Truyện full
Truyện hot

Việt Nam

Các tác phẩm của nền văn học Việt Nam, được viết bởi các danh tác nổi tiếng.

Đứa Con Bị Chối Bỏ

Đứa Con Bị Chối Bỏ

7.5/10
1964

Trạng thái: Full

Tác giả: Dạ Thảo

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 21
Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

7.5/10
1222

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Thọ Tử

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 22
Mai Nở Dưới Sao

Mai Nở Dưới Sao

7.5/10
1251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dye1002

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Huyền Huyễn

Chương 70
Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

7.5/10
2074

Trạng thái: Full

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 11
Trừng Phạt (Punishment)

Trừng Phạt (Punishment)

7.5/10
1559

Trạng thái: Full

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 13
Thần Chiến Triều Trần

Thần Chiến Triều Trần

7.5/10
1249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vũ Phiên

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Lịch Sử, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 17
Lấy Chồng Tây

Lấy Chồng Tây

7.5/10
1352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dạ Thảo

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 35
Kiếp Làm Lẽ

Kiếp Làm Lẽ

7.5/10
1065

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trang Nguyễn

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 9
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

7.5/10
1011

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 2
Xích Quỷ Truyền Thừa

Xích Quỷ Truyền Thừa

7.5/10
1634

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bạch Tiểu Minh

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Việt Nam, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 31
Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

7.5/10
1702

Trạng thái: Full

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 20
Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

7.5/10
1492

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: komang09hp

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Việt Nam, Tiên Hiệp

Chương 75
Đứa Con Bị Chối Bỏ
7.5/10
1964

Tác giả: Dạ Thảo

Thể loại: Ngôn Tình

Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện
7.5/10
1222

Tác giả: Tiểu Thọ Tử

Thể loại: Ngôn Tình

Mai Nở Dưới Sao
7.5/10
1251

Tác giả: Dye1002

Thể loại: Ngôn Tình

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)
7.5/10
2074

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Ngôn Tình

Trừng Phạt (Punishment)
7.5/10
1559

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Trinh Thám

Thần Chiến Triều Trần
7.5/10
1249

Tác giả: Vũ Phiên

Thể loại: Quân Sự

Lấy Chồng Tây
7.5/10
1352

Tác giả: Dạ Thảo

Thể loại: Ngôn Tình

Kiếp Làm Lẽ
7.5/10
1065

Tác giả: Trang Nguyễn

Thể loại: Ngôn Tình

Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
7.5/10
1011

Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Thể loại: Ngôn Tình

Xích Quỷ Truyền Thừa
7.5/10
1634

Tác giả: Bạch Tiểu Minh

Thể loại: Đô Thị

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love
7.5/10
1702

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Ngôn Tình

Vạn Kiếp Nhất Mộng
7.5/10
1492

Tác giả: komang09hp

Thể loại: Ngôn Tình

Top Việt Nam

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...