Truyện full
Truyện hot

Quân Sự

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

Thần Chiến Triều Trần

Thần Chiến Triều Trần

7.5/10
1249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vũ Phiên

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Lịch Sử, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 17
Tử Dương

Tử Dương

7.5/10
9544

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 502
Tùng Hoa

Tùng Hoa

7.5/10
1174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyễn Dương

Thể loại: Quân Sự, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 60
Phân Tranh Thiên Hạ

Phân Tranh Thiên Hạ

7.5/10
2371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diệp Thiên Sầu

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 69
Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Tướng Công Mười Bốn Tuổi

7.5/10
4683

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử

Chương 90
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

7.5/10
3208

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Khoa Huyễn

Chương 103
Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

7.5/10
7658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Luật Nhi Loại Biệt

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Đô Thị

Chương 133
Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

7.5/10
22909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cao Nguyệt

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 800
Thịnh Thế Đích Phi

Thịnh Thế Đích Phi

7.5/10
25725

Trạng thái: Full

Tác giả: Phượng Khinh

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu

Chương 455
Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

7.5/10
1365

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Quốc Sơn

Thể loại: Quân Sự, Tiên Hiệp

Chương 104
Hãn Thích

Hãn Thích

7.5/10
8680

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 656
Nhật Nguyệt Đương Không

Nhật Nguyệt Đương Không

7.5/10
3297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Huỳnh Dị

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Tiên Hiệp

Chương 369
Thần Chiến Triều Trần
7.5/10
1249

Tác giả: Vũ Phiên

Thể loại: Quân Sự

Tử Dương
7.5/10
9544

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Quân Sự

Tùng Hoa
7.5/10
1174

Tác giả: Nguyễn Dương

Thể loại: Quân Sự

Phân Tranh Thiên Hạ
7.5/10
2371

Tác giả: Diệp Thiên Sầu

Thể loại: Quân Sự

Tướng Công Mười Bốn Tuổi
7.5/10
4683

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Ngôn Tình

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
7.5/10
3208

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận
7.5/10
7658

Tác giả: Luật Nhi Loại Biệt

Thể loại: Ngôn Tình

Binh Lâm Thiên Hạ
7.5/10
22909

Tác giả: Cao Nguyệt

Thể loại: Quân Sự

Thịnh Thế Đích Phi
7.5/10
25725

Tác giả: Phượng Khinh

Thể loại: Ngôn Tình

Chân Huyết Lệ
7.5/10
1365

Tác giả: Quốc Sơn

Thể loại: Quân Sự

Hãn Thích
7.5/10
8680

Tác giả: Canh Tân

Thể loại: Quân Sự

Nhật Nguyệt Đương Không
7.5/10
3297

Tác giả: Huỳnh Dị

Thể loại: Quân Sự

Top Quân Sự

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...