Truyện full
Truyện hot

Quân Sự

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

Nhật Nguyệt Đương Không

Nhật Nguyệt Đương Không

7.5/10
3606

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Huỳnh Dị

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Tiên Hiệp

Chương 369
Đại Quốc Tặc

Đại Quốc Tặc

7.5/10
10424

Trạng thái: Full

Tác giả: Phó Kỳ Lân

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử

Chương 348
Mị Tướng Quân

Mị Tướng Quân

7.5/10
1650

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 206
Vượt Khắp Khổ Duyên Nói Yêu Chàng

Vượt Khắp Khổ Duyên Nói Yêu Chàng

7.5/10
1056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vực Tình

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 17
Xuyên Không Về Thời Trần

Xuyên Không Về Thời Trần

7.5/10
1267

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: huynhchitai

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 15
Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

7.5/10
1805

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Độc Hành Chí Tôn

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 79
Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

7.5/10
1415

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Lịch Sử, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 75
Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

7.5/10
1288

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: PTQDung

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Dị Giới

Chương 92
Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

7.5/10
4412

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tửu Đồ

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 493
Dạ Thiên Tử

Dạ Thiên Tử

7.5/10
2967

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Quan

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 273
Hệ Thống Vạn Năng

Hệ Thống Vạn Năng

7.5/10
1073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: XBeer

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Dị Giới, Võng Du

Chương 22
Thâu Hương

Thâu Hương

7.5/10
2136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạc Võ

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 116
Nhật Nguyệt Đương Không
7.5/10
3606

Tác giả: Huỳnh Dị

Thể loại: Quân Sự

Đại Quốc Tặc
7.5/10
10424

Tác giả: Phó Kỳ Lân

Thể loại: Quân Sự

Mị Tướng Quân
7.5/10
1650

Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô

Thể loại: Quân Sự

Vượt Khắp Khổ Duyên Nói Yêu Chàng
7.5/10
1056

Tác giả: Vực Tình

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Không Về Thời Trần
7.5/10
1267

Tác giả: huynhchitai

Thể loại: Quân Sự

Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng
7.5/10
1805

Tác giả: Độc Hành Chí Tôn

Thể loại: Quân Sự

Đại Ngụy Cung Đình
7.5/10
1415

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Quân Sự

Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite
7.5/10
1288

Tác giả: PTQDung

Thể loại: Quân Sự

Khai Quốc Công Tặc
7.5/10
4412

Tác giả: Tửu Đồ

Thể loại: Quân Sự

Dạ Thiên Tử
7.5/10
2967

Tác giả: Nguyệt Quan

Thể loại: Quân Sự

Hệ Thống Vạn Năng
7.5/10
1073

Tác giả: XBeer

Thể loại: Quân Sự

Thâu Hương
7.5/10
2136

Tác giả: Mạc Võ

Thể loại: Quân Sự

Top Quân Sự

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...