Thần Ma Hệ ThốngHơn bốn trăm con tang thi bình thường bị giải quyết, chỉ còn lại ba mươi con tang thi tiến hóa 2. Trác Nhã Đồng cầm lang nha bổng dài đến ba thước được cường hóa tới 5 cấp xông vào trong thi đàn, huy động lang nha bổng thật lớn đánh bạo đầu từng con tang thi. Bạch Tiểu Thắng lại như một đạo mị ảnh nhảy vào trong thi đàn, ánh đao chớp động, dễ dàng đem từng con tang thi tiến hóa chém thành hai đoạn.

Không đầy năm phút thời gian toàn bộ tang thi bị hấp dẫn đi ra đều bị mọi người dễ dàng giết chết.

Lý Quảng cùng bộ hạ chứng kiến thi đàn bị họ dễ dàng xử lý, trong lòng tràn ngập kinh hãi:

- Thật mạnh! Thật sự là lợi hại. Rốt cục bọn họ là cường giả từ nơi nào xuất hiện, làm sao có được thực lực mạnh như vậy?

- Cũng may mình đầu hàng được sớm, nếu không chỉ sợ hiện tại đều trở thành một cỗ thi thể!

Lý Quảng nhìn Bạch Tiểu Thắng mang binh quét sạch tang thi, trong lòng tuôn mồ hôi lạnh, vì quyết định khi trước của mình mà cảm thấy thật may mắn.

Lợi dụng phương thức này Bạch Tiểu Thắng lại đem tang thi trong thị trấn dẫn dụ ra thêm hơn ngàn con giải quyết.

Nhưng đột nhiên tang thi vốn bị mùi máu tươi hấp dẫn nhưng lại không còn tiếp tục đi ra, mà từ khắp bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ lại với nhau.

Nhạc Trọng nhìn thi đàn đột nhiên giống như biến thành thông minh hơn, chậm rãi nói:

- Tang thi Z hình sao? Không nghĩ tới trong thị trấn nhỏ như vậy cũng gặp được tang thi Z hình!

Lý Quảng nghe được lời nói của Nhạc Trọng, tò mò hỏi:

- Tang thi Z hình? Thủ lĩnh, cái gì là tang thi Z hình?

Sự tồn tại của tang thi Z hình có thật nhiều người đều không được biết rõ ràng. Chỉ có những thế lực từng chiến đấu với thi đàn đại quy mô mới biết được. Lý Quảng làm độc hành hiệp tự nhiên không biết rõ có loại tang thi này tồn tại.

Sự tồn tại của tang thi Z hình có thật nhiều người đều không được biết rõ ràng. Chỉ có những thế lực từng chiến đấu với thi đàn đại quy mô mới biết được. Lý Quảng làm độc hành hiệp tự nhiên không biết rõ có loại tang thi này tồn tại.

Nhạc Trọng đáp:

- Là một loại tang thi có trí tuệ có thể thống lĩnh thi đàn. Nó có thể đem toàn bộ tang thi khác tụ họp lại, hình thành thi hải cắn nuốt hết thảy!

Lý Quảng nghe vậy sắc mặt đại biến:

- Cái gì? Lại có thể đem tang thi tập hợp lại, loại năng lực như thế thật là đáng sợ!

Tang thi vốn đã thập phần đáng sợ, sở dĩ nhân loại có thể ngắc ngoải cũng bởi vì tang thi không hề có trí tuệ. Một khi tang thi có được trí tuệ, có thể đem tang thi bình thường tụ họp lại, đó quả thật là ác mộng của nhân loại. Tang thi không có chỉ huy sẽ là con mồi của nhân loại, mà sau khi có trí tuệ nhân loại sẽ trở thành con mồi của chúng.

Nhạc Trọng truyền ra mệnh lệnh:

- Cấu trúc công sự ngay tại chỗ! Tôi nghĩ nó hẳn sẽ khẩn cấp giết đi ra!

Nhạc Trọng vừa hạ mệnh lệnh, những người sống sót theo mệnh lệnh của một tiến hóa giả bắt đầu xây dựng công sự đơn giản sơ sài.

Thật nhiều cỗ xe được lái tới, hình thành tường vây sơ sài bằng sắt thép, đem nhiều người sống sót vây vào bên trong. Một khi tường vây bị công phá, toàn bộ người sống sót đều phải chết trong miệng tang thi. Mỗi người đều thập phần sợ hãi, nhưng dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng nhưng không thể không tránh né đi vào.

Không bao lâu hơn ba vạn tang thi trong thị trấn hướng bên ngoài vọt ra.

Số lượng tang thi nhìn qua giống như hải dương vô biên vô hạn, nhìn thấy thi hải, toàn bộ người sống sót lẫn nhóm người Lý Hải đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy.

Không ít người sống sót đều bị dọa đến khóc lên, không ít người quỳ trên mặt đất nguyền rủa vận mệnh của mình.

Không ít người sống sót đều bị dọa đến khóc lên, không ít người quỳ trên mặt đất nguyền rủa vận mệnh của mình.

- Động thủ!

Nhạc Trọng nhìn thi đàn dũng mãnh xông ra, rút súng bắn đem hơn mười con tang thi trực tiếp nổ đầu.

Nhóm chiến sĩ Bạch Tiểu Thắng đối mặt hơn ba vạn tang thi nhưng không chút sợ hãi, thật bình tĩnh giơ súng không ngừng bắn.

Mưa đạn dày đặc rơi lên trên thi đàn, đem đầu chúng bắn bạo. Phảng phất như có một mặt vách tường chắn ngang sự xung phong của chúng, thi đàn khổng lồ không ngừng bị bắn vỡ, tốc độ tiến tới cực kỳ chậm chạp.

Nhạc Trọng cùng các tiến hóa giả công kích hiệu quả hơn cả ngàn chiến sĩ công kích rất nhiều.

Đặc biệt là Nhạc Trọng, một giây hắn có thể bắn ra tám phát, đem tám con tang thi giết chết, điều này đối với hắn thập phần thoải mái. Một khi hắn dùng hết toàn lực có thể trong một giây bắn ra mười hai phát, mỗi phát đều trúng đích. Những chiến sĩ khác không mạnh mẽ được như hắn, một giây cũng chỉ có thể bắn được hai ba con tang thi mà thôi.

Tang thi đại quân giống như chủ động xông lên cho nhóm người Nhạc Trọng giết chết. Đương nhiên tốc độ đi lại của tang thi bình thường quá chậm cũng giúp cho nhóm người của hắn thuận lợi giết hại bọn chúng.

Lý Quảng nhìn thấy thi đàn lại bị nhóm người Nhạc Trọng không ngừng giết hại càng ngày càng ít, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi:

- Thật lợi hại! Thật lợi hại! Rốt cục bọn họ lại là ai? Vì sao lại lợi hại như vậy?

Nhóm bộ hạ của hắn nhìn thấy một màn này trong lòng đều run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng. Quân đội khủng bố như vậy tùy tiện đi ra một người cũng đủ đem đội ngũ bọn họ toàn tiêm, nhưng lúc trước bọn họ còn dám đến cướp bóc đội ngũ này, thật sự là đi vòng qua cửa địa ngục một lần.

Viên đạn chỉ có thể tiêu diệt tang thi bình thường, một đội ngũ có năm con L3 cùng một trăm con L2 xung phong về phía trước.

Hơn trăm con tang thi L2 xung phong, chẳng khác gì xe tăng phát động, năm con L3 thân cao gần bốn thước lại giống như càn quét vô địch lao tới.

Nhạc Trọng nhìn thấy, đưa tay chỉ tới, kỹ năng ma viêm phát động, năm đoàn ma viêm thật lớn giống như sao băng oanh thẳng lên năm con L3 trực tiếp nổ tung.

Nhạc Trọng nhìn thấy, đưa tay chỉ tới, kỹ năng ma viêm phát động, năm đoàn ma viêm thật lớn giống như sao băng oanh thẳng lên năm con L3 trực tiếp nổ tung.

Năm con L3 bị tạc đến dập nát, thân hình thật lớn ngã trên mặt đất.

Năm con L3 bị một kích của Nhạc Trọng giết chết, Bạch Cốt lại nhanh như cơn gió xông vào trong trăm con L2, gai xương bén nhọn hóa thành hung khí đoạt mạng, không ngừng bắn phá, đem từng con đâm thủng đầu, một trăm tang thi L2 thật dễ dàng bị hắn giải quyết.

Tang thi tiến hóa S3, S2 tạo thành đại quân lại bị súng trường toàn bộ xử lý, với thực lực hiện tại của Nhạc Trọng, có thể dễ dàng bắt giữ quỹ tích di động của tang thi S3. Chỉ có S4 là không thể xử lý trong vòng hai trăm thước mà thôi.

Bị đội quân của Nhạc Trọng không ngừng bắn giết, hơn ba vạn tang thi đều chết hết dưới tay bọn họ. Thi đàn bị bọn hắn dễ dàng toàn tiêm, đội ngũ của hắn phải hao tốn mất tám vạn viên đạn.

Loại chiến tích khủng bố này ngày trước cũng thật khó làm được. Từ sau khi chuyển chức trở thành binh lính, kỹ thuật bắn của họ mới tăng lên rõ rệt, hơn nữa tố chất thân thể họ mạnh mẽ nên muốn tiêu diệt ba vạn tang thi cũng giống như một lần huấn luyện tác xạ kịch liệt mà thôi.

- Đi tới!

Sau khi tiêu diệt ba vạn tang thi, Nhạc Trọng truyền mệnh lệnh.

Bạch Tiểu Thắng mang theo năm mươi cao thủ đánh vào trong thị trấn quét sạch tang thi còn sống sót.

Tiêu Lập dựa theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng dẫn theo người sống sót đi tiêu hủy thi thể ba vạn tang thi.

Nếu còn lưu lại thi thể thi đàn, sẽ gợi ra đủ loại bệnh dịch, đương nhiên chúng cũng trở thành phân bón mà thực vật biến dị thích nhất. Chẳng qua hiện tại Nhạc Trọng cũng không có thực vật có thể đào tạo trên thảo nguyên nên lưu lại cũng không tác dụng gì.Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận