Thôn Thiên

Đối mặt một gã chân cương Đạo Quân khiêu chiến, Dương Lăng không hề sợ hãi, tại chỗ đáp ứng liền. Kim Huyền Bạch trong lòng cười nhạt, thầm nghĩ: "Chưởng giáo đã nói qua, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải diệt trừ Dương Lăng người này. Hắn cư nhiên dám cùng ta đấu pháp, thực sự là tự tìm tử lộ! Trời ban thưởng cơ hội tốt, muốn cho ta lập được đại công!"

Nguyên lai Dương Lăng ngày ấy chiếm được Chúng Sinh Luân, trời giáng tiên phường, lệnh cưỡng chế bất luận kẻ nào không được can thiệp Chúng Sinh Luân chọn chủ. Tiên sử hạ đạt mệnh lệnh như vậy, khiến Thái Huyền Môn không thể ngoài sáng đối với Dương Lăng hạ thủ.

Tiên sử cảnh cáo, tuy rằng miễn đi Thái Dịch Môn cùng Thái Huyền Môn tranh đấu, nhưng đây tịnh không có nghĩa là Dương Lăng sẽ an toàn. Nếu như Thái Huyền Môn tìm được lý do thích hợp, đồng dạng có thể diệt trừ Dương Lăng. Chỉ cần giết chết Dương Lăng lý do không quan hệ với Chúng Sinh Luân, tiên giới tuyệt sẽ không nhúng tay.

Thiên Tiên có thần thông quảng đại, dù sao cũng ở tiên giới hư vô mờ ảo, không thể trực tiếp nhúng tay vào việc nhân gian. Vì vậy Thái Huyền Môn chưởng giáo bí lệnh môn hạ đệ tử đã ngoài Đạo Quân, một khi có cơ hội, phải diệt trừ Dương Lăng, để Chúng Sinh Luân trở thành vật vô chủ.

"Được! Dương Lăng, hôm nay ngươi nếu như có thể không chết, ngày sau Cửu Châu trên Nhân Tiên Bảng, ngươi có thể đi vào tiền thập danh!" Kim Huyền Bạch mục bắn tinh quang, nhìn chằm chằm Dương Lăng gằn từng chữ.

Đối với Nhân Tiên Bảng, Dương Lăng tự nhiên là biết đến.

Tu tiên giả có ba cảnh giới, phân biệt là Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên.

Nhân Tiên cảnh bao quát Trúc Kỳ, Chân Nhân, Pháp Sư ba tầng thứ. Địa Tiên có Đạo Quân, Đạo Tôn, Tiên Tôn ba tầng thứ.

Vì vậy có người nhiều chuyện sáng lập ra Nhân Tiên Bảng, Địa Tiên bảng.

Nhân Tiên Bảng lấy vào ba trăm tu tiên danh ngạch, người lấy vào đó, đều là Nhân Tiên Cảnh tu vi, dựa theo thực lực cao thấp mà bài bố. Trong Cửu Châu, kỳ nhân dị sĩ vô số. Giống như Dương Lăng vậy, chính là nhân vật có thể lấy Chân Nhân tu vi đối kháng chân cương Đạo Quân, tuyệt không chỉ một người.

Nhân Tiên Bảng bất luận cảnh giới, chỉ luận thực lực, thực lực càng mạnh, bài danh càng là phía trước. Người trên Tiên bảng, đều là hạng người thực lực mạnh mẽ, hoặc có Đạo Khí uy lực thật lớn, phải thông hiểu vô thượng thần thông uy lực rất mạnh.

"Ha hả" cười, Dương Lăng thản nhiên nói: "Lời vô ích không cần nhiều lời, ta hỏi ngươi, ngươi Kim Huyền Bạch cùng ta Dương Lăng đấu pháp, thua thì thế nào?"

Kim Huyền Bạch "Ha ha" cuồng tiếu: "Thua? Ta sẽ thua sao? Bản Đạo Quân biết ngươi kiếm thuật lợi hại, nhưng chống lại chân cương, ngươi còn kém xa lắm! Bản Đạo Quân trong lúc đó chỉ trở bàn tay, là có thể đem ngươi bắt!"


Dương Lăng nói: "Ngươi không muốn nói, vậy để ta nói. Ngươi nếu thua, từ nay về sau từ bỏ Thái Huyền Môn, bái bản Chân Nhân làm thầy, cả đời nghe lệnh! Ngươi dám không?"

Kim Huyền Bạch thần sắc kịch biến, nhịn không được Dương Lăng lại đưa ra yêu cầu như vậy, cả giận nói: "Ngươi thật lớn mật! Dám với ta đề ra điều kiện như vậy!"

Thương Công Nam đi lên trước, lạnh lùng nói: "Ngươi đường đường một gã Đạo Quân luyện ra chân cương, cùng một danh Chân Nhân đấu pháp, lẽ nào lại như vậy không lo lắng? Nếu là sợ, thôi sớm chịu thua, Dương Chân Nhân tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi."

Thương Công Nam thần sắc tràn ngập trào phúng, Kim Huyền Bạch quả thực khí tạc liễu phế, lạnh lùng nói: "Được! Dương Lăng, ta với ngươi đổ! Ngươi nếu bị thua, để ta một kiếm chém chết! Bản Đạo Quân nếu như thua, mặc cho ngươi cái yêu cầu gì đều đáp ứng!"

Dương Lăng hai mắt híp lại, không nghĩ tới Kim Huyền Bạch này cư nhiên cùng mình liều mạng, nghĩ thầm: "Nếu như toàn lực xuất thủ, muốn bại hắn không dễ. Bất quá, hắn cũng còn mơ tưởng hơn ta. Đợi ta đả thông đệ tứ trọng kinh lạc, cũng có vài phần cơ hội thắng hắn!"

Dương Lăng dự tính, kết quả hai người đấu pháp, lớn nhất có thể là bình thủ, nhưng mình cũng có một, hai phần cơ hội thắng lợi. Một gã chân cương Đạo Quân nếu muốn liều mạng, Đạo Tôn cũng không tất lưu được, cho nên Dương Lăng nắm chắt không lớn.

"Nếu đổ đấu, nhất định phải tìm được một vị nhân chứng." Dương Lăng tịnh không nóng nảy lập tức động thủ, bắt đầu cẩn thận cân nhắc đổ đấu.

Kim Huyền Bạch lạnh lùng nói: "Có lý! Miễn cho ngươi nói không giữ lời, lúc thua lại chạy rời đi."

Dương Lăng cười ha ha: "Cũng vậy! Ngươi ta phân biệt tìm kiếm một vị nhân chứng. Nhân chứng phải thỏa mãn hai cái điều kiện, một là phải có tu vi đã ngoài Đạo Tôn. Hai là, phải cùng Thái Dịch Môn, Thái Huyền Môn đều không cùng quan hệ như thế nào. Mặc kệ tìm được hay không tìm được nhân chứng, hai tháng sau, nơi đây gặp gỡ!"

"Một lời đã định, hai tháng sau gặp lại!" Kim Huyền Bạch lạnh lùng cười, bay vút lên đi, Trần Huyền Quang, Lỗ Huyền Phong theo đuôi sau đó.

"Ai, đáng tiếc, còn phải chờ hai tháng." Có tu sĩ tiếc nuối nói.

"Đúng vậy! Chân Nhân khiêu chiến Đạo Quân, hơn nữa là luyện thành chân cương Đạo Quân, ta còn là lần đầu tiên nghe nói! Mới vừa rồi người nọ nói cái gì Cửu Châu Nhân Tiên Bảng, lẽ nào bọn họ điều không phải người Trung Nguyên Châu chúng ta?"

Dương Lăng không rảnh để ý tới mọi người nghị luận, đối với Thương Công Nam, Yến Sở Anh truyền âm nói: "Nhị vị đạo hữu, nơi đây sẽ giao cho các ngươi trông ngó, ta phải ra ngoài một đoạn thời gian."


Thương Công Nam nói: "Ân công đi, là muốn tìm kiếm nhân chứng?"

Dương Lăng gật đầu: "Nhân chứng nhất định phải tìm, chỉ cần tặng xuất chỗ tốt, chắc là tìm một vị tu sĩ như thế không khó. Mặt khác, ta tu vi sắp tới đột phá, cũng phải tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian."

"Ân công yên tâm, chuyện tình nơi đây giao cho chúng ta. Đợi lúc ân công trở về, Động Huyền Phái nói không chừng đã có chân truyền đệ tử." Thương Công Nam cười nói.

Dương Lăng phân phó vài câu, lúc đó lại rời khỏi Động Huyền. Dương Lăng đi rồi, Thương Công Nam hỏi: "Yến huynh, ngươi xem ân công có thể hay không thành công?"

"Ân công trên người, hẳn là có rất nhiều bí mật. Hơn nữa ân công hành sự, luôn luôn mưu định sau đó mới hành động, nếu dám đáp ứng đấu pháp, thì tất nhiên có biện pháp toàn thắng. Ân công đi cũng phải một, hai tháng thời gian, ngươi ta hai người cùng thu đệ tử môn nhân, làm ra khí tượng môn phái, miễn cho ân công nghĩ chúng ta vô năng."

"Nói đúng." Thương Công Nam cũng chấp nhận.

Dương Lăng sau khi rời khỏi, bay ra hơn mười vạn dăm, tìm một chỗ bí ẩn tu luyện.

Dương Lăng đệ tứ trọng kinh lạc, đã đả thông đại bộ phận, tối đa là dùng một tháng thời gian, sẽ có thể đột phá tứ trọng kinh lạc.

Chỉ cần đả thông tứ trọng kinh lạc, trong cơ thể Dương Lăng Chân Lực sẽ đề thăng một cái cấp bậc, đồng thời Tử Điện Kiếm uy lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Cứ như vậy, Dương Lăng chiến thắng Kim Huyền Bạch nắm chắt lớn hơn nữa.

Dương Lăng ước hẹn cùng Kim Huyền Bạch đánh một trận, làm nhiễu loạn Huyết Tổ cùng kế hoạch Thái Huyền Môn. Dương Lăng ngày đó mượn một con dã phong nghe trộm Huyết Tổ nói chuyện, Huyết Tổ nhắc tới "Tru Thần Hoàn ", "Trấn Ma Thung" mấy chữ, cùng liên quan đến chưởng giáo Cổ Thương Hải nói lên "Huyết Thần Thai ", tất cả đều khiến Dương Lăng thập phần hiếu kỳ, liền muốn tra ra đến tột cùng.

Lúc tu luyện, chẳng biết quang âm (thời gian) biến hóa, đảo mắt là hơn hai mươi ngày.

Một ngày hôm nay, Dương Lăng thuận lợi đả thông đệ tứ trọng kinh lạc, quanh thân Chân Lực hơi bị biến đổi, chuyển hóa thành ngũ trọng Chân Lực càng cường đại, đồng thời đệ ngũ trọng kinh lạc cũng hiển hiện ra. Ngũ trọng Chân Lực nhất thành, Dương Lăng lập tức xuất ra Tử Điện Kiếm, dùng Chân Lực trợ giúp nó thức tỉnh.


Bị Chân Lực nhất kích, Tử Điện Kiếm vui vẻ nói: "Dương Lăng, ngươi Chân Lực tiến cảnh phi thường nhanh!"

Đả thông đệ tứ trọng kinh lạc, Dương Lăng dùng không được nửa năm thời gian là đả thông, điều này làm cho Tử Điện Kiếm cũng phi thường ngoài ý muốn.

Dương Lăng cười nói: "Ta từng có kỳ ngộ, được Kim Cương Kết Giới cùng Thai Tàng Kết Giới. Thai Tàng Kết Giới này thập phần huyền diệu, có thể bang trợ ta hiểu ra tự thân."

"Hôm nay có thể phát huy ra sáu, bảy phần trăm lực lượng, ngày sau chỉ cần không gặp phải cường đại địch nhân, đều không phải là địch thủ của ta!" Tử Điện Kiếm ngạo nghễ nói.

"Tốt! Tiếp qua một đoạn thời gian, ngươi ta sóng vai đấu một trận với Đạo Quân!" Dương Lăng trong lòng cũng sinh ra một cổ hào hùng, cười to xuất động, hướng phía Vạn Kiếm Sơn Trang phương hướng chạy tới.

Đã một lần, Dương Lăng kinh qua Vạn Kiếm Sơn Trang tầng ngầm, không cẩn thận tiến nhập trong kết giới, tao ngộ Kiếm Thể Nguyên Thai. Sau đó Dương Lăng thoát đi, Kim Tàm lại cướp đi Kiếm Thể Nguyên Thai, chọc giận một vị đại năng. Dương Lăng rất muốn biết, vị này người tài ba rốt cuộc có lai lịch gì.

Khi Dương Lăng tiến nhập Vạn Kiếm Sơn Trang phạm vi chung quanh vạn dặm, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Nguyên bản núi xanh nước biếc, lúc này đã biến thành một mảnh hoang mạc, mênh mông vô bờ hoang mạc.

Dưới cơn giận dữ của vị kia đại năng, sử dụng kiếm khí quét sạch sẽ phương viên vạn dặm, tạo thành tất cả trước mắt đây.

"Người này, thực sự là một vị sát thần!" Dương Lăng hớp một ngụm lãnh khí, không cần nghĩ, trong vòng phương viên vạn dặm sinh linh, đều bị vị kia đại năng một kiếm chém giết!

Dương Lăng tiếp tục hướng phía trước phi hành, rốt cục đến Vạn Kiếm Sơn Trang.

Vạn Kiếm Sơn Trang vẫn đang là núi xanh nước biếc, cung điện nhân vì "Địa long xoay người" mà sập cũng đã được chữa trị. Hiển nhiên vị đại năng kia thủ hạ lưu tình, không có đem Vạn Kiếm Sơn Trang cùng nhau dẹp sạch.

Dương Lăng mới tiếp cận, phía trước bay tới một đạo kiếm quang, hiện ra một gã thanh niên nam tu, lớn tiếng quát hỏi: "Người nào!"

Dương Lăng vội vã chắp tay thi lễ: "Tại hạ Trung Châu tán tu Dương Lăng, nghe Vạn Kiếm Sơn Trang đại danh, bởi vậy đến đây bái kiến cao nhân trong trang, thỉnh cầu chỉ điểm." Nói xong, Dương Lăng vung tay áo, một trăm mai Cửu Chuyển Huyết Quang Đan bay qua.

Nam tu này vốn mặt lạnh tựa băng, mũi như không phải mũi, mắt như không phải mắt. Nhưng lúc này vừa thấy Dương Lăng xuất ra nhiều đan dược như vậy, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười: "Đâu có! Ngươi chờ chút, ta đi thông báo." Thu đan dược, phản hồi sơn trang.


Dương Lăng chờ đủ một canh giờ, người nọ không vội từ từ bay tới, chậm rãi nói: "Thiếu trang chủ chúng ta cho mời!"

Mặc dù đợi hồi lâu, Dương Lăng lại không tức giận, cười nói: "Làm phiền."

Nam tu này phía trước dẫn đường, Dương Lăng theo ở phía sau, hỏi: "Đạo hữu, tại hạ vừa đến, thì thấy phương viên vạn dặm, đều thành một mảnh hoang mạc, không biết sao vậy?"

Nam tu này lấy làm kinh hãi, xoay người quát khẽ nói: "Đừng nên nhắc lại việc này!"

Dương Lăng kinh ngạc nói: "Vì sao không thể nói?"

Người nọ tả hữu nhìn thoáng qua, dùng truyền âm nói: "Ngươi không biết, tổ sư tiêu hao vô cùng tâm huyết, tìm trên vạn năm thời gian mới đào tạo được bảo bối không gặp, ngay cả trang chủ cũng không dám nói."

"Ah? Cái gì bảo bối, cần trên vạn năm thời gian đào tạo?" Dương Lăng vẻ mặt giật mình hỏi.

Người nọ thu của Dương Lăng chỗ tốt, không thể không nói rõ ràng, truyền âm nói: "Ngươi có điều chẳng biết! Vạn kiếm Tổ Sư đạo thống, nguyên tự Vạn Kiếm Đạo Nhân. Vạn Kiếm Đạo Nhân này, từ lúc mười vạn năm trước đã tung hoành Trung Nguyên Châu đại năng, thậm chí đã từng quét ngang Cửu Châu Tu Chân Giới, là một đại nhân vật rất giỏi!"

Nghe được "Quét ngang Cửu Châu ", Dương Lăng nheo mắt: "Ah? Vạn Kiếm Đạo Nhân cư nhiên lợi hại như vậy!"

"Đó là! Tổ Sư chúng ta được Vạn Kiếm Đạo Nhân truyền thừa, sáng lập Vạn Kiếm Sơn Trang, hôm nay đã là một trong Trung Nguyên Châu tứ đại sơn trang. Vạn Kiếm Tổ Sư tại vị là Tiên Tôn, trong lúc vô ý được một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, tên là ‘ Vô Hình Kiếm Thai ’."

"Vô Hình Kiếm Thai chưa thành thục, nhưng vừa lúc có thể sử dụng bí pháp Vạn Kiếm Đạo Nhân lưu lại, đào tạo thành uy lực cường đại không gì sánh được ‘ Vô Hình Kiếm Thể ’." Nói đến chỗ này, hắn thở dài một tiếng, "Đáng tiếc a, Kiếm Thể Nguyên Thai kia, chẳng biết bị người nào đoạt đi, khiến cho Tổ Sư giận dữ, thôn trang bị giết mất non nửa, ngay cả mấy trang chủ đều đã bị nghiêm khắc chịu nghiêm phạt."

Dương Lăng hình dạng vẻ mặt cũng tiếc hận: "Vạn Kiếm Tổ Sư tiên đạo lực vô cùng, vì sao bảo bối lại bị người đánh cắp chứ?"

"Nói đến cũng khéo, Tổ Sư ngày ấy đi tới chỗ lão hữu làm khách. Đợi khi lão tổ cảm ứng được Nguyên Thai gặp chuyện không may, cấp cấp chạy về, Nguyên Thai bỗng nhiên bắt đầu phát cuồng, chạy đi. Chắc là có người thi triển cái gì thủ đoạn ác độc đánh cắp bảo bối."

Nghe đến đó, Dương Lăng nghĩ thầm: "Nếu không có Kim Tàm, ta sớm bị Nguyên Thai thôn phệ! Điểm đông tây này coi như là bồi thường đi."

Nói đến đây, đã đến một tòa đại điện, tu sĩ dẫn đường nói: "Thiếu trang chủ nhà ta ở trong điện, mời vào."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận