Thiên Tống


Lưu Kỹ ở đầu tường lẳng lặng nhìn quân cả vùng quân doanh ở phương xa, kẻ địch quá nhiều, không chỉ tạo áp lực đè lên Long huyện, cũng tạo áp lực đè nặng lên tâm mình. Giống nhau, sĩ khí của bọn binh sĩ đánh mấy trận thắng thấy tình hình này cũng không cao, đại chiến sắp tiến hành tới đây mới là cần mạng người nhất.


Âu Dương không biết cái gì cũng lên tường thành:


"Kẻ địch gấp chúng ta mười lăm lần."


"Quá nhiều."


Lưu Kỹ cười khổ:


"Mỗi người một bãi nước miếng, Long huyện cũng sẽ bị bao phủ."


Âu Dương cười nói:


"Ngươi nên nghĩ như vậy, người Tây Hạ đang được ăn cả ngã về không, chỉ cần trận chiến này chấm dứt, người Tây Hạ cũng vô lực phòng tiến công của chúng ta nữa. Chúng ta coi như cơ bản chấm dứt chiến tranh với Tây Hạ."


Lưu Kỹ nói:


"Đại nhân rất có lòng tin sao?"


"Lòng tin thì không dám nói, Lưu tướng quân thấy sao?"


"Tường thành bạc nhược yếu kém, lại thêm chiến đấu lúc trước có nhiều tổn hại. Mặc dù tạm thời gia cố, nhưng khó ngăn cản mũi nhọn của kẻ địch."


Lưu Kỹ nói:


"Thành ở nơi hiểm yếu, nhưng chính vì nơi hiểm yếu, nếu địch đoạt đầu tường, quân ta ít nhất chỉ có thể phòng thủ ba trăm người. Đối phó nhóm nhỏ bộ đội thì dễ, nhưng nếu quân Tây Hạ không để ý sống chết quyết tử công kích, chỉ sợ. . ."


Nỗi lo của Lưu Kỹ còn chưa nói xong, thiết bị chuyên công thành của kẻ địch đã đưa đến vị trí.


"Đám vũ khí cuối cùng cũng đã vào vị trí của mình."


Âu Dương nói:


"Cá nhân ta nghĩ rằng kẻ địch không cách nào dựa vào cường công chiếm lấy Long huyện. Còn nữa Lưu tướng quân cũng không phải người bó tay chịu trói."


"Ừm, mạt tướng đã học phương pháp Hung Nô, phái bộ đội ra chôn xác kẻ địch, súc sinh bệnh chết ở miệng nguồn nước trong phương viên năm mươi dặm. Hiện giờ đã đến mùa hè, thi thể thối rữa, lại là mùa địch cần uống nước nhất, nên sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho bọn họ."


Lưu Kỹ nói:


"Mặt khác mạt tướng từ lộ quân Vĩnh Hưng đã điều tới mười đài xe bắn đá, bao thuốc nổ chuyên dùng để ném nặng năm mươi cân, địch sẽ không thể không để ý. Còn nữa, mạt tướng đã bảo một số hàng binh cần tiền không cần mạng trở về quân Tây Hạ mật thám, thăm dò tin tức tiếp tế hậu cần quân của Tây Hạ. Nếu thuận lợi, đến lúc đó có thể đem năm nghìn bao thuốc nổ giả thành lương thảo đưa đến đại doanh quân Tây Hạ."


Âu Dương khen:


"Tướng quân nhiều bố trí như vậy còn sợ Quân Tây Hạ không phá sao?"


Lưu Kỹ cười khổ nói:


"Thứ duy nhất mà mạt tướng lo lắng chính là kẻ địch quyết tử công kích."


"Chắc không đâu, Tây Hạ không giống với Tống. Binh lực triều đình bọn họ chính là cảnh vệ, quân hạt nhân. Mà cầm sinh quân lệ thuộc các Vương gia hoặc là quân tư, bọn họ xem những người này là thế lực của mình. Còn cả bộ đội địa phương, là dân chúng tạo thành, không thể phủ nhận cuộc sống du mục bọn họ khiến năng lực tác chiến của từng binh sĩ bọn họ mạnh. Nhưng một khi chiến trường có biến, hoặc là sĩ khí hạ xuống, chạy trốn trước tất nhiên là những người này. Tướng quân hẳn biết, một người tan tác có thể cuốn đi mười người, mười người có thể cuốn đi trăm người, trăm người có thể cuốn đi ngàn người."


"Ừm"


Lưu Kỹ gật đầu, đột nhiên nói:


"Người đâu."


"Dạ"


Chương Lan đáp dạ.


"Sai người đào hủy tất cả con đường trong năm dặm. Dùng thuốc nổ làm lỡ núi, rải đá lớn gỗ mảnh khắp bốn phía. Sau đó từ dưới núi dẫn nước tới, liên tục đổ xuống mặt đất."

"Sai người đào hủy tất cả con đường trong năm dặm. Dùng thuốc nổ làm lỡ núi, rải đá lớn gỗ mảnh khắp bốn phía. Sau đó từ dưới núi dẫn nước tới, liên tục đổ xuống mặt đất."


Lưu Kỹ lại nói:


"Mặt khác mời Lý Cương đại nhân triệu tập sương quân, trong vòng 3 ngày ở ngoài hai dặm cấu trúc ba bức tường cao vòng vèo, tường cao hai thước, phía trước để trăm bộ xe hỏa tiễn, chừa lỗ quan sát."


"Dạ"


Âu Dương hỏi:


"Lưu tướng quân, đây là ý gì? Ba ngày xây tường thành, chỉ sợ không đủ kiên cố?"


"Trước ngăn cản quân địch công kích một đoạn, sau hai dặm chính là tầm bắn pháo đốt có khả năng bắn tới. Sau đó ném đạn binh mai phục ngoài tường. Một khi bị địch công phá một bức, có thể lập tức rút lui sau đến bức thứ hai, mà bức tường thứ nhất đổ lại thành chướng ngại ngăn cản kỵ binh đi tới. Âu đại nhân, chỉ cần hậu cần hỏa dược tiếp tế kịp, năm dặm này sẽ thành Địa ngục của quân Tây Hạ. Có mạt tướng ở đây đánh tới mức quân địch không dám công thành, chỉ có như vậy mới có thể tránh long quyết tử của quân Tây Hạ. Còn cả xe hỏa tiễn, nặng vô cùng, kẻ địch muốn lấy đi, không có hỏa dược cũng vô dụng, lại ngăn cản cơ động, quân ta thừa cơ giết chóc. Địch không lấy, sau khi công kích bị đánh lui, quân ta có thể lấy lại lắp hỏa tiễn. Còn nữa, mỗi tường phân phối mấy bao thuốc nổ, tuyển tử tù châm đốt, vừa có thể sát thương kẻ địch, vừa có thể phá hư mặt đường."


Âu Dương đổ mồ hôi nói:


"Lưu tướng quân, mấy đài xe hỏa tiễn cũng hơn một trăm xâu tiền đó, phóng một loạt trăm đài chính là hơn một vạn xâu."


"Mạt tướng chỉ cầu thắng, không có hứng thú với chuyện khác."


"Được, ngươi hào phóng hơn so với ta."


Âu Dương biết chuyện khác còn kể cả tất cả binh sĩ dưới trướng bản thân hắn.


. . .


Bên Lưu Kỹ làm hết thảy, tất nhiên bị thám báo người Tây Hạ hồi báo Lý Kiền Thuận. Lý Kiền Thuận vừa nghe những thủ đoạn âm độc này liền biết phần thắng của mình lại ít đi một phần. Loại chiến pháp này không giống với lúc trước, lúc trước Âu Dương là lấy việc không đả thương hoặc là ít đả thương người một nhà làm mục tiêu cơ bản, mà Lưu Kỹ bố trí là có thể sát thương kẻ địch lớn nhất. Lý Kiền Thuận thở dài:


"Tướng này không xem tính mạng mình là gì cả. Đổi là trước kia tất không sợ, nhưng hôm nay lòng quân không yên, thủ đoạn Tu La như thế chỉ sợ binh sĩ đều sinh lòng sợ hãi."


Một tướng lĩnh hỏi:


"Bệ hạ, nguồn nước gần đó bị quân Tống đầu độc, binh sĩ uống nhầm nước này đã bệnh, lây bệnh hơn trăm người. Trong quân ta thiếu y thiếu dược, chỉ có thể để một bên chờ chết, nếu như tiếp tục nữa. . . Hậu quả không thể tưởng tượng nổi."


"Vũ khí công thành khi nào đến?"


Lý Kiền Thuận hỏi.


"Trong vòng bảy ngày."


"Bảy ngày. . ."


"Báo"


Một tên lính liên lạc tay cầm lệnh bài vào đại trướng:


"Hàn Thế Trung tự mình dẫn một vạn kỵ binh xông ra vòng vây, chạy trốn hướng hành lang Hà Tây."


"Xông ra rồi?"


Lý Kiền Thuận kinh hãi, chạy trốn cái rắm, người ta là phá vòng vây. Vội vàng hỏi:


"Sao ra được?"


"Là nhất bộ ba nghìn người phụ trách phía tây bắc đi theo địch toàn bộ, thả mở phòng thủ."


"Bộ Tây Bắc. . . Bộ Tây Bắc là họ Vãng Lợi, chính là người Đảng Hạng ta, sao lại đi theo địch?"


Lý Kiền Thuận càng kinh hãi, nếu nói là dân tộc thiểu số khác coi như xong, nhưng tám bộ Đảng Hạng luôn trung thành có thừa, sao lại đi theo địch?


"Nghe nói là con dâu Tiêu Ngân của tù trường bộ lạc họ Vãng Lợi trở về khuyên bảo, dường như còn cầm năm mươi vạn xâu tiền thu mua năm ngàn người họ Vãng Lợi này. Hiện giờ bộ phận tàn binh họ Vãng Lợi đã vào Thiên Hoàng thành, bộ phận đã tiếp trưởng giả trong tộc ra thẳng quân lộ Vĩnh Hưng. Quân coi giữ Hoành Sơn tưởng là điều hành bình thường, nên không ngăn trở. Về phần họ Vãng Lợi còn có hiệp nghị khác với triều Tống hay không, tạm thời không biết."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận