Thiên Tống


"Phải cứu Lương Hồng Ngọc, phải thông bốn đường. Đường đầu Hoàng thượng, đường hai Thái Kinh, đường ba bách tính, đường bốn võ tướng. Thái Kinh dùng hoàng kim, bách tính có báo hoàng gia, võ tướng bên ta có mấy người quen. Phiền toái nhất thật ra chính là Hoàng thượng."


"Sao nói như vậy?"


Âu Dương cười khổ nhỏ giọng nói:


"Nàng vốn là soán vị, với loại lén mang theo binh khí tiếp cận mình này là mẫn cảm nhất. Bốn đường bên này, ngoại trừ bách tính nắm chắc lừa gạt được, ba đường khác nắm chắc cũng không lớn, đặc biệt đường Hoàng đế, vô cùng phiền toái. Nếu bốn đường này đều làm thì xem như xong. Mà bên võ tướng phỏng chừng sẽ lớn, dù sao Lương Phụ chết vẫn có chút oan, lại bảo người ta chuyển giao lễ vật Da Luật Đại Thạch tặng ta, sau đó thời cơ chín muồi, sẽ giúp nói ít lời, chỉ là lo thời gian không kịp."


Bạch Liên hỏi:


"Thái Kinh có thể biết thân thế Lương Hồng Ngọc, chỉ sợ. . ."


"Chưa hẳn, Thái Kinh người này thâm tàng bất lộ. Sẽ lợi dụng bất luận ưu thế gì kiếm lời cho chính mình. Tiền đưa lên, lại lung lạc được ta, rồi sau đó ta đáp ứng hàng năm đều có hiếu kính, người này có thể sẽ cầu tình giúp. Để ta thiếu nợ hắn một đại nhân tình. Nhân tình này không phải cho ta, mà là cho người khác xem, tương lai ta muốn làm khó hắn, không cần hắn nói, mọi người đều nói ta vong ân phụ nghĩa. Quan trường có quy củ của quan trường, ngươi có thể là tiểu nhân, nhưng có một số quy tắc ngươi xúc phạm rồi, sẽ khiến người ta sỉ vả. Tông Trạch sao không được người ta chào đón, quá chính trực. Có cái gì thì nói cái đó, bất kể là có ân có cừu hắn đều làm theo việc công. Lý Cương người này có năng lực, nhưng sao thượng vị được, bởi vì ngay cả hoàng đế cũng cảm thấy hắn không hợp với người khác. Ngươi nói nha môn chúng ta, nếu Triển Minh cùng Cam Tín không hợp với ta, nha môn còn có thể vận hành bình thường sao?"


"Đại nhân, ngươi không giống người hiểu những thứ này mà."


Bạch Liên hơi kinh ngạc.


"Không phải ta, là Vương Văn Khanh ở Ðông Đức cung dạy ta có bốn đường này."


Người nước ngoài, tâm như gương sáng, thấy rõ đồng thời nhìn thấu triệt.


"Hắn. . . vì sao?"


"Ừm. . . Có thể là sợ ** hắn lần nữa bị bắt cóc. Ha ha!"


". . ."


Bạch Liên đổ mồ hôi!


Âu Dương ghé sát Bạch Liên nhỏ giọng nói:


"Còn một việc, ngươi giống từng ở hắc đạo, cho ngươi tiền ngươi có thể tìm mấy kẻ liều mạng cướp pháp trường không?"


". . ."


Bạch Liên lập tức lắc đầu như trống bỏi, cho dù có người ta cũng không dám! Ngươi cho rằng mọi người đều lá gan lớn giống ngươi sao. Cướp pháp trường cũng nghĩ ra.


"Cũng phải!"

"Cũng phải!"


Âu Dương thở dài:


"Thời gian quá gấp, nếu không thì đi Dương Bình vận hơn mười bệ tên lửa và pháo theo. . ."


"Xuỵt!"


Bạch Liên vội ngăn Âu Dương nói tiếp, đây là ở trên đường cái đó. Nàng nhìn ra được, Âu Dương là đang cố trấn tĩnh, thật ra trong lòng vẫn rất bất lực. Theo như nàng tính, bốn đường này nếu thực liều mạng, Âu Dương cũng sẽ có ** phiền. Đặc biệt lợi dụng báo hoàng gia kích động bách tính, việc có thành hay không không nói, sau này tuyệt đối chịu đủ.


Quả nhiên, sau khi Âu Dương trở lại Ðông Đức cung cẩn thận ngẫm lại, lại thay đổi chủ ý:


"Báo hoàng gia không thể tham dự vào. Nếu không sẽ trở thành kiêng kị với người trong triều. Mặc dù là chuyện sớm hay muộn, nhưng vì việc này thì không đáng, nếu không người khác bây giờ cảnh giác, liền bóp chết việc bồi dưỡng đạo đức của các phóng viên. Việc này vẫn nên giải quyết trong nội bộ."


Vương Văn Khanh gật đầu nói:


"Âu đại nhân, ngươi nói triều chính cũng tốt, ngươi nói quân vụ cũng tốt. Thật ra liền ở trên thân hai người. Đầu tiên là Hoàng thượng, thứ hai là Thái Tướng. Ngày nay thế lực triều đình không phải phân bố linh tinh như thái thượng hoàng, đế vương chơi thuật cân bằng. Mà hôm nay quan văn gần như toàn lấy Thái Tương làm ngựa. Bên võ tướng hôm nay vẫn còn chưa có tiếng nói. Nhưng nếu Âu đại nhân chỉ cầu hai bộ này, chỉ sợ tương lai lại có chút phiền phức."


Âu Dương hỏi:


"Phiền toái gì?"


"Xu Mật Viện là cao nhất của quân vụ Đại Tống, Thái Tương người này lại là người chủ tiến sĩ trong xương. Không phải tiến sĩ không được làm quan, chính là tiêu chuẩn làm việc của hắn. Như đại nhân mấy năm nay làm việc cũng không phải là không có đắc tội Thái Tương, nhưng luôn bỏ qua vì tuổi nhỏ. Trương Huyền Minh đại biểu chính là Hoàng thượng, nếu không quan lục phẩm này ai sẽ để hắn ở trong mắt, hiện giờ dưới sự thống trị của hắn, võ tướng quy tâm, mơ hồ có xu thế đối nghịch với quan văn. Văn võ đối lập là cục diện tất nhiên vào tương lai, cũng là một loại thủ đoạn đế vương chơi quyền hành. Hành vi của đại nhân ở Dương Bình, bên võ tướng đều trầm trồ khen ngợi, các nơi cũng rất nể mặt mũi đại nhân, nếu không đại nhân cho rằng muốn tra nhạc doanh liền không ai làm khó sao? Nếu đại nhân vì một người con gái mà tỏ ý tốt với Thái Tương, sau đó lại giúp Thái Tương làm một hai việc như vậy, chỉ sợ sau này liền gia nhập tranh đảng. Thứ nhất, xưởng quân của đại nhân chỉ sợ không dễ được lãi. Thứ hai, nếu dụng binh với bên ngoài, vậy bên thương gia liền không cách nào mưu lợi trong đó. Thứ ba, các lộ đều có binh mã, Dương Bình bán khắp bốn phương, chỉ sợ cũng sẽ gặp phiền toái không cần thiết."


Âu Dương hỏi:


"Có khoa trương như vậy sao?"


Vương Văn Khanh cười nói:


"Triều đình tranh đảng vốn là chuyện triều nào cũng có. Đế vương có kiến thức tất sẽ không để một phương trong đó phát triển an toàn, mà tiến hành cân bằng lẫn nhau. Tỷ như có người thượng biểu, muốn gia tăng thuế thương. Nếu các đại thần đều nhất trí, Hoàng thượng làm sao ra quyết định? Lúc này bên khác có người nói ý này không ổn, Hoàng thượng có thể căn cứ từ phe mình yêu thích mà thiên vị, chính thức nắm quyền nơi tay, cũng sẽ không bị người khác nói chuyên quyền độc đoán. Như việc Lương cư sĩ, quyền cân nhắc quyết định chính thật ra là ở Hoàng thượng, nhưng đại nhân cần có người thượng biểu dẫn tranh luận, lúc này mới sẽ do Hoàng thượng quyết định. Chỉ có điều đại nhân là muốn mời ai thượng biểu đây? Là Thái Tương cùng là trạng nguyên như đại nhân, hay là Xu Mật Viện hằng ngày giao hảo, điều này sẽ phải châm chước cân nhắc một chút. Cho nên bần đạo mới nói việc lợi dụng bách tính, toàn là từ đại cục ra."


". . ."


Âu Dương trầm tư.


Vương Văn Khanh lại nói:


"Đại nhân võ cử cũng được, xưởng quân cũng được, đều là việc công. Hiện giờ việc này là việc tư, cân nhắc đến chỗ tốt là vì mấu chốt. Xem hành vi của đại nhân ở Dương Bình cùng thái độ hoàng thượng, chỉ cần đại nhân nguyện ý, lên thẳng triều đường chỉ là việc trong tích tắc. Lăn lộn trong triều vài năm, thăng quan tiến chức không phải việc khó. Chính vì đại nhân tiền đồ như gấm, cho nên việc này mới đặc biệt mẫn cảm."

"Đại nhân võ cử cũng được, xưởng quân cũng được, đều là việc công. Hiện giờ việc này là việc tư, cân nhắc đến chỗ tốt là vì mấu chốt. Xem hành vi của đại nhân ở Dương Bình cùng thái độ hoàng thượng, chỉ cần đại nhân nguyện ý, lên thẳng triều đường chỉ là việc trong tích tắc. Lăn lộn trong triều vài năm, thăng quan tiến chức không phải việc khó. Chính vì đại nhân tiền đồ như gấm, cho nên việc này mới đặc biệt mẫn cảm."


"Tiên trưởng ý là, nếu ta là kẻ đầu đất, việc này ngược lại dễ làm?"


"Cũng không phải, nếu đại nhân vô năng, vậy ai sẽ đi nói chuyện vì đại nhân?"


Âu Dương hỏi:


"Tiên trưởng có kế sách lưỡng toàn gì không?"


"Có! Chính là lật ngược quá trình lại. Nếu dốc sức thuyết phục Hoàng thượng, hoàng thượng có tâm muốn thả, tất nhiên vào lúc thảo luận giữa hai bên, lúc này lại ra quyết định. Nếu Hoàng thượng vô tâm, vậy người sẽ thương lượng với một bên, cuối cùng nói với đại nhân, quần thần đều phản đối, trẫm lực bất tòng tâm."


Vương Văn Khanh nói:


"Chỉ có điều, đương kim Hoàng thượng rất mẫn cảm với việc mang theo binh khí cận thân, nếu muốn thuyết phục người, chỉ sợ sẽ phi thường gian nan."


". . ."


Âu Dương sờ ba chòm râu như mấy cọng lông trầm tư, một kế hoạch nguy hiểm, hồi báo cao chậm rãi hình thành.


. . .


"Thả Lương Hồng Ngọc?"


Triệu Ngọc nhìn tiểu Thanh hỏi:


"Vì sao?"


"Ừm. . ."


Tiểu Thanh sau đó ngẫm lại:


"Lương phụ quả thật tội không đáng chết, hơn nữa không có công lao cũng có khổ lao. . ."


Triệu Ngọc hỏi:


"Ai bảo ngươi nói?"


". . ."

". . ."


Tiểu Thanh nói:


"Không ai cả."


"Hừ! Không nói trẫm cũng biết."


Triệu Ngọc phất tay:


"Tuyệt đối không thể. Cầm vũ khí gần thân trẫm, ý đồ ám sát đại thần nhất phẩm triều đình, nói thả liền thả, vậy hoàng gia còn uy vọng sao? Bách quan sẽ nghị luận như thế nào? Trẫm ăn nói thế nào với Thái Tướng? Về nói với hắn, trẫm nếu không phải nể hắn trọng thương chưa khỏi hẳn, bây giờ liền xử hắn rồi, Lương Hồng Ngọc kia chính là tiểu thiếp của hắn."


Cửu công công ở một bên nói:


"Bệ hạ chớ tức giận, Âu Dương này cũng thật là, trong nhà bảo hắn kết hôn, hắn đào hôn. Bệ hạ chỉ định hôn nhân, hắn cố kháng. Hiện giờ thì cứ cố sống cố chết quấy nhiễu bệ hạ, đúng là một kẻ không thức thời."


Triệu Ngọc lạnh nhạt nói:


"Không được nói bậy, Âu Dương này cũng là do thấy Lương Hồng Ngọc cứu tánh mạng mình mới gây ra những việc này. Nếu hắn chẳng quan tâm, trẫm cũng lạnh tâm đó."


Tiểu Thanh mê muội hỏi:


"Vậy là để ý tốt hay không để ý mới tốt?"


". . ."


Triệu Ngọc thật không trả lời. Âu Dương này nếu không lằng nhằng, người này chính là vô tình vô nghĩa. Bây giờ Âu Dương cứ lằng nhằng mình lại rất khó chịu.


Cửu công công ở một bên nói:


"Âu Dương này cũng kì quái, nhìn ai cũng chướng mắt, mà chỉ coi trọng Lương Hồng Ngọc. Nói trở lại thì, bệ hạ, nếu Âu Dương thực có thâm tình với nàng, Lương Hồng Ngọc này vừa vấn trảm, Âu Dương sẽ phế không?"


"Nói bậy! Trẫm phái người điều tra rồi. Bọn họ căn bản là không chung phòng, hơn nữa cũng chỉ có duyên phận vài lần. Thâm tình gì chứ?"


Triệu Ngọc nhìn Cửu công công:


"Ừm? Ngươi có phải là thu chỗ tốt của người ta? Âu Dương kết giao nội thị, tội danh này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận