Truyện full
Truyện hot

Truyện Gia Đấu

Gia đấu cũng như trạch đấu là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.

Tưởng Tuệ Nghi

Tưởng Tuệ Nghi

7.7/10
3032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhan Huyết

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 26
Lão Đại Là Nữ Lang

Lão Đại Là Nữ Lang

9.1/10
5148

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: La Thanh Mai

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 88
Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

7.4/10
17652

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tô Tiểu Lương

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 110
Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

7.8/10
38810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tố Y Độ Giang

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 77
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

8.3/10
22377

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 75
Đích Nữ Tàn Phi

Đích Nữ Tàn Phi

8.4/10
113254

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phi Yến Nhược Thiên

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 130
Ông Xã Thần Bí

Ông Xã Thần Bí

7/10
6705

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Chủ

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 200
Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

8.5/10
1407

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 10
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

7.2/10
9672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mai Hoa Tam Lộng

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 91
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

7.5/10
69555

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Lịch Sử, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 115
Trọng Sinh Tầm An

Trọng Sinh Tầm An

7.5/10
36669

Trạng thái: Full

Tác giả: Luna Huang

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 120
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

7.5/10
138737

Trạng thái: Full

Tác giả: Bình Quả Trùng Tử

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 395

Top Truyện Gia Đấu

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...