Truyện full
Truyện hot

Lịch Sử

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

7.5/10
26204

Trạng thái: Full

Tác giả: Đông Nhất Phương

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 1321
Thần Thoại Hy Lạp

Thần Thoại Hy Lạp

7.5/10
1436

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyễn Văn Khỏa

Thể loại: Lịch Sử, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 161
Bí Thư Tỉnh Ủy

Bí Thư Tỉnh Ủy

7.5/10
1859

Trạng thái: Full

Tác giả: Vân Thảo

Thể loại: Quan Trường, Lịch Sử, Việt Nam

Chương 149
Bá Nghiệp

Bá Nghiệp

7.5/10
1136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: duongminhtuan0

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 29
Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

7.5/10
1059

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Viet Dang

Thể loại: Lịch Sử, Việt Nam, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 22
Tranh Thiên Hạ

Tranh Thiên Hạ

7.5/10
1615

Trạng thái: Full

Tác giả: Khuynh Linh Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu

Chương 56
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

7.5/10
2193

Trạng thái: Full

Tác giả: Thẩm Du

Thể loại: Xuyên Không, Lịch Sử

Chương 282
Nòi Giống Rồng Tiên

Nòi Giống Rồng Tiên

7.5/10
1011

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Viet Dang

Thể loại: Lịch Sử, Việt Nam, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Chương 2
Đế Trụ

Đế Trụ

7.5/10
2219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trí Bạch

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Lịch Sử, Trọng Sinh

Chương 139
Bắc Tống Nhàn Vương

Bắc Tống Nhàn Vương

7.5/10
6000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bắc Minh Lão Ngư

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 249
Nhiếp Chính Đại Minh

Nhiếp Chính Đại Minh

7.5/10
1048

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Sâu

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 8
Siêu Nhân Việt Nam

Siêu Nhân Việt Nam

7.5/10
1050

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Viet Dang

Thể loại: Lịch Sử, Việt Nam, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 15
Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc
7.5/10
26204

Tác giả: Đông Nhất Phương

Thể loại: Quân Sự

Thần Thoại Hy Lạp
7.5/10
1436

Tác giả: Nguyễn Văn Khỏa

Thể loại: Lịch Sử

Bí Thư Tỉnh Ủy
7.5/10
1859

Tác giả: Vân Thảo

Thể loại: Quan Trường

Bá Nghiệp
7.5/10
1136

Tác giả: duongminhtuan0

Thể loại: Quân Sự

Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên
7.5/10
1059

Tác giả: Viet Dang

Thể loại: Lịch Sử

Tranh Thiên Hạ
7.5/10
1615

Tác giả: Khuynh Linh Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
7.5/10
2193

Tác giả: Thẩm Du

Thể loại: Xuyên Không

Nòi Giống Rồng Tiên
7.5/10
1011

Tác giả: Viet Dang

Thể loại: Lịch Sử

Đế Trụ
7.5/10
2219

Tác giả: Trí Bạch

Thể loại: Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương
7.5/10
6000

Tác giả: Bắc Minh Lão Ngư

Thể loại: Quân Sự

Nhiếp Chính Đại Minh
7.5/10
1048

Tác giả: Sâu

Thể loại: Quân Sự

Siêu Nhân Việt Nam
7.5/10
1050

Tác giả: Viet Dang

Thể loại: Lịch Sử

Top Lịch Sử

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...