Thiên Tống


Trong đêm cùng ngày nghỉ ngơi ở một trấn quân, Long huyện khoái mã báo lại:


"Báo, người Tây Hạ sai sứ hoà đàm, nguyện ý trả Linh, Vĩnh Lạc."


"Ồ?"


Người mang tin tức lại nói:


"Lưu tướng quân bảo tiểu nhân chuyển cáo đại nhân, nắm lửa hôm đó không chỉ thiêu hủy đại bộ phận khí giới công thành, hơn nữa còn thiêu hủy bảy phần lương thảo của địch. Hiện giờ đại quân của Tây Hạ không đủ lương thảo mười ngày."


"Để các ngươi chỉ đánh trận không sản xuất."


Âu Dương cười âm hiểm đắc ý một lúc, rốt cục sắp hao hết sạch tinh khí thần của Tây Hạ rồi. Âu Dương căn dặn:


"Đàm phán cũng có thể, bảo Lưu tướng quân phái người cùng hắn từ từ nói chuyện."


"Mặt khác, sáng sớm hôm nay, Ngôi Danh Oa Oa kia lại tới rồi, Lưu đại nhân chuẩn bị trong đêm ngày mai toàn diệt năm nghìn quân địch này, cho quân Tây Hạ một kích cuối cùng."


Lý Hán một bên nói:


"Lão đệ, ngươi thủ thành mấy tháng không bằng người của Lưu tướng quân chết một đêm."


"Cuộc chiến này à, người chết luôn không thể tránh được."


Âu Dương nói với người mang tin tức:


"Ngươi nói với Lưu tướng quân, có thể hàng liền hàng, bớt giết người, không cần tiết kiệm tiền thay ta."


"Dạ, ty chức cáo từ."


Bên này người mang tin của Long huyện mới đi, lại tới một kẻ báo tin, vừa hỏi hóa ra là quân sứ đường đông Hà Bắc:


"Báo ba vạn kỵ binh quân Liêu đường Tây Kinh đột nhập Tây Hạ, trong ba ngày đánh hạ ba châu, hiện giờ chiếm được Hạ Châu ngừng binh dừng bước."


"Đưa tin tức đến Long huyện."


"Dạ"


Âu Dương cùng Lý Hán còn chưa thảo luận, bên này lại có người mang tin tìm đến:


"Báo, bộ A Sài Thổ Phiên, xuất binh từ Thanh Hải, hiện giờ công chiếm Tuyên Hoá phủ ở Tây Hạ."


"Oa, bao vây tứ phía rốt cuộc hình thành"


Âu Dương mừng rỡ, Chu Đạt rất biết điều bàn trải bản đồ ở trên mặt bàn. Âu Dương vừa nhìn vừa nói:


"Lão ca, phía bắc có mấy vạn người Thiên Hoàng huyện và một vạn năm nghìn kỵ binh tinh nhuệ của bản bộ Hàn Tướng quân. Phía nam là Long huyện chúng ta. Phía tây là đường người Thổ Phiên chặt đứt đi tây, phía đông là người Khiết Đan. Cứ vậy, hơn mười vạn đại quân Tây Hạ này cộng thêm một đường Hoành Sơn, toàn bộ bị bao vây lại. Tây Hạ thiếu thực thiếu thuốc, ta thấy bọn họ là thật lòng muốn đàm phán hòa bình."


Chu Đạt nói:


"Hiện giờ gần nửa Tây Hạ mất rồi, địa phương người Tây Hạ thật sự khống chế chính là vùng phía bắc phủ Hưng Khánh, trấn Bạch Mã Cường đến trấn Hắc Thủy."


Âu Dương nói:


"Ta không đi Lan Châu, ta phải trở về Long huyện. Đàm phán hòa bình này phải bàn."


Lý Hán không rõ:


"Ngươi trước kia không bàn, bây giờ sao phải chủ động bàn?"


"Nếu không thả mười mấy vạn đại quân này đi, thứ nhất có thể cá chết lưới rách với chúng ta. Thứ hai không có bọn họ ai đi đánh Thổ Phiên cùng Liêu quốc? Lão ca xem, mấy châu Linh, Vĩnh Lạc, Hoành Sơn, Tây Lương, Qua, Sa toàn bộ ở phía nam, hiện giờ đã là nơi thị phi, Tổng binh lực ba nước cộng lại mạnh hơn người Tây Hạ. Nếu bọn họ bỏ qua vùng này, không những khiến ba nước chúng ta chó cắn chó, còn có thể rút binh mà ra, chống đỡ Thổ Phiên cùng người Liêu lại đẩy mạnh về phía trước. Chúng ta có thể dùng lương thực để trao đổi với bọn họ, lấy thêm Túc châu. Lại mua Tuyên Hoá phủ của Thổ Phiên. Như vậy dùng Tây Lương làm phòng ngự trung tâm, mảnh quốc thổ này xem như ổn định."


Lý Hán nói:


"Nhưng chúng ta bây giờ quay đầu liền giúp đỡ người Tây Hạ, có phải là quá vô hậu không"


"Không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng chẳng có bằng hữu vĩnh viễn. Lão ca ngươi xem, đây là một địa phương tốt, có vùng đất phúc Qua, Sa. Có đất nuôi ngựa Lương Châu. Hơn nữa còn thông Hồi Hột, bên này buôn bán phát triển, tây có Hồi Hột, nam có Thổ Phiên, bắc có Tây Hạ, đông có Liêu quốc. Không có lộ tuyến thương nghiệp nào tốt hơn đây cả, ta phải đi ngay, bảo Lưu tướng quân đừng giết Ngôi Danh Oa Oa, để tránh phức tạp."


"Ừm"


Lý Hán căn dặn:


"Người đâu, phân hai trăm vệ đội cho Âu đại nhân. Lão đệ mọi sự chú ý. Ngươi cứ việc phóng tay, bên Hoàng thượng ta sẽ dâng thư nói rõ."


. . .


Vì vậy Âu Dương lại giết về, đi đường suốt đêm đến Long huyện, thẳng đến đại trướng phía bắc, cũng không đợi thân binh thông báo trực tiếp đi vào, lại trông thấy Lưu Kỳ cùng Ngôi Danh Oa Oa đang bàn chuyện. Lưu Kỳ thấy Âu Dương cả kinh đứng lên, sau đó lại trấn tĩnh nói:


"Đại nhân trở về vừa vặn, đã thương nghị xong, tướng quân Ngôi Danh thừa dịp đêm tối hội nghị động thủ, sau khi chuyện thành công, kỵ binh quân ta nhận được tín hiệu, yểm hộ tướng quân Ngôi Danh mang năm nghìn nhân mã vào thành."


Âu Dương nói:


"Giết bọn họ làm gì? Người Tây Hạ đã thất bại. Tướng quân Ngôi Danh đưa tấm bản đồ này cho Lý Kiền Thuận, chỉ cần đồng ý trả lại châu huyện đánh dấu đỏ, buổi chiều ta liền ở thôn nhỏ chờ đặc phái viên các ngươi. Cơ hội chỉ một lần."


Ngôi Danh Oa Oa nghi hoặc hỏi:


"Có ý gì?"


"Đường đông Hà Bắc đã điều ba vạn tinh kỵ, đường tây Hà Bắc điều năm vạn tinh kỵ, ngày đêm kiêm trình, phỏng chừng bốn ngày sẽ đến Long huyện. Đồng thời biên sương quân hậu cần bốn vạn bộ đội thủ thành, Tây Hạ các ngươi đã không có đường lui. Hơn mười vạn đại quân tan thành khói bụi chỉ là vấn đề thời gian. Có điều ta khó có thể tưởng tượng sau khi mười mấy vạn tinh quân đội nhuệ này biến mất, các ngươi không lương thực không binh không hậu cần, sao chống đỡ Thổ Phiên, Khiết Đan cùng Đại Tống ta liên thủ? Tấm bản đồ này liền là cơ hội duy nhất của các ngươi, cất kỹ, đừng bị lấy mất."


Lưu Kỳ buông tay:


"Xem ra hí kịch không thành rồi, buổi sáng vừa nhận được tin nhanh, Hàn Tướng quân đã ở bảy ngày trước chiếm lấy phủ Hưng Khánh. Mà bộ Tây Hạ vây khốn huyện Thiên Hoàng, bởi vì không có lương thực đã bắt đầu giết ngựa chiến, binh sĩ mười tán hai ba."


Âu Dương nói:


"Chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện, Đại Tống ta sẽ phân bốn nhóm cung cấp các ngươi hai ngàn thạch lương thảo, có thể giải nguy trước mặt của các ngươi."


"Hóa ra các ngươi sớm đã biết ta là trá hàng?"


Ngôi Danh Oa Oa hỏi.


"Ừm, ngươi diễn xuất cũng không tốt."


Âu Dương nói:


"Ngươi nên cảm tạ ta, nếu không năm nghìn kỵ binh của ngươi tất bị Lưu tướng quân hành hạ đến chết."


". . . Tốt"


Ngôi Danh Oa Oa trầm mặc một hồi, cầm lấy bản đồ nói:


"Mạt tướng bây giờ đi bẩm báo Hoàng thượng, cáo từ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận