Thôn Thiên

Ma Thần nói: "Hồi bẩm gia gia, tiểu ma biết cực ít. Chỉ là từ trong miệng một ít tiền bối biết được, Thái Cổ thời đại là thiên hạ của Thái Cổ Chân Nhân. Cái thời đại thế giới kia, cùng thời đại thế giới này có rất nhiều bất đồng."

"Có cái gì bất đồng?" Dương Lăng hỏi.

"Lấy Cửu Châu nêu ví dụ, truyền thuyết Thái Cổ thời đại chỉ có một Cửu Châu, ngang dọc các hữu tám nghìn vạn dặm, chia làm cửu phiến châu địa. Mà hôm nay Cửu Châu, nhỏ không bằng một phần mười nguyên bản, hơn nữa bị chia cách xa xôi rất nhiều khối châu địa." Ma Thần nói.

Dương Lăng nghĩ đến Cổ Nguyên Châu, Trung Nguyên Châu, Sâm La Châu, thầm nghĩ: "Nguyên lai toàn bộ lục địa đều là từ Cửu Châu tách ra!"

Tin tức này khiến Dương Lăng cảm thấy ngoài ý muốn.

"Khi đó, Thái Cổ Chân Nhân là chủ tể Cửu Châu, bọn họ lên trời xuống đất, ngay cả Thiên Thần gặp cũng phải né tránh." Ma Thần nói, "Sau lại, có người nói xảy ra một hồi đại hỗn chiến xưa nay chưa từng có. Lúc hỗn chiến, Thái Cổ Chân Nhân số thì chết, số thì thất tung. Thậm chí, Thái Cổ Chân Nhân hậu đại cũng không biết có tổ tiên uy phong, mà biến thành con người hôm nay tay trói gà không chặt."

"Đại hỗn chiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai khơi mào đại hỗn chiến?" Dương Lăng tâm tình không khống chế được mà kích động đứng lên, lớn tiếng hỏi.

Ma Thần thở dài một tiếng: "Tiểu ma thật ra cũng không biết, nếu suy nghĩ muốn lý giải chuyện đã xảy ra ở Thái Cổ thời kì, gia gia phải lên trên chín tầng trời tìm kiếm Bổn Nguyên Cổ Ma mà hỏi, bọn họ mới biết được."

"Cửu Thiên?" Dương Lăng sửng sốt, "Cửu Thiên là địa phương nào?"

Ma Thần nói: "Hồi bẫm gia gia, Ma Vực rất quảng đại, không thua Cửu Châu. trong Ma Vực, phân chia làm Cửu Thiên Thập Địa."

"Cửu Thiên Thập Địa?" Dương Lăng hứng thú, "Cái gì là Cửu Thiên Thập Địa, ngươi nói cho ta nghe."

"Vâng." Ma Thần này hôm nay tính mạng chỉ có một đường, Dương Lăng tùy thời đều có thể đem luyện hóa giết chết, vì vậy trái lại đối với Dương Lăng nói rõ, có một nói một, có hai nói hai, mười phần thành thật nhu thuận.


Nguyên lai Ma Vực này, mãi mãi tồn tại trên thế gian. Trong Ma Vực có Cửu Thiên Thập Địa, Cửu Thiên phân biệt là Mê Sắc Thiên, Thần Nhạc Thiên, Hương Tịnh Thiên, Nhu Nhuyễn Thiên, Thú Vị Thiên, Ngã Chấp Thiên, Uy Đức Thiên, Bổn Nguyên Thiên, Nguyên Thủy Thiên.

Trong Cửu Thiên này, ở đây tuyệt đại đa số đều là đại năng trong ma đầu. Mỗi một tầng thiên, đều có một vị Bổn Nguyên Cổ Ma tọa trấn. Mà Bổn Nguyên Cổ Ma này, là siêu việt Ma Thần tồn tại, có thể so với Đại La Kim Tiên.

Trên Bổn Nguyên Cổ Ma, còn có cực ít Nguyên Thủy Đại Ma. Nguyên Thủy Đại Ma là người thống trị Ma Vực, chí tôn tồn tại, tất cả ma đầu, yêu ma quỷ quái, đều là nô lệ của Nguyên Thủy Đại Ma, phải chịu khu sử.

Dương Lăng vốn cho rằng, Ma Vực hẳn là thị một nơi máu tanh, địa phương kinh khủng. Nhưng hôm nay mới biết được, trong Ma Vực cũng có thế giới cực lạc. Tỷ như Mê Sắc Thiên, chính là tất cả sự vật đều là tốt đẹp, loạn hoa mê mắt người, ngũ sắc hoặc nhân tâm.

Trong Mê Sắc Thiên này tồn tại, ăn mặc chính là xiêm y tốt đẹp nhất, có nữ tử xinh đẹp nhất, nơi ở là phòng ốc hoa lệ nhất, mặc dù là nhân gian đế vương, cũng không chiếm được các loại chỗ tốt như Mê Sắc Thiên.

Trong Thần Nhạc Thiên có nhạc khúc dễ nghe, hay nhất, cho dù là nói thanh âm cũng êm tai tuyệt vời. Cho dù là gió thổi qua, cũng có thể diễn tấu thành nhạc khúc dễ nghe.

Về phần Bổn Nguyên Thiên, còn lại là địa phương ma đầu tiếp thu sắc phong, cũng là địa phương tu luyện.

Trong Cửu Thiên, tôn quý nhất chính là Nguyên Thủy Thiên, trong thiên này, tồn tại chí tôn chí cường hoàng giả trong ma, Nguyên Thủy Đại Ma. Ma Vực tồn tại đến nay, chính là bởi vì Nguyên Thủy Đại Thần này có cùng chư giới chống lại đại uy năng.

Trên Cửu Thiên, là địa phương Ma Vực đại năng hưởng thụ cùng tu luyện. Mà dưới Cửu Thiên, còn có Thập Địa. Thập Địa này, cũng không như vậy tốt đẹp, có các loại kinh khủng.

Thập Địa phân biệt là Bạch Cốt Địa, Xích Huyết Địa, Tuyệt Độc Địa, Băng Hoang Địa, U Ám Địa, Ác Thú Địa, Cổ Man Địa, Mê Huyễn Địa, Ác Xú Địa, Viêm Nhiệt Địa.

Thập Địa này, mỗi một địa đều có mỗi một địa hung ác, hơn nữa diện tích quảng đại, có vô số ma đầu yêu ma quỷ quái.


Bạch Cốt Địa, là địa phương hoàn toàn chỉ dùng bạch cốt trắng như tuyết để cấu thành, nơi chốn đều có cốt ma nguy hiểm.

Xích Huyết Địa, càng hung hiểm không gì sánh được. Án theo như lời Ma Thần, nhân gian có Huyết Hải đó là nơi hung hiểm, là bởi vì Huyết Hải này tại mọi thời khắc có thể cùng Xích Huyết Địa trong Ma Vực liên thông nhau. Bởi vậy, vô số Huyết Ma, Huyết Quái tiến nhập Huyết Hải, cùng tạo nên hung danh Huyết Hải.

Ngoài ra, Tuyệt Độc Địa là chỗ của vật tuyệt độc; Băng Hoang Địa hàn lãnh không gì sánh được, có địa phương thậm chí có thể đông lạnh chết Chân Ma, có vô số bàng nhiên ma vật định cư; U Ám Địa thì không có một tia sáng, bên trong sinh hoạt các loại u ám hung vật, một khi đặt chân vào trong đó, rất ít có thể sống để trở về.

Ác Thú Địa, trong đó có vô lượng ác thú, mỗi một loại đều cực khó đối phó. Thậm chí có ít ác thú ngay cả Ma Thần cũng không làm gì được. Cổ Man Địa là một địa nguyên thủy nhất, cũng là một địa hỗn tạp nhất. Ở đây tộc đàn phức tạp, có cường giả, người yếu càng nhiều, thường thường phát sinh thế lực hỗn chiến.

Mê Huyễn Địa thì mê huyễn cảnh tượng làm cho phân không rõ chân thực cùng hư huyễn, Ác Xú Địa có thể phát ra mùi hôi thối giết ma đầu, Viêm Nhiệt Địa thì lửa ma có thể hòa tan phi kiếm. Phàm các loại này, Thập Địa không có chỗ nào mà không phải là chỗ hiểm ác đáng sợ.

Dương Lăng hiện nay vào chỗ Cổ Man Địa trong Thập Địa. Không thể không nói, Dương Lăng vận khí không tệ, bởi vì chỗ vị trí Kim Quang không có bao nhiêu ma vật cường đại xuất hiện. Nếu không có như vậy, Dương Lăng cũng sẽ không liên tục nhiều năm như vậy cũng không gặp phải cái gì phiền phức, thẳng đến hôm nay mới đưa tới trước mắt vị Ma Thần này.

Đồng thời Cổ Man Địa, coi như là một địa trong Thập Địa tương đối an toàn. Kinh qua hỏi, và tính toán Ma Thần trước mắt, trong Cổ Man Địa có năm mươi hai vị Ma Thần. Bốn mươi cái thế lực lớn, ngàn vạn tiểu thế lực, trải rộng các nơi.

Trong bốn mươi cái đại thế lực, lợi hại nhất có ba thế lực, đầu mục phân biệt là Thâm Uyên Ma Thần, Tam Thi Ma Thần, Độc Diễm Ma Thần. Ba Ma Thần này đều đã đạt được "Chân Thánh Tương" cảnh giới, tương đương với trong đạo môn Tiên Tôn Kim Phẩm Linh Đài.

Đồng thời cũng phải biết, trước mắt vị Ma Thần này tên gọi là "Khô Lâu Ma Thần ", vốn là một gã tiểu ma đầu của Bạch Cốt Địa. Bởi ma đầu này vận khí không tệ, một đường lớn mạnh, cuối cùng có thành tựu hôm nay, đứng hàng Ma Thần Vị.

Khi Ma Thần nói đến "Chân Thánh Tương ", Dương Lăng chẳng bao giờ nghe nói qua, hỏi: "Cái gì là Chân Thánh Tương?"

Khô Lâu Ma Thần giải thích nói: "Hồi bẫm gia gia, nhân gian tu sĩ lấy Linh Đài phân chia tu vi cao thấp, nhất phẩm tới cửu phẩm Linh Đài, Kim Phẩm, Ngọc Phẩm v…v.... Nhưng chúng ta ma vương trong Ma Vực, cũng lấy "Ma Thần Tương" phân chia."


"Cái gì là Ma Thần Tương?" Dương Lăng nghe thú vị, cũng không nóng nảy lập tức đem Ma Thần này luyện hóa.

"Hồi bẫm gia gia, tu thành Ma Thần xong, có toàn bộ chín loại tương, xưng là Ma Thần cửu tương. Bất đồng Ma Thần Tương, tất nhiên đại biểu cho bất đồng tu vi. Lấy tiểu ma làm ví dụ, tiểu ma chỉ là Dũng Mãnh Tương, tính là một loại tối đê cấp trong Ma Thần cảnh giới."

Dương Lăng nghe xong, mới biết Ma Thần cửu tương phân biệt là Dũng Mãnh Tương, Uy Vũ Tương, Đại Thế Tương, Cực Lạc Tương, Tự Tại Tương, Bất Động Tương, Đại Thánh Tương, Chân Thánh Tương, Vô Hình Tương.

Dương Lăng nói: "Vậy Ma Thần cửu tương, có chút ý tứ."

"Gia gia, tiểu ma tại Cổ Man Địa, là yếu nhược tiểu Ma Thần, địa bàn cực nhỏ. Bất quá, gia gia nếu là thả tiểu ma, tiểu ma nhất định hảo hảo hiếu kính gia gia! Gia gia có bất luận cái gì phân phó, tiểu ma đều nhất nhất nghe theo." Thấy Dương Lăng trong giọng nói không có tiết lộ sát ý, Ma Thần này lập tức nhân cơ hội cầu xin tha thứ.

Dương Lăng cười nói: "Khiến ta thả ngươi, thực sự không có khả năng. Ngươi là Ma Thần, thả ngươi, ngươi tất nhiên lần thứ hai đến đây trả thù. Ngược lại nếu như ta đem ngươi luyện hóa, không chỉ có đã không có phiền phức, nói không chừng còn có thể luyện ra bảo bối."

Ma Thần này sợ đến tâm can loạn chiến, cái khó ló cái khôn, bỗng nhiên cuống quít kêu lên: "Gia gia, tiểu ma có một chuyện báo cáo!"

"Nói." Dương Lăng nói.

Mới vừa rồi nói cũng chỉ là dọa một cái ma vương này, Dương Lăng kỳ thực chưa quyết định có hay không luyện hóa Khô Lâu Ma Thần.

Khô Lâu Ma Thần trầm giọng nói: "Gia gia cũng biết, Cổ Man Địa này, không hề ít nhân vật lợi hại. Ngày hôm nay tiểu ma không biết tốt xấu, mắt bị mù dám đến trêu chọc gia gia. Nói vậy, trong Cổ Man Địa mắt bị mù không chỉ tiểu ma một người. Ngày sau nói không chừng còn có thể có nhiều người hơn đến đây tìm phiền toái."

Dương Lăng cười lạnh một tiếng: "Kế tục nói."

"Tiểu ma vụng về, tu vi lại kém, cho nên mới cùng gia gia nói. Gia gia thủ đoạn hơn người, bày mưu nghĩ kế, tiểu ma tự nhiên không phải đối thủ. Nhưng Cổ Man Địa này, còn có năm mươi mốt vị Ma Thần. Đặc biệt ba vị Chân Thánh Tương Ma Thần, thực lực cường đại cũng không vừa. Nếu như một khi ba vị Ma Thần tìm được gia gia ngài rồi, gia gia tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng là phiền phức."

"Ít nói lời vô ích, trực tiếp nói ra mục đích của ngươi." Dương Lăng nói.


"Ah! Ý của Tiểu ma, thủ không bằng công! Gia gia ở lại nơi đây, sớm muộn gì có người đánh lên tới cửa, làm gia gia tức giận. Cùng với như vậy, chẳng bằng phái tiểu ma đi ra ngoài, công thành chiếm đất, đoạt phiến địa bàn tiếp theo. Kể từ đó, gia gia là có thể ở tại trong địa bàn tiểu ma, ai còn dám lai đây nhiễu loạn gia gia?" Khô Lâu Ma Thần nói ra kiến nghị của bản thân.

Dương Lăng nở nụ cười: "Nói như vậy, ngươi muốn xung phong nhận việc, bán mạng cho ta?"

Khô Lâu Ma Thần lập tức nói: "Tiểu ma tính mệnh nằm trong tay gia gia, không vì gia gia bán mạng, lại vì ai bán mạng chứ?"

"Biện pháp tốt!" Dương Lăng tán dương một câu.

Khô Lâu Ma Thần mừng rỡ, lại nghe Dương Lăng thở dài một tiếng: "Đáng tiếc, ngươi là Ma Thần, chính là nhân vật Tiên Tôn cấp số, ta có thể nào khống chế được ngươi?"

Khô Lâu Ma Thần vội hỏi: "Gia gia có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể đưa ra, tiểu ma không thể không đáp ứng. Gia gia trí kế vô song, tất nhất định có thể nghĩ ra biện pháp." Tuy rằng nói như vậy, nhưng Khô Lâu Ma Thần cũng lo lắng không gì sánh được, hắn cũng không biết Dương Lăng có đúng hay không có thể nghĩ ra biện pháp khống chế mình.

Lúc này Khô Lâu Ma Thần tâm lý thập phần kỳ quái, ước gì Dương Lăng có thể hoàn toàn khống chế được mình. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể còn mạng sống, mà chỉ cần có thể sống sót, lúc này cái gì đều có thể từ bỏ.

Lúc này, trong góc phòng đang tu luyện nguyên thần La Thiết bỗng nhiên kêu lên: "Tiểu Gia, cổ quang tuy rằng cũng có thể khống chế ma đầu này, nhưng có chút phiêu lưu. Ma đầu có ma công đều rất tà môn, nói không chừng có cái ma công gì có thể luyện hóa cổ quang."

Dương Lăng nghe hắn mở miệng, liền hỏi: "Ngươi lúc này mở miệng, có đúng hay không có biện pháp tốt nói cho ta biết?"

"Hồi bẫm Tiểu Gia, từ khi tiểu nhân bị Tiểu Gia nhốt tại trong Kim Quang, tiểu nhân mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, là không ngừng suy nghĩ phương pháp luyện cổ. Tiểu nhân kinh qua mấy năm nay cân nhắc, hơn nữa trước đây kinh nghiệm, cũng hiểu thông phương pháp luyện chế Đế Cổ." La thiết nói.

Vừa nghe "Đế Cổ" hai chữ, Dương Lăng lấy làm kinh hãi.

Đế Cổ, có thể nói là cổ trung vương giả trung vương giả, cực hạn cổ thuật. Đế Cổ uy lực cường đại không gì sánh được, nhưng nó chỉ là một cái truyền thuyết, luyện chế vạn phần trắc trở, càng không có sẵn kinh nghiệm để học. Nhưng La Thiết cư nhiên nghĩ ra biện pháp, Dương Lăng nhất thời mừng rỡ.

"Nói tới nghe một chút." Dương Lăng vội vã giục.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận