Thôn Thiên

Mười tám mai tiên thiên thần thông chủng tử, Dương Lăng đã dùng hết năm mai, còn lại mười ba mai. Hôm nay, Dương Lăng xuất ra mười mai. Mười mai thần thông chủng tử này, Dương Lăng cũng không biết rốt cuộc tồn trữ cái dạng thần thông gì. Nếu muốn biết, phải đợi Dịch Chân ngày sau nói cho mới biết.

Quá trình tinh luyện linh khí mười phần thong thả, lúc này đây, chí ít phải tiêu hao của Dương Lăng hai tháng thời gian.

Một ngày đêm rồi lại một ngày đêm, Bán Diện Đạo Tôn cũng không quá sốt ruột như vậy. Bởi vì từ trên người Dương Lăng biểu hiện ra các loại dị tượng mà xem, Dương Lăng đúng là đang dùng bí pháp luyện đan.

"Đã hơn ba tháng, thế nào còn chưa có thành công?" Bán Diện Đạo Tôn thầm nghĩ. Đang suy nghĩ, thì bên cạnh xuất hiện một đạo chiếu hình hư huyễn, thấy không rõ diện mạo.

Bán Diện Đạo Tôn vội vã vái chào: "Sư tôn!"

Đây chính là Dao Trì Tiên Tôn chiếu hình, bà nhàn nhạt hỏi: "Làm sao rồi?"

"Hồi bẫm sư tôn, Dương Lăng còn đang luyện đan. Nhưng đệ tử ngu muội, nhìn không ra hắn rốt cuộc dùng cái phương pháp gì luyện đan." Bán Diện Đạo Tôn nói ra việc nghe thấy ba tháng nay.

Dao Trì Tiên Tôn trầm mặc chốc lát: "Trừ phi người này tự có Linh Đài, bằng không nhất định sẽ không qua ánh mắt của ngươi."

Bán Diện Đạo Tôn kinh ngạc nói: "Sư tôn, điều này sao có thể, Dương Lăng mới kết thành Kim Đan."

"Nếu như không phải Linh Đài, đó là hắn tu luyện tà công nào đó." Dao Trì Tiên Tôn dừng một chút, "Ngươi có biết Tự Ma Kinh?"

Bán Diện Đạo Tôn cả kinh: "Sư tôn nói là, Dương Lăng tu luyện Tự Ma Kinh? Hắn đang ở trong Ma Vực luyện đan?"

Người tu luyện Tự Ma Kinh, có thể tại trong thức hải đả thông thông đạo liên kết với Ma Vực, từ đó chăn nuôi ma đầu. Việc này, trong Cửu Châu tu sĩ đã có nghe thấy, Dao Trì Tiên Tôn càng biết rất tường tận, vì thế lập tức thôi trắc ra kết luận này.

"Nguyên hắn là Tự Ma chân nhân đệ tử. Nghe nói Tự Ma chân nhân đã bị người ta giết, cũng không nghĩ đã lưu lại một đồ đệ." Bán Diện Đạo Tôn nói.


"Vị tất, ta xem người này, khí chất rộng rãi chính đại, là người đại tôn đại quý, Tự Ma chân nhân nhân vật nhỏ như vậy, há có thể dạy dỗ được đệ tử như vậy?" Dao Trì Tiên Tôn nói ra cái nhìn của bản thân, "Có khả năng lớn nhất, người này ngẫu nhiên được Tự Ma chân nhân y bát, sau đó đầu nhập Thái Dịch Môn, mới có thành tựu hôm nay."

Dương Lăng danh đầu, đã có chút vang dội, Dao Trì Tiên Tôn không có đạo lý không biết thân phận chân thực của hắn.

Bán Diện Đạo Tôn suy nghĩ một chút: "Dương Lăng tự xưng Linh Cảm Tiên Tôn là lão sư của hắn, xem ra cũng là thực sự, hơn nữa đệ tử suy đoán, Dương Lăng từ Linh Cảm Tiên Tôn được chỗ tốt. Bằng không, thế nào thần bí như vậy."

Dao Trì Tiên Tôn nói: "Linh Cảm Tiên Tôn từng là nhân vật oai phong một cỏi, đương niên ta cũng nghe quá đại danh của hắn. Bất quá sau đó, người này bỗng nhiên mai danh ẩn tích, không phải gần đây đột phá trở thành Tiên Tôn. Người này tu luyện công pháp thập phần ảo diệu, có rất đại cơ hội vượt qua được thiên hình."

Bán Diện Đạo Tôn nghi hoặc hỏi: "Sư tôn, Linh Cảm Tiên Tôn thọ mệnh có hạn, lẽ nào cũng có thể tu luyện tới Kim Phẩm Linh Đài?"

Người thường, có trăm tuổi thọ mệnh. Nhân tiên, thì có nghìn năm thọ mệnh. Địa tiên, thì có vạn năm thọ mệnh. Thế nhưng, gọi là nghìn năm, vạn năm, cũng không phải là nhất định là một nghìn năm, một vạn năm.

Tỷ như một gã tu sĩ, nếu như không tu tiên có thể sống một trăm tuổi, như vậy một trăm tuổi chính là "Mệnh số" của hắn. Tu sĩ này có thể mất hai mươi năm tu thành nhân tiên, như vậy bản mạng số đã tổn hao mất một phần năm.

Như vậy, cho dù thành nhân tiên, có một nghìn năm thọ mệnh, như vậy cũng chỉ còn lại bốn phần năm mệnh số. Vì thế, một nghìn năm thọ mệnh, chỉ còn lại tám trăm năm.

Bởi vì bản mạng tại thời kì phàm nhân, thời kì nhân tiên bị tiêu hao một bộ phận, cho nên Tiên Tôn thọ mệnh cũng không phải đều là lâu dài. Có một số Tiên Tôn, lúc mở Linh Đài, thọ mệnh đã còn lại không nhiều lắm, chỉ còn có mấy nghìn năm thậm chí không đủ một nghìn năm.

Như vậy thọ mệnh ngắn, căn bản không đủ để tu luyện, sợ rằng ngay cả cửu phẩm Linh Đài cũng đột phá không được, thọ hạn liền hết.

Nguyên nhân vì vậy, người càng sớm tu thành Tiên Tôn, thời gian sống càng lâu, cơ hội phi thăng càng lớn. Tu giới có câu tục ngữ: sớm tu sớm thành công, tu chậm sớm đầu thai.

Mà Linh Cảm Tiên Tôn, tại Đạo Tôn cảnh đã dừng lại hơn tám nghìn năm, mệnh số còn lại sợ rằng không đủ một phần mười. Mặc dù hôm nay trở thành Tiên Tôn, cũng sống không quá một vạn năm. Mà muốn tại trong một vạn năm này một đường đột phá, thành tựu Kim Phẩm Linh Đài, khó khăn không gì sánh được.


Dao Trì Tiên Tôn cư nhiên thở dài một tiếng: "Tu tiên ở chỗ tư chất, ở chỗ tiên duyến. Có số người, cho dù có cho hắn một nghìn năm thậm chí mấy trăm năm thời gian, cũng như nhau có thể phi thăng thành tiên!"

Bán Diện Đạo Tôn dù sao cũng còn chưa tới Tiên Tôn cảnh giới, nghe xong thập phần khiếp sợ: "Sư tôn, trên đời có người có tư chất nghịch thiên giống như vậy sao?"

Dao Trì Tiên Tôn ngữ khí có chút hư vô mờ ảo: "Đương nhiên là có, tỷ như lần trước nhất nguyên đại kiếp nạn có Lý Thái Chân, Vạn Kiếm Đạo Nhân. Lý Thái Chân này, từ tu tiên tới mở Linh Đài, chỉ dùng có trăm năm thời gian. Vạn Kiếm Đạo Nhân, cũng chỉ dùng ba trăm năm thời gian. Ngươi phải biết rằng, cửu phẩm Linh Đài Tiên Tôn, thọ mệnh so với Đạo Tôn kéo dài gấp đôi, bát phẩm gấp hai. Tới nhất phẩm Linh Đài, liền có thể kéo dài thọ mệnh gấp chín lần. Mà Kim Phẩm Linh Đài, thọ mệnh có thể đạt tới nhất nguyên chi sổ, có mười hai vạn chín nhìn sáu trăm năm."

Bán Diện Đạo Tôn vẻ mặt hướng tới: "Sư tôn đã là lục phẩm Linh Đài, thọ mệnh gấp năm lần Đạo Tôn, ngày sau tất nhiên có thể thành tiên!"

Dao Trì Tiên Tôn trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói: "Tu tiên khó! Phi thăng đã khó! Tiêu dao càng khó hơn!"

Tinh luyện linh khí hơn ba nghìn vị linh dược, mất đủ bốn tháng thời gian.

Sau bốn tháng, trong Kim Quang sắp hàng hơn một nghìn vạn đạo linh khí. Khi tất cả mọi thứ thỏa đáng, đông đảo linh khí cùng mười mai tiên thiên thần thông chủng tử, đang đầu nhập trong tiên thiên ngũ hành pháp trận.

Một phần vạn một sát na, nhanh đến không thể tưởng tượng, tiên thiên ngũ hành pháp trận thoáng cái co rút lại, co rút lại thành một điểm cực tiểu, nhỏ đến mắt thường vô pháp thấy, biến thành một điểm quang mang bạch lượng.

Cường đại áp lực, tại một phần vạn một sát na bạo phát ra. Với Kim Quang cường đại, hung mãnh, cư nhiên cũng bị chống lại đến quang khí bay tứ tán, thiếu chút nữa đã hoàn toàn tan vỡ.

Bất quá, lại chọc giận Kim Quang, quang hoa chấn động, phóng xuất ra huyền sắc quang khí, được Dương Lăng gắt gao ngăn chặn.

"Ầm ầm long!"

Quang điểm mở rộng ra, mở rộng thành một đoàn bạch lượng quang cầu thật lớn mười dặm phương viên, sau đó lại bắt đầu áp súc lại, áp súc mãi thành cở nắm tay, phóng xạ ra ngũ thải quang hoa, mười loại thần thông quang mang bí mật mang theo trong đó.


Đây là Thiên Nhất Thần Đan quang mang so với Phong Lôi Đan cường đại hơn một trăm lần, khí thế cũng muốn so với Phong Lôi Đan cường tráng hơn một trăm lần. Chung quanh Thần Đan, tiên khí lượn lờ, ở ngoài Kim Quang, vô số yêu ma quỷ quái, ma đầu, không để ý đến chết sống mà phóng tới, muốn đầu nhập trong Kim Quang.

Tứ Kiếm Thể nhất thời biến hóa thành bốn đạo màng kiếm, giết qua, ngàn vạn yêu ma quỷ quái bị đánh chết. Ngay cả Khô Lâu Ma Thần cũng hét lớn: "Đan dược gì vậy! Thật lợi hại!" Tuy rằng kêu to, nhưng cũng tương trợ Tứ Kiếm Thể khu trục ma đầu, yêu ma quỷ quái.

Đúng lúc này, không gian phía trước một trận ba động, hiện ra một tôn Ma Thần. Ma Thần này là một người mười phần già nua, dáng dấp già nua, nhất phó hình dạng tuổi già khí suy.

Ma Thần này vừa xuất hiện, trong ánh mắt bắn ra quang mang tham lam, hét lớn: "Cái đan dược gì, có thể trường sinh không?"

Khô Lâu Ma Thần tròng mắt vừa chuyển, hét lớn: "Hắc Tâm Ma Thần, ngươi tới vừa đúng lúc! Bản Ma Thần đang đấu không lại tứ đạo kiếm quang này, mau trợ giúp ta một tay!"

Nguyên lai Ma Thần này là lão hàng xóm của Khô Lâu Ma Thần, nhị Ma Thần đã từng có hợp tác, cũng có tranh đấu quá, nhưng chung quy mà nói có vài phần giao tình.

"Cạc cạc..."

Hắc Tâm Ma Thần phát ra thanh âm cười quái dị: "Khô Lâu, nơi đây là địa bàn của ngươi, tự nhiên do ngươi tác chủ. Bất quá, cướp được đan dược, ta tuyệt không có thể ít hơn."

Khô Lâu Ma Thần cười nói: "Đó là đương nhiên, bất quá, Kim Quang này rất lợi hại, là một kiện Đạo Khí. Hắc Tâm, ta phụ trách trùng kích Kim Quang, ngươi phụ trách tiến nhập trong đó cướp giật, thế nào?"

Lúc nói xong Khô Lâu Ma Thần truyền âm cho Dương Lăng: "Gia gia! Cái gả Hắc Tâm Ma Thần này là tiểu ma hàng xóm, người này âm hiểm giả dối, trăm triệu lần không nên để hắn chạy thoát, bằng không ngày sau gia gia cùng tiểu ma vĩnh viễn không có ngày yên ỗn. Hôm nay tiểu ma tác hí, phải lừa hắn tiến nhập Kim Quang, xin gia gia phối hợp!"

Dương Lăng vừa luyện thành Thiên Nhất Thần Đan xong, nên cũng thư thả, nghe vậy nghĩ thầm: "Ma Thần chết tiệt này, nếu đã chán sống, thì tiện thể luyện hóa hắn luôn!"

Nghĩ xong, Dương Lăng phẫn nộ quát: "Khô Lâu Ma Thần! Ngươi cũng biết ta là người như thế nào? Bản chân nhân là Thái Huyền Môn chân truyền đệ tử, ngươi nếu dám làm càn, ngày sau Thái Huyền Môn sát nhập Ma Vực, sẽ đem ngươi trừu hồn luyện phách!"

Khô Lâu Ma Thần "Ha ha" cuồng tiếu: "Ngươi tiểu bối này, thực sự là không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết! Cái gì chó má Thái Huyền Môn, muốn đi vào trong Ma Vực này sao, đây là thiên hạ của chúng ta! Hắc Tâm, động thủ!"

Hắc Tâm Ma Thần lại nói: "Chậm đã! Khô Lâu, người này bỗng nhiên xuất hiện nơi đây, việc này vô cùng kỳ quái, chúng ta hay là hỏi cho rõ ràng."


Khô Lâu Ma Thần hình dạng vẻ mặt suy tư, gật đầu: "Không sai, cũng là Hắc Tâm ngươi nghĩ chu đáo, chúng ta hỏi cho rõ ràng rồi động thủ." Vì vậy quát lên: "Hậu sinh kia, ngươi nói ngươi là người của Thái Huyền Môn, ngươi chạy đến Ma Vực đây làm cái gì?"

Dương Lăng cười lạnh nói: "Đây là cơ mật Thái Huyền Môn ta, làm sao có thể nói cho các ngươi?"

Hắc Tâm Ma Thần cười quái một tiếng: "Tiểu bối, chúng ta hai Đại Ma Thần liên thủ, mặc kệ ngươi có Kim Quang lợi hại, ngươi phải chết chắc rồi. Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi đang luyện cái đan gì, cư nhiên phóng xuất ra như vậy tôn quý đan khí, ngay cả ở ngoài vạn dặm bản Ma Thần cũng cảm giác được."

Dương Lăng nghĩ thầm: "Sau này, luyện đan phải vạn phần cẩn thận, đan khí sẽ dẫn lại ma đầu lợi hại hơn."

"Đây là Thái Huyền Môn ta bí chế ‘ Cửu Thiên Thập Địa Duyên Thọ Đan ’, nếu nuốt đan này, có thể duyên thọ ba ngàn năm!" Dương Lăng ngạo nghễ nói.

Hắc Tâm Ma Thần trong lòng lập tức khó chịu nôn nóng, trong lòng mừng như điên nói: "Quả nhiên là duyên thọ đan dược, tốt tốt!"

Nguyên lai Hắc Tâm Ma Thần này, khi hắn thành tựu Ma Thần vị, lúc mở ra Linh Châu tiểu Ma giới, mệnh số đã còn lại không nhiều lắm. Hôm nay càng lão hơn, nói không chừng ngày nào đó sẽ đi đời nhà ma, bởi vậy vạn phần cần tới duyên thọ đan dược.

Lúc này biết Dương Lăng có duyên thọ đan dược, tự nhiên hưng phấn không gì sánh được, nói cái gì cũng muốn lấy vào tay.

"Tiểu bối, chỉ cần ngươi giao ra phàm dược, tha cho ngươi không chết, thậm chí, bản Ma Thần cho ngươi thật lớn chỗ tốt!" Hắc Tâm ma đầu hầu như đánh mất lý trí, phảng phất như người chết đuối nắm một cây rơm rạ cứu mạng, phát ra tiếng kêu to.

Dương Lăng cả giận nói: "Thối lắm! Đan này là Thái Huyền Môn ta tiêu hao năm trăm năm thời gian, cùng rất nhiều tài lực mới luyện thành đan dược, làm sao có thể tặng không cho ngươi ma đầu này!"

Hắc Tâm nộ phát như cuồng, hét lớn: "Tiểu bối, vậy ngươi sẽ chết! Khô Lâu, động thủ!"

Khô Lâu Ma Thần trong lòng ám sảng, nghĩ thầm: "Tốt, giết chết cái lão Hắc Tâm này, ngày sau ta tiếp quản địa bàn của hắn." Vì vậy kêu lên: "Được, ta chống đở Kim Quang, Hắc Tâm ngươi động thủ nhanh lên một chút, ta cũng kiên trì không được bao lâu."

Trong Kim Quang, Dương Lăng phát ra thanh âm kinh hoảng: "Các ngươi dám! Thái Huyền Môn ta Tiên Tôn lập tức đi ra, lập tức đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt!"

Hắc Tâm Ma Thần một trận cuồng tiếu: "Nói như vậy cũng có thể lừa gạt được bản Ma Thần sao? Tiểu bối, nạp mạng a!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận