Truyện full
Truyện hot

Quân Sự

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

Thần Chiến Triều Trần

Thần Chiến Triều Trần

7.5/10
1590

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vũ Phiên

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Lịch Sử, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 21
Đạo Quân

Đạo Quân

7.5/10
1157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Thể loại: Quân Sự, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 100
Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen

Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen

7.5/10
8069

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bát Tầm

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 42
Lĩnh Nam Ký

Lĩnh Nam Ký

7.5/10
2517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Du Tùng Lâm

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 140
Tử Dương

Tử Dương

7.5/10
14755

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 504
Tùng Hoa

Tùng Hoa

7.5/10
1211

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyễn Dương

Thể loại: Quân Sự, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 60
Phân Tranh Thiên Hạ

Phân Tranh Thiên Hạ

7.5/10
2999

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diệp Thiên Sầu

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 69
Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Tướng Công Mười Bốn Tuổi

7.5/10
6538

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Lịch Sử

Chương 90
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

7.5/10
4948

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 103
Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

7.5/10
9700

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Luật Nhi Loại Biệt

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 133
Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

7.5/10
36522

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cao Nguyệt

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 800
Thịnh Thế Đích Phi

Thịnh Thế Đích Phi

7.5/10
40405

Trạng thái: Full

Tác giả: Phượng Khinh

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu

Chương 455
Thần Chiến Triều Trần
7.5/10
1590

Tác giả: Vũ Phiên

Thể loại: Quân Sự

Đạo Quân
7.5/10
1157

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Thể loại: Quân Sự

Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen
7.5/10
8069

Tác giả: Bát Tầm

Thể loại: Quân Sự

Lĩnh Nam Ký
7.5/10
2517

Tác giả: Phong Du Tùng Lâm

Thể loại: Quân Sự

Tử Dương
7.5/10
14755

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Quân Sự

Tùng Hoa
7.5/10
1211

Tác giả: Nguyễn Dương

Thể loại: Quân Sự

Phân Tranh Thiên Hạ
7.5/10
2999

Tác giả: Diệp Thiên Sầu

Thể loại: Quân Sự

Tướng Công Mười Bốn Tuổi
7.5/10
6538

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Quân Sự

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
7.5/10
4948

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Quân Sự

Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận
7.5/10
9700

Tác giả: Luật Nhi Loại Biệt

Thể loại: Quân Sự

Binh Lâm Thiên Hạ
7.5/10
36522

Tác giả: Cao Nguyệt

Thể loại: Quân Sự

Thịnh Thế Đích Phi
7.5/10
40405

Tác giả: Phượng Khinh

Thể loại: Quân Sự

Top Quân Sự

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...