Truyện full
Truyện hot

Linh Dị

Truyện có nhiều yếu tố ma quỷ rùng rợn, kinh dị.

Tế Thế

Tế Thế

7.5/10
6133

Trạng thái: Full

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Linh Dị, Mạt Thế

Chương 90
Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

7.5/10
1118

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Vận và Tiểu Vân

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 3
Hồ Sinh Tử

Hồ Sinh Tử

7.5/10
4040

Trạng thái: Full

Tác giả: Sái Tuấn

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 78
Tấm Ảnh Cũ

Tấm Ảnh Cũ

7.5/10
1354

Trạng thái: Full

Tác giả: Nhị Bức Nham Tế Bào

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 7
Ngộ Xà

Ngộ Xà

7.5/10
4054

Trạng thái: Full

Tác giả: Tố Ngân

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Linh Dị, Kiếm Hiệp

Chương 96
Cầu Lui Nhân Gian Giới

Cầu Lui Nhân Gian Giới

7.5/10
6151

Trạng thái: Full

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Hài Hước, Linh Dị

Chương 171
Âm Thân

Âm Thân

7.5/10
1488

Trạng thái: Full

Tác giả: Thảo Bản Tinh Hoa

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 8
Thiên Huyền Địa Hoàng

Thiên Huyền Địa Hoàng

7.5/10
9306

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cổ Cổ

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 223
Bươm Bướm

Bươm Bướm

7.5/10
1791

Trạng thái: Full

Tác giả: Anh Bích

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 33
Vệ Sĩ

Vệ Sĩ

7.5/10
6374

Trạng thái: Full

Tác giả: Hương Tiểu Mạch

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 102
Học Viện Quỷ Dị

Học Viện Quỷ Dị

7.5/10
1443

Trạng thái: Full

Tác giả: Mộc Li

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 10
Đoạ Tiên

Đoạ Tiên

7.5/10
4535

Trạng thái: Full

Tác giả: Vô Xạ

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 82
Tế Thế
7.5/10
6133

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Đam Mỹ

Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái
7.5/10
1118

Tác giả: Tiểu Vận và Tiểu Vân

Thể loại: Trinh Thám

Hồ Sinh Tử
7.5/10
4040

Tác giả: Sái Tuấn

Thể loại: Trinh Thám

Tấm Ảnh Cũ
7.5/10
1354

Tác giả: Nhị Bức Nham Tế Bào

Thể loại: Đam Mỹ

Ngộ Xà
7.5/10
4054

Tác giả: Tố Ngân

Thể loại: Truyện Ngược

Cầu Lui Nhân Gian Giới
7.5/10
6151

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Thể loại: Truyện Ngược

Âm Thân
7.5/10
1488

Tác giả: Thảo Bản Tinh Hoa

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Huyền Địa Hoàng
7.5/10
9306

Tác giả: Cổ Cổ

Thể loại: Dị Năng

Bươm Bướm
7.5/10
1791

Tác giả: Anh Bích

Thể loại: Đam Mỹ

Vệ Sĩ
7.5/10
6374

Tác giả: Hương Tiểu Mạch

Thể loại: Dị Năng

Học Viện Quỷ Dị
7.5/10
1443

Tác giả: Mộc Li

Thể loại: Đam Mỹ

Đoạ Tiên
7.5/10
4535

Tác giả: Vô Xạ

Thể loại: Cổ Đại

Top Linh Dị

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...