Thôn Thiên

Dương Lăng trong ngực rất rõ ràng, hôm nay bị một gã Đạo Tôn phát hiện, nghĩ ít khả năng dễ dàng đào tẩu. Cùng với đào tẩu, còn không bằng đường đường chính chính, buông tay cùng đối phương đấu một hồi. Thi Nô tế luyện Cửu Dương Luyện Thần Phiên, hoàn toàn có thực lực cùng Huyết Tổ đánh một trận.

Phải biết Cửu Dương Luyện Thần Phiên này, tuy là thượng phẩm Đạo Khí, nhưng Dương Lăng không tiếc tiền vốn, đem hai bộ kiếm trận uy lực thật lớn, Địa Sát Kiếm Trận, Bát Môn Kim Tỏa Sát Trận gia trì trên đó. Hơn nữa Cửu Dương Luyện Thần Phiên bản thân uy lực, mượn lực chín tên Đạo Quân, bảy mươi hai danh Pháp Sư lực lượng toàn lực thôi động, uy lực tuyệt luân.

Thi Nô vừa được mệnh lệnh, Huyết Tổ đã hóa thành một đạo huyết quang, xông đến trên cao. Huyết quang này một trận cuồn cuộn, biến ảo làm một tôn Xích Thần Anh, nhan sắc tiên diễm như máu, tản mát ra uy thế kinh thiên động địa. Thần Anh cao trăm trượng, đầu to tổ bố, miệng đầy lợi nha, tay trái cầm một cây Huyết Thứ cao lớn trăm trượng, đầy người tà khí.

Thi Nô không chút nào khiếp sợ, biến thành khói đen cuồn cuộn, thoáng cái lao ra sơn động, thẳng tới giữa không trung, cũng biến hóa ra một pho tượng Thiên Thi Tà Anh. Tà Anh có một viên não đầu thật lớn, cự nhãn xanh rờn, lông xanh đầy mặt, dữ tợn đáng sợ. Nhưng số người phía dưới, cũng nhất si bất quải, trong tay cầm một cây bạch phiên.

"Y! Cư nhiên là Diễm Thi! Hơn nữa tu tới Thiên Thi cảnh giới rồi!" Huyết Tổ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diễm Thi số lượng cực nhỏ, tu đến Thiên Thi cảnh giới, đã ít lại càng ít.

Thiên Thi Tà Anh một tiếng cười quái dị: "Lão già kia, ngươi xem ta vóc người thế nào? Có thể nghĩ cùng ta thân thiết không?"

Huyết Tổ cười nói: "Diễm Thi, ngươi không nên kiêu ngạo, hôm nay rơi vào trong tay lão tổ, vừa lúc để nuôi nấng Huyết Thần thai." Trong tay Huyết Thứ run lên, nhất thời hóa thành một đạo huyết quang tinh tế, hướng Thi Nô đâm tới.

Thi Nô nhìn ra Huyết Thứ này lợi hại, vội vã đem Luyện Thần Phiên nhoáng lên, nhất thời, một mảnh kiếm quang sắc bén bay ra, um tùm đột nhiên tràn ngập nửa bầu trời, hình thành một tòa kiếm trận uy lực thật lớn, chính là Địa Sát Kiếm Trận.

Kiếm trận này vừa ra, thoáng cái đã chặn đứng đạo huyết quang, song phương tranh đấu đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cương phong nổi lên bốn phía, kiếm khí phấp phới, kiếm quang lồng lộng, ngay cả đỉnh núi cũng có thể không chút yên ổn.

Thi Nô cùng Huyết Tổ, hai người cũng không là hảo nhân, nên dùng tất cả đều là thủ đoạn thâm độc, hạng người tâm cơ giảo quyệt, nhất thời đấu đá lực lượng ngang nhau. Mà Trần Huyền Quang, Lỗ Huyền Phong, Kim Huyền Bạch thì đem Dương Lăng chỗ sơn động vây quanh.

Kim Huyền Bạch cười nói: "Thế nào, lúc này còn không ra?"


Dương Lăng từ bên trong động đi nhanh ra, dáng dấp hắn lúc này, là một gã mi thanh mục tú niên thiếu tu sĩ, nhìn qua chỉ là Kim Đan Sơ Kỳ tu vi.

Vừa thấy Dương Lăng tu vi thấp như vậy, ba người đều lộ ra vẻ khinh thị, Trần Huyền Quang hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại cùng Thiên Thi cùng một chỗ? Từ từ thật lai, nếu có nửa câu nói dối, bản Đạo Quân lập tức đem ngươi giết chết!"

Nếu là phổ thông Kim Đan tu sĩ, nghe thế dạng nói ngoan, phải lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Dương Lăng thần sắc lạnh lùng, hỏi lại: "Các ngươi lại là ai?"

Lỗ Huyền Phong cả giận nói: "Ngươi không tìm đường chết đó chứ! Còn dám hỏi lai lịch chúng ta?" Bấm tay bắn ra, đem một điểm Hỏa Tinh bắn nhanh ra, đánh tới hướng Dương Lăng.

Một điểm Hỏa Tinh này chỉ bằng hạt đậu xanh, lúc bắn ra, lại hóa thành một mảnh hỏa hải, thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa này từ trong chí âm sinh ra, âm cực sinh dương, hóa thành hỏa diễm, tên là thanh viêm, ngay cả phi kiếm cũng có thể hòa tan.

Lỗ Huyền Phong thi triển đạo thuật, vốn tưởng rằng thoáng cái là có thể đem Dương Lăng cho chết cháy. Dù là thiêu không chết, cũng đốt cho chết khiếp, hung hăng giáo huấn đối phương một chút.

Vậy mà Dương Lăng mắt thấy khắp bầu trời hỏa quang bao phủ xuống tới, huy cánh tay phất một cái, ý thái nhàn nhã. Nhất thời, hỏa quang đầy trời lui thành một đoàn, trọng biến thành cở hạt đậu xanh, bị Dương Lăng thoáng cái thu nhập trong tay áo. Hỏa Tinh này bị Chân Lực bao vây, hư huyền, không thể tái phát huy uy lực.

Dương Lăng phất tay này, có một cái tên, gọi là "Vạn Lưu Quy Tông ", thủ đoạn xảo diệu mượn Chân Lực vận chuyển. Nếu như luyện đến chí cao cảnh giới, dưới cái phất tay này, có thể thu nhiếp vạn vật, uy lực bất khả tư nghị.

Lỗ Huyền Phong cảm giác cùng thanh viêm mất đi cảm ứng, trong lòng vừa giật mình vừa tức giận. Hắn là Đạo Quân luyện ra Chân Cương, cư nhiên ngay cả một gã Kim Đan tu sĩ cũng chế ngự không được, không thể nghi ngờ tại trước mặt đồng môn đã đánh mất sĩ diện.

Trần Huyền Quang, Kim Huyền Bạch cũng thập phần ngoài ý muốn, trong lòng đều nghĩ: "Hắn là làm sao làm được?"

"Hảo tiểu tử! Ngươi thực sự là lớn mật!" Lỗ Huyền Phong mặc dù đang cười, nhưng nhãn thần đã băng lãnh. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn lao ra một đạo cương khí, hóa thành một cái đại thủ chưởng, đại thủ lớn như núi nhạc, trên đó lóe ra chí ít quang mang mười loại đạo thuật, mỗi một loại đạo thuật đều uy lực thật lớn. Đại thủ vừa ra, đem trời che lại một bên, hung ác độc địa hướng Dương Lăng nện xuống.


"Ầm ầm long!"

Dương Lăng phía sau là đỉnh núi, thoáng cái bị phách nát bấy, trên bàn tay khổng lồ có vô thượng đại uy lực, chụp vào đầu hắn.

Dương Lăng không sợ chút nào, trong ánh mắt trái lại tràn ngập chiến ý, Kim Đan chấn động, chân khí cuồng chuyển, không sợ mà huy quyền đón đánh. Dương Lăng một quyền này, bề ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì, cũng từ trong Chân Võ Tâm Ấn tìm hiểu ra "Phá Diệt Đại Thập Thức" .

Phá Diệt Đại Thập Thức, chỉ có mười thức, nhưng uy lực tuyệt luân. Lấy tu vi Dương Lăng hiện nay, cũng chỉ có thể thi triển thức thứ nhất mà thôi.

Một đạo ngũ sắc chân khí cuồng quyển ra, hóa thành một cái cự đại quyền đầu. Quyền đầu này mỗi thời mỗi khắc đều liên tục chấn động, vừa xuất hiện, đã đem khí lưu chung quanh mười dặm, đều chấn động đến cuồng loạn không ngớt, đất bằng khởi lên mấy trăm đạo cương phong, hoành cát loạn tước, thoáng cái là có thể đem tảng đá cứng rắn cắt thành bột phấn.

Cự quyền vừa ra, trong vòng mười dặm, bụi mù tràn ngập, uy thế to lớn, nghênh đón Chân Cương đại thủ.

"Phá!"

Dương Lăng chợt quát một tiếng, cự quyền cuồng kích, lúc quyền, chưởng tiếp xúc, sấm sét nổ vang, vô cùng điện quang thiểm diệt, đất rung núi chuyển, tinh nguyệt ảm đạm. Dương Lăng đại địa dưới chân, trong vòng phương viên mười dặm, trong nháy mắt sụp đổ xuống phía dưới ba thước. Mà cái bàn tay khổng lồ, thì bị Dương Lăng thoáng cái đánh bay, vô pháp bảo trì hình dạng bàn tay khổng lồ, tán loạn thành cương khí cuồn cuộn, trở về trong cơ thể Lỗ Huyền Phong.

Một quyền đánh ra, Dương Lăng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng phản kích qua, chấn đến đầu khớp xương phải đau đớn, Kim Đan cũng "Ong ong" vang lên. Nhưng lúc này Dương Lăng trong lòng lại thập phần vui mừng, so sánh với một lần ở Thái Hoa tiên đảo, Dương Lăng tự biết đã tiến bộ rất nhiều.

Thái Hoa tiên đảo đánh một trận, Dương Lăng lấy tiên thiên nguyên khí đối Chân Cương, bị tên Đạo Quân kia phách đến chật vật bất kham, người cũng bị đập lún xuống một chút, thiếu chút nữa đã bị trọng thương. Mà hôm nay chân khí đối Chân Cương, Dương Lăng rõ ràng cảm giác mình lớn mạnh rất nhiều lần, đã có tư cách ngạnh kháng cùng Chân Cương tu sĩ.

"Không có khả năng! Hắn cư nhiên đỡ được Chân cương của ta!" Ba gã Đạo Quân trong lòng chấn động mãnh liệt, đều mở to hai mắt, gắt gao nhìn thẳng Dương Lăng.


"Người này không thể lưu lại! Giết chết hắn!" Hầu như trong nháy mắt, ba người đồng dạng đều hạ quyết định, trong lòng cuồng khiếu.

Dương Lăng mới bày ra thủ đoạn, quả thực bất khả tư nghị, chỉ có thể dùng "Quái vật" hình dung. Người như vậy, ngày sau một khi lớn mạnh, còn phải như thế nào? Chẳng lẽ không phải ảnh hưởng đại kế của Thái Huyền Môn tại Trung Nguyên Châu sao?

Ba vị Chân Cương Đạo Quân song song xuất thủ, hơn nữa xuất thủ đó là sát chiêu. Lỗ Huyền Phong vải ra tứ can trận kỳ, muốn ngăn cản Dương Lăng đào tẫu. Trần Huyền Quang tế ra nhất trản thanh sắc tiểu đăng, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, phóng xạ ra hàng tỉ hào quang, chiếu xuống, thoáng cái đã định trụ thân hình Dương Lăng.

Kim Huyền Bạch thì phóng xuất một cái dây thừng, hóa thành nghìn vạn đạo bạch quang, hướng Dương Lăng quấn lấy.

Ba người như điện quang xuất thủ, uy thế mạnh, áp lực to lớn, ngay cả Dương Lăng cũng thần sắc biến đổi, không chút nghĩ ngợi, lại một quyền đánh ra.

Dương Lăng một quyền này, thi triển Tỏa Hình công phu, đem ngọn đèn thoáng cái định trụ, sau đó mượn cơ hội bỏ chạy. Trong nháy mắt khi trận kỳ rơi xuống đất, thoáng cái độn ra vạn dặm, bỏ trốn mất dạng.

"Ghê thật! Ngay cả độn thuật cũng lợi hại như vậy!" Ba gã Đạo Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, vội vã thôi động pháp khí, hướng Dương Lăng truy sát. Ba người đều quyết tâm, nhất định phải giết chết Dương Lăng, tuyệt không có thể lưu lại cái quái vật này.

Dương Lăng độn thuật, luôn luôn cho rằng ngạo thị. Thấy gió độn phong, thấy nước độn thuỷ, tiên thiên ngũ hành rất kỳ diệu, viễn siêu hơn độn pháp của tu sĩ khác.

Bất quá ba gã Chân Cương Đạo Quân cũng tuyệt không dễ dàng đối phó, bọn họ thi triển ra độn thuật, tốc độ không chút nào chậm hơn so với Dương Lăng, khẩn khẩn truy ở phía sau, một trước một sau, song phương một hơi thở đuổi theo ra hơn mười vạn dặm.

Không nói Dương Lăng đang chạy trối chết, Thi Nô đang cùng Huyết Tổ đấu đến hồi nguy hiểm.

Huyết Tổ có căn Huyết Thứ uy lực rất lớn, hóa thành thứ ảnh khắp bầu trời, bốn phương tám hướng công kích Thi Nô. Trong mỗi một căn Huyết Thứ, đều phụ thêm Huyết Ảnh Linh Chú, chỉ cần bị dính, là Thi Nô cũng ăn không tiêu.

Thi Nô không cam lòng tỏ ra yếu kém, phóng xuất Bát Môn Kim Tỏa Trận, nhất thời đem Huyết Tổ Thần Anh làm cho liên tục lui về phía sau, không dám để trận này vây khốn.


"Phiên này thế nào nhìn rất quen mắt? Nhớ như Long Hổ Đạo Tôn trong tay có một cây Cửu Dương Luyện Thần Phiên, nhưng còn chưa có luyện chế thành công, uy lực không có khả năng lớn như vậy." Huyết Tổ trong lòng niệm chuyển, Thi Nô lại khởi xướng ngoan công.

Huyết Tổ gian manh cự hoạt, tùy theo thời thế, Thi Nô thấy chung quy cũng bắt không được Huyết Tổ, trong lòng có vẻ sốt ruột, nghĩ thầm: "Chủ nhân giao cho chuyện tình, nếu không thể hoàn thành, làm sao trở lại gặp chủ nhân? Lần trước ta đã chạy trối chết, lưu lại chủ nhân không để ý. Chủ nhân tuy nói không trách cứ, nhưng khó mà nói có ngày nào đó nhớ tới, càng ngoan độc đem ta giết chết."

Nghĩ đến đây, Thi Nô mao cốt tủng nhiên, nhất thời ngoan hạ tâm, kêu to một tiếng, tổn hao thọ mệnh thi triển ra bản lĩnh giữ nhà. Chỉ thấy trên cao trung, Thiên Thi Tà Anh đầu sỏ xấu xí kinh khủng bỗng nhiên nghiền nát, hóa thành cuồn cuộn hắc quang. Cuồn cuộn trong tiếng sấm sét, điện xà loạn nhảy lên, hắc quang cư nhiên lại ngưng tụ thành một cái đại thủ kinh khủng.

Đại thủ này, trên mặt trường đầy lông xanh, ** máu loãng nhỏ giọt, máu loãng rơi xuống, nhất thời hóa thành khói đen nồng đậm. Toàn bộ bàn tay khổng lồ, tản mát ra đại uy năng hủy thiên diệt địa.

"Cửu Âm Thiên Thi Trảo!" Huyết Tổ thất kinh, quay đầu bỏ chạy.

Đều là Đạo Tôn cấp số ngoan nhân, Huyết Tổ đã nhìn ra Thi Nô liều mạng, lúc này nếu không đi, tất nhiên hạ tràng sẽ lưỡng bại câu thương, trí giả không chọn thế. Thế nhưng Cửu Âm Thiên Thi Trảo quá mức hung ác ngoan độc, không điếm xỉa không gian, thoáng cái đem Huyết Tổ Thần Anh bắt lại.

Thi Nô thi triển Cửu Âm Thiên Thi Trảo song song, lặng yên phóng xuất một đạo hôi quang, hóa thành một cái hư huyễn thủ hình, vô thanh vô tức mà mò đến phụ cận thân thể Huyết Tổ. Thủ hình này, cũng là Thi Nô âm thầm thi triển "Thiên Sưu Đại Pha" . Thiên Sưu Đại Pha này chuyên dụng sưu tầm, hơn nữa nhất thời phát hiện mục tiêu, lập tức có thể tập trung, cướp giật, kẻ khác khó lòng phòng bị.

Huyết Tổ Thần Anh bị cầm giữ, biến sắc, nhưng tịnh không úy kỵ, lạnh lùng nói: "Diễm Thi! Ngươi thật muốn liều mạng? Ngươi phải biết rằng, ngươi giết không chết ta, ta cũng giết không chết ngươi, chúng ta không bằng dừng tay!"

Thi Nô cười quái một tiếng: "Lão nương tổn hao ba trăm năm thọ mệnh, mới tế ra Cửu Âm Thi Trảo, há có thể đơn giản cho ngươi đi? Lão già kia, ngươi hãy cẫn thận!"

Dứt lời, Cửu Âm Thi Trảo nhất thời buộc chặt, Huyết Tổ cảm giác một cổ áp lực thật lớn áp bách mà đến, Thần Anh cũng ăn không tiêu, cả giận nói: "Diễm Thi! Ngươi cho là bản tổ sư sợ ngươi sao? Huyết Ma chân thân! Phá!"

Nhất thời, Huyết Tổ Thần Anh ngay lập tức trướng đại, hóa thành một pho tượng cự ma kim hồng sắc, hai đầu bốn cánh tay, vung một cái, đã đem Cửu Âm Thi Trảo chấn tiêu. Cự ma này chân đạp đất, đỉnh đầu chống trời, cao tới mấy trăm trượng, hai mắt phun ra mấy trượng huyết sắc hỏa diễm, trên đỉnh đầu thiêu đốt hồng sắc hỏa diễm, có thể nói dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, uy thế kinh thiên.

Thấy Huyết Tổ cũng phát ngoan, Thi Nô lập tức lui bước, trong lòng mừng như điên, kêu lên: "Đắc thủ rồi!" . Đối Huyết Tổ cười quái dị quát lên: "Lão già kia, lão nương có việc, đi trước một bước!" Hắc quang vừa thu lại, trong nháy mắt độn ra mười vạn dặm.

Huyết Tổ cũng không đuổi kịp, vì vậy thu lại Thần Anh. Thần Anh vừa thu lại, Huyết Tổ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vừa sợ vừa giận, hét lớn: "Cư nhiên trộm đi Quỷ Vương bôi! Chết tiệt Diễm Thi! Chân trời góc biển, ta cũng phải giết ngươi!" Đang khi nói chuyện, Huyết Tổ phát cuồng dường như thi triển độn thuật, hướng Thi Nô đuổi theo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận