Truyện full
Truyện hot

Linh Dị

Truyện có nhiều yếu tố ma quỷ rùng rợn, kinh dị.

Linh Hồn Của Quỷ...

Linh Hồn Của Quỷ...

7.5/10
1041

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Team Ám Ảnh 2K4

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Teen

Chương 7
Chồng Quỷ (Quỷ Phu)

Chồng Quỷ (Quỷ Phu)

7.5/10
2155

Trạng thái: Full

Tác giả: AnTiCo

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 48
A Khinh

A Khinh

7.5/10
1117

Trạng thái: Full

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 24
Bước Chân Đêm

Bước Chân Đêm

7.5/10
1017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trà Bình

Thể loại: Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 3
Âm Phu

Âm Phu

7.5/10
2213

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạch Bách Tang

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Linh Dị

Chương 44
Phúc Quốc

Phúc Quốc

7.5/10
1039

Trạng thái: Full

Tác giả: Hòa Miểu

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Linh Dị

Chương 10
Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc

Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc

7.5/10
1101

Trạng thái: Full

Tác giả: Sơ Hạ Hạm Đạm

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 11
Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)

Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)

7.5/10
1048

Trạng thái: Full

Tác giả: Vô Trần Hoài Niệm

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 14
Phục Ma Trọng Sinh Ký

Phục Ma Trọng Sinh Ký

7.5/10
1402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyễn Điệp

Thể loại: Trinh Thám, Đông Phương, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 87
Bán Yêu Tư Đằng

Bán Yêu Tư Đằng

7.5/10
2120

Trạng thái: Full

Tác giả: Vĩ Ngư

Thể loại: Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 110
Tú Xuân Đao

Tú Xuân Đao

7.5/10
1021

Trạng thái: Full

Tác giả: Công tử Nhạc

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Linh Dị, Kiếm Hiệp

Chương 3
Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ

Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ

7.5/10
1574

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tửu Tẩm Yên Hôi

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 29
Linh Hồn Của Quỷ...
7.5/10
1041

Tác giả: Team Ám Ảnh 2K4

Thể loại: Trinh Thám

Chồng Quỷ (Quỷ Phu)
7.5/10
2155

Tác giả: AnTiCo

Thể loại: Truyện Ngược

A Khinh
7.5/10
1117

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Thể loại: Đam Mỹ

Bước Chân Đêm
7.5/10
1017

Tác giả: Trà Bình

Thể loại: Linh Dị

Âm Phu
7.5/10
2213

Tác giả: Mạch Bách Tang

Thể loại: Đam Mỹ

Phúc Quốc
7.5/10
1039

Tác giả: Hòa Miểu

Thể loại: Cổ Đại

Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc
7.5/10
1101

Tác giả: Sơ Hạ Hạm Đạm

Thể loại: Đam Mỹ

Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)
7.5/10
1048

Tác giả: Vô Trần Hoài Niệm

Thể loại: Đam Mỹ

Phục Ma Trọng Sinh Ký
7.5/10
1402

Tác giả: Nguyễn Điệp

Thể loại: Trinh Thám

Bán Yêu Tư Đằng
7.5/10
2120

Tác giả: Vĩ Ngư

Thể loại: Linh Dị

Tú Xuân Đao
7.5/10
1021

Tác giả: Công tử Nhạc

Thể loại: Đam Mỹ

Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ
7.5/10
1574

Tác giả: Tửu Tẩm Yên Hôi

Thể loại: Trinh Thám

Top Linh Dị

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...