Truyện full
Truyện hot

Nữ Phụ

Truyện kể về nhân vật chính là... nữ phụ trong các tiểu thuyết.

Nhân Vật Phụ Nghịch Tập

Nhân Vật Phụ Nghịch Tập

7.5/10
1392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lão Nương Không Mỹ

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Chương 23
Thương Tâm

Thương Tâm

7.5/10
1293

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vũ Yết

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Nữ Phụ

Chương 16
Kiếp Phù Dung

Kiếp Phù Dung

7.5/10
1023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Băng Tâm Ngọc

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Ngược, Cổ Đại, Nữ Phụ

Chương 3
Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)

Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)

7.5/10
3247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Song nhi

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 79
Ảnh Đế Biến Thái

Ảnh Đế Biến Thái

7.5/10
1310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: tt9898tt

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sắc, Nữ Phụ

Chương 5
Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!

Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!

7.5/10
2450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Puii Pi Dy

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 42
Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?

Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?

7.5/10
6776

Trạng thái: Full

Tác giả: SuMonster098, SM098

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 199
Mấy Thằng Kia, Mau Biến!

Mấy Thằng Kia, Mau Biến!

7.5/10
1702

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Windy_Mĩ Tuyết

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 49
Nữ Phụ Truyền Kỳ

Nữ Phụ Truyền Kỳ

7.5/10
2284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tư Hoạ (Gray)

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ

Chương 54
Em Là Phiền Phức Của Tôi

Em Là Phiền Phức Của Tôi

7.5/10
2346

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tâm Choi

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Ngược, Nữ Phụ

Chương 54
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

7.5/10
3699

Trạng thái: Full

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sắc, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 70
Xuyên Không Nữ Phụ Pk Nữ Chính

Xuyên Không Nữ Phụ Pk Nữ Chính

7.5/10
1685

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: PipyTran16

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Chương 35
Nhân Vật Phụ Nghịch Tập
7.5/10
1392

Tác giả: Lão Nương Không Mỹ

Thể loại: Ngôn Tình

Thương Tâm
7.5/10
1293

Tác giả: Vũ Yết

Thể loại: Ngôn Tình

Kiếp Phù Dung
7.5/10
1023

Tác giả: Băng Tâm Ngọc

Thể loại: Ngôn Tình

Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
7.5/10
3247

Tác giả: Song nhi

Thể loại: Ngôn Tình

Ảnh Đế Biến Thái
7.5/10
1310

Tác giả: tt9898tt

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!
7.5/10
2450

Tác giả: Puii Pi Dy

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?
7.5/10
6776

Tác giả: SuMonster098, SM098

Thể loại: Ngôn Tình

Mấy Thằng Kia, Mau Biến!
7.5/10
1702

Tác giả: Windy_Mĩ Tuyết

Thể loại: Xuyên Không

Nữ Phụ Truyền Kỳ
7.5/10
2284

Tác giả: Tư Hoạ (Gray)

Thể loại: Ngôn Tình

Em Là Phiền Phức Của Tôi
7.5/10
2346

Tác giả: Tâm Choi

Thể loại: Ngôn Tình

Mẹ Kế Zombie
7.5/10
3699

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Không Nữ Phụ Pk Nữ Chính
7.5/10
1685

Tác giả: PipyTran16

Thể loại: Ngôn Tình

Top Nữ Phụ

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...