Thôn Thiên

Trong Thái Dịch Đỉnh, Ngọc Cốt đang ngồi kiệt già, trong lòng một mảnh không minh, tiến nhập trạng thái tu luyện. Trợ giúp Thi Nô luyện hóa thi khí xong, Dương Lăng lại đem Kim Quang nhất xuyến, lập tức đem cái tiểu đỉnh trùng phá cấm chế.

Trong Đỉnh có không ít đông tây, có một số đan dược, một số pháp khí, bất quá Dương Lăng chỉ để ý Cự Bôi mà Huyết Tổ dùng để "Gia trì pháp lực".

Thần thức đảo qua, cái chén thật lớn này liền từ trong đỉnh nhảy ra. Cự Bôi chung quanh điêu khắc ba cái quỷ đầu, trong Bôi đựng bạch ngọc sắc quang khí.

Cự Bôi vừa xuất hiện, Kim Quang lập tức bắt đầu kịch liệt chấn động, có loại xu thế muốn thôn phệ ngọc quang. Dương Lăng vội vàng khống chế Kim Quang, tỉ mỉ quan sát cái chén. Cái chén vẻ tối tăm, cao ước ba thước, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, chung quanh ba phương hướng phân biệt điêu khắc một cái quỷ đầu. Quỷ đầu này dữ tợn đáng sợ, để lộ ra một cổ uy sát kinh người.

"Bôi này cư nhiên có thể ngăn cách ta cùng với Đại La Huyền Khí trong đó cảm ứng, tất nhiên cái gì cổ quái." Dương Lăng nghiên cứu chốc lát, khiến Kim Quang bắt đầu luyện hóa cự Bôi. Dương Lăng thập phần bức thiết muốn có được Đại La Huyền Khí, bởi vì nó đối với Dương Lăng mà nói quá mức trọng yếu.

Vậy mà Kim Quang mới tiếp cận Cự Bôi, Bôi ngoại ba khỏa quỷ đầu bỗng nhiên như sống lại, chỉ nghe "Bồng" một tiếng nổ, đều trướng đại hóa thành ba cái quỷ đầu thật lớn như phòng ốc, quỷ đầu chung quanh quỷ khí um tùm, cư nhiên thoáng cái đem Kim Quang bức khai.

"Lá gan thật lớn! Cư nhiên dám động bảo bối của bản tọa!" Ba quỷ đầu song song mở miệng nói, "Nhanh mau dừng tay! Bằng không hối hận thì đã muộn!"

Dương Lăng lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm: "Ba quỷ đầu này lai lịch ra sao?" Nhưng tập trung nhìn vào, mới nhìn ra thần thức ba cái quỷ đầu gần như là bám vào trên Bôi mà thôi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý quỷ đầu này kêu la, thôi động Kim Quang, bắt đầu toàn lực luyện hóa.

Ba cái quỷ đầu "Ô ô" quái khiếu, không ngừng phun ra hắc khí chống lại. Nhưng Kim Quang này so với cái gì đều hung ác, thi triển ra thủy ma công phu, mặc cho quỷ đầu hung dữ, cũng dần dần tiêu tán, bị luyện thành ba mai hạt châu như nắm tay, linh khí bức người, bảo quang dày đặc, Dương Lăng nhìn không ra lộ số gì, tạm thời không để ý tới.

Luyện rớt quỷ đầu, cái chén luyện hóa cũng dễ dàng nhiều lắm, thuần thục, liền phá tan cấm chế.

Trong Bôi không gian thập phần cự đại, cấm chế vừa đi, nhất thời có đại lượng Đại La Huyền Khí lao tới, thoáng cái đều bị Kim Quang bao vây lại, bị ép ngưng tụ thành một cái hình cầu bạch ngọc thật lớn.

Dương Lăng từ trong Kim Quang nhiếp ra một tia Đại La Huyền Khí, nhỏ như sợi tóc, dài chừng ba tấc. Chỉ nhất đinh điểm Đại La Huyền Khí như thế, khi ly khai Kim Quang, nhất thời "Oanh" một tiếng bạo tạc ra, hóa thành một đại đoàn ngọc sắc quang hoa, xán lạn chói mắt.

Dương Lăng lại càng hoảng sợ, vội vã dùng "Tỏa Hình" công phu nhiếp trụ quang hoa, đòng thời vận chuyển Đại La Chân Thân Bí Quyết.


Nhất thời, một cổ thanh lương khí lưu rót vào trong cơ thể Dương Lăng từ trên người bốn vạn tám nghìn lỗ chân lông. Lực lượng nhỏ như tơ tằm này tiến nhập vào da, cơ thể, gân mạch, cốt cách, tư nhuận toàn thân Dương Lăng mỗi một một bộ phận.

Lực lượng lưu chuyển một vòng, cuối cùng được toàn thân Dương Lăng hấp thu, không có lãng phí mảy may.

Đại La Chân Thân Bí Quyết, là mượn Đại La Huyền Khí không ngừng rèn luyện thân thể. Tu luyện pháp quyết này có thể luyện thành Đại La Chân Thân, hơn nữa có thể bang trợ Dương Lăng cảm ứng thần hóa huyền khiếu.

Nhân bẩm thiên địa chi linh tính mà sinh, mỗi người trong cơ thể đều có tứ trọng huyền khiếu.

Đệ nhất trọng huyền khiếu là chủ huyền khiếu, có ba trăm sáu mươi lăm chỗ, người tu chân, phải ở Luyện Khí Kỳ đem nó đả thông, là vừa kết thành Nguyên Đan.

Đệ nhị trọng huyền khiếu là phụ huyền khiếu, có năm nghìn bốn trăm chỗ, nếu có thể đả thông phụ huyền khiếu này, liền có thể giống như Dương Lăng thành tựu Thái Cổ Chân Nhân thân thể.

Đệ tam trọng, đệ tứ trọng, phân biệt là thần hóa huyền khiếu, thiên địa huyền khiếu, hai trọng huyền khiếu này dường như thiên đạo giống nhau ảo diệu khó dò. Chỉ khi nào đả thông hai trọng huyền khiếu này, là có thể được bất khả tư nghị thật là chỗ tốt, thu được đại uy năng.

Dương Lăng vẫn cho rằng, Hình Thiên Đại Đế, Chân Vỏ Đại Đế, những ... thái cổ tiên hiền này, tất nhiên đã đả thông thần hóa huyền khiếu thậm chí thiên địa huyền khiếu.

Dương Lăng đã đả thông phụ huyền khiếu, nếu muốn tiếp tục đả thông thần hóa huyền khiếu, nhất định phải thỏa mãn hai đại điều kiện. Đệ nhất là đem Chân Lực luyện tới ba mươi sáu trọng, đệ nhị đó là tu thành Đại La Chân Thân.

Mà đã làm được hai điểm này, Dương Lăng mới có thể có cơ hội thu được cảm ứng thần hóa huyền khiếu. Về phần cuối có hay không có thể thành công, còn không biết, phải xem cơ duyên của Dương Lăng.

Dương Lăng không ngừng vận chuyển Đại La Chân Thân Bí Quyết, không có ngừng lại dù chốc lát. Một ngày, hai ngày, không có cảm giác thời gian trôi qua. Khi dùng hết một đoàn Đại La Huyền Khí, Dương Lăng lại tiếp tục từ trong Kim Quang nhiếp ra đoàn Huyền Khí thứ hai tiếp tục tu luyện.

Một tháng sau, Dương Lăng đã hấp thu được mười đoàn Đại La Huyền Khí.


Ngày hôm đó, Dương Lăng đang ở trong tu luyện Đại La Chân Thân Bí Quyết, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cảm giác được Kim Tàm ở ngay vùng phụ cận. Mới vừa mở mắt, chợt nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rít chói tai.

Dương Lăng lấy làm kinh hãi, vội vã chạy ra sơn động. Tai nghe phía sau truyền đến tiếng nổ ầm ầm, một quả đại đản quang hoa lòe lòe từ trên trời giáng xuống, đập vào vị trí Dương Lăng mới vừa rồi ngồi tu luyện. Đỉnh núi thoáng cái bị oanh thành bình địa, động phủ cũng sụp xuống xuống phía dưới.

Dương Lăng mở to hai mắt nhìn, đến gần quan sát, nghe trong đại đản truyền đến thanh âm Kim Tàm: "Chủ nhân, Tiểu Tàm còn chưa đánh bại hàng phục được chủ nhân nơi đây, nên không thể ra được."

Dương Lăng thấy Kim Tàm bình an vô sự, trong lòng vui mừng, trước tiên đem đại đản này thu hút vào trong Kim Quang trong Ma Vực, mới hỏi: "Tàm nhi, trước là chuyện gì xảy ra?"

"Chủ nhân, vật ấy tên là Kiếm Thể Nguyên Thai, Tiểu Tàm khi tuổi nhỏ thì đã từng gặp qua. Tiểu Tàm chẳng biết công dụng của nó, bất quá trong Nguyên Thai này ẩn chứa đại lượng kim khí, Tiểu Tàm lại là thiên địch của kim khí, cho nên trong đại đản bốn người này đều không phải là đối thủ của Tiểu Tàm."

Dương Lăng tuy rằng còn không có thật minh bạch Nguyên Thai này là vật gì, cũng may đã xác định Kim Tàm không có việc gì, ngược lại cũng không nóng nảy, mặc cho Kim Tàm đi khống chế Nguyên Thai, không hề hỏi đến. Kim Tàm lại nói cho Dương Lăng biết, muốn chế phục bốn người trong đại đản, thời gian ngắn không có thể làm được.

Tìm được Kim Tàm, Dương Lăng lập tức đứng dậy, trở về nơi đặt truyện tống trận, cùng Bạch Liên mấy người gặp mặt.

Dương Lăng thời gian tìm được Kim Tàm, Trung Nguyên Châu trong Vạn Sơn Tùng một tòa động phủ, Huyết Tổ cũng vừa xuất quan. Trần Huyền Quang, Lỗ Huyền Phong, Kim Huyền Bạch ba người đã đợi hơn tháng, lúc này thấy Huyết Tổ xuất quan, Kim Huyền Bạch nghênh tiếp tiến lên hỏi: "Huyết Tổ, ngày đó rốt cuộc xảy ra cái gì? Người kia là ai, thực lực sợ rằng có thể cùng chưởng giáo chí tôn liều mạng."

Huyết Tổ thần tình thập phần tức giận: "Xui xẻo! Bản tổ sư đang đuổi bắt Diễm Thi, không ngờ gặp phải một người ngoan nhân điên rồ, đã bị hắn phát ra kiếm khí dính một chút, cư nhiên bị thương Thần Anh!"

Ba Đạo Quân trong lòng khiếp sợ, lại thấy Huyết Tổ giọng căm hận nói: "Đợi khôi phục thực lực, nhất định tìm người nọ tính sổ!"

Trần Huyền Quang khái một tiếng: "Huyết Tổ, việc này không cần nhắc lại, kế hoạch chúng ta quan trọng hơn."


Huyết Tổ vẻ mặt đau lòng nói: "Thất Tinh Đỉnh của ta bị Diễm Thi sử gian kế đoạt mất rồi. Thất Tinh Đỉnh cũng không có gì, nhưng trong Thất Tinh Đỉnh có Quỷ Vương Bôi, là bản tổ sư tìm mười năm thời gian bảo bối mới tới tay."

Trần Huyền Quang cười nói: "Huyết Tổ tiền bối còn thiếu khuyết một kiện chính là pháp khí sao?"

Huyết Tổ: "Vật trong Bôi thập phần quý giá, hơn nữa Quỷ Vương Bôi không phải vật của nhân gian, chắc hẳn Diễm Thi cũng mở không ra, bản tổ sư sớm muộn gì phải tìm Quỷ Vương Bôi đoạt lại." Dừng một chút, Huyết Tổ dời đi trọng tâm câu chuyện, nói rằng: "Huyết Ảnh Chú Linh đã truyền bá, việc này không cần cấp, chúng ta trước tiên phải tìm được Thần Hoàn, Trấn Ma Thung quan trọng hơn."

Lỗ Huyền Phong cười khổ nói: "Chưởng giáo cũng chỉ toán ra, có mấy vật trọng yếu ở Trung Nguyên Châu, nhưng chẳng biết cụ thể vị trí. Chỉ mấy người chúng ta, tuyệt không có biện pháp hoàn thành."

"Ngày sau, Huyết Tổ sẽ khống chế càng ngày càng nhiều Trung Châu tu sĩ. Cho đến lúc này, toàn bộ Trung Châu đều có cơ sở ngầm của Huyết Tổ. Không chỉ có tìm được Thần Hoàn, Trấn Ma Thung, nói không chừng còn có thể tìm được bộ phận còn lại, vì Thái Huyền Môn lập hạ đại công."

"Lần này Trung Nguyên Châu hành trình, lề mề, ngày sau hành sự cần phải cẩn thận. Có thể Diễm Thi còn muốn đến đây, bất quá chỉ cần nàng còn dám đến nữa, bản tổ sư phải sử đẹp hắn!" Huyết Tổ tàn bạo mà nói.

Vừa nói tới Diễm Thi, Trần Huyền Quang ba vị Đạo Quân đều là trong lòng trầm xuống, đồng thời nhớ tới Dương Lăng, cái Kim Đan Kỳ kia là quái vật có thể đối kháng Chân Cương.

"Người nọ rốt cuộc lai lịch ra sao?" Ba người đều nghĩ.

Dương Lăng đã trở lại địa phương thiết trí truyền tống pháp trận, hắn đi mấy tháng nay, mọi người sớm chờ đến nóng ruột.

Dương Lăng vừa về, không ít người đều đến bái kiến. Dương Lăng vì vậy đem tất cả mọi người triệu tập đến động phủ, tuyên bố nói: "Chư vị, chuyến này đi mấy trăm vạn dặm, ta đã tìm được một chỗ linh mạch."

Bách Chiến Đạo Quân cười nói: "Chủ trì, nếu đã tìm được linh mạch, nên xuất phát sớm một chút."

Dương Lăng nói: "Bách Chiến sư huynh có điều chẳng biết, phụ cận linh mạch này, có người Thái Huyền Môn thường lui tới. Chưa thăm dò rõ mục đích Thái Huyền Môn trước, chúng ta không thích hợp có động tác."

Mọi người nghe nói người của Thái Huyền Môn cư nhiên đã ở đây, lòng đều là căng thẳng. Thái Huyền Môn luôn luôn mạnh mẽ bá đạo lẽ nào muốn cùng Thái Dịch Môn cướp giật linh mạch sao?

Bạch Liên trầm tư một lúc lâu, nói: "Dương đại ca nói rất đúng, Thái Huyền Môn ở phía sau đến Trung Nguyên Châu đây, tất có mưu đồ, chúng ta nhất định phải cẩn thận."


Bách Chiến Đạo Quân lông mi giương lên: "Tại sao phải sợ bọn họ chứ?"

Trong đám người đi ra hai người, là hai gã từ Huyết Hải đi ra, luyện thành chân cương Đạo Quân, một gã tên Thương Công Nam, một gã tên Yến Sở Anh. Hai người từng là Cửu Châu tán tu, hành sự khéo đưa đẩy lão luyện.

Thương Công Nam cười nói: "Ân công, việc này không khó phán đoán, chỉ cần phái mấy người đi tới phụ cận linh mạch này khai sơn thu đồ đệ, nhìn xem thử Thái Huyền Môn phản ứng."

Yến Anh cũng nói: "Ngoài ra, cũng có thể phái người dò xét vùng phụ cận linh mạch. Thái Huyền Môn nếu có mưu đồ, tất có động tác khác lạ."

Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói: "Nếu như thế, làm phiền nhị vị cùng đi với ta, chúng ta sẽ thăm dò tìm tòi Thái Huyền Môn mưu đồ."

Hai người nhìn nhau cười, cùng nói: "Ân công không cần cùng chúng ta khách khí, có việc chỉ cần phân phó."

"Nơi đây giao cho Bách Chiến sư huynh phụ trách, ta cùng với Thương, Yến nhị vị đạo hữu đi trước thám thính tin tức, lâu thì ba tháng, chậm thì một tháng sẽ trở về." Dương Lăng tỉ mỉ phân phó, lại phân phát đan dược, liền cùng Thương, Yến hai người lên đường.

Trên đường hành trình, ba người thuận tiện điều tra nghe ngóng Trung Nguyên Châu. Trung Nguyên Châu tu sĩ cùng Cửu Châu bất đồng, trong Cửu Châu có cửu môn ngũ tông, cùng với vô số môn phái to nhỏ. Mà Trung Nguyên Châu cũng không có một môn một phái nào, hệ thống tu chân đều là lấy đơn vị gia tộc.

Như vậy, cũng dẫn đến trong Trung Nguyên Châu không có siêu cấp cường đại môn phái, tu chân thế gia này, tối đa cũng chỉ có thể xưng bá nhất phương. Hơn nữa những ... tu chân thế gia này, đối với tu hành pháp môn thập phần quý trọng, đơn giản sẽ không ngoại truyện. Không giống Cửu Châu tu sĩ, tu chân giao lưu rộng khắp, không ít người đều có thể thông hiểu nhiều loại pháp môn.

Trong Trung Nguyên Châu, mỗi một tu chân thế gia, đều có một chút thủ đoạn đặc biệt. Tỷ như chế phù, luyện khí, luyện đan, hoặc kiếm thuật cao minh, trận pháp xuất sắc v…v... Tổng thể mà nói, Trung Nguyên Châu tu sĩ nhãn giới rộng không bằng Cửu Châu tu sĩ, nhưng cũng có chút đặc sắc.

Trung Nguyên Châu cũng không phải là không có người tài ba. Ngày ấy Dương Lăng thấy Kinh Thiên kiếm quang là đũ chứng minh, bất luận cái gì địa phương đều có đại năng tồn tại, Trung Nguyên Châu cũng không ngoại lệ. Cho nên muốn ở đây mà khai đạo tràng, cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Dương Lăng ba người phi hành một ngày, hốt nhiên gặp phải một đám tu sĩ. Ba người mới vừa tới gần, một đám tu sĩ đối phương lập tức cao độ cảnh giác, kết thành kiếm trận.

Dương Lăng mắt sắc, nhìn thấy một người trong tay cầm một cái Ngọc Điệp.

Thấy cái Ngọc Điệp này, Dương Lăng trong lòng khẽ động, nghĩ thầm: " Ngọc Điệp này, thế nào cùng Tham Vương lưu lại cái kia giống nhau như vậy?" Vì vậy xa xa dừng lại, chắp tay hỏi: "Xin hỏi mấy vị đạo hữu, tham gia Diệu Ngộ Pháp Hội phải đi hướng nào?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận