Truyện full
Truyện hot

Quân Sự

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

Đại Đường Tửu Đồ

Đại Đường Tửu Đồ

7.5/10
48237

Trạng thái: Full

Tác giả: Cách Ngư

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 352
Hoàng Tộc

Hoàng Tộc

7.5/10
106033

Trạng thái: Full

Tác giả: Cao Nguyệt

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử

Chương 645
Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

7.5/10
74836

Trạng thái: Full

Tác giả: Tinh Nhị S

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 124
Tranh Thiên Hạ

Tranh Thiên Hạ

7.5/10
6929

Trạng thái: Full

Tác giả: Khuynh Linh Nguyệt

Thể loại: Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu

Chương 56
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

7.5/10
10797

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: KennyNguyen

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử

Chương 213
Đại Tranh Chi Thế

Đại Tranh Chi Thế

7.5/10
21868

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Quan

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử, Trọng Sinh

Chương 379
Đại Tần Bá Nghiệp

Đại Tần Bá Nghiệp

7.5/10
27641

Trạng thái: Full

Tác giả: Ngọc Vãn Lâu

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 208
Săn Tim Nàng

Săn Tim Nàng

7.5/10
13902

Trạng thái: Full

Tác giả: Hi Đại Tiểu Thư

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 165
Thần Xạ Nhà Thanh

Thần Xạ Nhà Thanh

7.5/10
29778

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đông Nhất Phương

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 1261
Kiêu Phong

Kiêu Phong

7.5/10
74460

Trạng thái: Full

Tác giả: Hải Phong Nhi

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Lịch Sử, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 768
Nhất Phẩm Giang Sơn

Nhất Phẩm Giang Sơn

7.5/10
39354

Trạng thái: Full

Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 407
Hình Đồ

Hình Đồ

7.5/10
70636

Trạng thái: Full

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử

Chương 582
Đại Đường Tửu Đồ
7.5/10
48237

Tác giả: Cách Ngư

Thể loại: Quân Sự

Hoàng Tộc
7.5/10
106033

Tác giả: Cao Nguyệt

Thể loại: Quân Sự

Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp
7.5/10
74836

Tác giả: Tinh Nhị S

Thể loại: Quân Sự

Tranh Thiên Hạ
7.5/10
6929

Tác giả: Khuynh Linh Nguyệt

Thể loại: Quân Sự

Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
7.5/10
10797

Tác giả: KennyNguyen

Thể loại: Quân Sự

Đại Tranh Chi Thế
7.5/10
21868

Tác giả: Nguyệt Quan

Thể loại: Quân Sự

Đại Tần Bá Nghiệp
7.5/10
27641

Tác giả: Ngọc Vãn Lâu

Thể loại: Quân Sự

Săn Tim Nàng
7.5/10
13902

Tác giả: Hi Đại Tiểu Thư

Thể loại: Quân Sự

Thần Xạ Nhà Thanh
7.5/10
29778

Tác giả: Đông Nhất Phương

Thể loại: Quân Sự

Kiêu Phong
7.5/10
74460

Tác giả: Hải Phong Nhi

Thể loại: Quân Sự

Nhất Phẩm Giang Sơn
7.5/10
39354

Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Thể loại: Quân Sự

Hình Đồ
7.5/10
70636

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự