyện thần Phiên có cửu tọa đại trận, đều có nguyên thần một gã Đạo Tôn cấp số chủ trì, uy lực lập tức tăng vọt gấp đôi.

Phiên này chấn động, chín tên Đạo Tôn đang thi triển, kết thành Cửu Dương Luyện Thần Đại Trận, nhè nhẹ từng sợi Cửu Dương chân hỏa trống rỗng sản sinh, hợp thành chín đạo hỏa long, khắp bầu trời bay lượn, sản sinh uy lực kinh khủng.

Dương Lăng trong lòng mừng rỡ, hôm nay thu hoạch to lớn, xa xa vượt qua ngoài ý liệu. Cửu Dương Luyện Thần Phiên không chỉ có trở thành Bán Tiên Khí, hơn nữa cũng không cần tế luyện, nó đã là một trong phân thân của Dương Lăng.

"Đợi khi bảy mươi hai tọa phụ trận cũng đều được Đạo Quân chủ trì, phiên này uy lực tất nhiên còn phải tăng cường!" Dương Lăng trong lòng tính toán nói. Giai đoạn thời gian trước, hắn thừa dịp loạn đả âm tử hai mươi sáu gã Ma Quân, hơn nữa Kim Hoa Đạo Tôn đưa tới hai người, vốn chỉ còn thiếu sáu mươi bốn nguyên thần gã Đạo Quân, bây giờ có được hai mươi tám, còn thiếu tất cả ba mươi sáu nguyên thần nữa.

Trong Kim Quang thí vận Luyện Thần Phiên, bên ngoài, Vạn Kiếm Tiên Tôn cười nói: "Chúng ta làm chuyện thứ nhất, đó là cướp giật Huyết Hải thần thai, việc này, sợ rằng còn phải chờ một đoạn thời gian. Dương lão đệ, ta có ý mời ngươi tới Linh Đài thế giới hành tẩu, chẳng biết ngươi có hứng thú không?"

Dương Lăng không phải chưa đi qua Linh Đài tiểu thế giới, đã từng đến trong Linh Đài thế giới của Cổ Thương Hải, chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, không thấy được cái gì. Lúc này thấy Vạn Kiếm Tiên Tôn mời, vui vẻ đáp ứng.

Vạn Kiếm Tiên Tôn tay áo vung lên, liền có một đạo ngũ thải quang hoa bao vây lấy Dương Lăng. Cảm giác thân thể nhẹ bay, Dương Lăng đã tiến nhập một mảnh thế giới phong cảnh ưu mỹ, linh khí rất dư thừa không gì sánh được.

Dương Lăng muốn bay lên không quan sát, nhưng vô luận thế nào cũng bay không lên nổi, trong tai vang lên tiếng cười Vạn Kiếm Tiên Tôn: "Dương Lăng, trong Linh Đài tiểu thế giới này, ta là chí cao tồn tại, nắm trong tay tất cả pháp tắc, ta không cho bay, ngươi liền không thể bay."

Nói xong, Dương Lăng thân thể chậm rãi lên không, tự động phi hành, bao quát Linh Đài thế giới. Đồng thời, Dương Lăng cảm giác thần thức mình bỗng nhiên linh mẫn không gì sánh được, đem trong thế giới này một cây cỏ một cổ thụ đều nhận biết được.

Vạn Kiếm Tiên Tôn Linh Đài tiểu thế giới, ngang dọc tám vạn dặm, có thập ức nhân loại sinh tồn, có rất nhiều hằng hà sa số sâu bọ, cây cỏ, dã thú v…v…, nghiễm nhiên là một cái thế giới. Mặc dù không bằng Cửu Châu thật lớn, thế nhưng giống như chim sẽ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn.

Quan sát được những ... này, Dương Lăng thâm thụ chấn động, hỏi: "Vạn Kiếm đạo hữu, những người này, đều là từ đâu mà đến?"


Vạn Kiếm Tiên Tôn cười nói: "Ta là một vạn tám nghìn năm trước mở ra Linh Đài tiểu thế giới, khi đó liền đem mười vạn người thu hút trong Linh Đài. Một vạn tám nghìn năm qua, nhân khẩu tăng tới thập ức ba nghìn vạn."

"Thế nhưng, ngươi vì sao phải làm như vậy? Linh Đài tiểu thế giới nuôi sống nhiều người như vậy, chẳng lẽ không nghĩ đây là gánh nặng sao?" Dương Lăng thập phần nghi hoặc, hắn chỉ biết Tiên Tôn có thể mở Linh Đài, lại không biết vì sao phải mở Linh Đài.

Vạn Kiếm Tiên Tôn: "Việc này, cảnh giới không đến, ngươi tự nhiên chẳng biết. Dương Lăng, ngươi có biết, cái gì Linh Đài lực không? Linh Đài lực là từ đâu mà có?"

Dương Lăng giật mình: "Chẳng biết, thỉnh đạo hữu chỉ giáo."

"Linh Đài lực, chính là phát ra từ nơi sinh linh con dân trong Linh Đài tiểu thế giới. Bọn họ thành kính tín ngưỡng ta, lấy ta làm thần làm thánh, là đứng đầu tạo hóa. Vì vậy, bọn họ ngày ngày cúng bái ta, sản sinh ra tinh thuần nguyện lực. Nguyện lực này, chính là nguồn Linh Đài lực của ta. Nếu là trong Linh Đài không có những ... con dân này, lực lượng của ta phải yếu bớt không chỉ gấp trăm lần."

Vạn Kiếm Tiên Tôn một đường mang Dương Lăng đi du ngoạn, một chuyến xuống tới, khiến Dương Lăng biết không ít chuyện tình mới nghe thấy lần đầu.

Nguyên lai, con người tuy rằng nhỏ yếu, nhưng có thể sản sinh cường đại tinh thuần nguyện lực. Phật môn đại năng mở ra Linh Sơn, Tiên môn đại năng mở ra Linh Đài, Ma Thần mở ra Linh Châu Ma giới v…v…, đều có hiệu quả kỳ diệu như nhau.

Trong tiểu thế giới, chúng sinh tinh thuần nguyện lực đem Linh Đài lực của tu luyện giả cực đại tăng cường. Sinh linh càng nhiều, mong ước càng thành kính, nguyện lực lại càng cường đại.

Có tu sĩ cung cấp nuôi dưỡng mười vạn sinh linh, có tu sĩ cung cấp nuôi dưỡng một ức sinh linh. Mà như Vạn Kiếm Tiên Tôn, cư nhiên cung cấp nuôi dưỡng thập ức sinh linh, thực lực rất cường hãn, có thể nghĩ được.

Tham quan tám vạn dặm thế giới, Dương Lăng nói: "Đạo hữu, nói như thế, trong Linh Đài tiểu thế giới, người càng nhiều, Linh Đài lực càng mạnh. Đã như vậy, đạo hữu sao không nhiếp thêm một ít người tiến nhập Linh Đài tiểu thế giới. Nếu như được một trăm ức, một nghìn ức sinh linh, Linh Đài lực chẳng lẽ không phải càng thêm lợi hại sao?"

Vạn Kiếm Tiên Tôn "Hanh" một tiếng: "Dương Lăng, ngươi thực sự là người vô tri không sợ a!"

Dương Lăng ngẩn ngơ: "Đạo hữu sao nói ra lời ấy?"

Vạn Kiếm Tiên Tôn: "Ngươi cho là, cung cấp nuôi dưỡng sinh linh dễ vậy sao? Cung cấp nuôi dưỡng sinh linh, tuân thủ theo đạo hóa, nếu không giáo hóa bọn họ, để cho bọn họ có tinh thuần tâm linh, làm sao có thể thành kính tín ngưỡng ngươi chứ? Không chỉ có phải giáo hóa, còn phải cung cấp sung túc tài nguyên sinh hoạt. Những người này muốn ăn, muốn hưởng thụ, muốn truy cầu các loại sinh hoạt lý tưởng. Thậm chí, trong những người này, cũng có người tự mình cảm ngộ, đi vào tu chân chi đồ."

Dương Lăng nghe được ngây dại ra, âm thầm chắc lưỡi, nghĩ thầm: "Nói như thế, sự tình quả nhiên khó làm!"


"Ta trên Linh Đài tiểu thế giới này, đã có hơn mười vạn người tu chân, trong đó một người tu vi tối cao, đã kết thành Thần Anh rồi. Bọn họ mỗi ngày đều phải tiêu hao đại lượng linh khí. Những ... linh khí này, đều phải do ta cung cấp. Mỗi một ngày, bản Tiên Tôn đều phải tiêu hao tương đương với trên trăm vạn mai tuyệt phẩm linh đan linh khí."

Dương Lăng hít một ngụm lãnh khí: "Một ngày đêm một trăm vạn mai! Một năm là ba ức a!"

Vạn Kiếm Tiên Tôn thở dài một tiếng: "Giáo hóa, cung cấp nuôi dưỡng những ... sinh linh này, tuy rằng khó, nhưng còn có thể tiếp thu. Càng thêm nguy hiểm chính là, nghiệp lực của thập ức sinh linh này, cũng đều phải do một mình ta gánh chịu! Thập ức người a! Dương Lăng, ngươi có thể tưởng tượng nghiệp lực có bao nhiêu kinh khủng chưa?"

Dương Lăng đánh rùng mình một cái, nhớ tới quang cảnh mình tại trong Chúng Sinh Luân chịu đựng nghiệp lực dằn vặt, cười khổ nói: "Nói như thế, mở Linh Đài quả nhiên nguy hiểm."

"Trong Linh Đài sinh linh thiếu, uy lực quá nhỏ, khó có thể có điều đột phá. Trong Linh Đài sinh linh nhiều, thì nghiệp lực phải gách vác, nghiệp lực trầm trọng, sớm muộn gì cũng khó thoát thiên hình quan ải. Bởi vậy, phàm hạng người mở Linh Đài, đều tự lượng sức mà đi, tuyển chọn điều kiện tình huống tốt nhất."

Hai người đang khi nói chuyện, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác được một cổ uy thế từ phía dưới truyền đến, một đạo độn quang phi túng mà đến, rơi vào trước mặt Dương Lăng, hiện ra một người.

Người này sắc mặt tuấn mỹ, là một gã thanh niên nam tử, hắn hồ nghi mà liếc mắt quan sát Dương Lăng, hỏi: "Ngươi là người phương nào? Đệ tử môn phái nào?"

Dương Lăng biết người này là vị kia trong miệng Vạn Kiếm Đạo Tôn nói, người ngưng tụ Thần Anh, cảm giác thập phần thú vị, cười nói: "Tại hạ Dương Lăng, nhất giới tán tu, ngươi là ai?"

Thanh niên Đạo Tôn gật đầu, trong thần sắc tràn đầy tán thưởng: " Nguyên lai ngươi là tán tu, ta thấy ngươi tu vi thập phần thâm hậu, khó có được, thực sự là khó có được!"

Dương Lăng cố tình muốn đùa người này, vì vậy hỏi: "Tại hạ vừa kết thành Kim Đan, cũng là lần đầu tiên xuất môn, đối với bên ngoài không biết. Xin hỏi đạo hữu, thế giới có bao nhiêu lớn?"

Thanh niên Đạo Tôn cười đáp: "Thế giới này gọi là Vạn Kiếm giới, ngang dọc tám vạn dặm, trời cao đất rộng cũng có tám vạn dặm."

"Ở ngoài tám vạn dặm, lại là cái gì?" Dương Lăng kế tục hỏi.

Thanh niên Đạo Tôn nhăn mi lại: "Ở ngoài, chắc là còn có bầu trời rộng lớn, cũng sẽ có một ngày, ngươi ta sẽ biết."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận