Thần Ma Hệ ThốngNgay trung ương quân đội Mãn Châu quốc, một gã tráng hán khôi ngô cao lớn như một con gấu, hai tay thô to, mắt như chuông đồng, râu quai nón, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Nhạc Trọng, trong ánh mắt lộ ra vẻ lãnh khốc. Người này chính là tiến hóa giả đứng đầu Mãn Châu quốc tên Ngao Đấu. Hắn chỉ huy cao thủ đoàn cực mạnh của Mãn Châu quốc Bạch Giáp quân!

Bạch Giáp quân cũng giống như Đặc Chiến doanh dưới trướng Nhạc Trọng, cũng như Thánh Lang kỵ trong Kim Lang kỵ, cũng là do một đội ngũ tiến hóa giả mạnh mẽ hình thành. Bạch Giáp quân đều là những cao thủ cường hóa trên 30 cấp, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.

Ngao Đấu dùng roi ngựa chỉ về hướng Nhạc Trọng trầm giọng ra lệnh:

- Đồ Thắng! Mang theo binh mã thân xương của ngươi đi lấy thủ cấp của người kia về cho ta!

Đồ Thắng chính là một trong sáu đô thống của Bạch Giáp quân, chỉ huy tám mươi chiến sĩ. Bản thân Đồ Thắng cũng đã cường hóa tới 63 cấp.

- Dạ, đại nhân!

Đồ Thắng lớn tiếng đáp sau đó chỉ huy tám mươi chiến sĩ Bạch Giáp quân cưỡi Hắc Lân mã nhanh như mũi tên nhọn vọt tới chỗ Nhạc Trọng.

- Cao thủ đến đây!

Đám người Đồ Thắng vừa động, trong lòng Nhạc Trọng sinh ra cảnh báo, tay vừa lật, Độc Thứ xuất hiện trong tay hắn.

Nhạc Trọng liếc mắt nhìn thấy Bạch Giáp quân xông tới, Độc Thứ hóa thành đạo ảo ảnh liên tục bắn ra sáu phát.

Sáu phát gai độc rơi lên thân thể sáu gã chiến sĩ nổ tung, đem sáu chiến sĩ Bạch Giáp quân trực tiếp oanh bay, tạc đến vỡ xương mà chết.

Trên thân các chiến sĩ Bạch Giáp quân đều mặc bì giáp tam giai, dù là đạn của Độc Thứ cũng không thể xuyên qua, nhưng cường độ thân thể của họ lại không đủ chịu đựng lực đánh của Độc Thứ, lập tức bị cự lực đánh vào chấn vỡ xương mà chết.

Cũng chỉ có tiến hóa giả mạnh mẽ như Đông Nhĩ Mạc Lôi mới có thể dựa vào bì giáp tam giai mà ngăn cản được cơ quan pháo bắn phá. Những người khác cho dù có bì giáp cản trở nhưng thân thể cũng không chịu nổi lực đánh trùng kích mà bị oanh chết.

Cũng chỉ có tiến hóa giả mạnh mẽ như Đông Nhĩ Mạc Lôi mới có thể dựa vào bì giáp tam giai mà ngăn cản được cơ quan pháo bắn phá. Những người khác cho dù có bì giáp cản trở nhưng thân thể cũng không chịu nổi lực đánh trùng kích mà bị oanh chết.

Ánh mắt Nhạc Trọng băng sương, vung tay, nhanh chóng cài đạn, lại bóp cò.

Sáu phát oanh lên thân thể sáu gã Bạch Giáp quân lập tức chấn vỡ xương cốt bọn hắn chết tại chỗ.

Không tới mười giây thời gian đã có mười hai tên Bạch Giáp quân bị giết chết, các chiến sĩ Bạch Giáp quân vừa sợ vừa giận vội vã phát động kỹ năng.

Từng hỏa cầu, băng trùy, phong nhận, không khí pháo, viên đạn, phi đao, phi tiêu, cung tên, tảng đá, đạn châu không ngừng trút về hướng Nhạc Trọng.

Thân hình Nhạc Trọng chợt lóe như quỷ mị, cơ hồ toàn bộ kỹ năng đều bị hắn tránh thoát, chỉ có tốc độ phi hành của cung tên không nhanh như những kỹ năng khác nhưng vẫn gắt gao hướng Nhạc Trọng đuổi theo.

Đó là Đạo Hàng Tiễn 3 cấp, một khi bắn ra tuyệt đối sẽ trúng mục tiêu, nhược điểm duy nhất tuy có thể tự động truy đuổi địch nhân nhưng tốc độ lại kém hơn những kỹ năng uy lực lớn khác, trong uy lực cũng kém Bạo Liệt Tiễn, Hỏa Diễm Tiễn, Lôi Đình Tiễn, cùng Thiểm Điện Tiễn.

Nhạc Trọng rút Hắc Nha đao tùy ý chém lên hai mũi Đạo Hàng Tiễn, lại chớp động thân hình, Độc Thứ bên tay phải hướng Bạch Giáp quân bắn liên tục sáu phát, lập tức oanh bay sáu gã Bạch Giáp quân.

Đồ Thắng nhìn thấy Nhạc Trọng sử dụng Độc Thứ giết hại Bạch Giáp quân, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi:

- Thật mạnh! Tốc độ di động khủng bố, thuật thiện xạ vượt qua thử thách, vũ khí mạnh mẽ. Người kia quả nhiên là quái vật, chẳng thể trách Ngao Đấu lại muốn ta mang theo binh mã thân xương đến tiễu trừ hắn. Người này thật sự là đáng sợ!

Ngao Đấu nhìn thấy Nhạc Trọng dùng tốc độ như quỷ mị cùng Độc Thứ mạnh mẽ giết hại Bạch Giáp quân đồng thời di chuyển về hướng trận địa pháo binh, trên mặt hiện nét ngưng trọng ra lệnh:

- Minh Thư Vũ, Ngô Thiên Đao! Hai ngươi suất lĩnh binh mã thân xương lập tức đi phòng thủ trận địa pháo binh. Hòa Thịnh Toàn, Kỷ Văn, Đa Tẩy, ba người mang theo binh mã thân xương theo ta cùng đi diệt sát tên kia!

- Dạ, đại nhân!

- Dạ, đại nhân!

Năm đô thống Bạch Giáp quân lớn tiếng đáp, sau đó mang theo binh mã thân xương đuổi theo.

Bản thân Ngao Đấu cũng mang theo ba đô thống hướng chỗ Nhạc Trọng vọt tới.

Ngao Đấu đã cảm thấy Nhạc Trọng vô cùng nguy hiểm, hắn muốn dùng toàn lực đem Nhạc Trọng giải quyết.

Mạnh mẽ như Nhạc Trọng cũng không thể lấy sức một người mà chống cự tinh nhuệ Bạch Giáp quân. Hắn không hề dây dưa cùng Đồ Thắng, tốc độ thăng lên tới cực điểm, dùng tốc độ khủng bố siêu việt Hắc Lân mã hướng trận địa pháo binh Mãn Châu quốc phóng tới.

Hắc Lân mã có được tốc độ gấp hai thiên lý mã bình thường thoáng chớp mắt đã bị Nhạc Trọng bỏ rơi, khiến nhóm cao thủ tinh nhuệ Bạch Giáp quân đều trợn mắt há hốc mồm.

Hai phút sau Nhạc Trọng đã vọt tới khoảng cách ba cây số nơi trận địa pháo binh Mãn Châu quốc. Hắn cũng không tiếp tục xung phong mà lấy ra thư kích pháo ưng hình 2 cấp 5 đem ra.

Nhạc Trọng nhắm ngay một khẩu pháo tự hành L22 bóp cò, một đạo quang mang từ thư kích pháo oanh ra, bắn thẳng lên pháo tự hành nổ tung, oanh một tiếng đem pháo tự hành bắn thành dập nát.

Nhạc Trọng một kích thành công nhanh chóng điều chỉnh tầm bắn, chỉ mười giây sau một đạo quang mang lại bắn ra đem một khẩu pháo tự hành khác phá hủy.

Nhạc Trọng đem hết toàn lực nhắm vào những cỗ pháo tự hành phía xa không ngừng bắn, đem từng khẩu pháo oanh vỡ tan.

Trận địa pháo binh cũng lập tức làm ra phản ứng, bắt đầu thối lui.

Minh Thư Vũ, Ngô Thiên Đao đúng lúc chạy tới tiếp viện cũng nhanh chóng làm ra ứng đối, mỗi cao thủ có được kỹ năng thao túng đại địa không ngừng bắn ra những mặt tường đất ngăn chặn tầm bắn của Nhạc Trọng, năm khẩu pháo tự hành còn sót lại cũng ngừng bắn phá, nhanh chóng đổi vị trí khác.

- Phải lui rồi!

- Phải lui rồi!

Nhạc Trọng thu hồi thư kích pháo nhìn Bạch Giáp quân đang xông tới, xoay người nhanh như mũi tên nhọn chạy về Thiên Mục trấn. Thực lực của hắn cho dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể đối chiến ngay mặt cùng cao thủ đoàn Mãn Châu quốc.

Tốc độ của hắn đã đạt tới gấp ba mươi lần, thậm chí còn vượt hơn biến dị thú tam giai bình thường, Bạch Giáp quân chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phá hủy xong năm khẩu pháo lại quay vào trong Thiên Mục trấn.

Ngao Đấu nhìn theo bóng lưng Nhạc Trọng trong mắt hiện vẻ ngưng trọng:

- Trong Thiên Mục trấn lại có cao thủ như thế, thật sự không phải phúc phần của Mãn Châu ta!

Sau khi thế giới biến dị, tiến hóa giả đứng đầu đã có năng lực ảnh hưởng chiến cuộc. Tiến hóa giả cấp cao nếu có thời gian đủ tiêu diệt một liên bộ đội tinh nhuệ. Tiến hóa giả đứng đầu thậm chí một mình thì có thể tiêu diệt một doanh bộ đội.

Sau khi Ngao Đấu đem tình hình chiến cuộc báo cáo với Huyền Chân, Huyền Chân thập phần quyết đoán làm ra quyết định:

- Nhất định phải hoàn toàn dập nát sự phản kháng của bọn hắn!

Mấy khẩu pháo tự hành tiến hành thêm vài lần pháo kích, bộ đội bọc thép Mãn Châu hướng Thiên Mục trấn nghiền áp tới.

Ba mươi bộ binh chiến xa, tám chiếc xe tăng, bốn mươi xe chở súng máy cùng một ngàn binh lính chạy xe máy hợp thành bộ đội bọc thép kinh khủng hướng trong trấn công vào.
Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận