Truyện full
Truyện hot

Quan Trường

Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.

Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

9.1/10
276026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Nhục Tống

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sắc

Chương 321
Lão Đại Là Nữ Lang

Lão Đại Là Nữ Lang

9.1/10
5148

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: La Thanh Mai

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 88
Giả Cán Bộ

Giả Cán Bộ

7.5/10
108452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dương Tử Hiên

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 705
Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

7.5/10
138882

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tây Lâu Nguyệt

Thể loại: Quan Trường

Chương 1338
Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

7.5/10
196762

Trạng thái: Drop

Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1596
Quan Lộ Trầm Luân

Quan Lộ Trầm Luân

7.5/10
55801

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trần Trọng

Thể loại: Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 585
Sỹ Đồ Phong Lưu

Sỹ Đồ Phong Lưu

7.5/10
79996

Trạng thái: Full

Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai

Thể loại: Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 644
Thanh Quan

Thanh Quan

7.5/10
71619

Trạng thái: Full

Tác giả: Qua Nhân

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1118
Cao Quan

Cao Quan

7.5/10
116221

Trạng thái: Full

Tác giả: Cách Ngư

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 660
Quan Thanh

Quan Thanh

7.5/10
101874

Trạng thái: Full

Tác giả: Cách Ngư

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 739
Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

7.5/10
76827

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 956
Bắc Tống Nhàn Vương

Bắc Tống Nhàn Vương

7.5/10
40484

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bắc Minh Lão Ngư

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 249
Nữ Quan Vận Sự
9.1/10
276026

Tác giả: Tiểu Nhục Tống

Thể loại: Ngôn Tình

Lão Đại Là Nữ Lang
9.1/10
5148

Tác giả: La Thanh Mai

Thể loại: Truyện Nữ Cường

Giả Cán Bộ
7.5/10
108452

Tác giả: Dương Tử Hiên

Thể loại: Quan Trường

Quan Đạo Thiên Kiêu
7.5/10
138882

Tác giả: Tây Lâu Nguyệt

Thể loại: Quan Trường

Trùm Tài Nguyên
7.5/10
196762

Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Thể loại: Quan Trường

Quan Lộ Trầm Luân
7.5/10
55801

Tác giả: Trần Trọng

Thể loại: Quan Trường

Sỹ Đồ Phong Lưu
7.5/10
79996

Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai

Thể loại: Quan Trường

Thanh Quan
7.5/10
71619

Tác giả: Qua Nhân

Thể loại: Quan Trường

Cao Quan
7.5/10
116221

Tác giả: Cách Ngư

Thể loại: Quan Trường

Quan Thanh
7.5/10
101874

Tác giả: Cách Ngư

Thể loại: Quan Trường

Quan Cư Nhất Phẩm
7.5/10
76827

Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Thể loại: Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương
7.5/10
40484

Tác giả: Bắc Minh Lão Ngư

Thể loại: Quân Sự