Truyện full
Truyện hot

Võng Du

Là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tượng, lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao, hình ảnh chất lượng cao, kỹ xảo đồ sộ, mức chân thật cao, kỳ ảo, và tác giả của thể loại này thường rất giàu trí tưởng tượng :))

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

8.5/10
25842

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Thân Vương

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 482
Hùng bá thiên hạ

Hùng bá thiên hạ

8.5/10
1750

Trạng thái: FULL

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Thể loại: Võng Du, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 408
Hồng Sắc Sĩ Đồ

Hồng Sắc Sĩ Đồ

8.5/10
106295

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 1076
Quan Vận

Quan Vận

8.5/10
36404

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Hà Thường Tại

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 509
Siêu cấp máy tính

Siêu cấp máy tính

8.5/10
1370

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Phong Cuồng Băng Hào Bao

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 133
Tối Chung Trí Năng

Tối Chung Trí Năng

8.5/10
18044

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 267
Quan Khí

Quan Khí

8.5/10
6011

Trạng thái: FULL

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 1668
Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu
8.5/10
25842

Tác giả: Thân Vương

Thể loại: Đô Thị

Hùng bá thiên hạ
8.5/10
1750

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Thể loại: Võng Du

Hồng Sắc Sĩ Đồ
8.5/10
106295

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị

Quan Vận
8.5/10
36404

Tác giả: Hà Thường Tại

Thể loại: Đô Thị

Siêu cấp máy tính
8.5/10
1370

Tác giả: Phong Cuồng Băng Hào Bao

Thể loại: Đô Thị

Tối Chung Trí Năng
8.5/10
18044

Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Thể loại: Đô Thị

Quan Khí
8.5/10
6011

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị

Top Võng Du

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...