Thôn Thiên

Địa Phương tam đan phân biệt là Phong Lôi Đan, Thiên Nhất Thần Đan, Đại Diễn Đan.

Luyện chế Phong Lôi Đan, cần linh dược một nghìn năm trăm tám mươi ba vị. Thuốc dẫn bao gồm thượng phẩm Kim Đan một quả, máu Vạn Năm Tham Vương ba giọt. Dùng Phong Lôi Đan, có thể giúp người thành tựu Phong Lôi pháp thể.

Phong Lôi pháp thể, cảnh giới không kém gì Pháp Thai Đạo Quân.

Luyện chế Thiên Nhất Thần Đan, cần linh dược ba nghìn năm trăm sáu mươi hai vị. Thuốc dẫn bao gồm tiên thiên ngũ hành pháp trận một tòa, tiên thiên thần thông chủng tử một ít. Dùng Thiên Nhất Thần Đan, có thể giúp người kết thành Đạo Thai.

Luyện chế Đại Diễn Đan, cần linh dược bảy nghìn ba trăm năm mươi chín vị. Thuốc dẫn bao gồm Ngũ Hành Nguyên Anh Đan, Tiên Thiên Nguyên Cương. Dùng Đại Diễn Đan, có thể nghiền nát Đạo Thai, hóa thành Thần Anh.

Địa Phương tam đan, ngoại trừ vị kinh tài tuyệt diễm Lý Thái Chân kia ra, chưa từng có người nào luyện chế quá. Cho nên Dương Lăng không có bất luận cái gì kinh nghiệm để có thể học, cũng không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi, từng chút từng chút sưu tập tới một vạn hai nghìn vị linh dược.

Sưu tập thượng phẩm Kim Đan, máu Tham Vương, Ngũ Hành Linh Anh.

Dù vậy, Dương Lăng hiện nay lại không có nắm chắc thành công. Bất luận một lần luyện đan nào, đều có khả năng thất bại. Huống hồ, Dương Lăng chưa chế thành thuốc dẫn Thiên Nhất Thần Đan, Đại Diễn Đan, muốn luyện đan thành công còn rất xa xôi.

Thiên Nhất Thần Đan thuốc dẫn, phân biệt là tiên thiên ngũ hành pháp trận, tiên thiên thần thông chủng tử. Vì sao cần hai vị thuốc dẫn này, Dương Lăng từ lâu đã để ý nghiền ngẫm hiểu rõ. Luyện đan là lúc, tiên thiên ngũ hành pháp trận, sẽ tự chủ thôi diễn tiên thiên thần thông chủng tử, hóa thần thông thành đạo thuật, sau đó kết thành Đạo Thai.

Tiên thiên thần thông chủng tử, Dương Lăng có mười hai mai, đây là loại hạng nhất không có vấn đề gì. Nhưng tiên thiên ngũ hành pháp trận này, Dương Lăng lúc này lại tuyệt đối không có nắm chặt nhất định có thể thành công.

Đại Diễn Đan thuốc dẫn là Ngũ Hành Nguyên Anh Đan, Tiên Thiên Nguyên Cương.

Ngũ Hành Nguyên Anh Đan đã có trong tay, nhưng Dương Lăng còn thiếu một loại là Tiên Thiên Nguyên Cương.

Cương khí cùng chân khí bất đồng ở chỗ, cái trước có phong duệ chi khí, công phạt chi lực, chúng tà bất xâm, có thể phá vạn tà, vạn pháp.


Chỉ là đối với Dương Lăng hiện nay mà nói, muốn luyện ra Tiên Thiên Nguyên Cương, khó càng thêm khó. Trong Cửu Châu, Dương Lăng biết, chỉ có một mình mình có tiên thiên chân khí, cũng chỉ có mình mới có thể thời gian tới sản sinh ra Tiên Thiên Nguyên Cương, luyện thành Tiên Thiên Cương Khí.

Ngoài Dương Lăng ra tu sĩ còn lại, trong cơ thể đều là hậu thiên chân khí, hậu thiên pháp lực, hậu thiên nguyên cương, căn bản vô năng cung cấp.

Ngay cả Dương Lăng cũng không biết, mình rốt cuộc bao giờ mới có thể kết thành Đạo Thai. Trợ giúp Dịch Chân thành tựu Địa Tiên, suy nghĩ nhiều cũng không thích hợp, miễn cho việc phát sinh, có phát sinh biến cố ở ngoài dự liệu.

Dương Lăng từ lâu hiểu rõ điểm này, vẫn suy tư làm sao giải quyết nan đề này, nhưng vẫn tìm chưa được đáp án. Thẳng đến Dương Lăng từ trong tay Huyết Tổ đoạt được Quỷ Vương bôi, phát hiện Đại La Huyền Khí.

Dương Lăng đối với Đại La Huyền Khí lý giải, càng ngày càng ... càng thâm sâu hơn. Dương Lăng phát hiện, Đại La Huyền Khí không chỉ có có thể như vậy đơn giản cường tráng thân thể, hơn nữa có các loại kỳ diệu, có linh tính, tại dưới tình huống không bị Dương Lăng khống chế, cũng sẽ tự động cải thiện thể chất Dương Lăng, thậm chí tự động phóng xuất ra chống đối lại nguy hại.

Phát hiện này khiến Dương Lăng ý thức được, Đại La Huyền Khí cùng nguyên cương thập phần tương tự.

Thứ nhất, hai loại đều có đặc tính phong duệ kiên cố, thứ hai, song phương đều có linh tính. Dương Lăng biết rõ đan lý, minh bạch Tiên Thiên Nguyên Cương đối với thành đan có tác dụng. Trãi qua lo lắng một lúc, Dương Lăng một lần nữa cho rằng có thể làm được.

Đương nhiên, Dương Lăng không có trăm phần trăm nắm chặt, chỉ có thể năm thành cơ hội.

"Kinh Thần Cửu Phương vô cùng nghịch thiên, ngạnh kháng muốn cho người phàm thành thánh! Tam đan đều có khả năng thất bại! Đặc biệt Đại Diễn Đan, chỉ có ba thành cơ hội." Dương Lăng trong lòng suy nghĩ, "Cho dù cơ suất rất nhỏ, ta cũng phải thử. Nếu là thất bại, thì đó là phải tìm kiếm thuốc dẫn."

Dương Lăng thu thập Kinh Thần Cửu Phương toàn bộ linh dược cần dùng, đều là dựa theo đó mà thu thập số lượng ba phần. Nói cách khác, cho dù Dương Lăng thất bại, lần sau cũng có cơ hội, chỉ bất quá thuốc dẫn phải một lần nữa sưu tập.

Một trong tam đan, Dương Lăng đối với luyện chế Phong Lôi Đan một cách tự tin nhất, khi tịnh tạp niệm xong, rốt cục Dương Lăng bắt đầu luyện chế Phong Lôi Đan.

Một nghìn năm trăm tám mươi ba vị linh dược, lẳng lặng huyền phù trong Kim Quang.

Dương Lăng cẩn thận dùng toàn tâm toàn ý, nói chung là rất cẩn thận, bắt đầu từng bước một, chậm rãi tinh luyện linh khí.


Lúc Dương Lăng luyện đan, vì phòng ngừa có người quấy rối, Tứ Kiếm Thể phân biệt huyền phù bốn phương hướng trong Kim Quang làm hộ pháp. Đối với tất cả tồn tại xa lạ tới gần, Tứ Kiếm Thể sẽ không chút do dự một kiếm chém chết.

Thậm chí, ngay cả Khô Lâu Ma Thần cũng được triệu hoán tới vùng phụ cận làm hộ vệ, phòng hờ có chuyện gì buông xuống.

Khô Lâu Ma Thần nhìn không thấu trong Kim Quang, chẳng biết Dương Lăng đang làm cái gì, Vì vậy hỏi Ba Tuần: "Ba Tuần huynh, có biết chủ nhân ở bên trong làm cái gì không?"

Ba Tuần nhướng mí mắt nói: "Không biết!"

Ngũ ma đầu tu vi tuy rằng đều xa không bằng Khô Lâu ma đầu, nhưng địa vị ngũ ma so với Khô Lâu Ma Thần phải cao hơn, dù sao chúng nó mới là thân vệ chính của Dương Lăng. Về phần Khô Lâu Ma Thần, tóm lại chỉ là thay đổi giữa chừng, Dương Lăng còn chưa có thể hoàn toàn tín nhiệm người này.

Khô Lâu Ma Thần tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên bình thường thì đối với ngũ ma đầu thập phần cung kính.

Thấy Ba Tuần không để ý tới, Khô Lâu Ma Thần cũng không tức giận, lại hỏi Thấp Bà: "Thấp Bà huynh có biết?"

Thấp Bà cười quái một tiếng: "Nói cho ngươi biết cũng không sao, chủ yếu là đang luyện hóa một gã Tiên Tôn." Lời này là Thấp Bà đang nỗ, phóng pháo nói bậy, cố ý muốn gạt Khô Lâu Ma Thần.

Khô Lâu Ma Thần cả người chấn động, run giọng hỏi: "Luyện hóa Tiên Tôn? Cái gì Tiên Tôn?"

Ly Già cười quái một tiếng: "Khô Lâu, ngươi nghe nói qua Kim Phẩm Linh Đài chưa?"

Khô Lâu Ma Thần mở to hai mắt: "Cái gì? Chủ nhân cư nhiên luyện hóa Kim Phẩm Linh Đài! Kim Phẩm Linh Đài tu sĩ là tiếp cận Bổn Nguyên Cổ Ma cường giả a!"

Ô Ngưỡng không có hảo ý liếc mắt quan sát Khô Lâu Ma Thần, sâm sâm mà nói: "Khô Lâu, ngươi nếu là không nghe lời, chủ yếu liền đem ‘ Linh Châu ’ ngươi luyện hóa!"


Tiên môn có Linh Đài, Phật gia có Linh Sơn, Ma Thần có Linh Châu, tên gọi bất đồng, nhưng công dụng cùng loại, đều có thể hoá ra ra một phương tiểu thế giới.

Bởi vậy Linh Châu cũng là mệnh căn của Khô Lâu Ma Thần, Linh Châu nếu là không có, hắn lập tức thân tử đạo tiêu.

"Không dám! Tại hạ đối với chủ nhân trung thành và tận tâm, có thể sánh bằng nhật nguyệt!" Khô Lâu Ma Thần lại càng hoảng sợ.

Kim Quang luyện đan cơ hội thành công, không thể nghi ngờ so với phổ thông dược lô luyện đan tăng lên rất nhiều lần. Nhưng Dương Lăng vẫn như cũ rất cẫn thận, không vội vàng, vững vàng, định tâm, toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược.

Dương Lăng có ký ức Thanh Đế Kinh, đối với luyện đan rất thành tựu, không kém gì một gã đan sư bất luận nào của Cửu Châu. Nếu không có như vậy, Dương Lăng lúc này vị tất đủ can đảm luyện chế Địa Phương tam đan.

Hái thuốc bao nhiêu năm, gian nan sưu tập thuốc dẫn, vô số lần nghiên cứu đan kinh, hơn nữa rất nhiều lần kinh nghiệm luyện đan, mới khiến Dương Lăng có can đảm cùng lòng tin hôm nay. Có thể nói, luyện chế Kinh Thần Cửu Phương rất là không dễ, người trong Cửu Châu, duy nhất Dương Lăng một người có thể làm được.

Không nói cự lượng linh dược không phải là ai đều có thể sưu tập được, mặc dù là thuốc dẫn, cũng phi thường khó tìm Dương Lăng không có khả năng cung cấp. Tiên thiên ngũ hành pháp trận, Đại La Huyền Khí, tiên thiên thần thông chủng tử.

Mặc dù có thể sưu tập được, luyện đan đan lô cũng không dễ tìm kiếm. Cho dù có đan lô, tìm được một người đại đan sư như Dương Lăng vậy thật là trắc trở.

Huống hồ, trên đời lại có mấy người biết Kinh Thần Cửu Phương? Trừ Dương Lăng ra, cũng chỉ có số cực ít người biết được.

Dương Lăng có thể luyện chế Kinh Thần Cửu Phương lần này, có thể nói là do vô số cơ duyên, vận khí, kinh lịch các loại gian nguy, cộng đồng tạo thành ra kết quả. Tài liệu, thuốc dẫn, đan lô, đan sư, phối phương, thiếu một thứ cũng không được.

Bỏ ngoài năm hạng loại đó ra, còn có trọng yếu hạng nhất gì đó, đó là vận khí. Thành công hay không, phải xem hôm nay Dương Lăng vận khí làm sao. Vận khí tốt, tam đan thuận lợi kết thành, vận khí không tốt, tam đan ngay cả một quả cũng không có thể thành công.

Lúc này, Bán Diện Đạo Tôn hơi nhắm mắt, bên trong đan phòng tất cả đều bị nàng xem tại trong mắt.

Vốn, Bán Diện Đạo Tôn cho rằng Dương Lăng sẽ dùng đan lô để luyện đan. Nhưng từ từ, Bán Diện Đạo Tôn phát hiện mình sai. Nàng thấy Dương Lăng tiến nhập đan phòng xong, trước đem Ngũ Hành Linh Anh thu hồi, sau đó liền ngồi xếp bằng một bên, không nói bất động, tựa hồ đang tu luyện.

Bán Diện Đạo Tôn đoán rằng Dương Lăng có thể là đang tồn thần ngưng khí, vì luyện đan mà chuẩn bị. Đáng tiếc nàng lại một lần nữa sai rồi, Dương Lăng ngồi xuống đó, là hơn một tháng. Trong một tháng này, vẫn không nhúc nhích.

Bán Diện Đạo Tôn chăm chú quan sát hơn một tháng, cho dù tính nhẫn nại tốt cũng nỗi tâm ma, trong lòng tức giận nói: "Dương Lăng này thật lớn lá gan! Lẽ nào hắn thật dám dở trò bịp bợm?"


Khi Bán Diện Đạo Tôn, chuẩn bị mở đan phòng, hảo hảo chất vấn Dương Lăng một phen, Dương Lăng quanh thân bỗng nhiên đại phóng quang minh, bảo tướng trang nghiêm, dường như tiên phật lâm thế, thánh vương hiển tượng, kỳ tôn quý khí, khí như thần thánh, không lời nào có thể hình dung được.

Bán Diện Đạo Tôn thần sắc biến đổi, trong lòng khiếp sợ.

"Đây là cái luyện đan thuật gì vậy? Không cần đan lô, không cần lô hỏa, mới nghe thấy lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy!"

Bán Diện Đạo Tôn chẳng biết Dương Lăng đang dùng Kim Quang luyện đan, còn nói Dương Lăng dùng cái thủ pháp kỳ dị gì, lúc luyện đan là vô hình vô tướng, làm cho không thể nhìn thấu.

Lại nói trong Kim Quang, lúc này đã đến tối hậu trước mắt, mấy trăm vạn đạo linh khí sắp hàng trong Kim Quang. Kim Quang chấn động, vạn lưu quy tông, toàn bộ linh khí đều hội tụ tới một điểm ở trung ương.

Đồng thời trong nháy mắt, hai dạng thuốc dẫn cũng bị ném vào trong đó.

Trong một phần nghìn cái sát na, đông đảo linh khí kết đoàn, kết thành một quả hạt châu cở nắm tay, phóng xạ ra hàng tỉ đạo thụy khí, vô lượng bảo quang, để lộ ra tôn quý chi khí, khí như thần thánh, linh tuệ chi khí. Trong đạo thụy khí này, hiển hiện ra các loại ảo ảnh, có tiên nữ bay trên trời, có tiên nữ tán hoa, thiên long bay vút lên, có địa hổ rít gào. Có rất nhiều tiên nhạc tuyệt vời vang lên.

Thậm chí, Dương Lăng cảm giác hạt châu này uy thế không kém gì một gã Đạo Quân.

"Rốt cục thành công." Dương Lăng tâm tình, cư nhiên không hề bận tâm, chỉ là đem mai Phong Lôi Đan dẫn tới trong một góc Kim Quang.

"Bước kế tiếp, là luyện chế tiên thiên ngũ hành pháp trận." Dương Lăng nghĩ thầm.

Dương Lăng hai tay kết ấn, Kim Đan bỗng nhiên rung động. Kim Đan nội bộ, phát ra một loạt ảo diệu biến hóa. Dương Lăng đối với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, xuất ra ngũ loại pháp tắc cảm ngộ đề luyện, đầu nhập trong một tia tiên thiên chân khí.

Chân khí bắn ra Kim Đan, hóa thành một đoàn ngũ thải quang mang biến ảo. Một đoàn quang mang này liên tục cuồn cuộn, trong nháy mắt, đều tiến hành ngàn vạn thứ huyền ảo biến hóa, liên tục trong một khắc.

Thẳng đến bảy ngày sau, quang mang này bỗng nhiên an tĩnh lại, kết thành một tòa tiên thiên ngũ hành pháp trận. Pháp trận vừa ra, Bán Diện Tiên Tôn lập tức thấy quanh thân Dương Lăng phóng xạ ra ngũ thải quang hoa.

Tiên thiên ngũ hành pháp trận nhất thành, Dương Lăng lập tức đem nó thu hút vào trong Kim Quang. Tiên thiên ngũ hành pháp trận, cùng mười mai tiên thiên thần thông chủng tử đều đã đủ, bước tiếp theo, đó là tinh luyện ba nghìn năm trăm sáu mươi hai vị linh dược.

Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Dương Lăng có thể không luyện thành Thiên Nhất Thần Đan, ở đây lần này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận