Truyện full
Truyện hot

Quân Sự

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

Tặc Miêu

Tặc Miêu

7.5/10
1611

Trạng thái: Full

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Thể loại: Quân Sự, Huyền Huyễn

Chương 53
Ác Hán

Ác Hán

7.5/10
3828

Trạng thái: Full

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 456
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

7.5/10
4193

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tang Du Tinh

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường

Chương 99
Nhất Phẩm Giang Sơn

Nhất Phẩm Giang Sơn

7.5/10
4911

Trạng thái: Full

Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 407
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

7.5/10
1544

Trạng thái: Full

Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Lịch Sử, Trọng Sinh

Chương 256
Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

7.5/10
4661

Trạng thái: Full

Tác giả: Tầm Hương Sư

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 864
Hình Đồ

Hình Đồ

7.5/10
7400

Trạng thái: Full

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử

Chương 582
Tống Thì Hành

Tống Thì Hành

7.5/10
2489

Trạng thái: Full

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử

Chương 532
Soán Đường

Soán Đường

7.5/10
7300

Trạng thái: Full

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 871
Sáp Huyết

Sáp Huyết

7.5/10
2451

Trạng thái: Full

Tác giả: Mặc Vũ

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 484
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

7.5/10
2665

Trạng thái: Full

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Chương 79
Cô Độc Chiến Thần

Cô Độc Chiến Thần

7.5/10
2749

Trạng thái: Full

Tác giả: Huyền Vũ

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 267
Tặc Miêu
7.5/10
1611

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Thể loại: Quân Sự

Ác Hán
7.5/10
3828

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự

Quân Hôn Độc Ái
7.5/10
4193

Tác giả: Tang Du Tinh

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Phẩm Giang Sơn
7.5/10
4911

Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Thể loại: Quân Sự

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc
7.5/10
1544

Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc

Thể loại: Quân Sự

Phong Lưu Võ Trạng Nguyên
7.5/10
4661

Tác giả: Tầm Hương Sư

Thể loại: Quân Sự

Hình Đồ
7.5/10
7400

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự

Tống Thì Hành
7.5/10
2489

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự

Soán Đường
7.5/10
7300

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự

Sáp Huyết
7.5/10
2451

Tác giả: Mặc Vũ

Thể loại: Quân Sự

Giấc Mộng Quân Doanh
7.5/10
2665

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Độc Chiến Thần
7.5/10
2749

Tác giả: Huyền Vũ

Thể loại: Quân Sự

Top Quân Sự

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...