Truyện full
Truyện hot

Trinh Thám

Thể loại truyện trinh thám

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

7.5/10
15111

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Li Đa Ô

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trinh Thám

Chương 341
Mùa Quýt Chín

Mùa Quýt Chín

7.5/10
23242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bạch Nhất Mặc

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Chương 60
Tâm Ma - Jim Maryal

Tâm Ma - Jim Maryal

7.5/10
1236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Jim Maryal

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 34
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

7.5/10
5624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Thanh Lục La Quần

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám

Chương 173
Chứng Kiến Thần Thám

Chứng Kiến Thần Thám

7.5/10
3129

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tưởng Du Nguyên

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Truyện Sủng

Chương 136
Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

7.5/10
2388

Trạng thái: Full

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 11
Trừng Phạt (Punishment)

Trừng Phạt (Punishment)

7.5/10
1783

Trạng thái: Full

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 13
Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

7.5/10
5489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vũ Trần

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Chương 107
Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

7.5/10
3644

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trinh Thám, Truyện Sủng

Chương 64
Những Vụ Án Trên Thế Giới

Những Vụ Án Trên Thế Giới

7.5/10
4810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Thám Hiểm

Chương 266
Ngày Nắng Chói Chang

Ngày Nắng Chói Chang

7.5/10
1435

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trương Tiểu Tố

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 12
Ánh Trăng Đoạt Mạng

Ánh Trăng Đoạt Mạng

7.5/10
1151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Võ Hoàng Phúc

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 23
Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
7.5/10
15111

Tác giả: Li Đa Ô

Thể loại: Xuyên Không

Mùa Quýt Chín
7.5/10
23242

Tác giả: Bạch Nhất Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Tâm Ma - Jim Maryal
7.5/10
1236

Tác giả: Jim Maryal

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
7.5/10
5624

Tác giả: Thanh Thanh Lục La Quần

Thể loại: Dị Năng

Chứng Kiến Thần Thám
7.5/10
3129

Tác giả: Tưởng Du Nguyên

Thể loại: Ngôn Tình

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)
7.5/10
2388

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Ngôn Tình

Trừng Phạt (Punishment)
7.5/10
1783

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Trinh Thám

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
7.5/10
5489

Tác giả: Vũ Trần

Thể loại: Trinh Thám

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng
7.5/10
3644

Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu

Thể loại: Dị Năng

Những Vụ Án Trên Thế Giới
7.5/10
4810

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Thể loại: Trinh Thám

Ngày Nắng Chói Chang
7.5/10
1435

Tác giả: Trương Tiểu Tố

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Trăng Đoạt Mạng
7.5/10
1151

Tác giả: Võ Hoàng Phúc

Thể loại: Trinh Thám

Top Trinh Thám

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...