Truyện full
Truyện hot

Quân Sự

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

Tử Dương

Tử Dương

7.5/10
15897

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 506
Thần Chiến Triều Trần

Thần Chiến Triều Trần

7.5/10
1613

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vũ Phiên

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Lịch Sử, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 22
Tùng Hoa

Tùng Hoa

7.5/10
1245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyễn Dương

Thể loại: Quân Sự, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 66
Đạo Quân

Đạo Quân

7.5/10
1435

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Thể loại: Quân Sự, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 100
Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen

Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen

7.5/10
8776

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bát Tầm

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 42
Lĩnh Nam Ký

Lĩnh Nam Ký

7.5/10
2666

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Du Tùng Lâm

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 140
Phân Tranh Thiên Hạ

Phân Tranh Thiên Hạ

7.5/10
3014

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diệp Thiên Sầu

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 69
Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Tướng Công Mười Bốn Tuổi

7.5/10
7178

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Lịch Sử

Chương 90
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

7.5/10
5224

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 103
Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

7.5/10
9700

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Luật Nhi Loại Biệt

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 133
Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

7.5/10
41711

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cao Nguyệt

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 800
Thịnh Thế Đích Phi

Thịnh Thế Đích Phi

7.5/10
45510

Trạng thái: Full

Tác giả: Phượng Khinh

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu

Chương 455
Tử Dương
7.5/10
15897

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Quân Sự

Thần Chiến Triều Trần
7.5/10
1613

Tác giả: Vũ Phiên

Thể loại: Quân Sự

Tùng Hoa
7.5/10
1245

Tác giả: Nguyễn Dương

Thể loại: Quân Sự

Đạo Quân
7.5/10
1435

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Thể loại: Quân Sự

Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen
7.5/10
8776

Tác giả: Bát Tầm

Thể loại: Quân Sự

Lĩnh Nam Ký
7.5/10
2666

Tác giả: Phong Du Tùng Lâm

Thể loại: Quân Sự

Phân Tranh Thiên Hạ
7.5/10
3014

Tác giả: Diệp Thiên Sầu

Thể loại: Quân Sự

Tướng Công Mười Bốn Tuổi
7.5/10
7178

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Quân Sự

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
7.5/10
5224

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Quân Sự

Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận
7.5/10
9700

Tác giả: Luật Nhi Loại Biệt

Thể loại: Quân Sự

Binh Lâm Thiên Hạ
7.5/10
41711

Tác giả: Cao Nguyệt

Thể loại: Quân Sự

Thịnh Thế Đích Phi
7.5/10
45510

Tác giả: Phượng Khinh

Thể loại: Quân Sự

Top Quân Sự

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...