Thiên Tống


Ban đêm uống rượu ở tường thành, gió mát hiu hiu. Lưu Kỹ thở dài:


"Dị tộc như này đã đòi lấn bang lễ nghi trung nguyên ta. Trung nguyên mạnh như thời Đường, liền vạn nước tới triều. Trung nguyên yếu như thời Tấn, liền năm râu vẽ bậy."


Âu Dương cười nói:


"Ta chính là thương nhân, chỉ biết lúc trong tay có nhiều tiền, ngàn vạn lần sẽ lật ngược đối thủ, không để cho đối thủ có cơ hội thở dốc phản kích."


"Báo"


Một tên thân binh lên tường thành nói:


"Hoàng thượng đẩy Trương Bang Xương Trương đại nhân tới uỷ lạo quân đội."


"Uỷ lạo quân đội?"


Lưu Kỹ nghi ngờ nói:


"Tam vương gia không phải vừa uỷ lạo quân đội hết sao? Sao lại một người tới uỷ lạo quân đội nữa?"


"Đi xem thử"


Trương Bang Xương đang uống rượu ở trong nhạc doanh nam thành do Lý Hán Lý Cương còn cả Tằng Bố tiếp đãi. Tằng Bố là Ngự Sử giám sát Xu Mật Viện, Lý Cương là Ngự Sử giám sát phân phối hậu cần, mà Lý Hán là giám quân, Lưu Kỹ là chủ tướng trong thành, vốn chính là quy cách tiếp đãi như vậy, nhưng bởi vì trận chiến này có hai giám quân, cho nên so với trước kia có thêm một người tham gia tiệc đón gió.


Trương Bang Xương rượu qua mấy tuần đã nói lên ý đồ uỷ lạo quân đội lần này:


"Hoàng thượng bảo ta hỏi thử, Tây Hạ phái sứ giả đàm phán hòa bình chưa?"


Âu Dương lắc đầu:


"Đến nay chưa thấy."

"Đến nay chưa thấy."


Trương Bang Xương nói:


"Hoàng thượng ý là phái người qua hỏi thử."


Âu Dương cười ha ha:


"Trương đại nhân, việc đàm phán này liền giống việc buôn bán, người ta không nói chuyện, chúng ta vội vã cùng người gia bàn bạc trước, tựa hồ không dễ bàn. Hơn nữa Đại Tống ta hiện giờ luôn thắng trận. Hàn Tướng quân hiện giờ đánh thẳng phủ Hưng Khánh Đô thành Tây Hạ. Bọn họ cũng không gấp, chúng ta gấp cái gì?"


Lý Cương quan phẩm cùng Trương Bang Xương giống nhau, nói thẳng:


"Hoàng thượng thánh minh, bây giờ tiền phương tiến triển thuận lợi, quan tướng tiền phương đều nói không cần nửa điểm đàm phán, vì sao trong triều khẩn trương như thế? Mười năm trước khai chiến với Tây Hạ, là bởi vì những người khác muốn kiếm quân công. Mười năm sau đàm phán hòa bình với Tây Hạ, là bởi vì có một số người không muốn thấy người khác được quân công. Trương đại nhân, đại thần trong triều là ý tứ này à?"


Trương Bang Xương mỉm cười nói:


"Lý đại nhân cớ gì nói ra lời ấy?"


Lý Cương nói:


"Hàn Tướng quân đánh thẳng đến phủ Hưng Khánh, lần này nếu công thành, chính là kỳ công số 1 từ khi Tống khai quốc đến nay. Chỉ sợ phong vương không phải là việc khó? Có người không hi vọng võ ở trên văn, mà có một số người làm giám quân mười mấy năm có thắng có bại, không có đại thắng liền phong vương, so sánh thử thật mất mặt."


Có một số người mà Lý Cương, ám chỉ ai mọi người đều rõ. Một tự nhiên là Thái Kinh, còn một chính là giám quân Tây Lộ Hà Bắc Đồng Quán. Lý Hán pha trò nói:


"Lý đại nhân uống nhiều quá, người đâu, đỡ đại nhân xuống dưới nghỉ tạm."


"Ta sẽ tự đi."


Lý Cương lắc lư đứng dậy nói:


"Say rượu mới có thể nhả chân ngôn."

"Say rượu mới có thể nhả chân ngôn."


Lưu Kỹ phất tay để người ta mau vịn xuống dưới, sau đó ôm quyền nói:


"Trương đại nhân, trước mắt thật không có đặc phái viên Tây Hạ tới chơi. Về phần phái người qua đó. . . Mạt tướng cảm giác rất không thỏa đáng. Thế gian nào có bên chiến thắng cầu hoà trước, việc này mạt tướng tự mình thượng biểu chứng tỏ với bệ hạ. Quân Tống ta uy vũ, tất nhiên sẽ không phái hòa sứ trước."


"Ừm"


Trương Bang Xương thừa nhận Lưu Kỹ nói rất có đạo lý, chỉ có điều triều đình có người nóng nảy, mới có thể nghĩ ra việc bên mình phái sứ qua đó vô nghĩa như vậy. Trương Bang Xương nói:


"Không cần tướng quân thượng biểu, việc này sau khi ta trở về Đông Kinh tất nhiên sẽ nói rõ. Quả thật không có chuyện phái sứ như thế. Gần đây quân Tây Hạ có hành động không?"


"Chủ lực địch do Hoàng đế Lý Kiền Thuận dẫn đầu mang hạ trại ngoài năm mươi dặm. Bộ đội đi đầu là bộ đội cảnh vệ Tây Hạ, cách chúng ta ba mươi dặm. Trước mắt khí giới công thành của địch còn chưa tới, tạm thời còn sẽ không khởi tiến công."


"Sĩ khí quân ta thế nào?"


"Sĩ khí tăng vọt, đều muốn cùng địch đánh một trận."


. . .


Tiệc rượu này uống xong Trương Bang Xương vẫn rất hài lòng, mà gần như cũng ngay lúc đó, Ngô Ba Đạt chịu không được cực hình, rốt cuộc khuất phục. Dựa theo nghiên cứu CIA, năng lực thừa nhận của một người là có hạn, moi không ra tin tức là phương pháp không đúng. Bất luận kẻ nào ở phía dưới cực hình đều khuất phục, bất đồng duy nhất chính là thời gian khuất phục dài hay ngắn.


Rạng sáng ngày hôm sau, một tên Giáo úy mang tin tức ra thành, đi được mười dặm đã bị quân đội Tây Hạ chặn lại. Giáo úy đưa thư tự tay viết của Âu Dương, tướng quân Tây Hạ xem xét, nội dung trên đó là:


Thừa ý chỉ bệ hạ, ra lệnh cho bộ Hàn Thế Trung nghỉ ngơi và hồi phục ngay tại chỗ, trong lúc đó không được tiến hành công kích với bất luận mục tiêu nào.


Giáo úy được mời vào trong trướng Lý Kiền Thuận, sau khi Lý Kiền Thuận hỏi thăm vài câu phi thường hài lòng thái độ hoà đàm của quân Tống, vì vậy lập tức xuất tín binh cùng hắn lên đường, yêu cầu truy kích quân đội Tây Hạ bao vây Hàn Thế Trung, không được tiến hành công kích với Hàn bộ. Chờ sau khi tiễn Giáo úy đi, Lý Kiền Thuận lập tức căn dặn:


"Điều động quân coi giữ Hoành Sơn, quay về bọc đánh, tiêu diệt Hàn bộ ở hành lang Hà Tây."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận