Truyện full
Truyện hot

Việt Nam

Các tác phẩm của nền văn học Việt Nam, được viết bởi các danh tác nổi tiếng.

Tự Truyện Tâm Linh - Nghiệp Âm

Tự Truyện Tâm Linh - Nghiệp Âm

7.5/10
1197

Trạng thái: Full

Tác giả: sunflower12080810

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Việt Nam, Huyền Huyễn

Chương 38
Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

7.5/10
3136

Trạng thái: Full

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Teen, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 54
Giống Rồng

Giống Rồng

7.5/10
1503

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 105
Gió Qua Rặng Mù U

Gió Qua Rặng Mù U

7.5/10
2157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trà Bình

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác

Chương 92
Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

7.5/10
1225

Trạng thái: Full

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Việt Nam

Chương 66
Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn

Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn

7.5/10
1435

Trạng thái: Full

Tác giả: Phạm Lữ Ân

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 41
Cầu Vong Khách

Cầu Vong Khách

7.5/10
1133

Trạng thái: Full

Tác giả: Thục Linh

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền Huyễn

Chương 23
Nhục Hồng Ngải

Nhục Hồng Ngải

7.5/10
1431

Trạng thái: Full

Tác giả: Thục Linh

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Việt Nam, Huyền Huyễn

Chương 27
Đạo Sĩ Kinh Kỳ

Đạo Sĩ Kinh Kỳ

7.5/10
1165

Trạng thái: Full

Tác giả: Trần Hữu Khương

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Việt Nam

Chương 27
Tráo Huyết

Tráo Huyết

7.5/10
1061

Trạng thái: Full

Tác giả: Thục Linh

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền Huyễn

Chương 25
Chuông Gió

Chuông Gió

7.5/10
5138

Trạng thái: Full

Tác giả: Vĩ Ngư

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Việt Nam

Chương 139
Bóng Trăng Trắng Ngà

Bóng Trăng Trắng Ngà

7.5/10
1181

Trạng thái: Full

Tác giả: Thục Linh

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền Huyễn

Chương 24
Tự Truyện Tâm Linh - Nghiệp Âm
7.5/10
1197

Tác giả: sunflower12080810

Thể loại: Trinh Thám

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17
7.5/10
3136

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Ngôn Tình

Giống Rồng
7.5/10
1503

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc

Thể loại: Cổ Đại

Gió Qua Rặng Mù U
7.5/10
2157

Tác giả: Trà Bình

Thể loại: Việt Nam

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
7.5/10
1225

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn
7.5/10
1435

Tác giả: Phạm Lữ Ân

Thể loại: Ngôn Tình

Cầu Vong Khách
7.5/10
1133

Tác giả: Thục Linh

Thể loại: Linh Dị

Nhục Hồng Ngải
7.5/10
1431

Tác giả: Thục Linh

Thể loại: Đoản Văn

Đạo Sĩ Kinh Kỳ
7.5/10
1165

Tác giả: Trần Hữu Khương

Thể loại: Đoản Văn

Tráo Huyết
7.5/10
1061

Tác giả: Thục Linh

Thể loại: Linh Dị

Chuông Gió
7.5/10
5138

Tác giả: Vĩ Ngư

Thể loại: Ngôn Tình

Bóng Trăng Trắng Ngà
7.5/10
1181

Tác giả: Thục Linh

Thể loại: Linh Dị

Top Việt Nam

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...