Thiên Tống


Điều này hoàn toàn có thể, phía Liêu quốc đã có gần mấy mươi vạn binh của quân lộ chủ lực Tây Bắc và quân lộ chủ lực Vĩnh Hưng. Không chỉ có thể phòng thủ, mà còn có thể đủ sức tiến công.


Triệu Ngọc lại nói:

Triệu Ngọc lại nói:


Thiếu, sẽ update sau

Thiếu, sẽ update sau


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận