Truyện full
Truyện hot

Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

8.5/10
1547

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 114
Thất Nương

Thất Nương

8.5/10
26618

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 100
Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

8.5/10
50301

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 46
Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con

Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con

8.5/10
27688

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 88
Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

8.5/10
28861

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 111
Ái Phi Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường

8.5/10
42697

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 247
Thiên Túng Xinh Đẹp

Thiên Túng Xinh Đẹp

8.5/10
1127

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Chương 113
Tà Băng Ngạo Thiên

Tà Băng Ngạo Thiên

8.5/10
25174

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Chương 128
Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá

Hảo Nữ 18 - Hảo Nữ Thập Bát Giá

8.5/10
1647

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 248
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

8.5/10
2185

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 94
Thái hậu mười lăm tuổi (Tập 2 )

Thái hậu mười lăm tuổi (Tập 2 )

8.5/10
12043

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 59
Vương gia ta biết sai rồi

Vương gia ta biết sai rồi

8.5/10
3125

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 129

Top Xuyên Không

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...