Truyện full
Truyện hot

Truyện Sắc

Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Chân Long Va Phải Ác Nữ

Chân Long Va Phải Ác Nữ

7.5/10
1649

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Yểu Yểu Lĩnh Tiên

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 49
Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

7.5/10
10036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: @seunghyunttop

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 65
Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

7.5/10
10333

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lục Như Hoà Thượng

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Kiếm Hiệp

Chương 342
Cẩm Tú Đỉnh

Cẩm Tú Đỉnh

7.5/10
7918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu

Chương 77
Cả Đời Không Quên

Cả Đời Không Quên

7.5/10
3313

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: C Tây Khê C

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 41
Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

7.5/10
3098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Third9X9

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 117
Sắc Loạn Tiêu Dao

Sắc Loạn Tiêu Dao

7.5/10
1539

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tộc Đài

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Kiếm Hiệp

Chương 27
Thao Khóc Lão Sư

Thao Khóc Lão Sư

7.5/10
4673

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hiệp Tổng Công

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 6
Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

7.5/10
3385

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 96
Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

7.5/10
16093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Xing Xing

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 125
Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

7.5/10
9384

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 108
Vực Sâu Ham Muốn

Vực Sâu Ham Muốn

7.5/10
118583

Trạng thái: Full

Tác giả: An Sở Tâm

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 421
Chân Long Va Phải Ác Nữ
7.5/10
1649

Tác giả: Yểu Yểu Lĩnh Tiên

Thể loại: Ngôn Tình

Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
7.5/10
10036

Tác giả: @seunghyunttop

Thể loại: Ngôn Tình

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
7.5/10
10333

Tác giả: Lục Như Hoà Thượng

Thể loại: Xuyên Không

Cẩm Tú Đỉnh
7.5/10
7918

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Ngôn Tình

Cả Đời Không Quên
7.5/10
3313

Tác giả: C Tây Khê C

Thể loại: Ngôn Tình

Đỉnh Cấp Thiếu Niên
7.5/10
3098

Tác giả: Third9X9

Thể loại: Ngôn Tình

Sắc Loạn Tiêu Dao
7.5/10
1539

Tác giả: Tộc Đài

Thể loại: Truyện Sắc

Thao Khóc Lão Sư
7.5/10
4673

Tác giả: Hiệp Tổng Công

Thể loại: Truyện Ngược

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ
7.5/10
3385

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
7.5/10
16093

Tác giả: Xing Xing

Thể loại: Ngôn Tình

Hầu Môn Kiêu Nữ
7.5/10
9384

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn

Thể loại: Ngôn Tình

Vực Sâu Ham Muốn
7.5/10
118583

Tác giả: An Sở Tâm

Thể loại: Ngôn Tình

Top Truyện Sắc

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...