Truyện full
Truyện hot

Võng Du

Là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tượng, lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao, hình ảnh chất lượng cao, kỹ xảo đồ sộ, mức chân thật cao, kỳ ảo, và tác giả của thể loại này thường rất giàu trí tưởng tượng :))

Cực Phẩm Tu Chân Tà Thiếu

Cực Phẩm Tu Chân Tà Thiếu

8.5/10
8468

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Diện Hồng Nhĩ Xích

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 889
Lăng Thiên Mộng Huyễn

Lăng Thiên Mộng Huyễn

8.5/10
1854

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Mặc Mộng Trần

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 248
 Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

8.5/10
2697

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 483
Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

8.5/10
2336

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Thân Vương

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 482
Hùng bá thiên hạ

Hùng bá thiên hạ

8.5/10
1000

Trạng thái: FULL

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Thể loại: Võng Du, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 408
Hồng Sắc Sĩ Đồ

Hồng Sắc Sĩ Đồ

8.5/10
8728

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 1076
Quan Vận

Quan Vận

8.5/10
3516

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Hà Thường Tại

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 509
Siêu cấp máy tính

Siêu cấp máy tính

8.5/10
1000

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Phong Cuồng Băng Hào Bao

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 133
Tối Chung Trí Năng

Tối Chung Trí Năng

8.5/10
2763

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 267
Quan Khí

Quan Khí

8.5/10
1000

Trạng thái: FULL

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 1668
Cực Phẩm Tu Chân Tà Thiếu
8.5/10
8468

Tác giả: Diện Hồng Nhĩ Xích

Thể loại: Đô Thị

Lăng Thiên Mộng Huyễn
8.5/10
1854

Tác giả: Mặc Mộng Trần

Thể loại: Đô Thị

 Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
8.5/10
2697

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng

Thể loại: Đô Thị

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu
8.5/10
2336

Tác giả: Thân Vương

Thể loại: Đô Thị

Hùng bá thiên hạ
8.5/10
1000

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Thể loại: Võng Du

Hồng Sắc Sĩ Đồ
8.5/10
8728

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị

Quan Vận
8.5/10
3516

Tác giả: Hà Thường Tại

Thể loại: Đô Thị

Siêu cấp máy tính
8.5/10
1000

Tác giả: Phong Cuồng Băng Hào Bao

Thể loại: Đô Thị

Tối Chung Trí Năng
8.5/10
2763

Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Thể loại: Đô Thị

Quan Khí
8.5/10
1000

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị

Top Võng Du

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...