Truyện full
Truyện hot

Phương Tây

Những tác phẩm được viết bởi các tác giả phương Tây.

Lần Đầu Bên Nhau

Lần Đầu Bên Nhau

7.5/10
1103

Trạng thái: Full

Tác giả: Thái Trí Hằng

Thể loại: Phương Tây

Chương 10
Phàm Nhân Ca

Phàm Nhân Ca

7.5/10
1238

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị, Phương Tây

Chương 21
Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội – Rừng Quạ Đen Chi Vũ Hội Vương Tử

Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội – Rừng Quạ Đen Chi Vũ Hội Vương Tử

7.5/10
1039

Trạng thái: Full

Tác giả: Kiều Kỳ

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 9
Hải Yêu

Hải Yêu

7.5/10
1630

Trạng thái: Full

Tác giả: Phạn Ca

Thể loại: Đô Thị, Phương Tây

Chương 71
Thư Tình

Thư Tình

7.5/10
1318

Trạng thái: Full

Tác giả: Phạm Tỉnh

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 31
Chiếc Bông Tai Định Ước

Chiếc Bông Tai Định Ước

7.5/10
1183

Trạng thái: Full

Tác giả: Bích Diệp Phi Tuyết

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 20
Sắc Vi Vương Tử

Sắc Vi Vương Tử

7.5/10
1104

Trạng thái: Full

Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 12
Blackmoore

Blackmoore

7.5/10
1491

Trạng thái: Full

Tác giả: Julianne Donaldson

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 40
Anh Lại Gặp Em

Anh Lại Gặp Em

7.5/10
2669

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 81
Thánh Giá Rỗng

Thánh Giá Rỗng

7.5/10
1288

Trạng thái: Full

Tác giả: Higashino Keigo

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 26
Mai Sẽ Là Một Ngày Mới

Mai Sẽ Là Một Ngày Mới

7.5/10
1162

Trạng thái: Full

Tác giả: Sherry

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 28
Cà Phê Đen

Cà Phê Đen

7.5/10
1027

Trạng thái: Full

Tác giả: Heart Race

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Phương Tây

Chương 4
Lần Đầu Bên Nhau
7.5/10
1103

Tác giả: Thái Trí Hằng

Thể loại: Phương Tây

Phàm Nhân Ca
7.5/10
1238

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Truyện Ngược

Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội – Rừng Quạ Đen Chi Vũ Hội Vương Tử
7.5/10
1039

Tác giả: Kiều Kỳ

Thể loại: Cổ Đại

Hải Yêu
7.5/10
1630

Tác giả: Phạn Ca

Thể loại: Đô Thị

Thư Tình
7.5/10
1318

Tác giả: Phạm Tỉnh

Thể loại: Đam Mỹ

Chiếc Bông Tai Định Ước
7.5/10
1183

Tác giả: Bích Diệp Phi Tuyết

Thể loại: Ngôn Tình

Sắc Vi Vương Tử
7.5/10
1104

Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Blackmoore
7.5/10
1491

Tác giả: Julianne Donaldson

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Lại Gặp Em
7.5/10
2669

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Ngôn Tình

Thánh Giá Rỗng
7.5/10
1288

Tác giả: Higashino Keigo

Thể loại: Trinh Thám

Mai Sẽ Là Một Ngày Mới
7.5/10
1162

Tác giả: Sherry

Thể loại: Ngôn Tình

Cà Phê Đen
7.5/10
1027

Tác giả: Heart Race

Thể loại: Đam Mỹ

Top Phương Tây

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...