Thôn Thiên

Đa Bảo Đạo Quân: "Đại La Tru Thần Tháp này, được xưng là đệ nhất đồ thần lợi khí. Mà Đại Nhật Diệt Ma Tháp, cũng được xưng là đệ nhất diệt ma lợi khí. Đều có lai lịch bất phàm."

Dao Trì Tiên Tôn trầm mặc chốc lát, hỏi: "Hai tháp này, các bộ phận đều tại Trung Nguyên Châu?"

"Nhận được tin tức, có bộ phận có thể tìm được tại Trung Nguyên Châu. Thái Huyền Môn chuyến này, đã cho thấy đối với nhị tháp rất quyết tâm, tình thế bắt buộc, cho nên ta mới nghĩ cùng Dương đạo hữu hợp tác." Đa Bảo Đạo Quân mỉm cười nhìn về phía Dương Lăng, đợi trả lời thuyết phục.

Dương Lăng nghĩ thầm: "Đa Bảo Các quả nhiên không đơn giản, ngay cả tin tức cơ mật như vậy cũng có thể sưu tập được."

Suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng "Ha hả" cười: "Đạo Quân quá coi trọng tại hạ, Thái Dịch Môn tại Trung Nguyên Châu đặt chân không lâu, làm sao có thể cùng so sánh với thế lực Đa Bảo Các? Hợp tác như vừa nói, làm cho cảm thấy ngoài ý muốn."

Đa Bảo Đạo Quân cười nói: "Nói còn chưa có nói xong, Đa Bảo Các ta cùng Dương đạo hữu hợp tác, một là Đa Bảo Các muốn đi tới Trung Nguyên Châu mở rộng thế lực, cần Thái Dịch Môn đại môn phái như vậy ở phía sau chi trì, mọi người đồng tiến đồng thối. Hai là Đa Bảo Các giai đoạn tới cần truyền tống pháp trận Thái Dịch Môn lui tới. Còn có lý do thứ ba là, Dương đạo hữu cùng Đa Bảo Các có duyên phận, chắc hẳn ngày sau hợp tác tương đối tiện lợi."

Dương Lăng thản nhiên nói: "Sự việc quan trọng, tại hạ không dám thiện chuyên. Đạo Quân nếu như thật có thành ý, có thể đi tới Thái Dịch Môn một chuyến, chắc chắn Thái Dịch Môn rất có thành ý hợp tác."

Trung Nguyên Châu Động Huyền Phái, tuy nói là thành lập môn hộ khác, nhưng vẫn là phụ thuộc Thái Dịch Môn. Dương Lăng người chưởng môn này bản thân là Thái Dịch Môn đệ tử, hôm nay trở lại Cửu Châu, chuyện cùng người hợp tác, phải tại trong Thái Dịch Môn tiến hành.

Đa Bảo Đạo Quân cười nói: "Thái Dịch Môn tự nhiên phải đi, nhưng Dương đạo hữu hôm nay là Động Huyền Phái chưởng môn, người hợp tác tối hậu, cũng là ngươi ta song phương, cho nên trước tiên muốn cùng Dương đạo hữu đàm đạo mới đúng."

Dương Lăng nội tâm đối với Đại Nhật Diệt Ma Tháp, Đại La Tru Thần Tháp cũng có hứng thú, đồng thời nội tâm cũng minh bạch dự đoán được hai dạng đông tây này, lấy được cũng không phải chuyện dễ.

Song phương thương nghị một hồi, đàm định ngày sau thỏa thuận hợp tác.

Song phương thương định xong, Đa Bảo Đạo Quân nâng bàn tay lên lấy ra một cái lưu ly cầu, trong lưu ly cầu, có một gã quái nhân rút nhỏ. Quái nhân này dài gấp đôi đầu người, dáng dấp hung ác.

"Âm Sơn Song Quái!" Dương Lăng lập tức nhận ra hai người này chính là một thân hai đầu Âm Hữu Phúc cùng Âm Hữu Lộc.

Mắt thấy biểu tình Dương Lăng, Đa Bảo Đạo Quân cười nói: "Dương đạo hữu, hai người vô liêm sỉ này chạy đông chạy tây cũng không thoát được, cuối cùng cũng không thể chạy khỏi lòng bàn tay bản Đạo Quân."


Trong Lưu ly cầu, Âm Hữu Phúc, Âm Hữu Lộc chửi ầm lên: "Đa Bảo lão nhi, ngươi thật vô sỉ, cư nhiên thiết hạ độc kế bắt chúng ta!"

Đa Bảo Đạo Quân lạnh lùng nói: "Câm miệng! Nói thêm câu nữa, ta lập tức đem ngươi hai người luyện hóa!"

Song quái rõ ràng rùng mình một cái, quả thật không dám nói thêm nữa.

Dương Lăng hiếu kỳ hỏi: "Đạo Quân, đây là cái pháp khí gì, cư nhiên thần diệu như vậy."

"Đây là ‘ Nạp Giới Pháp Cầu ’, có thể đem tu sĩ giam vào trong đó, thu lấy lực lượng bọn họ cho ta sử dụng. Bất quá, bản Đạo Quân cũng không lạ hai gả hỗn trướng này, chỉ là muốn hảo hảo dằn vặt bọn họ một phen. Hanh, dám bắt cóc nữ nhi Đa Bảo ta, bọn họ phải xuất ra trầm trọng đại giới!"

Dương Lăng mắt thấy Âm Hữu Phúc, Âm Hữu Lộc huynh đệ, sợ rằng không có kết quả tốt, nói không chừng phải hạ tràng hồn phi phách tán. Hai người này, Dương Lăng đều kêu là lão sư, huống chi, Thái Cực Đồ, chính từ trong tay Âm Sơn Song Quái lấy được.

"Cuối cùng phải cứu hai người này, cũng coi như một hồi duyên phận." Dương Lăng nghĩ xong, đột nhiên nói, "Đạo Quân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ."

Đa Bảo Đạo Quân cười nói: "Dương đạo hữu khách khí, có chuyện gì cứ việc nói."

Dương Lăng đưa tay chỉ Nạp Giới Pháp Cầu: "Có thể đem Âm Sơn Song Quái thả ra không?"

Đa Bảo Đạo Quân ngẩn ra: "Thả? Dương đạo hữu cùng hai người hỗn trướng này có cái gì quan hệ?"

Dương Lăng cười khổ: "Không dối gạt Đạo Quân, tại hạ cùng với đồ đệ Âm Sơn Song Quái là bằng hữu vô cùng tốt."

Đa Bảo Đạo Quân đang muốn cùng Dương Lăng hợp tác, việc nhỏ bực này tự nhiên nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đáp ứng ngay, cười nói: "Nếu Dương Lăng đạo hữu mở miệng, nào có đạo lý không đồng ý chứ?" Lập tức liền đem pháp cầu giao cho trong tay Dương Lăng.

Âm Hữu Phúc, Âm Hữu Lộc đang ở trong pháp cầu, nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng có thể nghe thấy, lúc này vừa nghe thanh âm Dương Lăng, đều vừa muốn nói, nhưng Dương Lăng thoáng cái đem pháp cầu thu hút vào trong Kim Quang.

Dương Lăng nhân trợ giúp Tô Hương kết thành Kim Đan, Dao Trì Tiên Tôn, Đa Bảo Đạo Quân đối với Dương Lăng đều rất khách khí, ba người lại chuyện phiếm vài câu mới cáo từ.


Dương Lăng đi rồi, Dao Trì Tiên Tôn hỏi: "Tiểu đệ, ngươi rốt cuộc đang đánh cái chủ ý gì?"

Đa Bảo Đạo Quân "Hắc hắc" cười: "Đệ không phải đã nói, muốn đoạt được song tháp sao."

"Ngươi gạt được Dương Lăng, nhưng không thể gạt được ta? Nói, ngươi rốt cuộc đang tính toán cái gì." Dao Trì Tiên Tôn cười hỏi.

Đa Bảo Đạo Quân thở dài một tiếng: "Đệ sớm biết không thể gạt được tỷ." Dừng một chút, thần tình dần dần ngưng trọng lên, "Mới vừa nhận được tin tức, bảy năm trước, Cửu Châu Đỉnh đại phóng quang hoa, sai lệch bảy phần khí vận!"

"Cái gì!" Dao Trì Tiên Tôn thất kinh, "Trong Cửu Châu Đỉnh thịnh phóng toàn bộ Cửu Châu khí vận, chí tôn chí quý, bất khả tư nghị! Ngay cả Thiên Đình Thiên Đế, tiên giới Đại Thiên Tôn cũng không có thể, sao lại lạc đường khí vận?"

Đa Bảo Đạo Quân thở dài một tiếng: "Đệ cũng không thể tin được, từ mười vạn năm trước, Cửu Châu Đỉnh ra đời, có không biết bao nhiêu tiên phật thần linh muốn đánh chủ ý vào nó. Thiên đình bị kinh động, phái xuống Đại Lực Thần Vương, nhưng cũng không thể lay động Cửu Châu Đỉnh. Cuối cùng, Đại Lưc Thần Vương này bị Cửu Châu Đỉnh làm trọng thương mà chết."

"Sau đó chư giới mới biết, Cửu Châu Đỉnh huyền phù trong hư không, kỳ thực đã cắm rễ Cửu Châu, trong giấu Cửu Châu khí vận! Chí tôn chí quý, thiên đình cũng không có thể làm gì được nó."

Đa Bảo Đạo Quân giảng đến đây, Dao Trì Tiên Tôn lại có chút suy nghĩ: "Lẽ nào, ngươi hoài nghi thất phân khí động cùng Dương Lăng có liên quan?"

Đa Bảo Đạo Quân cười nói: "Đây chỉ là suy đoán của đệ. Phải biết thất phân khí vận không phải chuyện đùa, ai nhận được nó, là có thể nhất thống Cửu Châu, thậm chí..." Đa Bảo Đạo Quân ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời, kế tục nói, "Tất cả đều có thể phát sinh."

"Dương Lăng này tuy có vài phần bản lĩnh, nhưng không giống như là người được khí vận." Dao Trì Tiên Tôn nói, "Hơn nữa chỉ có tạo hóa cảnh Thiên Tiên, mới có khả năng biết được khí vận, ngươi ta tu vi bực này, há có thể vọng đàm khí vận?"

Đa Bảo Đạo Quân cười nói: "Cho nên phàm là không giống người thường, cần phải thân cận cùng hắn kết giao. Thất phân khí vận, không có khả năng hạ xuống thân một người, trong Cửu Châu này, chẳng biết phải xuất ra bao nhiêu nhân vật phong vân khiếp sợ Cửu Châu."

"Việc này, có bao nhiêu người biết được?" Dao Trì Tiên Tôn trầm giọng hỏi.

Đa Bảo Đạo Quân nói: "Cửu Châu Đỉnh ở vào trong vô tận hư không, số lượng tu sĩ có thể nhìn thấy nó, trong Cửu Châu sẽ không vượt lên tới mười người. Ngay cả đệ cũng vậy vừa biết không lâu, nói vậy, người biết việc này còn cực ít."


Dao Trì Tiên Tôn thở dài một tiếng: "Thất phân khí vận a! Chính là nhân vật sẽ tạo thành kinh thiên động địa thế nào? Cửu Châu tất nhiên đại loạn!"

Đa Bảo Đạo Quân "Hắc hắc" cười: "Nhất nguyên đại kiếp nạn cũng muốn tới rồi, hơn nữa thất phân khí động, sợ rằng... phải thay đổi!"

Dương Lăng hái ba tháng linh dược, hái được khoảng chừng mười vạn cây, rồi từ biệt Dao Trì Tiên Tôn, hướng Cửu Châu lục địa chạy đến.

Dương Lăng lướt qua mang mang Đông Hải, rốt cục cũng đến lục địa, sau đó lại độn đi non nửa ngày, liền tới Thiên Cơ Cung. Địa Phương tam đan đã thành, Dương Lăng khẩn cấp muốn gặp Dịch Chân, trợ giúp nàng kết thành Thần Anh!

Khi Dương Lăng đi tới trước Thiên Cơ Cung, đối với Dịch Chân phát ra truyền tin phù, không lâu sau, quang vựng chợt lóe, Vấn Thiên đồng tử đột nhiên xuất hiện.

"Cô gia! Ngài lão nhân gia cuối cùng cũng đã trở về, đại sự không tốt rồi!" Vừa thấy mặt, đồng tử liền kêu to lên.

Dương Lăng lấy làm kinh hãi: "Xảy ra chuyện gì? Ta không phải nói cho ngươi, nếu có việc gì lập tức truyền tin cho ta sao?"

Vấn Thiên đồng tử cười khổ lên: "Cô gia thứ tội, không phải tiểu nhân không tuân mệnh, mà là tiểu thư không cho tiểu nhân thông tri cho cô gia."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bên trong môn, trưởng lão muốn lập ra môn hộ khác?" Dương Lăng ánh mắt âm trầm, ẩn hàm sát khí.

Vấn Thiên đồng tử thở dài một tiếng: "Thôi để chính mồm tiểu thư nói cho cô gia, tiểu nhân không dám nói." Vì vậy quang vựng vờn quanh Dương Lăng chợt lóe, Dương Lăng đã tiến nhập trong Tinh Không Điện.

Trong Tinh Không Điện, Dịch Chân an tĩnh ngồi đả tọa.

Dương Lăng vừa xuất hiện, Dịch Chân liền đứng lên, cười nói: "Lăng ca ca, sao huynh lại tới đây?"

Dương Lăng cười lạnh một tiếng: "Huynh nếu là không đến, muội có đúng hay không vẫn không muốn nói cho huynh biết ở đây xảy ra chuyện gì?"

Dịch Chân nhẹ nhàng cười, đi tới kéo lấy tay Dương Lăng, ôn nhu nói: "Lăng ca, huynh giận Chân nhi sao?"

Dương Lăng chung quy thở dài một tiếng: "Huynh đâu có giận muội, nhưng muội mỗi khi gặp chuyện, chung quy như không đếm xỉa đến huynh, đem huynh trở thành ngoại nhân."

Dịch Chân ôm cánh tay Dương Lăng, cười nói: "Ai nói? Chân nhi không nói cùng Lăng ca ca, là bởi vì muội có thể giải quyết được."


Dương Lăng ôm lấy thắt lưng Dịch Chân, hai người ngồi trên chiếu, Dương Lăng nói: "Hôm nay huynh tới, muội có muốn giấu diếm cũng không thể gạt huynh được, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Dịch Chân đôi mi thanh tú nhíu lại: "Chuyện tình lần này, xác thực có chút phiền phức, ngay cả muội cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ nghĩ ra dạng biện pháp như vậy."

"Rốt cuộc chuyện gì?" Dương Lăng có chút sốt ruột.

Dịch Chân cười khổ: "Chân nhi bỗng nhiên có một người ca ca."

Dương Lăng ngẩn ngơ: "Có một người ca ca? Lời này giải thích thế nào đây?"

Dịch Chân đem sự tình kinh qua, đầu đuôi sự việc nói cho Dương Lăng nghe. Nguyên lai ước chừng một năm trước, có bốn người tìm đến Thiên Cơ Cung, trong đó một người tự xưng Dịch Thiếu Dương, là hậu nhân cố cung chủ Dịch Sơn Hà.

Cùng đi với Dịch Thiếu Dương có ba vị, phân biệt là đại sư huynh Dịch Thiếu Dương tên Trương Thiên Thu, nhị sư huynh Trần Vạn Cổ, tam sư huynh Vân Nhai Sơn. Trong đó, Trương Thiên Thu đã là Đạo Tôn tu vi, Trần Vạn Cổ, Vân Nhai Sơn cũng đều là chân cương Đạo Quân.

Thậm chí ngay cả Dịch Thiếu Dương, cũng là nguyên cương Đạo Quân.

Trong Thiên Cơ Cung thoáng cái xuất hiện ba vị Đạo Quân, một vị Đạo Tôn, lập tức kinh động mọi người trong cung. Rất nhiều trưởng lão đều xuất quan, muốn nghiệm minh thân phận Dịch Thiếu Dương.

Nhưng cuối cùng, Dịch Thiếu Dương xuất ra chứng cứ cũng đủ chính xác. Vô luận là đính ước tín vật của mẫu thân, vợ của Dịch Sơn Hà ngày trước lưu lại, đều là không giả. Thậm chí, trong môn còn thái độ hoài nghi nên trưởng lão thi triển "Huyết Giám Đại Pháp ", cuối cùng cũng chứng minh Dịch Chân cùng Dịch Thiếu Dương có huyết thống quan hệ.

Vì vậy, Dịch Chân có thêm một vị ca ca.

Một đoạn thời gian lúc đầu, Dịch Thiếu Dương thập phần hòa khí, nhưng dần dần, vị đại ca này xuất ra bộ dạng anh cả, gần đây nhất quyết định việc hôn nhân cho Dịch Chân.

Dương Lăng nghe đến đó, sắc mặt dần dần khó nhìn. Khi một người nghe nói cậu cả muốn đem vị hôn thê của mình gã cho người khác, tâm tình sẽ giống như Dương Lăng.

Dịch Chân thở dài một tiếng: "Chân nhi đang suy nghĩ biện pháp."

"Hắn thật là ca ca muội?" Dương Lăng nhíu mày hỏi.

Dịch Chân chậm rãi gật đầu: "Không có sai, Huyết Giám Đại Pháp không có giả, dung mạo hắn cũng tương tự như cha ta. Hơn nữa nam tử Dịch gia ta, lúc sinh ra, trên lưng đều sinh ra một cây gai xương ngắn nhỏ, Dịch Thiếu Dương trên người cũng có."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận