Truyện full
Truyện hot

Lịch Sử

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.

Nhật Nguyệt Đương Không

Nhật Nguyệt Đương Không

7.5/10
3467

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Huỳnh Dị

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Tiên Hiệp

Chương 369
Đại Quốc Tặc

Đại Quốc Tặc

7.5/10
9523

Trạng thái: Full

Tác giả: Phó Kỳ Lân

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử

Chương 348
Mị Tướng Quân

Mị Tướng Quân

7.5/10
1606

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 206
Đại Đường Tiểu Lang Trung

Đại Đường Tiểu Lang Trung

7.5/10
8051

Trạng thái: Full

Tác giả: Mộc Dật

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 479
Xuyên Không Về Thời Trần

Xuyên Không Về Thời Trần

7.5/10
1247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: huynhchitai

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 15
Giống Rồng

Giống Rồng

7.5/10
1464

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 105
Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

7.5/10
3519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 240
Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

7.5/10
1402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Lịch Sử, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 75
Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

7.5/10
4184

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tửu Đồ

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 493
Thiên Tống

Thiên Tống

7.5/10
6091

Trạng thái: Full

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu

Chương 599
Dạ Thiên Tử

Dạ Thiên Tử

7.5/10
2860

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Quan

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 273
Thâu Hương

Thâu Hương

7.5/10
2096

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạc Võ

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 116
Nhật Nguyệt Đương Không
7.5/10
3467

Tác giả: Huỳnh Dị

Thể loại: Quân Sự

Đại Quốc Tặc
7.5/10
9523

Tác giả: Phó Kỳ Lân

Thể loại: Quân Sự

Mị Tướng Quân
7.5/10
1606

Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô

Thể loại: Quân Sự

Đại Đường Tiểu Lang Trung
7.5/10
8051

Tác giả: Mộc Dật

Thể loại: Cổ Đại

Xuyên Không Về Thời Trần
7.5/10
1247

Tác giả: huynhchitai

Thể loại: Quân Sự

Giống Rồng
7.5/10
1464

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc

Thể loại: Cổ Đại

Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
7.5/10
3519

Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Thể loại: Xuyên Không

Đại Ngụy Cung Đình
7.5/10
1402

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Quân Sự

Khai Quốc Công Tặc
7.5/10
4184

Tác giả: Tửu Đồ

Thể loại: Quân Sự

Thiên Tống
7.5/10
6091

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Xuyên Không

Dạ Thiên Tử
7.5/10
2860

Tác giả: Nguyệt Quan

Thể loại: Quân Sự

Thâu Hương
7.5/10
2096

Tác giả: Mạc Võ

Thể loại: Quân Sự

Top Lịch Sử

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...