Truyện full
Truyện hot

Quan Trường

Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

6.8/10
12477

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Trinh Thám, Truyện Sủng

Chương 115
Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

9.1/10
685207

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sắc

Chương 349
Thiên Cổ Hận

Thiên Cổ Hận

7.5/10
2604

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử, Việt Nam

Chương 20
Lão Đại Là Nữ Lang

Lão Đại Là Nữ Lang

8.8/10
241184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 289
Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

7/10
31468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Quan Trường, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 97
Giả Cán Bộ

Giả Cán Bộ

7.5/10
190658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 705
Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

7.5/10
272121

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường

Chương 1338
Quan Lộ Trầm Luân

Quan Lộ Trầm Luân

7.5/10
139217

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 585
Sỹ Đồ Phong Lưu

Sỹ Đồ Phong Lưu

7.5/10
210352

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 644
Quan Thanh

Quan Thanh

7.5/10
255020

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 739
Cao Quan

Cao Quan

7.5/10
280246

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 660
Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

7.5/10
376837

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1596