Truyện full
Truyện hot

Quan Trường

Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.

Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

7.5/10
16057

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Nhục Tống

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sắc

Chương 291
Quan Sách

Quan Sách

7.5/10
5095

Trạng thái: Full

Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Thể loại: Quan Trường

Chương 1316
Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

7.5/10
3710

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tửu Đồ

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 493
Bí Thư Tỉnh Ủy

Bí Thư Tỉnh Ủy

7.5/10
1823

Trạng thái: Full

Tác giả: Vân Thảo

Thể loại: Quan Trường, Lịch Sử, Việt Nam

Chương 149
Bắc Tống Nhàn Vương

Bắc Tống Nhàn Vương

7.5/10
5859

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bắc Minh Lão Ngư

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 249
Nhiếp Chính Đại Minh

Nhiếp Chính Đại Minh

7.5/10
1043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Sâu

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 8
Bố Y Quan Đạo

Bố Y Quan Đạo

7.5/10
8159

Trạng thái: Full

Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Thể loại: Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 510
Cao Quan

Cao Quan

7.5/10
9468

Trạng thái: Full

Tác giả: Cách Ngư

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 660
Nhất Phẩm Phong Lưu

Nhất Phẩm Phong Lưu

7.5/10
2472

Trạng thái: Full

Tác giả: Đồ Cùng

Thể loại: Quan Trường, Trinh Thám, Đô Thị

Chương 338
Quan Gia

Quan Gia

7.5/10
9355

Trạng thái: Full

Tác giả: Hãm Bính

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1354
Quan Thanh

Quan Thanh

7.5/10
8681

Trạng thái: Full

Tác giả: Cách Ngư

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 739
Tỷ Phu Vinh Dự

Tỷ Phu Vinh Dự

7.5/10
2694

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiểu Thủ Chương

Thể loại: Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 204
Nữ Quan Vận Sự
7.5/10
16057

Tác giả: Tiểu Nhục Tống

Thể loại: Ngôn Tình

Quan Sách
7.5/10
5095

Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Thể loại: Quan Trường

Khai Quốc Công Tặc
7.5/10
3710

Tác giả: Tửu Đồ

Thể loại: Quân Sự

Bí Thư Tỉnh Ủy
7.5/10
1823

Tác giả: Vân Thảo

Thể loại: Quan Trường

Bắc Tống Nhàn Vương
7.5/10
5859

Tác giả: Bắc Minh Lão Ngư

Thể loại: Quân Sự

Nhiếp Chính Đại Minh
7.5/10
1043

Tác giả: Sâu

Thể loại: Quân Sự

Bố Y Quan Đạo
7.5/10
8159

Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Thể loại: Quan Trường

Cao Quan
7.5/10
9468

Tác giả: Cách Ngư

Thể loại: Quan Trường

Nhất Phẩm Phong Lưu
7.5/10
2472

Tác giả: Đồ Cùng

Thể loại: Quan Trường

Quan Gia
7.5/10
9355

Tác giả: Hãm Bính

Thể loại: Quan Trường

Quan Thanh
7.5/10
8681

Tác giả: Cách Ngư

Thể loại: Quan Trường

Tỷ Phu Vinh Dự
7.5/10
2694

Tác giả: Tiểu Thủ Chương

Thể loại: Quan Trường

Top Quan Trường

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...