Thôn Thiên

Những ... mao thú này, mỗi con đều có thần thông trong người. Có con phun ra hỏa diễm, có con bắn ra băng đao, đằng đằng sát khí. Đối mặt công kích mãnh liệt như vậy, đa số Lệ Phách tại trước mặt thần thông phô thiên cái địa bị thương rất nhiều, tử thương thảm trọng.

Hậu phương chiến trận, bảy vị Lệ Phách thân cao trăm trượng hư huyền giữa không trung, bọn họ hiển nhiên là người thống trị trong các tiểu thế giới. Lúc này, bảy người này thần tình ngưng trọng, nhưng cũng không có lập tức xuất thủ.

Vừa thấy được rất nhiều mao thú, Dương Lăng trong đầu lập tức nghĩ đến một từ, "Thần Binh" .

Phàm một đại môn phái, sẽ nuôi dưỡng một ít binh sĩ có sức chiến đấu cường đại, dùng biện pháp đặc thù bồi dưỡng, có thể dùng những ... binh sĩ này đều có thần thông, thu được tương đương với thực lực Kim Đan Kỳ tu sĩ.

Nuôi dưỡng binh sĩ có thể là mao thú, cũng có thể là cái đông tây khác, tỷ như cương thi, khôi lỗi, hung hồn Lệ Phách v…v…, cũng không hạn chế.

Những ... binh sĩ này, bởi vì đều có thần thông trong người, bởi vậy gọi là "Thần Binh" .

Nếu như nói một gã Kim Đan tu sĩ không đáng nhắc tới, như vậy trăm nghìn vạn Kim Đan tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, sẽ sản sinh lực sát thương không thể nghi ngờ là kinh khủng. Hơn nữa Thần Binh thường thường liên kết thành trận pháp uy lực vô cùng lớn, chính là nhân vật có thể cùng Địa Tiên Cảnh chống lại.

Lúc này, mắt thấy khắp nơi tràn lan "Thần Binh" xuất hiện, Dương Lăng trong lòng khiếp sợ, nghĩ thầm: "Nhiều Thần Binh như vậy, cũng không phải môn phái nhỏ thủ bút!"

Mà lúc này, trên bầu trời "Thần Binh", hiện ra ngũ đạo thân ảnh. Vừa thấy năm người này, đại bộ phận Dương Lăng cư nhiên đều nhận được.

Năm người này, phân biệt là Long Hổ Đạo Tôn, Ngũ Nhạc Đạo Tôn, Ngân Đồng Đạo Tôn, Thiên Đảm Đạo Tôn, Tuyệt Sinh Đạo Tôn, đều là nhân vật phong vân trong Thái Huyền Môn, địa vị rất cao.

"Thái Huyền Môn phái Thần Binh đánh Lệ Phách Giới làm cái gì?" Dương Lăng giật mình, đầu óc nhanh suy nghĩ.

Năm người vừa xuất hiện, Dương Lăng lập tức thu chân nhân chi khu, Thiên Huyễn Pháp Bào biến ảo thành một loại hình dáng tướng mạo khác, xa xa mà quan chiến.

Long Hổ Đạo Tôn cười lớn một tiếng: "Thái Minh Ngọc! Huyền Bình Dục! Diệu Ma Di! Hư Việt Hành! Xích Hòa Dương! Trúc Hoàng Già! Hạo Đình Tiêu! Bảy vị đều là Lệ Phách Giới hoàng giả, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền!"


Thái Minh Ngọc cả giận nói: "Các ngươi là ai! Dám chạy đến Lệ Phách Giới tát quái!" Bảy vị Lệ Phách Giới đầu lĩnh vẫn không ra tay, chính là đang đợi Long Hổ Đạo Tôn năm người lộ diện.

Long Hổ Đạo Tôn cười nói: "Tại hạ năm người, đều là người Thái Huyền Môn."

Huyền Bình Dục quát lên: "Ah! Các ngươi năm đột nhiên đánh Lệ Phách Giới, lẽ nào cùng chúng ta có cừu oán?"

Long Hổ Đạo Tôn khẽ lắc đầu: "Tự nhiên vô cừu, nhưng Thái Huyền Môn ta nhìn trúng một loại đồ vật của Lệ Phách Giới."

Bảy vị thống lĩnh thần sắc khẽ biến, lại nghe Long Hổ Đạo Tôn tiếp tục nói: "Hơn mười vạn năm trước, có tám vị Tiên Tôn Linh Đài ngã xuống ở đây, hình thành Lệ Phách Giới hôm nay. Bát tọa Linh Đài, trong đó bảy tòa bị hao tổn nghiêm trọng, trong Linh Đài thế giới vô số sinh linh đồng dạng gặp hại, mất đi nguyên thần, biến thành hung man Lệ Phách."

"Còn có một tòa Linh Đài, vẫn chưa bị bao nhiêu tổn thất, hơn nữa đó là một tòa Kim Phẩm Linh Đài. Hôm nay đến đây, năm người ta đó là muốn lấy đi Kim Phẩm Linh Đài này. Bảy vị nếu là thức thời, giao ra Linh Đài, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu là không muốn, vậy thuộc hạ phân ra cao thấp." Long Hổ Đạo Tôn nói, trong nhuyễn có ngạnh, trong nhu có cương, nghe được bảy Lệ Phách vừa sợ vừa giận.

Huyền Bình Dục quát lên: "Muốn cướp đoạt Linh Đài, trước qua cửa chúng ta đã!"

Bảy vị Lệ Phách thân cao trăm trượng song song động thủ, vừa ra tay đó là long trời lở đất, tám cái bàn tay thật lớn, hướng về đám "Thần Binh" rậm rạp phát qua.

Năm vị Đạo Tôn cũng phân biệt phóng xuất Thần Anh, Chân Hình, cùng bảy tên Lệ Phách đánh tới một chỗ.

Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, tiểu thế giới cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên.

Xa xa, Dương Lăng nghe được song phương đối thoại, mới hiểu được Lệ Phách Giới là một chỗ thế nào. Hơn mười vạn năm trước, có Tiên Tôn Linh Đài ngã xuống nơi đây, mỗi một cái Linh Đài cấu thành một cái tiểu thế giới.

Phàm là Tiên Tôn, sẽ tu luyện ra Linh Đài tiểu thế giới. Linh Đài tiểu thế giới cùng hiện thực thế giới như nhau có thể cung cấp cho sinh linh ở lại, diện tích có lớn có nhỏ, Linh Đài phẩm cấp càng cao, Linh Đài tiểu thế giới càng quảng đại.


Linh Đài tiểu thế giới có thể sản sinh Linh Đài lực, chỗ huyền diệu, không lời nào có thể hình dung. Trong Linh Đài tiểu thế giới, sinh linh còn có thể ở lại, Linh Đài chủ nhân nắm trong tay tất cả tiểu thế giới. Nỗi gió trời mưa, trời lạnh trời nóng, đều theo chủ nhân Linh Đài tâm niệm biến hóa mà thành.

Linh Đài từ cửu phẩm đến nhất phẩm, trên nữa còn có Kim Phẩm, Ngọc Phẩm, Tiên Phẩm v…v…, cấp bậc càng cao, Linh Đài lực càng bất khả tư nghị. Khi đạt được Kim Phẩm Linh Đài, lúc Linh Đài lực lượng đủ cường đại, liền có cơ hội phá vỡ tiên giới đại môn, phi thăng thành tiên.

"Nơi đây, cư nhiên ngã xuống bát tọa Linh Đài! Nhưng lại có một tòa Kim Phẩm Linh Đài, trách không được Thái Huyền Môn đánh tới cửa, bảo bối bực này quả thực trân quý không gì sánh được!"

Dương Lăng biết, trong rất nhiều môn phái nhỏ có thể kéo dài xuống phía dưới, đó là bởi vì ... môn phái này có "Động Thiên" . Trong Cửu Châu, nổi danh Động Thiên chỉ có ba mươi sáu tọa, được xưng là Tam Thập Lục Động Thiên.

Ba mươi sáu Động Thiên, đều có diện tích quảng đại, linh khí dư thừa, bị một ít đại môn phái chiếm. Trong môn phái nhỏ này, chỉ có thể nghĩ biện pháp để kiến tạo Động Thiên. Mà kiến tạo Động Thiên đơn giản nhất cũng là biện pháp tối hữu hiệu, đó là lợi dụng Linh Đài Tiên Tôn ngã xuống.

Tiên Tôn Linh Đài, vốn là một cái tiểu thế giới, chỉ cần trãi qua xử lý thích hợp, là có thể luyện thành một tòa Động Thiên, đời đời truyền thừa xuống phía dưới.

Nhưng nhân gian Tiên Tôn vốn là không nhiều lắm, mà Tiên Tôn ngã xuống Linh Đài cũng có thể tổn hại nghiêm trọng, vô pháp luyện chế trở thành Động Thiên. Kể từ đó, muốn tìm được một cái Linh Đài có thể thích hợp ngã xuống, đó là khó càng thêm khó.

Có thể dùng Linh Đài ngã xuống, giá trị không thua một kiện thượng phẩm Đạo Khí, thậm chí tuyệt phẩm Đạo Khí.

"Thái Huyền Môn lần này, cư nhiên theo dõi Kim Phẩm Linh Đài! Thế nhưng thứ tốt này, Động Thiên ngang dọc mười vạn dặm có hơn!" Dương Lăng một bên quan chiến, một bên trong lòng đánh chủ ý.

Nếu nói về Động Thiên, Dương Lăng trên người cũng có không ít.

Trong mỗi một kiện Đạo Khí, đều có một cái không gian. Chỉ bất quá, trong Đạo Khí không gian thường thường không ổn định, như Thái Dịch Đỉnh vậy, ngang dọc ba vạn dặm, hơn nữa linh khí dư thừa Tiểu Động Thiên cực là hiếm thấy.

Trong Cửu Dương Luyện Thần Phiên có Thuần Dương Động Thiên, có thể làm nơi cất chứa đồ vật.. Nhưng nếu dùng nó nuôi trồng linh dược, đó là trăm triệu lần không được. Bởi vậy trong Đạo Khí Tiểu Động Thiên, công dụng thường thường chỉ có một, mục đích chủ yếu là tăng cường uy lực pháp khí bản thân, kiêm làm trữ vật thương khố.


Mà dùng Linh Đài cải tạo thành Động Thiên thì bất đồng, có thể coi như nơi sử dụng tu luyện của môn nhân đệ tử cũng có thể nuôi trồng linh dược.

Lúc này, Thái Huyền Môn năm vị Đạo Tôn đã chiếm được thượng phong, pháp khí, đạo thuật phô thiên cái địa đánh qua, bảy vị thống lĩnh Lệ Phách Giới dần dần không địch lại. Lệ Phách cũng bị "Thần Binh" một đường đồ sát, càng ngày chết càng nhiều.

Dương Lăng tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện phía vị trí Long Hổ Đạo Tôn mấy người tiến công, có một tòa môn hộ thật lớn đi thông ra bên ngoài. Ngàn vạn "Thần Binh ", vẫn đang không ngừng mà đi qua môn hộ này dũng mãnh vào trong tiểu thế giới.

"Lệ Phách Giới tất nhiên phải bại, ta không bằng nhân cơ hội tìm tòi một phen, xem có đúng hay không có thể tìm được Kim Phẩm Linh Đài này." Dương Lăng suy nghĩ xong, lặng yên thối lui tới biên giới, phá giới mà ra.

Bảy Linh Đài tiểu thế giới đây đó liên tiếp, một đường độn đi, rất nhanh đã rõ ràng vị trí phân bố bảy tiểu thế giới. Dọc theo đường đi, Dương Lăng đã rất ít nhìn thấy cường đại Lệ Phách, bởi vì chúng nó đa số đang cùng Thái Huyền Môn "Thần Binh" chiến đấu.

Mà khi Dương Lăng dạo qua một vòng, nhưng căn bản không có phát hiện ra vị trí Kim Phẩm Linh Đài.

"Lẽ nào Kim Phẩm Linh Đài, cũng không có cùng bảy tiểu thế giới này liên thông nhau?" Dương Lăng nghĩ thầm.

Linh Đài tiểu thế giới, ngẫu nhiên sẽ cùng khe không gian liên thông nhau, nếu không có như vậy, Dương Lăng cũng sẽ không từ trên đường truyền tống bị tống đến tận chỗ đây.

Dương Lăng lần này tìm kiếm, cũng chỉ là thử thời vận, mắt thấy không có đầu mối, lập tức chuẩn bị buông tha.

Một đường độn quay về chỗ cũ, Thái Huyền Môn cùng Lệ Phách Giới chiến đấu hừng hực khí thế, kịch liệt vạn phần. Dương Lăng triển khai độn thuật, hóa thành một đạo lưu quang, dán mặt đất hướng cửa khẩu bỏ chạy. Lộ tuyến Dương Lăng độn đi, vòng qua chiến trường, mà là từ ngoại vi bước đi.

Nhưng ngay cả như vậy, Ngũ Nhạc Đạo Tôn vẫn chú ý tới độn quang không chớp mắt, vải ra một đạo kiếm quang, nửa đường chặn giết Dương Lăng.

Dương Lăng trong lòng thầm mắng một câu, lệnh Kim Tàm phóng xuất "Thiên Sát Kiếm Thể" đỡ, độn quang liên tục. Ngũ Nhạc Đạo Tôn kiếm quang bị Thiên Sát Kiếm Thể ngăn lại nên quay về, nhất thời lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ: "Linh Đài có thể ở trên người này, không thể để hắn rời khỏi!"

Lập tức, Ngũ Nhạc Đạo Tôn chưa kịp cùng với bốn vị Đạo Tôn khác nói chuyện, tung một kích hướng về Thiên Sát Kiếm Thể đuổi theo, muốn đuổi theo Dương Lăng, đem hắn bắt giữ.

Dương Lăng độn quang vừa ra khỏi cửa, liền tiến nhập trong một phiến sầu vân thảm đạm u ám hoàn cảnh, cùng Linh Đài tiểu thế giới cực kỳ tương tự.

Bởi Dương Lăng không muốn cùng người Thái Huyền Môn nổi lên xung đột, vì thế độn đi cực nhanh. Nhưng cây muốn lặng mà gió không ngừng, Dương Lăng không muốn, thế nhưng Ngũ Nhạc Đạo Tôn lại muốn.


Trong phi độn, Dương Lăng cảm giác được Ngũ Nhạc Đạo Tôn đuổi qua, thầm nghĩ: "Mình không nên cùng người này chạm mặt, sớm ly khai nơi thị phi này!"

Nghĩ xong, Dương Lăng toàn lực độn đi.

Dương Lăng độn thuật, vốn thần diệu. Lúc kết thành Kim Đan, Súc Địa Thành Thốn, ngay lập tức là có thể mười vạn dặm xa. Hôm nay thi triển Ngũ Hành Lưu Quang Độn, độn đi càng thêm lưu sướng như thường.

Hai người một đuổi một chạy, thoáng cái là ra được hơn mười vạn dặm. Dương Lăng độn thuật linh hoạt, hốt đông hốt tây, không dễ đuổi kịp. Mà Ngũ Nhạc Đạo Tôn này độn thuật thì rất nhanh, khí phách, cho dù bị Dương Lăng bỏ qua hơn mười vạn dặm, cũng có thể thoáng cái đuổi tới gần.

Dương Lăng phi độn hơn mười lần, mới phát hiện mình ở trong một cái thế giới. Chỉ là dưới nền đất thế giới này quá mức lớn, phương viên hơn mười vạn dặm.

Trên một đường, Dương Lăng phát hiện không ít Thái Huyền Môn "Thần Binh" trên mặt đất thế giới tìm tòi, chắc là đang tìm kiếm đầu mối Kim Phẩm Linh Đài. Dương Lăng cũng lười hỏi đến, lúc tìm được cửa ra, nhìn chuẩn phương hướng, hướng phía trước nhanh độn mà đi.

Mắt thấy đến giờ không thể đuổi kịp Dương Lăng, Ngũ Nhạc Đạo Tôn trong lòng tức giận, quát to: "Nếu dừng lại, tha cho ngươi một mạng!"

Dương Lăng tịnh không để ý tới, trái lại gia tốc độn đi, thoáng cái trùng xuất qua cửa, tiến nhập một mảnh thông đạo tối tăm rậm rạp. Lập tức, Dương Lăng trước mắt sáng ngời, tiến nhập trong một mảnh sơn cốc u ám.

Dương Lăng mới vừa ra tới, chỉ thấy khắp nơi trên đất đầy thi thể tu sĩ. Hiển nhiên, nơi đây không lâu phát sinh qua một hồi tranh đấu.

Bất quá Dương Lăng không thời gian hỏi đến những ... này, nhoáng lên mà qua, chuẩn bị độn rời sơn cốc này, xa chạy cao bay. Mới vừa ly khai, chợt thấy một đám mao thú kết thành một tòa đại trận, vây quanh hai gã nữ tử.

Dương Lăng mắt sắc, liếc mắt đã nhận ra nhị nữ này, chính là Vô Tâm công chúa cùng vị kia Tiểu Ngư nha đầu.

"Nhị nữ này quả nhiên là người Lệ Phách Cốc, mà thôi, ta thuận lợi cứu hai người một chút." Thiên Sát kiếm quang sắc bén mà trùng kích qua, cuộn một cái, đem mao thú vây công nhị nữ đều chém chết.

Dương Lăng xuất thủ đánh chết Thái Huyền Môn mao thú, Ngũ Nhạc Đạo Tôn phẫn nộ thanh âm như tiếng sấm liên tục mà truyền đến: "Ngươi dám giết Thái Huyền Môn Thần Binh! Còn có thể đi được sao? Lưu lại cho ta!"

Nhất thời, Dương Lăng cảm giác một cổ vô hình lực lượng cực kỳ kinh khủng, từ bốn phương tám hướng đè ép qua, thân hình độn đi hơi bị kiềm hãm, khiến cho Ngũ Nhạc Đạo Tôn đuổi kịp, dương tay đánh ra nhất phương đại ấn, thấy gió biến thành phương viên trăm mẫu, bí mật mang theo sấm sét oai tạp xuống tới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận