Truyện full
Truyện hot

Quân Sự

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

7.5/10
28042

Trạng thái: Full

Tác giả: Đông Nhất Phương

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 1321
Tuyệt Đỉnh Quân Sư

Tuyệt Đỉnh Quân Sư

7.5/10
1069

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Dị Giới, Võng Du

Chương 6
Bá Nghiệp

Bá Nghiệp

7.5/10
1143

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: duongminhtuan0

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 29
Thập Điện Thiên La Cung

Thập Điện Thiên La Cung

7.5/10
1016

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Thất

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 7
Tranh Thiên Hạ

Tranh Thiên Hạ

7.5/10
1627

Trạng thái: Full

Tác giả: Khuynh Linh Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu

Chương 56
Cơ Giới Khách

Cơ Giới Khách

7.5/10
1577

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trương Lang Vương

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng, Dị Giới, Khoa Huyễn

Chương 198
Đế Trụ

Đế Trụ

7.5/10
2290

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trí Bạch

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Lịch Sử, Trọng Sinh

Chương 139
Bắc Tống Nhàn Vương

Bắc Tống Nhàn Vương

7.5/10
6396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bắc Minh Lão Ngư

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 249
Nhiếp Chính Đại Minh

Nhiếp Chính Đại Minh

7.5/10
1055

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Sâu

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 8
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

7.5/10
2737

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: KennyNguyen

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử

Chương 40
Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

7.5/10
1308

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: [email protected]

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 149
Đế Vương Ký

Đế Vương Ký

7.5/10
1271

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Chuabietyeu

Thể loại: Quân Sự, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 47
Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc
7.5/10
28042

Tác giả: Đông Nhất Phương

Thể loại: Quân Sự

Tuyệt Đỉnh Quân Sư
7.5/10
1069

Tác giả: Lạc Kỳ Nam

Thể loại: Quân Sự

Bá Nghiệp
7.5/10
1143

Tác giả: duongminhtuan0

Thể loại: Quân Sự

Thập Điện Thiên La Cung
7.5/10
1016

Tác giả: Tiểu Thất

Thể loại: Quân Sự

Tranh Thiên Hạ
7.5/10
1627

Tác giả: Khuynh Linh Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình

Cơ Giới Khách
7.5/10
1577

Tác giả: Trương Lang Vương

Thể loại: Quân Sự

Đế Trụ
7.5/10
2290

Tác giả: Trí Bạch

Thể loại: Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương
7.5/10
6396

Tác giả: Bắc Minh Lão Ngư

Thể loại: Quân Sự

Nhiếp Chính Đại Minh
7.5/10
1055

Tác giả: Sâu

Thể loại: Quân Sự

Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
7.5/10
2737

Tác giả: KennyNguyen

Thể loại: Quân Sự

Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)
7.5/10
1308

Tác giả: [email protected]

Thể loại: Quân Sự

Đế Vương Ký
7.5/10
1271

Tác giả: Chuabietyeu

Thể loại: Quân Sự

Top Quân Sự

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...