Truyện full
Truyện hot

Quân Sự

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

Cẩm Y Dạ Hành

Cẩm Y Dạ Hành

8.5/10
6117

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Nguyệt Quan

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 505
Thuỷ Hử Truyện

Thuỷ Hử Truyện

8.5/10
1322

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Thi Nại Am

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 35
Sở Thị Xuân Thu

Sở Thị Xuân Thu

8.5/10
1393

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Ninh Trí Viễn

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 114
Cẩm Y Dạ Hành
8.5/10
6117

Tác giả: Nguyệt Quan

Thể loại: Quân Sự

Thuỷ Hử Truyện
8.5/10
1322

Tác giả: Thi Nại Am

Thể loại: Quân Sự

Sở Thị Xuân Thu
8.5/10
1393

Tác giả: Ninh Trí Viễn

Thể loại: Quân Sự

Top Quân Sự

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...