Truyện full
Truyện hot

Mạt Thế

Là truyện có bối cảnh tận thế, thế giới bị sụp đổ và diệt vong vì những thảm họa.

Resident Evil 5 – Nemesis

Resident Evil 5 – Nemesis

7.5/10
1107

Trạng thái: Full

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị, Mạt Thế, Thám Hiểm, Khoa Huyễn

Chương 31
Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

7.5/10
1076

Trạng thái: Full

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị, Mạt Thế, Thám Hiểm, Khoa Huyễn

Chương 22
Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

7.5/10
1062

Trạng thái: Full

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị, Mạt Thế, Thám Hiểm, Khoa Huyễn

Chương 25
Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

7.5/10
1092

Trạng thái: Full

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị, Mạt Thế, Thám Hiểm, Khoa Huyễn

Chương 34
Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

7.5/10
1093

Trạng thái: Full

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị, Mạt Thế, Thám Hiểm, Khoa Huyễn

Chương 22
Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

7.5/10
1068

Trạng thái: Full

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị, Mạt Thế, Thám Hiểm, Khoa Huyễn

Chương 20
Nuôi Nhốt

Nuôi Nhốt

7.5/10
1497

Trạng thái: Full

Tác giả: Đồi

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 17
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

7.5/10
1918

Trạng thái: Full

Tác giả: Tứ Hỉ Thang Viên

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 110
Mạt Thế Hai, Ba Sự

Mạt Thế Hai, Ba Sự

7.5/10
3753

Trạng thái: Full

Tác giả: Bán Trản Mính Hương

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Mạt Thế

Chương 142
Ô Dạ Đề

Ô Dạ Đề

7.5/10
1030

Trạng thái: Full

Tác giả: Trạm Lộ

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Mạt Thế

Chương 4
Thực Thần

Thực Thần

7.5/10
1032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bất Diệc

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đô Thị, Mạt Thế

Chương 5
Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

7.5/10
1011

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cẩu Vân Vân

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 1
Resident Evil 5 – Nemesis
7.5/10
1107

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị

Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica
7.5/10
1076

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị

Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm
7.5/10
1062

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị

Resident Evil 3 - Thành Phố Chết
7.5/10
1092

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị

Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella
7.5/10
1093

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị

Resident Evil 2 - Vịnh Caliban
7.5/10
1068

Tác giả: S. D. Perry

Thể loại: Linh Dị

Nuôi Nhốt
7.5/10
1497

Tác giả: Đồi

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
7.5/10
1918

Tác giả: Tứ Hỉ Thang Viên

Thể loại: Đam Mỹ

Mạt Thế Hai, Ba Sự
7.5/10
3753

Tác giả: Bán Trản Mính Hương

Thể loại: Đam Mỹ

Ô Dạ Đề
7.5/10
1030

Tác giả: Trạm Lộ

Thể loại: Ngôn Tình

Thực Thần
7.5/10
1032

Tác giả: Bất Diệc

Thể loại: Dị Năng

Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên
7.5/10
1011

Tác giả: Cẩu Vân Vân

Thể loại: Xuyên Không

Top Mạt Thế

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...