Thôn Thiên

Trung Nguyên Châu, Thái Huyền Môn.

Một mảnh quỳnh lâu điện ngọc đã thành lập lên, Thái Huyền Môn tại Trung Nguyên Châu danh khí còn trên cả Động Huyền Phái, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ đầu nhập vào. Hôm nay Thái Huyền Môn tại Trung Nguyên Châu, đã có chân truyền đệ tử hơn hai trăm người, nội môn đệ tử một nghìn hơn.

Lúc này, Huyết Tổ cập Kim Huyền Bạch, Lỗ Huyền Phong, Trần Huyền Quang, thần thái kính cẩn đứng chờ tại trước cửa điện, bốn người đã đứng chờ nửa ngày thời gian.

Kim Huyền Bạch trên mặt lộ ra vẻ không nhịn được: "Thần Kinh Thiên chẳng lẽ không tới?"

Lỗ Huyền Phong: "Chưởng giáo nghiêm lệnh cho bốn người chúng ta nghe lệnh Thần Kinh Thiên."

Trần Huyền Phong: "Thần Kinh Thiên người này, lai lịch đặc thù, có người nói đã kết thành Thần Thai, thực lực trên ba người chúng ta."

Huyết Tổ ánh mắt nhất thời ngưng đọng: "Hắn tới!"

Phía trước trên cao, xuất hiện một đạo bạch quang phương viên trên ngàn mẫu, trong bạch quang này có bóng người, hơn trăm người.

Bạch quang tới gần bầu trời, trên không rơi xuống hoa thơm, đồng thời bốn phía vang lên nhạc khúc dễ nghe. Tả hữu hai bên có một trăm danh sa y nữ tu tư sắc động lòng nhân, từ từ từ không trung hạ xuống. Hai trăm danh nữ tu rơi xuống đất, đồng thời bái phục xuống đất, cùng kêu lên: "Thỉnh chủ nhân xuất liễn!"

Một đạo bạch sắc quang kiều từ không trung kéo dài xuống, một gã thanh niên nam tử phong thần như ngọc, bước đi ra. Phía sau thanh niên nam tu, theo một nhóm tùy tùng, cư nhiên đa số là Đạo Tôn cấp số tu vi.

Huyết Tổ bọn họ bốn người vội vã đón tiếp, thi lễ nói: "Tham kiến thượng sứ!"

Thanh niên tu sĩ chính là Thần Kinh Thiên, trang chủ Kinh Đào sơn trang hôm nay.

Thần Kinh Thiên trong ánh mắt tràn đầy một loại ngạo ý trên cao nhìn xuống, hắn nhàn nhạt liếc mắt quét nhìn ba người hỏi: "Xem ra các ngươi đã biết thân phận của ta."

Huyết Tổ cười nói: "Thỉnh thượng sứ nhập điện."

Những người liên quan, vây quanh Thần Kinh Thiên tiến nhập đại điện.

Thần Kinh Thiên đại mã kim đao mà ngồi xuống, còn lại mọi người đều đứng, hắn cười lạnh một tiếng: "Các ngươi ba người, chắc là cái gì trong Tam Huyền Tứ Anh a?"


Lỗ Huyền Phong cười nói: "Không dám nhận, chúng ta đều nghe thượng sứ hiệu lực."

Thần Kinh Thiên gật đầu: "Ta nhớ không lầm, thì hôm nay là Phong Thiên chi kỳ."

Huyết Tổ rõ ràng chẳng biết như thế nào là "Phong Thiên chi kỳ ", truyền âm hỏi Trần Huyền Quang: "Huyền Quang, ‘ Phong Thiên ’ là có ý gì?"

Trần Huyền Quang: "Lúc nhất nguyên đại kiếp nạn phủ xuống, để tránh cho ảnh hưởng thụ đại kiếp nạn, tiên giới, thiên đình đồng thời phong bế đại môn một trăm năm. Một trăm năm này, thiên đình cùng tiên giới không hỏi tới việc nhân gian, nên gọi là Phong Thiên."

Huyết Tổ thần sắc khẽ biến, nhíu mày trầm tư.

Kim Huyền Bạch nhìn thoáng qua tùy tùng phía sau Thần Kinh Thiên, nội tâm khiếp sợ, nghĩ thầm: "Cư nhiên chiêu nạp nhiều như vậy cao nhân, cái này Thần Kinh Thiên thật không đơn giản."

Thần Kinh Thiên vẫy tay: "Ngày sau, các ngươi đều là thuộc hạ bản công tử, đây đó làm quen với nhau đi."

Phía sau đi ra sáu người, sáu người này mỗi người đều là Đạo Tôn cấp số tu vi.

Sáu người hình tượng khác nhau. Trong đó có một lũ Tử Yên, một đoàn Thanh Diễm, một đạo tinh tế hoàng phong, đây là ba gã chân hình cấp số Đạo Tôn.

Ba người khác, phân biệt là một con xấu xí kim sắc thiềm thừ thật lớn, bảy thước cao, trong đôi ngươi lóe ra quỷ dị kim sắc quang mang. Bên trái thiềm thừ, là một gã khuôn mặt già nua, lão phụ nhân thể hình gầy khô, hai mắt nhìn thẳng mặt đất, không nhìn bất luận kẻ nào.

Lão phụ nhân bên trái, một gã nam tu cao năm thước, mập ú giống như một đoàn thịt cầu, cười hì hì quét nhìn mọi người.

"Ba vị là Tử Yên Đạo Tôn, Thanh Diễm Đạo Tôn, Hoàng Phong Đạo Tôn, ba vị này là Hỗn Nguyên Kim Thiềm, Khô Mộc Thần Mỗ, Bàn Tôn Trầm Nam Khê." Thần Kinh Thiên hướng người Thái Huyền Môn giới thiệu, "Ngày sau, các ngươi toàn lực phụ tá cho ta, bước đầu tiên là xưng bá Trung Nguyên Châu!"

"Vâng." Mọi người phục thân tuân mệnh.

Thần Kinh Thiên thoả mãn mà gật đầu: "Bản tôn có đại khí vận, các ngươi theo bản tôn sau này sẽ có thiên đại chỗ tốt!"

Huyết Tổ nói: "Thượng sứ, hôm nay có một việc muốn thỉnh giáo thượng sứ." Lập tức đem việc tìm kiếm Trấn Ma Thung, Tru Thần Hoàn nói ra.

Thần Kinh Thiên "Ha ha" cười nói: "Tốt! Ngày sau các ngươi do ta phụ trách, tất cả sự tình, không cần bẫm báo về Thái Huyền Môn."


Kim Huyền Bạch ba người thần sắc biến đổi, hai mặt nhìn nhau, mà Thần Kinh Thiên lại nói: "Ngày sau, các ngươi đều phải xưng bản tôn là chủ nhân!"

Kim Huyền Bạch mấy người nội tâm tức giận, bọn họ tuy rằng phụng mệnh phục tòng Thần Kinh Thiên, nhưng không muốn gọi hắn là chủ nhân.

Đúng lúc này, mọi người trong lòng đều khẽ động, ngẩng đầu nhìn trời.

...

Mười ngày sau, Đế Tà rốt cục trở về.

Dương Lăng hỏi: "Làm sao rồi?"

Đế Tà cười nói: "Hồi bẫm chủ nhân, ta đã tại trên người một trăm danh tu sĩ động tay động chân."

Dương Lăng suy nghĩ một chút, rồi đem thần thức kéo dài ra, toàn bộ trong Động Huyền Phái chuyện đã xảy ra đều bị phát hiện. Khoảng chừng qua mười cái hô hấp, Dương Lăng nói: "Thái Huyền Môn muốn động thủ, chúng ta cũng đi tới tiếp cận mà giúp vui."

Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Lăng trong lòng có dự cảm, ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày nói: "Kỳ quái, xảy ra cái gì?"

Lúc này, một đạo thanh phong thổi vào đan phòng, hiện ra Thanh Phong Tiên Tôn.

Dương Lăng vội vã đứng dậy: "Đệ tử tham kiến Tiên Tôn."

Thanh Phong Tiên Tôn gật đầu: "Không cần đa lễ, ta đến đây, là nhắc nhở ngươi ngày sau cẩn thận đề phòng."

Dương Lăng ngẩn ra: "Tiên Tôn nói ra lời ấy, là xảy ra chuyện gì?"

Thanh Phong Tiên Tôn nói: "Nhất nguyên đại kiếp nạn buông xuống, tiên giới, thiên đình phong bế trăm năm."

"Cái gì? Tiên giới, thiên đình đều phải phong bế trăm năm? Vì sao lại như vậy?" Dương Lăng lấy làm kinh hãi.


Thanh Phong Tiên Tôn: "Nhất nguyên đại kiếp nạn lực ảnh hưởng thật lớn, tiên giới cùng thiên đình không muốn bị quấy rầy, bởi vậy phong bế Thiên Môn, không hỏi đến nhân gian thế sự. Như vậy, Thái Huyền Môn liền không có cố kỵ, cần phải hạ thủ đối với ngươi."

Dương Lăng được Chúng Sinh Luân, Thái Huyền Môn ngại vì có lệnh của tiên sử, không thể động thủ đối Dương Lăng. Nhưng hôm nay Thiên Môn đóng lại, tiên giới cùng nhân gian hoàn toàn bị cắt đứt ra, Thái Huyền Môn tất sẽ không chú ý ảnh hưởng tiên giới, tùy thời có thể động thủ đối với Dương Lăng.

"Tiên Tôn yên tâm, đệ tử sẽ cẩn thận."

Thanh Phong Tiên Tôn lại nói: "Đại kiếp nạn sắp tới, quần ma loạn vũ, rất ít người có thể không để ý. Thái Huyền Môn tại Trung Nguyên Châu không hề ít động tác, ngươi phải chú ý nhiều hơn."

"Đệ tử biết."

Thanh Phong Tiên Tôn gật đầu: "Dương Lăng, đến đây, còn có một việc phải báo cho ngươi biết."

"Tiên Tôn mời nói."

"Ngươi có biết Cửu Châu Đỉnh không?" Thanh Phong Tiên Tôn hỏi.

Dương Lăng giật mình: "Cửu Châu Đỉnh? Tiên Tôn nói là Cửu Châu Chi Hồn của Cửu Châu Đỉnh sao?"

Thanh Phong Tiên Tôn: "Không sai, chính là tôn Cửu Châu Đỉnh này. Cửu Châu Đỉnh là tiên thiên trọng bảo, cùng Cửu Châu có thiên ti vạn lũ liên quan, được gọi là Cửu Châu chi hồn, việc này, ngay cả dân gian bách tính cũng biết. Thế nhưng, Cửu Châu Đỉnh từ đâu mà đến, ở địa phương nào, chuyện này lại ít có người biết."

Dương Lăng: "Lẽ nào Tiên Tôn tìm được Cửu Châu Đỉnh sao?"

"Cửu Châu Đỉnh vẫn ở vào một chỗ nào đó trong hư không, chẳng bao giờ di động qua, chỉ bất quá người biết việc này là cực ít mà thôi." Thanh Phong Tiên Tôn nói ra một cái đại bí mật, "Hơn nữa trong Cửu Châu Đỉnh, chất chứa Cửu Châu khí vận."

Dương Lăng thần tình khiếp sợ, chất chứa Cửu Châu khí vận!

Thanh Phong Tiên Tôn: "Nếu nói một cách khác, nếu như Cửu Châu là một kiện pháp khí, thì Cửu Châu Đỉnh đó là pháp khí khí linh. Trong Cửu Châu Đỉnh chất chứa Cửu Châu khí vận, khi chưởng giáo chiếm được tin tức, trong Cửu Châu Đỉnh khí vận chạy mất thất phân."

Dương Lăng trong lòng kinh hoàng, vội vã hỏi: "Chạy mất thất phân? Đi nơi nào?"

Thanh Phong Tiên Tôn: "Cụ thể đi về phía nào không rõ, nhưng tất nhiên đã tiến nhập Cửu Châu đại địa. Cái này có ý nghĩa, trong Cửu Châu chắc chắn xuất hiện một nhóm nhân vật kinh thiên động địa."

Dương Lăng nghe được ngẩn ra, nghĩ thầm: "Thất phân khí vận này, chẳng biết ta chiếm nhiều ít, hoặc, căn bản cùng ta không quan hệ?"

Thanh Phong Tiên Tôn: "Thất phân khí vận này, không có khả năng bị một người nhận được, nó có khả năng có một trăm phân, cũng khả năng có một vạn phân, ai cũng không biết. Nói cho ngươi chuyện này, là để ngươi biết, trong Cửu Châu sẽ có rất nhiều người tài ba, ngày sau hành sự nghìn vạn lần không thể sơ ý, không thể coi thường bất luận một người nào."


Dương Lăng cười khổ: "Tạ ơn Tiên Tôn chỉ điểm, đệ tử ghi khắc."

Thanh Phong Tiên Tôn cười nói: "Lúc ta tới, phát hiện nơi đây đã có bảo vật trấn áp, cư nhiên là Thái Cực Đồ trong truyền thuyết."

Dương Lăng nhãn tình sáng lên: "Tiên Tôn biết lai lịch Thái Cực Đồ?"

Thanh Phong Tiên Tôn cười nói: "Việc này ngươi hỏi người khác, tất nhiên chẳng biết, nhưng hỏi ta, cũng là hỏi đúng người rồi. Thái Cực Đồ này, vốn là một trong mười hai Đạo Tổ, Thái Cực Tổ Sư gì đó. Sau đó, một gã đệ tử của Thái Cực Tổ Sư mang Thái Cực Đồ cùng cường địch chiến đấu, kết quả vẫn lạc, Thái Cực Đồ cũng mất bóng, không ngờ hôm nay ở đây xuất hiện."

"Cư nhiên là Thái Cực Tổ Sư gì đó! Tiên Tôn, Thái Cực Tổ Sư có thể hay không thu đi đồ này?" Dương Lăng lo lắng hỏi, Thái Cực Đồng tử có chút thuận theo, giữ ở bên người thập phần hữu dụng.

"Mười hai Đạo Tổ ra sao loại nhân vật gì chứ, sao lại hướng ngươi một người vãn bối muốn thu lại đồ vật?" Thanh Phong Tiên Tôn vuốt râu cười, "Dương Lăng, ngươi được Thái Cực Đồ, nói rõ cùng Thái Cực Tổ Sư có duyên phận, ngày sau nói không chừng còn có thể được Tổ Sư đề bạt."

Thanh Phong Tiên Tôn nói chuyện rõ ràng xong, lúc đó liền ly khai.

Dương Lăng suy nghĩ chỉ chốc lát, thầm nghĩ: "Phong bế Thiên môn, ngày sau tình cảnh không ổn.Thất phân khí vận, với ta mà nói cũng không biết là tốt hay là xấu. Như là nhân vật Bạch Kiếm Phong, chẳng lẽ là được khí vận?"

Bạch Kiếm Phong hai mươi năm đã tu thành Đạo Tôn, Dương Lăng hoài nghi người này được khí vận, nếu không, sẽ không tiến bộ nhanh như vậy.

Dương Lăng thầm nghĩ người khác, nhưng quên mất chính mình, hắn được Thần Đăng, luyện thành Thái Cổ Chân Nhân chi khu, thu được Thiên Xạ Bí Quyết, Đại La Chân Thân Bí Quyết, hơn nữa kỳ ngộ liên tục, khí vận chi giai, còn trên cả Bạch Kiếm Phong.

"Thuần Dương Đỉnh muốn tế luyện thành công, còn cần một, hai năm thời gian. Huyết Tổ nhóm người này chắc là đang tìm kiếm Trấn Ma Thung, sưu tập Đại Nhật Diệt Ma Tháp mấy bộ phận, ta há có thể tại gia an nhàn sao?"

Nghĩ xong, Dương Lăng chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm vận khí, một bên giám thị Thái Huyền Môn động tĩnh, một bên tế luyện Thuần Dương Đỉnh.

Ngày kế, Dương Lăng giao mọi việc cho Bạch Liên, rồi rời khỏi Động Huyền Phái.

Đế Tà sớm đối với một trăm danh tu sĩ hạ cổ, từng thời khắc biết tình huống tiến triển, cấp cho Dương Lăng nhiều tiện lợi.

Năm ngày sau, Đế Tà cảm ứng được một trăm danh tu sĩ trúng cổ hướng về một cái phương hướng hội tụ, Dương Lăng lập tức đi tới kiểm tra.

Trung Nguyên Châu nơi cực bắc, nơi này hàn quang thấu xương, suốt ngày trời u ám, phóng nhãn nhìn qua, một mảnh trắng xoá, nơi chốn đều là bao trùm băng tuyết sơn phong, cánh đồng hoang nguyên.

Trong vô số băng tuyết đó, có một cái khe thật lớn, yếu ớt sâu không thấy đáy, chẳng biết sâu bao nhiêu. Cái khe này dài mười hai vạn dặm, bề rộng chừng vạn dặm, hàn khí thấu xương từ trong cái khe lao ra, khiến người ta không dám tới gần.

Trên bầu trời vô để thâm uyên, Thần Kinh Thiên mắt bắn kỳ quang, cười to nói: "Ta có thể cảm ứng được! Không nghĩ tới Trấn Ma Thung đã ở trong cực ám vực sâu!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận