Truyện full
Truyện hot

Truyện Khác

Những truyện không thuộc những thể loại đã có ở Truyện Full sẽ "được" nhét vào đây.

Câu Truyện Mẹ Chồng Nàng Dâu

Câu Truyện Mẹ Chồng Nàng Dâu

7.5/10
1051

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyễn Hà Tư Nhĩ

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 4
Làm Dâu Nhà Phú Ông

Làm Dâu Nhà Phú Ông

7.5/10
5820

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đông Phương, Truyện Khác

Chương 97
Để Gió Cuốn Đi

Để Gió Cuốn Đi

7.5/10
1320

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hy Cao

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Truyện Khác

Chương 50
Như Hoa Như Sương Lại Như Gió

Như Hoa Như Sương Lại Như Gió

7.5/10
1184

Trạng thái: Full

Tác giả: Vương Thinh

Thể loại: Truyện Khác

Chương 63
Tự Yêu - Du Phong

Tự Yêu - Du Phong

7.5/10
1492

Trạng thái: Full

Tác giả: Du Phong

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 40
Thúy Kiều Ngoại Truyện

Thúy Kiều Ngoại Truyện

7.5/10
1058

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vic303

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Truyện Khác

Chương 7
Gái Điếm

Gái Điếm

7.5/10
1098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mây+

Thể loại: Truyện Teen, Truyện Khác

Chương 6
Đoản BE

Đoản BE

7.5/10
1528

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Truyện Teen, Truyện Khác

Chương 22
Mẹ Chồng Nàng Dâu

Mẹ Chồng Nàng Dâu

7.5/10
1311

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thái Dương Đích Hỏa Diễm

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Truyện Khác

Chương 32
Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

7.5/10
4687

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đông Phương, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 96
Anh Là Cả Thế Giới Của Em

Anh Là Cả Thế Giới Của Em

7.5/10
1017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thố Lạt

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Truyện Khác

Chương 8
Bí Mật Của Hạnh Phúc

Bí Mật Của Hạnh Phúc

7.5/10
1301

Trạng thái: Full

Tác giả: David Niven, Ph.D.

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Chương 99
Câu Truyện Mẹ Chồng Nàng Dâu
7.5/10
1051

Tác giả: Nguyễn Hà Tư Nhĩ

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Phú Ông
7.5/10
5820

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình

Để Gió Cuốn Đi
7.5/10
1320

Tác giả: Hy Cao

Thể loại: Ngôn Tình

Như Hoa Như Sương Lại Như Gió
7.5/10
1184

Tác giả: Vương Thinh

Thể loại: Truyện Khác

Tự Yêu - Du Phong
7.5/10
1492

Tác giả: Du Phong

Thể loại: Ngôn Tình

Thúy Kiều Ngoại Truyện
7.5/10
1058

Tác giả: Vic303

Thể loại: Cổ Đại

Gái Điếm
7.5/10
1098

Tác giả: Mây+

Thể loại: Truyện Teen

Đoản BE
7.5/10
1528

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện Sắc

Mẹ Chồng Nàng Dâu
7.5/10
1311

Tác giả: Thái Dương Đích Hỏa Diễm

Thể loại: Ngôn Tình

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ
7.5/10
4687

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Là Cả Thế Giới Của Em
7.5/10
1017

Tác giả: Thố Lạt

Thể loại: Ngôn Tình

Bí Mật Của Hạnh Phúc
7.5/10
1301

Tác giả: David Niven, Ph.D.

Thể loại: Phương Tây

Top Truyện Khác

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...