Truyện full
Truyện hot

Quan Trường

Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.

Đỉnh Cao Quyền Lực

Đỉnh Cao Quyền Lực

7.5/10
6918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mộng Nhập Hồng Hoang

Thể loại: Quan Trường

Chương 720
Thanh Quan

Thanh Quan

7.5/10
8038

Trạng thái: Full

Tác giả: Qua Nhân

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1118
Quyền Tài

Quyền Tài

7.5/10
29573

Trạng thái: Full

Tác giả: Thường Dụ

Thể loại: Dị Năng, Quan Trường, Đô Thị

Chương 2032
Giả Cán Bộ

Giả Cán Bộ

7.5/10
8398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dương Tử Hiên

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 705
Phong Khí Quan Trường

Phong Khí Quan Trường

7.5/10
2646

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Canh Tục

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 478
Ôsin Nhà Bộ Trưởng

Ôsin Nhà Bộ Trưởng

7.5/10
1283

Trạng thái: Full

Tác giả: Phạm Gia Khánh

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 21
Quan Bảng

Quan Bảng

7.5/10
7875

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ẩn Vi Giả

Thể loại: Dị Năng, Quan Trường, Đô Thị

Chương 1630
Y Thống Giang Sơn

Y Thống Giang Sơn

7.5/10
3648

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thạch Chương Ngư

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 306
Đỉnh Cao Quyền Lực
7.5/10
6918

Tác giả: Mộng Nhập Hồng Hoang

Thể loại: Quan Trường

Thanh Quan
7.5/10
8038

Tác giả: Qua Nhân

Thể loại: Quan Trường

Quyền Tài
7.5/10
29573

Tác giả: Thường Dụ

Thể loại: Dị Năng

Giả Cán Bộ
7.5/10
8398

Tác giả: Dương Tử Hiên

Thể loại: Quan Trường

Phong Khí Quan Trường
7.5/10
2646

Tác giả: Canh Tục

Thể loại: Quan Trường

Ôsin Nhà Bộ Trưởng
7.5/10
1283

Tác giả: Phạm Gia Khánh

Thể loại: Quan Trường

Quan Bảng
7.5/10
7875

Tác giả: Ẩn Vi Giả

Thể loại: Dị Năng

Y Thống Giang Sơn
7.5/10
3648

Tác giả: Thạch Chương Ngư

Thể loại: Xuyên Không

Top Quan Trường

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...